Verner-Ronald Hansen

Alder: 54
  RSS

Om Verner-Ronald

Følgere

Valgets kvaler

Publisert over 8 år siden

Slik jeg ser det finnes det knapt forskjell på de politiske partier i dag.

Det som det er uenigheter om er bagateller som boligskatt, bedre veier, bedre forhold for eldre, lavere skatt, osv. Men i det store og hele, i de store linjene, ja kanskje så mye som 90% av politikken i dag er den samme, og det virker som de er styrt av de samme skjulte kreftene i snart ethvert land.

I den forbindelse kom jeg over et parti(men ennå under sperregrensen siden de har for få stemmer for å stille til valg), som gir oss et reelt valg, og det er Norgespartiet, www.norgespartiet.no

Når en leser hva disse står for, ser en at det de har en helt ny måte å tenke politikk og samfunn på. Grunnlaget deres er direktedemokrati etter modell fra Sveits. I tillegg har de en mer nasjonalistisk(ikke forveksle med rassisme eller nazisme) linje, dette for å demme opp mot de internasjonale kreftene som gradvis ødelegger nasjonalstatene, for med dette å innføre en verdensregjering(globalisme). Som en naturlig konsekvens av denne politikken, legges det opp til å fjerne/muligens staffeforfølge de som sitter i toppen i norsk politikk og næringsliv i dag, siden de b.la. har vært med på å fjerne store deler av grunnloven, vært involvert i flere kriger, vaksine-skandaler, latt store deler av norske ressurser og rikdommer falle i hendene på store internasjonale selskaper, deres deltagelse i klanderstine nettverk, kriminell virksomhet av forskjellige slag, osv.

 Hvorfor får ikke et slikt parti medieplass? Kan det være at media i dag er kjøpt opp av de samme kreftene slik at de ikke lengre er den fjerde statsmakt, men er heller blitt en beskytter av eliten(Les: pressestøtte)?

Dette høres spennende ut! Hva mener dere?

www.norgespartiet.no

Gå til innleggetSa trollet i eventyret.
I dag da jeg holdt på å rense veggteppet, kom jeg borti et troll som vi har til pynt. Det falt på stortåa mi, og det var vondt.
Da kom det meg noen tanker i hu mens jeg fortsatte å rense om tollet i eventyret, som jeg ikke husker navnet på, men i hvertfall
ble dette trollet forstyrret av en utenforstående, og det bidro til at trollet ble vred på denne. Jeg vet ikke om det er det samme trollet som brukte å si når kristne kom i nærheten; - her lukter det kristens manns blod? Men uansett er dette trollet av samme natur som førstnevnte, og det finnes ikke snille troll, eller troll
som er både snille og onde, men bare onde troll.
De aller fleste eventyrbokforfattere i eldre tid var kristne eller i hvertfall navnekristne. dvs. de hadde kunnskap om Guds ord, og det de skrev var ofte inspirert av Bibelen, ja kanskje noen av dem var drevet av Guds Ånd?
Men i såfall: Gud sa til Adam - den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl, dvs. slagens hode skal knuses,men den skal knuse vår hæl. Dette trollet er av samme ånd som slangen, dvs. sjelefienden, Guds fiende. Den knuste ikke min hæl, men nesten tåa mi :) Uansett klarte ikke trollet å gjøre mer skade enn i det ytre der jeg hadde ondt en liten stund, så dens skade er nå leget :)
Men uansett, trollet er ikke alltid så smart: Da den enfoldige gutten som holdt på å bli spist av trollet utfordret det, tok det i mot utfordringen. Gutten la premissene, og trollet anerkjente hans premisser.
De skulle kappete grøt. Gutten var smart, han spiste bare det han hadde behov for, resten lot han falle i en sekk han hadde på maven. Trollet spiste til det sprakk og døde.

Den 211212, da man har hørt at alle skulle løftes opp på et snillere nivå, har jeg ikke kunnet finne sannhetsgehalten i dette, og derav funnet at mennesket slett ikke er blitt snillere, men det er forblir i den samme tilstand som før.
Troll har prøvd å skade denne dag, både med ord og fysisk(pyntetrollet) uten at jeg har lidd overlast verken legemlig eller Åndelig, men heller stadfestet sannheten i Guds ord at alle mennesker er unnfanget i synd og født i misgjerninger, og dette holder fortsatt sin sannhet i behold både før og etter denne dato,

Alle mennesker har eller har hatt slike troll i sitt innerste hjertekammer, men de utarter seg bare på forskjellig vis og nivå, men det er samme ånd som er drivkraften bak dette, nemlig sjelefienden som har som mål å gjøre mest mulig skade på Guds rike og Hans barn.
Hva må til for å ta livet av dette troll og kaste det ut av sitt hjerte?
Det er kun ett redskap som kan gjøre dette; nemlig Guds Ord og Hans gode Hellige Ånd. Når ordet treffer mennesket, forblir det aldri uten virknig, enten blir det til anger over synden, bot og gjefødelse ved Ordet og Ånden om syndens forlatelse i Jesu navn og blod, eller så blir det til forherdelse, der det første blir verre enn det andre, altså man forherder seg mot Ordets kraft og Den Hellige Ånd! Og dette er meget farlig!
Da har man ikke ved ordet fått bukt med trollet, men bare gitt det mer liv og næring slik at det på nytt vokser seg stor og sterk, vred og hatsk. Derfor ble også Paulus forhindret av Guds Ånd til å gå til steder der det var slike som Ordet kom til å virke forherdelse og da vanære Guds navn og Hans Sønns blod og død; de kom til å tråkke Kristi blod under sine føtter.
Derfor ønsker jeg alle en god førjulsfeiring der man også leter med Guds ords lys etter de troll som ligger og sover så dypt innerst i hjertet, og forstyrrer det slik at det våkner til liv, og når det våkner til liv, da skal du lure det slik at du gir det massevis av ordets forkynnelse til føde, og når det får mer enn det klarer å fordøye og det dør soper  du det ut med kosten slik at Guds Ånd kan ta bolig i deg.

Som avslutnig kan jeg si at jeg kommer til å mate alle troll på på nettet og muntlig med Åndelig mat så lenge jeg har mulighet til det, der noen kan ved Guds nåde bli å lure trollet, mens andre blir å befeste trollets posisjon enda sterkere i sitt innerste. Derfor håper og tror jeg at Gud bereder hjerten til de som leser eller hører det jeg forkynner slik at Ordets kraft virker på deres sjel og hjerte.

Men nå skal jeg ikke skrive mer i denne stund, men overlate alt i Guds hender og be Han om hjelp til også jage bort de troll som også mitt ugjenfødte kjød er i besittelse av, men det skal ikke arve Guds rike, ei heller gjøre skade på det aller helligste. Det skal bare underkues av Åndens kraft i Ordet og stadig be om forlatelse for Kristi skyld, slik at vi daglig fornyes i kraft av Hans nåde, og da beredt til å møte Ham når Han kommer i skyen. Men den beredelse må Gud selv stå for. og det er Hans vilje at alle mennesker skal

Måtte denne søken aldri opphøre!

Gå til innlegget

Vårt Land har en artikkel hvor Ludvig Nessa vil ty til sivil ulydighet ved å blokkere Stortinget og hindre repreentantene og endre Grunnlovens § 2; den kristne formålsparagraf.
http://www.vl.no/kristenliv/ludvig-nessa-vil-blokkere-stortinget/

Ludvig Nessa på bedehus i Fredrikstand:
http://youtu.be/0gV8H7aCnts

Kongen har nektet å gå med på at de fikk endre hans bekjennelsesparagraf slik at vi kan ha islamsk eller humanistisk ateistisk konge i dette landet.

jeg har ikke satt meg så veldig godt inn i dette men den kristne nettavisen Rikavisen sier at dette er en seier for sionistene og sosialistene som de påstår er i seng med hverandre.

Den 21. Mai 2012 opphører vår kristne kulturarv
http://www.riksavisen.no/?p=9169

Forfatteren sier:
"At jeg har rett vil vi se av at det er ingen ‘kristen’-sionister som kommer til å protestere på dette, fordi sionismen er i senter for Marx og Lenins verdenssosialisme….. og Hitlers nasjonal sosialsme også, for den saks skyld. ‘Kristen’-sionistene kommer derfor til å få en sterk kognitiv dissonans, og deres sionistiske lojaliteter er mektigere og kraftigere i deres psyker enn Jesus og kristendommen er. De faller ned på den gale siden. Som de forsåvidt alltid har falt ned på gale siden i forhold til hva de utgir seg for å være.

«Vi skulle bygge det nye Jerusalem«, sa Arbeiderpartiets grand ol’dad Håkon Lie om deres første prioritet etter andre verdenskrigh til UiO’s studentavis Reflex (Waage),


Stemmer dette at sionismen er i seng med ateistiske humanister, og at det er hvorfor ingen sionister bryr seg om denne grunnlovsendring?

Gå til innlegget

Sionismen - et oppgjør!

Publisert rundt 10 år siden

En forfatter fra Sunnmøre tar et oppgjør med kristensionismen, om hvordan de mer enn å tale om Jesu Kristi kjærlighet, traumatiserer barn og unge med sine velsignelser og forbannelser ovefor alle som ikke er enige med dem, og hvor redd han var dem med sine tordentaler om sion i barndommen.

"Mitt oppgjør med kristensionismen og farieseerne som ødela min barndom. I begynnelsen var Ordet. Det er forfatterens privilegium å søke å bidra til en bedre verden ved bruk av ordet."

"Om velsignelser og forbannelser for alle som ikke gjør akkurat som de sier. Skremmer livskiten av gamle damer så de åpner sin pung. - Fyller kollektbøssen, mer penger til israels 400 atomvåpen?"

"Forfatteren er av den mening at kristensionistene og de politiske sionistene i arbeiderpartiet etter krigen som skjenket Israel tungtvann fra Norge, kan få en tung bør å bære om Israel tyr til "The Samson Option".

Forfatteren sier:

"Jeg måtte dra til den ultimate åndelige utpost, i fotsporene til Gallileeren, langt ut i sjelens mørke natt, til ens personlige Golgata for å finne svarene.

Og kom tilbake med følgende budskap; Elsk hverandre, alle, ingen ekskludert, ingen prioritert. Det er det viktigste vi gjør, og ingenting annet spiller noen rolle.

Om ikke menneskeheten unisont begynner å innrømme sine synder, og rette dem opp, og lar sine stemmer bli hørt- la dem stige mot Himmelen i et samstemt taust kor, som et uttrykk for sine aspirasjoner som gir uttrykk for deres personlige viljer, hvis skaper denne verden, og i et unisont rop om tilgivelse og frelse fra åndelige rikers allmakt, lar sine stemmer basert på sine etiske valg bli hørt, så er denne verden tapt da er den doomed. Garantert.

"Hva skjer med barn som hele livet blir fortalt at de er utvalgt uten den fornødne åndelige utvikling, spesielt av kjærlighetsevnen? - De vil før eller siden bli bortskjemte monstre....som alltid må ha sin vilje. Verden har skapt sin demise.

Løgnen skapte den. Intet godt samfunn kan skapes på løgner og bedrag, bare åpenhet, sannhet og kjærlighet."

http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/Israel-verden-har-skapt-sin-demise/

Hva skal vi si? Har forfatteren et poeng?

Bare noen tanker som jeg syntes kunne være verdt å grunne på, ikke minst ved at dette faktisk handler om sin egen og sin nestes frelse - verken mer eller mindre

Mvh

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere