Tor Albertsen

Alder: 67
  RSS

Om Tor

Teolog med sjelesorg som fokus.

Følgere

"Livløs" nattverd?

Publisert rundt 12 år siden

I nylig utgitte STREK (2009-nr. 2) tar redaktør Finnset opp at nattverd for tiden deles ut som inteksjon i mange menigheter. Man går ikke til alterringen og kneler, men går fram til alterringen og får brød som så dyppes i vin av hver enkelt. Han mener at nattverden i dag har få symboler fra nattverdmåltidet som Jesus innstiftet dagen før han ble korsfestet.

Jesus velsignet maten, dvs. Guds gaver i det daglige liv, til bruk i nattverden. I urkirkens tid kommer det synlig til uttrykk i måltidets fellesskap der brød og vin både ble gitt for livets skyld og det velsignes som Guds gave til livet i Jesus Kristus. Det er mao en sammenheng mellom det daglige brød og Jesu nærvær i det daglige. 

I vårt land kom det tidligere århundrer til uttrykk når daglige måltid ble innledet med "Signe maten" eller man sang "I Jesu navn går vi til bords". Også mange andre salmer. Alt kommer fra Gud, og Jesus er reellt til stede, enten det er snakk om det daglige liv eller troen på Jesus Kristus. Nattverden burde også i dag formes slik at dette kom til uttrykk. En liten oblat er vanskelig å oppleve som reell tilstedeværelse av Jesus.

Kirkens Bymisjonens gudstjenester hver uke består av både måltid og nattverd. Måltidet innledes og velsignes med påminnelse om Guds gaver. Både det som gis i måltid og i feiringen av gudstjenesten i Jesu Kristi navn, er Guds gaver. Nattverdsbrød er ikke oblater, men brød (flatt brød) som rives og gis til den enkelte etterhvert som de kommer opp. Alle symboler fra urkirkens nattverd er med, og i tillegg er menighetslemmene fra alle lag i folket. Enten de takler livet helt OK eller ikke, er de like naturlig i et fellesskap som bærer preg av diakonen Jesus Kristus.

Er det umulig for en vanlig menighet i Den norske kirke å gjennomføre det?

Gå til innlegget

Ekteskap, barn og liv absurd?

Publisert rundt 12 år siden

Har ekteskap med barn noen mening? Hva er barns mening?

Jeg har nettopp vist til kommentator Jan E. Hansens artikkel om ekteskapet som i opprinnelig form er endret fordi vi ikke lenger trenger barn. Det er det en fare ved, mener han. http://www.aftenposten.no/meninger/kommentatorer/hansen/article3067922.ece 

Men har ikke ekteskapet ganske lik definisjon som den opprinnelig hadde, i og med at samfunnet behøver barn? Mange vil hevde det, men jeg mener at forskjellen likevel er stor så lenge barnet ikke lenger avgjørende for familien. Barnet får stor betydning, men får en annen betydning. Det får konsekvenser at barnet ikke er nødvendig.

Det er lettere å ha manglende respekt for Guds gave når gaven ikke trengs. Dette kommer til uttrykk når genteknikken bl.a. utprøver foster i mors mage - med usikre og beklagelige konsekvenser som det kan medføre. Igjen blir spørsmålet om vi mennesker trengs. Er det noe mening med at jeg er til? Har det noen hensikt å leve? Eller kan jeg like godt ta livet mitt?

I verdidebatten har dette et alvor som ikke bør vitses med. Særlig er dette tøft for mange uføre eller pensjonister. Mange trengs ikke lenger, og det merker de veldig godt! Tidligere i historien hadde alle viktige oppgaver og var nødvendige. (Selv om i tidligere århundrer var manges eksistens til fortvilelse.) I dag er det massevis av oss mennesker som ikke har noe avgjørende betydning for noen som helst. Massevis av nåtidige ekteskap med trivsel i ferie og fritid som begrunnelse, er overhode ikke ekteskap i opprinnelig betydning. Gjelder ikke dette også for barn som begrunnes med daglig trivsel for foreldrene?

Kan etisk kritikk av gen-forskning bli tatt på alvor så lenge veldig mange babyer ikke er nødvendig i det rike Vesten?

Gå til innlegget

Dagens ekteskap - en absurditet?

Publisert rundt 12 år siden

Jeg henviser til en viktig artikkel av kommentator Jan E. Hansen der han kritiserer den nye ekteskapsloven. Iflg. ham skjedde likevel ekteskapets egentlige endring for lenge siden. Tidligere i menneskets historie var det nødvendigheten av barn og deres oppdragelse som var ekteskapets mening. Nå har det ikke noe mening fordi barn ikke er nødvendig, og det offentlige kan bidra med det som trengs for at voksne kan bli gamle under akseptable vilkår.

Hansen ser en sammenheng mellom at ekteskapet ble endret til å bli et symbol på kjærlighet og at nå "skaltes og valtes barn med". Dette må tas på alvor og kan ikke fortsette! Han legger vekt på at alvoret ved dette gjelder i like stor grad heterofile som homofile.

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentatorer/hansen/article3067922.ece

Gå til innlegget

Er frelsen KrF-politikkens mål?

Publisert rundt 12 år siden

Politikk er en gave mennesker har fått. Gud har skapt oss alle som forvaltere av hans skaperverk, dvs gjøre det gode for natur, samfunn og menneske. M.a.o. hører politikk til 1. trosartikkel.

Eller kanskje meningen med politikk er at verden skal bli frelst? Er en troende KrF-politiker dyktigere og har de rette meninger fordi de tror på Jesus og har Den hellige Ånd. Hvorfor brukes bibelord til å argumentere for sine meninger? Hos mange har jeg opplevd aversjon mot KrF, og de sier at partiet misbruker politikk for å frelse til troen på Jesus!

Dette må partiet ta opp innenfor egne rekker! Tør ikke ledelsen ta det opp fordi det er forskjellige kristne retninger og de er uenige?

Gå til innlegget

KrF og krav om tro

Publisert rundt 12 år siden

Jeg er ikke medlem i KrF, og kan heller ikke tenke meg å stemme på det. Eller rettere sagt: Så lenge partiets politikk bare kan gjennomføres av de som bekjenner den kristne tro. Dvs. ansvarlige i partiet skal være troende kristne. For å få ansvar i partiet er det ikke tilstrekkelig å stå for Krfs politikk og være dyktig som politiker. (Jeg skulle anta at vanlig medlem ikke trenger å bekjenne den kristne tro?)

Dette må KrF være åpen om og forklare. Jeg ville dersom jeg ikke var en bekjennende kristen, ha opplevd at jeg i KrFs øyne var degradert til noe annet enn et ansvarsfullt og tenkende menneske. Ikke bare bekjennende kristne kan utøve KrFs politikk. I Guds øyne (og det nytestamentlige menneskesyn)har troende og ikke-troende samme verdi og evner - også når det gjelder KrFs politikk! Tar partiet i praksis det kristne menneskesyn på alvor?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere