Tor Albertsen

Alder: 67
  RSS

Om Tor

Teolog med sjelesorg som fokus.

Følgere

Kultur og gudsbevis

Publisert over 9 år siden

Kanskje J.S.Bach har noen gudsbevis? Men de er vel neppe holdbare, eller?

I mange måneder har det vært akademiske argumentasjoner for eller imot Gud eksistens. Mest ryddig i diskusjonene har tross alt intellektuelle ateister vært, så langt jeg opplever det. Noen av de kristne er også ryddig i måten å debattere på. Men hvordan enn argumenter mot Guds eksistens er godt begrunnet, blir jeg deppa av dem.

Jeg har levd opp med troen på Jesus Kristus alltid ved min side og med all jubel som det har gitt meg i et ellers ikke så enkelt liv. Og den samme jubel hos andre som bygger livet sitt på Jesus som alltid er nær. Jeg har aldri noensinne opplevd kristen tro og kultur som farget av frykten for helvete. Slik det i mange tråder argumenteres på skulle man tro at den kristne trosbekjennelse er at mennesker skal havne i helvete før eller senere. Men ikke engang trosbekjennelsene har noe om det.

Og for å si det som jeg tenker skal være mitt viktigste moment: I kveld satt jeg og hørte på J.S. Bachs "Johannespasjonen". Den har jeg selv vært med å synge en del ganger. Der jubler vi om Jesus. Den er så vakker! Tømmermannsønnen som var analfabet trodde Gud hadde gitt ham oppdraget å frelse verden, ja, han var vel litt av en særing? Men hva har han ikke gitt oss! Hva har han ikke gitt oss av mot til å mestre livet og til å se på oss selv som en som Gud trenger. Og kanskje like viktig: Uten denne unge mannen fra Nasaret hadde ikke Johannespasjonen vært...

Men et dårlig gudsbevis er det vel.

http://www.youtube.com/watch?v=x_WQlkOpS0U&feature=related 

Gå til innlegget

Var Jesus vellykket?

Publisert over 9 år siden

Hvordan beskriver vi Jesus? Som den perfekte? Forbildet på et godt og rett liv? Er det rett å kalle Jesus for løsningen på alt? Hadde han ingen skavanker?

Jeg mener at det er å skyve Jesus utenfor virkeligheten dersom han beskrives som den som har svaret på alt og blir idolet for et rett liv. Jesus blir på en måte så uvirkelig at han tas ikke særlig på alvor i det daglige og konfliktfulle liv. Faren er at slik blir også troen noe uvirkelig. Jesus hører ikke med annet enn når smertene er store eller døden nærmer seg. Fordi det kan knyttes til Jesu lidelse den stille uke. Ellers hadde han jo løsningen på alt og mestret det meste? Hva som enn er tema i evangelienes beskrivelse av situasjoner var løsningen det Jesus sa eller gjorde, enten det var diskusjoner med fariseere eller trøstens ord til kvinner eller det var lignelser eller hans ord om liv og tro i bergprekenen eller det var om Jesu helbredelser.

Hva om Jesus var blind eller slet med alvorlig depresjon? Kunne han da ikke vært verdens frelser? Ville ikke Gud sendt sin Sønn dersom han ikke var lutfri? Jeg mener at så lenge Jesus beskrives som den som løste alt, den perfekte, er han ikke en av oss.  

 Er det rart at medlemmer i kristne menigheter i USA ber Jesus om å få penger til Mercedes? Jesus er jo løsningen på alt, mener de. Nei, sier du kanskje. Hva vil det si at han er som oss?

Dette er en viktig oppgave for forkynnere og prester å sette ord på! Men hvordan skal det gjøres?

Gå til innlegget

Normer for saklig meningsutveksling

Publisert over 9 år siden

Kanskje Arne Næss' 6 normer kan terpes på av oss alle før vi skriver neste kommentar til Verdidebatt?

Arne Næss' seks normer for saklig meningsutveksling. De er henntet fra Wikipedia:

1. Unngå tendensiøst utenomsnakk

Eksempler: Personkarakteristikker, påstander om motpartens motiver, årsaksforklaringer til argument.

2. Unngå tendensiøse gjengivelser

Gjengivelsen må være nøytral med tanke på stridsspørsmål.

3. Unngå tendensiøs flertydighet

Flertydigheten gjør at argumentet kan tilpasses kritikken.

4. Unngå tendensiøs bruk av stråmenn

Dette vil si å tillegge motstanders standpunkt et innhold han ikke står inne for.

5. Unngå tendensiøse originalfremstillinger

Informasjon som legges frem, må ikke være usann, ufullstendig, skjev og/eller holde tilbake relevant informasjon.

6. Unngå tendensiøse tilberedelser av innlegg

Eksempler: ironi, sarkasme, skjellsord, overdrivelser eller trusler."

http://no.wikipedia.org/wiki/Arne_Næss

Gå til innlegget

Er Joh. 3,16 vår tro?

Publisert over 9 år siden

Er den kristne tro at Jesus frelser oss fra fortapelse? Er Ikke den kristne tro mer? Er det rett å kalle Joh. 3,16 "den lille bibel"?

Jeg var såvidt inne på dette for noen dager siden i Verdidebatt, men fant ut at jeg trengte tid til å formulere meg på en forståelig måte. Og skal "debatten" om dette være fruktbar må også monitor være oppmersom på usaklige kommentarer.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. (Joh. 3,16)

Jeg har skjønt at undervisningen for konfirmantene i dag mer dreier seg om annet enn budene om ikke å lyve, stjele, osv. (kanskje budene er grunnen til de flestes oppfatning av synd?). Gjennomgang av trosartiklene og nytestamentet har mer i dag sikte på at kristen tro og liv er god å ha, ikke minst her og nå. Det er også det samme de synoptiske evangeliene (Matt., Mark., Luk.) sikter på, etter min mening. Jesus her og nå er nær, med Guds omsorg og tilgivelse og seier. Guds rike er her allerede og der er Jesus. Men husker de noe av dette dersom det eneste de lærer utenat er Joh. 3,16? Hvem husker ikke et stadig repetert vers som handler om fortapelse?

For å ta nevne et eksempel: Joh. 3,16 tar ikke opp at Jesus er de troendes trøst her og nå i et lidelsesfullt liv. Er ikke det like viktig å legge vekt på som han soning er det? Igjen blir mye av de synoptiske evangelienes fokus tapt. Handler ikke frelse også om å ha Jesus hos seg i sin lidelse.  I de synoptiske evangeliene blir den troendes lidelse også Guds. Den latin-amerikanske frigjøringsteologi legger vekt på Jesu inkarnasjon som Guds medlidelse, kjærlighet og solidaritet. Jesu kors og lidelse med de som er tilbake gråtende ved korset betyr å bli skjønt av ham.

Gjør Joh. 3,16 troen virkelighetsnær og relevant? Ved sin oppstandelse seirer han ikke for våre synder, men han seirer fos oss og er i det daglige. Vil ikke Joh. 3,16 som "den lile bibel" lage et snevert (og derfor misforstått?) bilde av troen? Men det er det verset konfirmantene vil huske. Finnes det et annet bibelvers og som kan sette ord Jesu kors, seier og nærvær?

 

Gå til innlegget

Joh. 3,16 - "Den lille bibel"?

Publisert over 9 år siden

Er det bra å kalle Joh. 3,16 "den lille bibel"? Fører det ikke i stedet til misforståelser? Er jeg kristen av den ene grunn å ikke gå fortapt? Slik oppfatter mange ateister det. Er det et annet bibelvers som bedre beskriver troen(og en kristens liv)?

Er det fortapelse og frelse som er hovedsaken ved å være kristen? Slik kan Joh. 3,16 forstås. Jesu gjerning ved død og oppstandelse var for å bli frelst, sier verset.  Å fokusere på frelse betyr at meningen med å være til er å bli frelst. Jeg mener at Joh. 3,16 fokuserer mer om fremtiden enn Det nye testamente gjør. 

Kanskje det er grunnen til at vi kristne stort sett lever i samme sus og dus som andre? Man gir kanskje noen penger mer til veldedige formål, menighet og misjon. Men i den store sammenheng er det ikke særlig forskjell. Kanskje det er derfor at et liv i nestekjærlighet (slik Jesus viser at det er) ikke er særlig mer tydelig enn hos de som ikke har gudstro? Deltar ikke i politikk, er ikke så opptatt av at kapitlismen ødelegger Guds skaperverk og bruker ikke i avgjørende grad liv, fritid eller økonomi til mennesker som trenger oss.

Nei, jeg mener at hovedsaken i Det nye testamente er å høre den treenige Gud til - ved Jesus Kristus. Det er å være i Guds rike her og nå. Det får konsekvenser for alt vi har og er. Det viktigste begrep i Jesu taler i de synoptiske evangeliene (Matt., Mark, Luk.) er Guds rike/Himmelriket. Hvorfor brukes det så lite i forkynnelsen?

I de synoptiske evangeliene er hovedsaken at Jesus kom med Guds rike for at Gud vil være her ved sin Hellige Ånd. Det får alle konsekvenser her og nå. Formuleringer som synd, nåde, rettferdighet, frelse er mye brukt i Vestens teologi. Hvorfor er ikke de tre første evangeliene like avgjørende? Så langt jeg kan se må vi til andre deler av verden for å finne at de synoptiske evangeliene er det viktigste utgangspunkt for forkynnelsen. For å unngå misforståelse: Også paulinske begrep for troener her viktig, men dominerer ikke. 

Jeg håper på en fruktbar samtale om tro og liv i lys av NT.  

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere