Tor Albertsen

Alder: 67
  RSS

Om Tor

Teolog med sjelesorg som fokus.

Følgere

Agressive ateister og debatt

Publisert over 9 år siden

Noen av ateistene som deltar i Verdidebatt har en diskusjonsform gjør meg oppgitt. Jeg opplever en arrogant og aggresiv debattkultur. Kanskje derfor er nesten ingen med i debatten.

Hvilke debatter trives en i når argumentasjonene hele veien forsterkes med fyndord som ubrukelig, umoralsk, gedigent paradoks, groteskt, sanksjonere, galskap, gruvekkende, sjikanisere, stigmatisere, strafferegime, barbariske, usiviliserte,svekkede sjelsevner, uvesen, menneskefiendtlige? Det er som i studietiden da jeg fikk opplevelse av å ønskes meiet ned. Slik er ikke akademiske debatter. Noen debattanter bruker positive eksempler for egen del om det som er bedre uten religion, men det legges lite vekt på i forhold til å fortelle alt grufult som relgionen har skapt i all menneskelig tid (eller rettere sagt, særlig siden de mionoteistiske religioner ble til). Måten det sies på får farge av spydige ironiseringer av det som kristne tro, som skal stakkarsliggjøre troende. 

Eller er det deres måte å diskutere på enten det er i denne sammenheng eller er det generelt? Jeg opplever at det er en måte å diskutere på som AKP(m-l)-studenter gjorde på 70-tallet. Det stilles masse spørsmål som alle vet svaret på og oppleves å ikke ha annen funksjon (og kanskje mening?) enn at det skal terge. Og når man vet at de med et annet syn ikke kan svare på det, kommer det en akkende kommenterer fra de som er i samme fløy. Det er massevis av antydninger uten konkrete eksempler. Det virker som de vil si at dere religiøse er ikke helt i orden oppi knollen. Kirken er falsk og lurer seg unna. F.eks. godtas det ikke hva det ligger i at kirken kaller Bibelen "Guds ord".  Kanskje kirkens representanter vet at de ikke vil bli tatt på alvor? De vet at hva de enn svarer så blir det motsagt. Har det noen hensikt å bruke tid å krefter til noe som i utgangspunktet er dødfødt? 

Er det agressive ateister som skal fortelle kirken hva den mener? Skal dere lære teologer rette eksegetiske metoder til bruk av tekstmaterialet i de bibelske skriftene? Halvorsen sier at "den rådende oppfatning i kirken, ja, den har sagtens forandret seg under tiden, og er kanskje det mest eksplisitte uttrykk for at dens budskap ikke kan anses som troverdig(min uth)". Det er som jeg hører mange ateister si: Javel, så det er slik du bruker bibelen? Du må ikke prøve å lure deg unna! Og hvis vi driver vårt teologiske arbeidet på en annen måte enn dere ønsker, er vi da uærlig? Måten mange ateister behandler skriftene i Bibelen på er ikke engang de mest konservative og "bibeltro" teologer enig i. Bibelen er noe helt annet enn Norske Lover. Jussen baserer seg på lover og regler. Bibelen er heller ikke matematikk eller biologi. Disse fagene baserer seg på faste fakta og forskes ut fra det. Teologisk arbeid er veldig likt litteraturhistorisk arbeid. De forskjellige skriftene er fra sin tid og skal ses i lys av det. Slik har det vært og er det i alle religioner. Det gjelder også reformasjonens CA for 600 år siden. Tiden forandrer seg, kultur forandrer seg og troens søkelys rettes forskjellig - selv om det sentrale i religionene alltid vil være det samme. Eller kanskje jeg forsøker å lure meg unna?

 Ateister som kan si "jeg mener...", " jeg er av den oppfatning..." gir meg lyst til å fortsette å debattere med dem. Men jeg synes at i den grad det brukes her, er det i negativ forstand, alt som er kritikkverdig i andre enn ateisters syn. Når noen argumenterer i positiv form, dvs. hvordan de selv vil at det skal være, får jeg ikke den oppfatning av dem at de vil henge ut de som er uenig. Da har de også positive mål. Det er kritikk som skal skape forståelse mennesker i mellom 

Jeg opplever at dette ikke er dialog. Til det er det for mye harselering og latterliggjøring. Alle fagfolk i teologi vet at ateisters spørsmål må tas på alvor og at det har de plikt til. Men det ligger den forpliktelse i en diskusjon å godta at man har sine ståsted og aksepterer hverandres syn. Dette er så alvorlige problemstillinger for kristne og andre troende at de må bli vist respekt. Jeg mener at det ikke er en respektfull måte mange ateister stiller spørsmål på. Svarene som ønskes er gitt i måten spørsmålene stilles. Det er spørsmål som for motdebattanter krever grundig gjennomgang før svarene gis  og det gir ateister ofte ikke muligheter til. Det gjelder både i måten de formulerer og argumenterer og legger opp samtalene på. Det er som en rettsak som krever svar av forbryteren.

Men heldigvis er det mange ateister som det er en fryd å være på pub sammen med. Da er det trivelig for akademikere å diskutere. For da er det akademisk dannelse. Det var faktisk noe av det viktigste jeg lærte  på ex.fil. første halvåret jeg studerte.

Ateister kan forøvrig se lyst på framtiden. Jeg opplever at i dag har det store flertall av Vestens befolkning, og særlig de fra Skandinavia, et ganske diffust forhold til den kristne tro. Jeg tror oftere noen blir bevisste ateister enn kristne. Kanskje vi skulle legge fortiden bak oss og leve i fordragelighet?  

 

Gå til innlegget

Ny frivillig kultur?

Publisert rundt 10 år siden

Etter katastrofen tror jeg den forandring vil skje at vi vil trenger hverandre og skjønner at vi kan bidra til det. Det vil også forandre underholdningens fokus.

På mange måter vil tragedien 22. juli forandre det norske folk. Og det gjelder også medias forskjellige fokus.

- Jo mer de elementære behovene i et helt folk er for overlevelse, jo mer står de sammen.
- Da er det mer godhet og åpenhet overfor nabo og nærmiljø, mer syn på at mennesket er avhengig av fellesskap og støtte.

Dette får også konsekvenser for media:
- På TV blir det mindre om det brutale, bl.a. mindre kriminalfilmer med seriemord og grusomme hendelser. Etter 22. juli "skurrer" det for oss når grusomheter "lages til" og gjøres spennende. Vi vil istedet ha krim som vurderer og trekker slutninger, ja kanskje det ikke engang trenges drap, men likevel detektivens grundige refleksjoner. 

Det viktigste for meg er at frivillig arbeid får oppsving. Flere skjønner nå at det er sammen vi skaper et godt og nært samfunn! Vi trenger hverandre. Kanskje det gjør at ensomheten som de siste tiår har rammet mange vil forandres?

http://kirkeverten.blogspot.com/2011/07/en-ny-frivillig-kultur.html

Gå til innlegget

Stortingsrepr. tanker om Den norske kirke

Publisert rundt 10 år siden

I VLs "Min Tro" lørdag 11.juni er det en av stortingsrepr. fra SP som forteller om oppvekst, liv og tro og kommer med noen tanker om Den norske kirke. Tankene som gjorde meg oppgitt var synet på kirkens fremtid og på Dnk og homofili.

"Jeg tenker for eksempel på kirkens syn på homofili. Jeg tenker at Gud skapte vel homofile også... Jesus var ikke gift, og vi vet ikke hva han var, heller." Litt av en argumentasjon! I Dnk er det ikke bare et syn på homofili. Det er ikke noe som heter "kirkens syn på homofili." 

Og videre begrunnes frykten for at Dnk blir for snever dersom Dnk selv får ta ledelsen: "Jeg er opptatt av folkekirken, og jeg er redd for at det ikke skal være plass til meg og mitt vanlige liv." Biskoper, bispedømmerådene og kirkemøtet har like store forskjeller i syn på mange saker som det er forskjeller i stortinget. Og Dnk vil på samme måte som før henvende seg til enhver innbygger. Forskjellen er at Dnks medlemmer endelig selv både kan være deltakere lokalt og være med sine representanter å styre båten.

Hvordan er det mulig at en stortingsrepr. som er partiets kirkepolitiker kan ha så lite fakta om Dnks forskjellige syn på mange ting? Og mht. SP: Partiet som vil at landet i politisk forstand mest mulig skal styres lokalt, ønsker ikke at Dnk skal ledes av sine egne, med utgangspunkt i det lokale. Noe skurrer.

 

Gå til innlegget

Hurtigrutens ro

Publisert rundt 10 år siden

Å hylle hurtigruten hører vel til i en annen vinkling enn det vanlige i VLs verdidebatt. Men hvilken verdi er det at NRK2 sender 5 og 1/2 døgn sammenhengende om det motsatte av dagens stress og krav om effektivitet.

I alle årsklasser er det mange som aldri får ro - enten det er på en mental eller kroppslig måte - men NRK 2 kan med slike sendinger hjelpe til å døyve smerter. Jeg er sikker på at programmet gir mere sjelsro enn hvilken som helst psykolog kan.

Tenk alle tanker og funderinger som en får arbeide med på turen! Hurtigruten haster ikke. Det er noe annet enn å ta fly fra Bergen til Kirkenes på 2.5 time. I tillegg får man leve i naturen med alle farger, fugler og dyr, gårder, fjell, mennesker som vinker, storm og stille, sol, skyer og regne, lyden fra hurtigruten og sjøen. Det er som en dvelende musikk. I rytmen fra sjøen sover man godt (i alle fall gjør jeg det).

Vi er med i rytmen av Gud skaperverk. Vi er en del av det. 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere