Werner Skaug

Alder: 47
  RSS

Om Werner

www.wernerskaug.com

www.denstoretrengsel.weebly.com

Følgere

Hvorfor gjør ikke Gud noe med alt det vonde som skjer på jorden? Uten å forsøke å besvare dette store spørsmål på en lettvint måte, anse Jesu lignelse i Matt 13:31-33 om et voksende rike som "det store svar" på dette "store spørsmål".

Jesus sier at Guds rike har kommet. Og det kommer til å vokse til det har fylt jorden 100%. Det betyr at "som i Himmelen så og på jorden" vil skje gradvis. 

Jesus sa:

En lignelse til la han fram: "Himmelriket er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren sin. Det er mindre enn noe annet frø, men når det har vokst opp, er det større enn andre hagevekster, så det blir til et tre, og himmelens fugler kommer og bygger rede i greinene på det. Enda en lignelse fortalte han dem: "Himmelriket er likt en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret" (Matt 13:31-33). 

Jo mer "Himmel på jord", desto mindre forfølgelse over tid, for å ta ett av mange eksempler. Vi forventer at Fader Vår vil ha sin effekt mer og mer? Fortsett å be. Gud lovte aldri å løse alle problemer på én gang. Men i takt med at folk tror og omvender seg til Herren Jesus, vil Guds løsninger over tid - gradvis - fylle vår jord. En dag vil jorda være uten smerte, gråt og død. Inntil da må vi arbeide. 

Daniel og Jesus var på linje med hverandre:

"Men steinen som hadde truffet statuen, ble til et stort fjell som fylte hele jorden" (Dan 2:35) = Guds rike vokser over tid. 

Igjen, Faderen lovte aldri å løse alle problemer på ett minutt. Folk stiller feil spørsmål. Det ser man i lys av det riktige svaret, et over tid-rike som til slutt har løst alle våre jordiske vanskeligheter. Og ja, det hjelper å bøye kne for Jesus og bekjenne ham som Herre og Frelser og være en del av løsningen. Som Paulus sa i Rom 10:9-10: "For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst."

Nå som du er frelst, legg hånden på plogen og vær en del av løsningen på jordas problemer, være seg i samfunnet forøvrig, i menighet, og på andre arenaer. En dag blir jordkloden som i Himmelen - et paradis. Bli med! Jesus er Herre!

 

 

 

 

Gå til innlegget

Daniels 70. åruke er oppfylt

Publisert over 4 år siden

Dagens debatt går på "før", "under", eller "etter". Dette fordi man har skutt Daniels 70. åruke inn i vår fremtid (gap-teorien). Hvis denne uken er historie, dvs. oppfylt, faller spekulasjoner om en fremtidig periode på 7 år bort. Var Jesus fokus i Daniel 9?

Diagram: https://www.preterisme.no/single-post/2017/09/04/Daniels-70-%C3%A5ruke-er-oppfylt

- Jerusalem gjenoppbygges etter Babylon (7 uker, 49 år).

- 62 uker (434 år)

- 1 uke (7 år), hvor Jesus dør i midten av denne siste uken.

= 70 uker, eller 490 år.

Regnestykket er enkelt: Daniel leste profeten Jeremia hvor det stod at jødene skulle vende tilbake etter 70 år. Mens han ber, kommer Gabriel med følgende beskjed fra Gud: At det gjenstår 70 X 7 = 490 år for det jødiske folk. Akademikere/teologer er samstemte i perioden på 490 år. I noen engelske bibler står det "seventy sevens" - "sytti syvere". Uenigheten går på om den siste åruken omhandler Jesus eller en fremtidig periode på 7 år.  

"Du skal vite og forstå: Fra ordet gikk ut om at Jerusalem skal gjenreises og bygges opp igjen..." (Dan 9:25).

Vi må altså regne fra ordet om å gjenreise Jerusalem gikk ut: 457 f.Kr. Regner vi de 70 åruker helt ut, uten å skyve den siste åruken inn i vår fremtid, kommer vi til Jesu korsfestelse. Jesus dør midt i den siste åruken:

"I én uke skal han stadfeste en pakt med de mange, etter en halv uke gjør han slutt på slaktoffer og grødeoffer" (Dan 9:27). Jesus avskaffet Moselovens ofringer da han selv ble Guds Offerlam. 

Artaxerxes ga ordre om Jerusalems gjenoppbyggelse i Esra 7:12-26. I tillegg profeter Daniel Jerusalem og tempelets fall i år 70:

"Byen og helligdommen skal legges øde av hæren til en fyrste som kommer. Han skal ende sine dager i en flom. Ødeleggelsen som er fastsatt, skal vare til krigen er slutt" (Dan 9:26).

Dette plasserer Jesu verk på Golgata kors og Den jødiske krig inn i sin historiske kontekst. 

Fokus for Daniels profeti var Jesus. Som Matthew Henry (1843-1916) skrev om Daniel 9:  

"I versene 24-27, har vi en av de mest bemerkelsesverdige profetier om Kristus, om hans komme og hans frelse. ... De sytti uker betyr en dag for et år, eller 490 år. Omkring slutten på denne periode skulle det gis et offer som fullstendig sonet synd, som førte frem evig rettferd og en komplett rettferdiggjørelse for enhver troende." 

 

 

 

Gå til innlegget

Preterismen har kommet for å bli

Publisert over 4 år siden

I disse dager har "Preterisme Norge" (preterisme.no) plantet flagget i norsk jord med den hensikt å utbre studier rundt profetiene. Preterisme Norge er del-preterister. Det kan derfor være på sin plass å tydeliggjøre forskjellene på de ulike former for preterisme. Man kan ikke si "preterisme" og legge alt i samme sekk.

Preterisme betyr at man anser en profeti for oppfylt. Futurisme betyr at man venter på at en profeti fortsatt skal oppfylles i vår fremtid. Preterismen, et tolkningssystem, legger særlig vekt på Jerusalem og tempelets fall i år 70 e.Kr., i lys av bibelen og historien.

Følgende liste er bare en kort oversikt. 

Del-preterisme: Man anser de fleste profetier for oppfylt, men ikke alle. Disse venter fortsatt på bortrykkelsen, Jesu gjenkomst, de dødes oppstandelse, dommedag, evig liv og evig fortapelse, en ny himmel og en ny jord, og mer. Misjon vektlegges sterkt og nådegavene er flittig brukt. 

Full-preterisme: Denne gruppen anser alle profetier for oppfylt. Disse er cessationists, dvs at de tror at nådegavene har opphørt.

Det er flere undergrupper av preterisme (kik-preterisme og liberal-preterisme, f.eks), men disse to er de viktigste. 

 

Gå til innlegget

Pastormodell ubibelsk?

Publisert rundt 5 år siden

Det har "alltid" vært debatt om riktig/uriktig ledermodell i en menighet. Én ting er sikkert: bibelen omtaler apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere som en naturlig del i et kristent fellesskap.

Tjenestene i Ef 4:11 skal ikke bare være tilreisende, men en permanent funksjon lokalt. Versene 12-16 beskriver hva vi vinner på å innsette alle fem. Pastoren kan ikke produsere alt dette alene. 

Apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere, fungerer som en kiropraktor; de "knekker på plass" så ting blir riktig. Hvordan hver menighet praktiserer dette, er kanskje ikke det viktigste. Bare det blir gjort. 

I benkeradene omkring sitter disse "fem" og venter på å bli oppdaget, trenet og satt i arbeid. Pastoren må være villig til å slippe disse bibelske tjenestene til. Vår hånd består av fem fingre - ikke én. Vil vi nå bibelens mål, må vi følge bibelens oppskrift. Hva vi vinner ved å aktivere alle fem, burde være nok til å inspirere hele Norges land til å la tanke bli til handling:

 

"...for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige, forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet."

 

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere