Nelly Bjerketvedt

Alder: 60
  RSS

Om Nelly

Hjertesakene mine er menneskeverd, miljøvern og demokrati. Et livsmotto kan kansje være: Det motsatte av Kjærlighet, er ikke hat, men likegyldighet!

Følgere

Surrealistisk taushet om surrogati.

Publisert rundt 4 år siden

Vi nærmer oss Kvinnedagen 2018, og nok et år har gått der jeg har undret meg over tausheten rundt surrogati; det vil si fraværet av kritiske røster fra feminister og andre som er opptatt av kvinners kår, rundt et tema som burde vekke noen og enhver til engasjement; Surrogati.

Vi nærmer oss nok en Kvinnedag, og jeg undres..
Når vil kvinner i landet vårt begynne å solidarisere seg med
og løfte stemmen for alle de kvinner som blir utnytta og misbrukt som surrogatimødre for velstående vestlige par og single?
Hvor er Kvinnesakskvinnene og andre engasjerte mennesker i denne saken?
Alle med vett og empati forstår belastninga ved å skulle bære fram og føde et barn som så blir tatt fra deg når du har "gjort jobben".
Trenger vi mer forskning enn eksisterende kunnskap om kvinnehelse, fattigdomsproblematikk, kvinners rettigheter og klasseskiller for å forstå at vi må kjempe mot denne kyniske og alvorlige  kvinneundertrykkinga?
De fleste av oss reagerer på gamle dagers "ammer"; fattige kvinner som måtte sette bort sine egne barn for å kunne ta seg av rike kvinners spebarn. Surrogati, med alle dets konsekvenser, går langt ut over dette!
Så; hvor er dere som kan løfte stemmen for undertrykte og fattige kvinner som må ofre familieliv, og "investere" kropp og helse for å skaffe rike mennesker barn?
Tause, så tause. Hvorfor?

Denne øredøvende tausheten om surrogati er for meg ganske surrealistisk.. 

Gå til innlegget

En reaksjonær ekteskapslov!

Publisert nesten 10 år siden

Debatten går - om ekteskap, tokjønnede og enkjønnede par, om kirkelig vigsel eller ei. Temaet vekker sterke følelser, og diskusjonen ender fort i fastlåste stillinger i skyttergravene. Og barnet? Det befinner seg sårbart og ensomt mellom frontene.

Vi har fått en ny ekteskapslovgivning, men denne er sørgelig reaksjonær og diskriminerende på et vesentlig punkt. Den innebærer ikke et tilstrekkelig godt nok vern om individets ukrenkelighet. Tvert i mot, går den lenger enn det som var tilfelle tidligere. Nå kan enda flere kvinner benytte seg av sæddonasjon for å bli gravide - og føde barn som må vokse opp uten sin biologiske far og hans slekt.

En moderne lov, som tok på alvor de internasjonale menneskerettserklæringene, herunder barnekonvensjonen, ville ha sørget for at også barnas rettigheter omsider ble tatt på alvor!

En moderne samlivslovgivning bør inkludere alle, uavhengig av seksuell lovgivning. Samtidig bør den definere og verne om det tredje individets, BARNETS, rettigheter.

Da ny ekteskapslov ble vedtatt, forstod mange at det nå bare var spørsmål om tid før eggdonasjon og surrogati ville bli påtrengende spørsmål - og faktisk problematikk.

Vi tror vi er et opplyst, moderne og humant samfunn, men sannheten er at vi er sørgelig reaksjonære og menneskefiendtlige. For å vurdere et samfunns kvalitet; se på hvordan det behandler sine "minste".. som her;  barna.

Debatten går her på Verdidebatt; om ekteskap, om tokjønnede og enkjønnede par. Om hva et ekteskap er eller ikke. I alt dette dreier det seg om de voksne, og slik er det også utenfor debattforumet. Barn betaler en uhyggelig pris for vår egoisme og manglende kjærlighetsevne. Det vi glemmer er at også barn en dag blir voksne, som oss selv. Er det lettere å forstå hva vi gjør mot barn, om vi tenker at vi selv blir utsatt for det samme - som voksne individ?

Ville du akseptert at staten med lov i hånd tok fra deg retten til å ha kontakt med dine biologiske røtter, dine foreldre og din slekt? At du nå måtte vente i 18 år før du kunne forsøke å finne ut av hvem de var? At du så fant ut at din far ikke ønsket kontakt med deg, - siden du kun var produkt av en sæddonasjon? Du var aldri tiltenkt en plass i hans liv.

Vi har fått en reaksjonær ekteskapslov. Når skal den bli vraket til fordel for en framtidsretta og menneskelig lovgivning som ivaretar alle berørte individ?

 

 

 

Gå til innlegget

Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.

Den verdensvide kristne kirke har Jesus Kristus som sin Herre, og er forpliktet på hans ord og bud. Bibelen er krystallklar på hva som er Guds vilje for oss mennesker, herunder hva ekteskapet er og for hvem. Den som mener at Bibelen kan tolkes annerledes enn at Ekteskapet er for mann og kvinne, har briller som bør korrigeres til et ærlig og realistisk syn på det Bibelen lærer om samliv og ekteskap.

Når skal den norske kirke ta konsekvensen av dette, og tydelig si fra om at det ikke kommer på tale å innføre en egen liturgi for homofile ekteskapsinngåelser? En slik liturgi vil jo nødvendigvis gå på tvers av det Kirkens Herre ber oss om å leve etter - og lære dem som vil følge ham.

Ingen kan tjene to herrer. Heller ikke den norske kirke. Hvem skal den tjene; en verdslig stat med sans for ensretting, et pluralistisk samfunn der alt er like gyldig, -  eller Jesus Kristus?

Jesus er klar i sin tale. Bibelen lar oss ikke være i tvil. Ekteskapet i kristen tankegang er for mann og kvinne. Det er Kirka forpliktet på å praktisere og å lære. Dnk flørting med tanken på å forlate sin apostoliske grunnvoll er bekymringsfull og trist. Den dagen kirka begynner å vigsle homofile par, er den ikke lenger kristen. Da er det ingen grunn til å stå som medlem lenger for dem som ønsker å følge Jesus.

Så vil noen si at det finnes saker som er langt mer viktige enn denne. Til det er å si at denne saken tydeliggjør om den norske kirke er en kristen kirke, om den fortsatt vil ha Bibelen og Jesu ord som sin faste plattform for liv og lære.  

Gå til innlegget

Streik for rettferdighet!

Publisert nesten 10 år siden

For en tid tilbake skrev jeg et innlegg her på Verdidebatt med tittelen "Avskaff rikdommen!". Det fikk de vanlige motforestillingene, blant annet om at uten utsikt til (god) fortjeneste, ingen initiativ, utvikling, vekst...

Er det virkelig slik; at uten gode muligheter eller håp om et ekstra stort stykke av "kaka", så vil vi gå glipp av dem som kan skape utvikling, etablere arbeidsplasser, etc?

Jeg tror ikke det. Tvert i mot, så tenker jeg at det er uttrykk for et svært negativt og destruktivt syn på mennesker og samfunnsliv. Vi har utallige, gode eksempler på mennesker som har bidratt med sine evner og ressurser til beste for samfunnet - uten å vise den smakløse grådighet og egoisme som nå brer om seg i Norge.

Det er hensynsløs egoisme og grådighet som gjør at vi får en stadig større avstand mellom de fattigste og de rikeste i samfunnet vårt. Aftenposten melder i dag om at toppledere i statlige bedrifter fikk en gjennomsnittlig lønnsøkning på 18% i fjor. Det innebar lønnstillegg på flere millioner til personer som allerede har kunnet forsyne seg fett av fellesskapets midler. http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/18-prosents-lonnsokning-for-toppsjefene-6838447.html

Vi aksepterer, ja endog hyller, personlig rikdom - og tenker at det har de gjort seg fortjent til. Denne utbredte myten, løgnen gjør at vi ikke makter å ta et oppgjør med den systematiske uretten som skaper stadig større forskjeller, og som gjør tilværelsen for de fattigste stadig verre.

Det er ingen som fortjener en lønn på flere millioner! Ingen skaper sin rikdom i et vakuum, uten å være del av et fellesskap som bidrar på en eller flere måter.

I skrivende stund streikes det, blant arbeidstakere som for de flestes del har en lønn til å leve godt av. Hvem sammenligner de seg med siden de mener de har for dårlig betalt? Mye vil ha mer, og vi får aldri nok.. spesielt ikke om vi sammenligner oss med kaksene blant oss.

Jeg har drøm.. Tenk om LO og andre fagforeninger sa STOPP! Nå er det NOK! Vi vil streike, ikke for å få mer i egen lommebok - men for å få samfunnet inn på et mer rettferdig og riktig spor. Vi vil streike for å redusere topplønningene til et fornuftig nivå! Vi vil streike for å minske ulikheten, avstanden mellom de fattigste og de rikeste i samfunnet vårt!

Streik for rettferdighet! Det er en streik jeg ville støtte opp om!

 

Gå til innlegget

Hva er verdighet?

Publisert rundt 10 år siden

Ordet verdighet har poppet opp med gjevne mellområd siden den grusomme dagen 22. juli. Men hva legger vi egentlig i dette ordet? Spør du 10 mennesker, får du kanskje like mange svar?

Hva er det å være eller oppføre seg verdig? De unge overlevende fra Utøya blir stadig trukket fram som et eksempel på verdig atferd, men hva konkret mener vi med dette? Eksakt hva er det vi tenker er verdig i deres ord og handlinger?

Ordet har blitt brukt så hyppig at det for meg framtoner som et usagt krav: For all del - oppfør deg verdig! Dette kravet kan fort føre det til motsatte; uverdighet for dem som ble forsøkt fratatt all verdighet den forferdelige dagen i fjor sommer.

Er det å ikke vise åpen fortvilelse, sorg, frustrasjon eller sinne - å fremstå verdig? Er det uverdig å røpe bitre eller hatske følelser og tanker?

For meg er det et stort og merkelig paradoks at vi på den ene siden undrer oss over A.B.B. tilsynelatende mangel på følelser - mens vi samtidig berømmer de unge i vitneboksen for deres rolige, fattede framtreden? Hvem har påpekt det "merkelige" i at ingen skriker, raser, gråter eller forbanner denne mannen som har forårsaket så mye smerte og sorg? Hvem bekymrer seg over fraværet av slike helt normale reaksjoner hos de unge som ble rammet av en slik brutal ondskap?

Det hele begynte med rosetoget.. og har fortsatt. Vi er så rolige, så beherskede, så flinke - også når det gjelder angrep på det aller viktigste; vårt verd som mennesker.

Oppfør deg verdig! Dette kan være en effektiv hersketeknikk i ulike situasjoner. Hvem vil bli beskyldt for å opptre uverdig?

Bruker vi ordet verdig/verdighet på en måte som knebler og undertrykker høyst reelle og legitime følelser & tanker? Bruker vi det på en måte som forhindrer en dyptgående og ekte oppgjør og sorgprosess? Ikke bare for de unge og deres pårørende som ble rammet 22. juli, men og for alle oss andre i ulike sammenhenger og situasjoner.

Jeg tenker på konflikter vi kan stå i, enten det er på arbeidsplassen eller i privatlivet. Kravet om å vise verdighet; kan det for eksempel hindre oss i å ta viktige og nødvendige oppgjør med dem som krenker, skader eller svikter oss? Kan det gjøre at vi fortrenger følelser og tanker som ikke oppleves som "verdige"; edle, gode, riktige..?

Vis verdighet. For meg smaker dette av noe utydelig emment og klamt, noe som forsøker å manipulere og binde meg. Hvem sier det - og til hvem? I mange tilfeller lukter det av en ovenfra-og-ned-holdning; det har en slags formyndersk tone i seg. I verste fall smaker det av maktmisbruk.

I et samfunn som belønner effektivitet og orden, må vi for Guds skyld holde ro i rekkene. Upassende følelser og reaksjoner er problematisk og forstyrrende.

Verdig? Ja, vi har vårt verd som mennesker i fullt behold - med alle våre følelser, reaksjoner og tanker! Kast verdigheten over bord om du må! For din verdighets skyld.

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere