Tor Albertsen

Alder: 67
  RSS

Om Tor

Teolog med sjelesorg som fokus.

Følgere

Hvilke aldersgrupper?

Publisert over 2 år siden
Erling Rimehaug – gå til den siterte teksten.
Kan KrF igjen bli et parti for alle - både røde og blå? Eller er det nå skapt et skille som gjør at bare den ene siden vil kunne føle seg hjemme?

Noen dager etter at Rimehaug skrev innlegget sitt viser det seg nå at nesten like mange har meldt seg inn i partiet, som medlemmer har meldt seg ut. Det ville vært spennende å få vite hvilke aldersgrupper utmeldinger og innmeldinger gjelder. 

Selv tror jeg at partiet bare slik Hareide fremstilte sakene, ville hatt mulighet i den yngre del av befolkningen av andre enn kristelige kretser til å nå fram og bli skjønt. Når jeg leser fra KrFs diskusjoner - og forsåvidt i Verdidebatt om KrF-tema - er det som å være i kristne foreninger. Her vil den som er uten sitt ståsted i kristent miljø oppleve seg helt utafor!! For yngre aldersgrupper som ikke er aktive i kristne miljø vil det være utenkelig. 

Det er ikke uten grunn at Hareide møtte en gledesrus hos mange. Endelig var det en i KrF som talte slik at også de utenfor, de som før bare hadde ledd av KrF, de hadde ristet på hodet, forsto!! Og meldte seg inn.

Gå til kommentaren

Ap og Sp?

Publisert over 2 år siden
Henrik Syse – gå til den siterte teksten.
Men det handler om et dramatisk regjeringsskifte midt i en stortingsperiode, uten at politikken og de politiske realitetene har endret seg nevneverdig siden stortingsperioden begynte. Det er vanskelig å se at det kan bringe mye godt med seg, og det er vanskelig å forstå hva man på sikt vil oppnå.

Dersom utgangspunktet for valg av samarbeidspartner var "partiets unike blanding av solidaritet, tradisjonstilhørighet, ansvar, mangfold og frihet" (Syse), ville Ap og Sp eller Høyre og FrP vært de beste? 

Hvem vil være de beste samarbeidspartnere for KrF i årene som nå kommer? Mer enn noengang trengs det solidaritet og ansvar av den norske befolkning.

Gå til kommentaren

Snu! Ellers er snart KrF ferdig.

Publisert nesten 3 år siden

KrF har aldri noen periode prosentvis gått oppover i samarbeid med bare Høyre. Derimot reiste partiet seg noen perioder der de 4 borgerlige var sammen. Men hvorfor? Allerede da jeg var ung for 40 år siden ble partiet av folk flest sett på som en surmulende bremsekloss. KrF ble opplevd som partiet som passet på de andre at de ikke gikk for fort fram i modernisering, sekularisering og individualisering. Snur ikke KrF, tror jeg de har bare et par perioder igjen! Hva kan de bidra med på borgerlig side?

Jeg tror grunnen til at partiet stadig har gått nedover er at det opprinnelig har sin bakgrunn i menigheten/forsamlingen/bedehuset. På en måte kan det sammenlignes med industriarbeiderne i fabrikken. Selve grunnlaget for all politikk var for begge fellesskapet, enten det var kristen forsamling eller fabrikken. Bare et sterkt fellesskap kunne være til hjelp for den enkelte, var deres utgangspunkt. 

KrF er ikke sosialistisk og heller ikke borgerlig, men kan likevel mere leve ut sine visjoner i samarbeid med Ap og Sp. 

Gå til kommentaren

Ikke surmulende bremsekloss!

Publisert nesten 3 år siden

KrF kan sammen med kollektivt rettede parti få fram det som har vært partiets natur og verdier fremfor alt: nestekjærlighet. Alltid har partiet villet kjempe imot en individualiserende politikk. I dag ser vi det grufulle ved at mer og mer må det ene menneske være alene om avgjørende ansvar. Det skjer når det kollektive samfunn er ansvarsløst. Med Sp og Ap kan partiets visjoner bli tydeligere og aktive. I folks øyne(!!) var KrF i samarbeid med de borgerlige en surmulende bremsekloss!

Gå til kommentaren

Menneskets gudløse ansvarlighet

Publisert nesten 3 år siden
Gitt moderne premisser er det blitt svært vanskelig å begrunne at mennesket qua mennesket skal ha fortrinn, eller at våre behov og preferanser skal veie tyngre enn andre arters. At vi er skapt i Guds bilde er uten betydning hvis du ikke er kristen.

Det vil til syvende og sist bety kaotiske premisser for menneskehetens hensikt. Den har ikke lenger en hellig hensikt.

I det tidligere årtusen så befolkningen på seg selv som fylt av ansvarlighet. Det var en delegasjon som de hadde fått overgitt av Gud. Å vite det var også en redningsplanke i et slitsomt liv. Alle mennesker hadde i Guds øyne verdi. Og slik var det for de fleste i alle fall til ut på 1900-tallet.

Gudløse samfunn der dyrs og menneskers sidestilte intelligens er tolkningsnøkkel på hvem som skal få leve og ha "styringen", vil skape et kaos i opplevelse av hva som er verdifullt og hva et menneske er.

Hvordan kan da demokratisk politikk holdes vedlike? Kan eneherskere unngås i samfunn som roper etter sterke? Klimaspørsmål vil tas opp først hvis det virkelig er fare på ferde. Vegetarens matvaner - i fremgang - tror jeg derimot bare interesserer demokratiets lyttende ører. 

Idag har få i egne øyne hellig ansvarlighet. Kan menneskeheten se sin ansvarlighet uten å ha noen hellig verdi - hundreårene som kommer? Det gjelder også i sin opptreden og omsorg med andre animale skapninger.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere