Tor Albertsen

Alder: 67
  RSS

Om Tor

Teolog med sjelesorg som fokus.

Følgere

Helse og kjærlighet

Publisert rundt 12 år siden

Et sitat fra intervju i Sinn & helse (magasin for Mental Helse):

"Kjærlighet er magisk... Synd kjærlighet ikke kommer på resept. Da hadde det kanskje vært færre pasienter i psykiatrien."

Bra sagt!

Gå til innlegget

Er evig liv troens hensikt?

Publisert over 12 år siden

Er det evig liv som er Jesu hensikt med å være i blant oss? Er det derfor du er kristen?

Var det mest avgjørende for ham å bringe evig liv til oss mennesker? Men var frelsen til evig liv også grunnen til hans liv som var fylt av omsorg og tilgivelse, kamp mot ondskap og kritikk av urettferdighet. Når Jesus så knytter alt til gudsrelasjonen, dvs. at Gud har med alt å gjøre som mennesket får i hende og har ansvar for, er det for å gi syndenes forlatelse og evig liv? Var det ikke noe annen grunn til å leve rett enn for å bli frelst? 

Med andre ord: Dersom det ikke var et evig liv, kunne du ikke tenke deg å bruke livet til å tro på Jesus?  

Gå til innlegget

Har Fr.P grunnleggende verdier?

Publisert over 12 år siden

Ingen kan misforstå venstresiden i norsk politikk sin overordnete filosofi om samfunnets og menneskets beste. Partiene mener med sine formuleringer at deres idé blant annet er sosial nestekjærlighet - av forskjellige varianter. De mener at dette er best i funksjon ved at det offentlige i hovedsak sørger for alles vel. Nestekjærlighet er for venstrepartiene noe som må gjøres i offentlig organisert - men nå også frivillig og individuelt - fellesskap. Borgerlige retninger lar det blant annet det individuelle ansvar ha mer vekt. Mennesket er mer skapende og betydningsfullt for fellesskapet dersom det ikke blir dirigert av det offentliges krav på bruk av evner og ideer. Dette får et godt samfunn som konsekvens, mener de. Hvilke grunnleggende ideer bygger FrP sin politikk på? Og er de realistiske? Er de holdbare i praksis? Har FrP sin politikk krav om at også deres velgere har ansvar til nestens beste? Er FrP sin kultur skapende og innholder mer enn kritikk av andre parti?

Gå til innlegget

Er Fadervår til skyldners fordel?

Publisert over 12 år siden

Jeg arbeider for tiden med skyldbegrepet i Vår Far (Matt 6,12). Kan verset med sin oppbygning og innhold på norsk (og også orginaltekst gresk?) lett tolkes til misbrukers fordel? Alle skal jo tilgi i flg bønnen?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere