Anders Tronstad

Alder: 45
  RSS

Om Anders

Sterkt inspirert av den danske mystiker Martinus. Anser meg som kristen, men dog ikke i tradisjonell forstand.

Følgere

Publisert over 8 år siden
Lars Randby – gå til den siterte teksten.
Det er ikke min ide men noe jeg plukket opp på et annet debattforum. Hvorfor ikke gjøre med tigging som man gjør med prostitusjon, man forbyr ikke tigging men forbyr å gi til tiggere. Det vil jo være en likebehandling av disse

Hehe, den syns jeg var fin. Like idiotisk begge deler så hvorfor ikke. :-)

Politiet har viktigere ting å gjøre enn å fly etter tiggere og horekunder.

Gå til kommentaren

Publisert over 8 år siden

Sitat:

 “Visdommens kjerne ikke ligger i en viten, men i en dyp innsikt i ens egen mangel på den.”

Denne setningen syns jeg oppsummerer kristendommens virkelighetsforståelse. For min egen del er forståelsen av dette blitt mitt grunnlag for en nyfunnen respekt for kristendommen og kristne mennesker generelt. En respekt, eller forståelse jeg nok tidligere ikke hadde.

Setningen beviser ikke den kristne dogmatikk og er heller ikke ment å gjøre det. Men den endrer fokus fra kravet om logisk og “vitenskapelig” tenkning til realisasjonen av at vi til tross for all fornuft allikevel vet veldig lite. Dermed er en sentral del av kristendommens virkelighetsforståelse fundamentert i virkeligheten eller i hvert fall vår menneskelige oppfattelse av virkeligheten.  

Sitat:

“Hele samfunnsstrukturen vår er bygget og fungerer på en velfungerende løgn. Og vi mennesker blir styrt inn i fortapelsen fordi vi ikke har blitt gitt noe annet og tror den. Vi blir lurt til å tro at evnen til begrepmessig tenkning skal gi oss det endelige eksistensielle svaret i en verden der ikke alt rasjonelt kan forklares. Det sies at matematikken er sannhet, ellers er det aller meste blitt tuftet på inntil nå ufullstendig viten. Vi tror løgnen, den ufullstendige sannhet vi til daglig omgir oss med. Enhvert system baserer seg på rasjonelle prinsipper, og subjektivitet er ikke rasjonelt. Alt som ikke innehar den fullstendige løsningen over tid, er mer løgn enn sannhet. Alt fra organisert religion til forskjellige politiske ideologier etc.”

Jeg syns ordet løgn ikke nødvendigvis er det mest betegnende ordet i denne sammenheng. Jeg syns ikke det yter rettferd overfor de som faktisk oppriktig tror på materialismen. Den ufullstendige sannhet ( som du også nevner) er bedre, da den ikke insinuerer at ateister farer med løgn. Jeg tror ikke de lyver, jeg tror de er overbeviste om sitt verdensbilde. Men det var sikkert heller ikke din intensjon med bruken av ordet.

Gå til kommentaren

Publisert over 8 år siden
Tor Martinsen – gå til den siterte teksten.
#1 Pet 2,4-10 {Den Utvalgte Steinen og Hans utvalgte folk} 4 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som ble forkastet av mennesker, men er utvalgt av Gud og dyrebar, 5 da blir også dere, som levende steiner, bygd opp til et åndelig hus, et hellig presteskap,

Takk Tor for sitatet.

Jeg tenker uansett at når Jesus sier at vi ved oppstandelsen skal bli som englene i himmelen så kan det virke som han har større ambisjoner på vår vegne enn det Peter har, som sier vi skal bli hellige prester.

Gå til kommentaren

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim – gå til den siterte teksten.
James Jeans skrev følgene om Syvstjernen:

 "Selv for det blotte øye danner de en karakterstisk gruppe, men de tar seg langt bedre ut i en kikkert med liten forstørrelsesevne. De danner en grupe med fysisk forbunde stjerner, som alle sammen beveger seg gjennom rommet med samme fart og i samme retning som en flokk fugler." "Det store univers" side 149.


Her har vi et brukbart sitat og takk for det :-)

Nå ser jeg at du har et poeng. Det var heller ikke min intensjon å benekte at bibelen inneholder informasjon som er vanskelig å forklare ut fra en konvensjonell forståelse av historien. Men da du skrev om universets forskjellige Adamer fikk jeg litt større forhåpninger enn det jeg umiddelbart følte at du leverte. For jeg ser fortsatt ingenting skrevet om universets forskjellige Adamer, selv om jeg legger aldri så mye godvilje til.

sitat:

"Du kan drømme, men det avstår jeg fra. Jeg kan derimot gi deg en forklaring ut ifra Guds ord hvorfor mennesker tenker i de baner men det tor jeg ikke du kommer til å like."

Ja, jeg drømmer for jeg vet jo ikke. Det er kun spekulasjon, i likhet med teologi generelt. Å tro er å drømme. Man tenker seg forskjellige teoretiske løsninger på et problem på samme måte som du med din forklaring (ut fra Guds ord) sier noe om hvorfor mennesker tenker i spesifikke baner, så det avstår heller ikke du fra. Felles for oss alle er kanskje håpet om menneskets rettferdigjøring. Hva som gjør at vi har en dragning (eller som du sier "liker") mot den ene forklaringsmodellen eller den andre er et interessant spørsmål.

Men Jesus sier ikke at vi skal bli prester som du hevder, han sier vi skal bli som englene. Hvor har du din informasjon fra?

Gå til kommentaren

Publisert over 8 år siden
Gunnar Opheim – gå til den siterte teksten.
Da han skrev dette trodde folk ellers omkring at formørkelser var et utslag av Guds luner. Se Jes. 40:26, Jer. 31:35, 36 og 33:25, Job 38:31-33. Alt dette kreves det store teleskop for å avdekke.

Gjør det nå egentlig det? La oss se nærmere på disse bibelsitat:

 

Jesaia

 

26 Løft øynene mot det høye og se: Hvem var det som skapte disse?

        Han som mønstrer deres hær og fører dem ut

        og nevner alle ved navn.

        Hans kraft er så stor og hans styrke så veldig

        at ikke en av dem savnes.

 

Jeremia

35 Så sier Herren,

        han som satte solen til å lyse om dagen

        og ordnet det så

        at månen og stjernene lyser om natten,

        han som rører opp havet så bølgene bruser,

        – Herren, Allhærs Gud, er hans navn:

    36 Lar jeg disse ordninger vike,

        lyder ordet fra Herren,

        skal også Israels ætt for alltid

        opphøre å være mitt folk.

 

25 Så sier Herren: Hvis jeg ikke har sluttet pakt med dag og natt og ikke gitt lover for himmel og jord,

 

Job

31 Kan du knytte Sjustjernens bånd

        eller løse Orions lenker?

    32 Lar du kveldsstjernen gå opp i rette tid,

        leder du Løven og dens unger?

    33 Kjenner du stjernehimmelens lover?

        Bestemmer du dens makt over jorden?

 

 

Det er ingenting som er beskrevet her som man trenger store teleskop for å kunne observere. Man trenger strengt tatt ingen teleskop i det hele tatt. Alle himmellegemer her beskrevet kan man se med det blotte øye.

 

Som respons på mitt innlegg Intelligent liv i vatikanet skrev du følgende:

 

“Så, til saken. Bibelen, Guds ord taler om verdener og liv der ute. Ja Bibelen forteller om møter imellom universets Adamer. Vi kan lese at blant de som trodde Gud for flere tusen år siden hadde innsikt i himmelens planeter og stjerner man først i dag med de beste teleskop kan bekrefte er riktige. Hvoredan hadde de kunskap om dette?”

 

Jeg går ut fra at dette innlegget ble skrevet som et forsøk på å klargjøre dette. Men, jeg ser ingenting om møter mellom universets Adamer og ingen innsikt man først i dag kan bekrefte riktigheten av.

 

Men på et punkt har du rett og det er at bibelen sier jorden henger på ”intet”. Det er en beskrivelse av jordens krets i Ordspråkene. Krets i grunnteksten er ”kule”. Det kan tyde på at man har hatt en viten om dette. Man antok innen gresk filosofi allerede i det sjette århundre før kristus at jorden var rund. I Platons Timeus står det at skaperen lagde jorden i form av en kule. Om denne kunnskapen er kommet i en form av guddommelig åpenbaring eller at det er en arv fra en tidligere og mer avansert sivilisasjon eller (som mange nok heller vil være tilbøyelig til å tro) at det også den gang fantes observante og intelligente folk. Jeg avviser uansett ingen av delene.

 I tredje århundre observerte Aristoteles at det er stjerner i Egypt man ikke kan se i de nordlige regioner og fra da av tok man det for gitt at jorden var rund.

 

Så en siste ting. Du skriver: “Det er også interessant ålese at Abrahams ætt skal bli så mange som himmelens stjerner, hvorfor det når vi også vet at vi som tror og får legemer som Jesus skal bli prester? For hvem da, hverandre? Skal vi ut på reise?”

Blir man ikke (ifølge Jesus – Mark 12:18-27) etter oppstandelsen som englene i himmelen, hvor man hverken ektes eller tar til ekte?

 

Kanskje da vil vi være sentrale tjenere for forsynet som besøker andre lavere utviklede sivilisasjoner på andre planeter. Da vil rollene være byttet om og vi vil komme til å fremstå (for dem) som de mystiske “utenomjordiske”.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere