Arne B. Varmedal

Alder: 52
  RSS

Om Arne


Kantor/organist, utdannet i Oslo, Stuttgart og Boston.

Sønn av begge mine foreldre, storebror til 5 og så langt onkel til 16, alt sammen helt ufortjent.

www.dagsavisen.no/nyemeninger/varmedal/
varmedal.blogspot.no

Følgere

Ordinasjonsrot

Publisert rundt 3 år siden
Diskusjonen om diakoners nattverdforvaltning i Sør-Hålogaland bispedømme vitner vel om at Den norske kirke ville være tjent med en klarere forståelse av hva det innebærer at noen er vigslet til diakontjenesten. Ikke fordi noen skal ha «retten» til å forvalte nattverd, men fordi kirken kaller og innsetter mennesker til denne spesielle tjenesten, og stadfester det i sine vigslingsliturgier.

Denne diskusjonen vitner vel like gjerne om at DNK ville være tjent med en klarere forståelse av hva det innebærer å være ordinert (til prest).  Stadig flere av de ordinerte synes å se det som sitt kall å rive ned og så tvil om det meste hva gjelder de mest grunnleggende kristne dogmer, enten det gjelder forsoningslæren, altså selve grunnlaget for i det hele tatt å feire nattverd eller være kirke(!), jomfrufødsel ("divine rape") eller oppstandelsen.  Paradoksalt nok vil altså en ordinert som, direkte eller indirekte, sier at nattverden egentlig er et "narremåltid" og helt overflødig, likevel ha "fulle rettigheter" til å forrette den, i motsetning til en vigslet diakon eller lek, om de aldri så helhjertet kjenner seg forpliktet på kirkens bekjennelsesskrifter. 


Gå til kommentaren

Om bare verden hadde vært så enkel

Publisert nesten 4 år siden

og opplagt, helt uten gråsoner, som Ravn Stavseng her gir uttrykk for.  Da kunne vi spart mye bortkastede penger på også å prøve slike saker for domstolene i tilfeller der det ikke var mulig for de tiltalte å bevise sin uskyld(!) og bare legge til grunn en omvendt uskyldspresumpsjon; skyldig inntil det motsatte er bevist.

Det kan da umulig være slike tilstander Ravn Stavseng virkelig ønsker, i alle fall ikke den dagen han selv eller partilederen står der som anklaget for et eller annet?  Men loven og retten bør være lik for alle, også i KrF.

For all del, seksuell trakassering er selvfølgelig uakseptabelt, men kjønn kan i seg selv være et maktmiddel, også i politikken og særlig i det øyeblikk det blir fritt fram for alle og en hver å sette fram ikke rettslig bevislige påstander om det meste.

Gå til kommentaren

Tilfeldig lek med tall?

Publisert rundt 4 år siden
Alf Gjøsund – gå til den siterte teksten.
Hva er det, dette behovet hos noen av oss menn for å framstå som det selvsagte og synlige midtpunktet? Behovet for å gi beskjeder, for å ha tilhengere, for å utøve religiøs makt? Hva ligger bak den merkelige holdningen hos enkelte menn, at selvsagt er det jeg sier mer verdt å lytte enn det andre sier?

Jeg har hatt den meget tvilsomme fornøyelse å kunne følge med på hvordan en slik figur utviklet et av «sine» mange diskusjonsforum på Facebook.  På det eksakte tidspunktet at antall administratorer inkludert stifteren selv hadde kommet opp i hele 12 profiler, fant vedkommende det passende å forfremme en av sine egne, alternative FB-profiler til herligheten i form av administratorprofil nummer 13.  

Tilfeldig symbolikk i høykirkelige kretser?  Jeg tror ikke det.

Mine erfaringer førte ellers til dette innlegget.

For øvrig tror jeg, i motsetning til Gjøsund(?), at kvinner kan være akkurat like tilbøyelige til å utøve og misbruke religiøs makt som menn, om forholdene ligger til rette for det.

Gå til kommentaren

Tilsløringer

Publisert nesten 5 år siden
Helge Simonnes – gå til den siterte teksten.
Den glimrende filmen Spotlight viser hva som skjedde­ da avisen Boston Globe bestemte seg for å inn i saken med store­ journalistiske ressurser. De møtte kirkeledere som var mer interesserte i å tilsløre enn å gi hjelp til oppklaring.

Her hjemme møtte forskeren Eva Lundgren sterke reaksjoner fra kristne ledere da hun avslørte at det også i våre miljøer skjedde seksuelle misbruk. Kristenlederne­ ville ikke tro det de hørte.

Dette er et godt innlegg av Simonnes, der han med sine henvisninger skaper en viss balanse og påminner oss om at ulike typer overgrep i kristen sammenheng ikke er noe som utelukkende er forbeholdt mannlige pastorer i (pinse)karismatiske frimenigheter og at dette bare skyldes manglende tilsynsordninger.  Slike ordninger og ulike retningslinjer er faktisk ganske utbredt i de fleste kirkesamfunn, i alle fall på papiret. Det må ha sittet ganske langt inne da daværende preses i DNK i et TV-studio for noen år siden beklaget egen og andre kirkelederes unnfallenhet i forhold til overgrepsproblematikk i forlengelsen av Lundgrens forskning/avsløringer.

Ikke alle tilsløringer er like lett å oppdage som en niqab eller burka, men tillit er en av våre viktige grunnverdier.  Det står ikke skrevet i panna på helsepersonell om de faktisk har autorisasjon eller bare benytter en hvit uniform som tilsløring, men de fleste av oss vil vel helst tro at ingen vil finne på å lyve om slikt med vårt liv og helse som innsats, bare for å tjene penger?  På samme måte vil vi i det lengste tro det beste om våre idrettshelter eller presten/pastoren/pateren «vår».

Som i tilfellet Boston Globe kan (kirke)pressen være med på å avsløre alvorlige forhold eller forsøke å tilsløre dem.

Lykke til med boksalget, Simonnes!

Gå til kommentaren

Intoleranse

Publisert rundt 5 år siden
Sverre Avnskog – gå til den siterte teksten.
Jeg etterlyser dokumentasjon fra Nyhagen som viser at mennesker har hatt negative eller skadelige opplevelser ved å oppsøke i miljøer som oppfordrer dem til å reflektere over om deres nåværende liv kan ha sammenheng med opplevelser i tidligere liv. Han har gitt tydelig uttrykk for sin egen, private skepsis, men jeg vil gjerne vite om han bygger på noen slags viten eller dokumentasjon.

Den har jeg ikke fått. Det er altså kun Nyhagen selv, som mener det kan være en risiko for folks psykiske helse å reflektere over om de kan ha levd før og om deres nåværende problemer kan ha sammenheng med opplevelser i tidligere liv.

Den alltid så tolerante(!) Avnskog etterlyser dokumentasjon fra Nyhagen.  Statens Helsetilsyn ser  heldigvis helsefarene og er ikke like tolerante ovenfor denne formen for spekulativ og kynisk humbug.

Denne artikkelen av Erik Tunstad kan også være verdt å lese.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere