Trond Baugen

Alder:
  RSS

Om Trond

Følgere

LO bare prater om boikott.

Publisert rundt 2 år siden

Både LO og Fagforbundet har vedtatt å boikotte Israel som er det eneste demokratiet i Midtøsten. De ønsker ikke å boikotte noen andre land, og da må vi konkludere med at LO mener at Israel er et av de mest voldelige land som truer verdensfreden. Iran, Russland og Nord-Korea nevnes ikke.

LO og Fagforbundet deltar i den internasjonale bevegelsen BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) som skal fremme palestinerens interesser ved å boikotte Israel. Dette har de full anledning til, men de bare prater om dette. Det hjelper lite å boikotte Jaffa-appelsiner som Israel delvis har solgt til Sør-Afrika og Spania, eller Sodastream som et utenlandsk selskap har kjøp opp. Boikottaksjonen av Sodastream førte til at flere hundrede palestinere mistet jobben.

LO og Fagforbundet må ramme Israel der økonomien sitter. Deres store økonomi ligger i høyteknologisk utstyr. Intel-prosessorer og Apple-produkter.

10.000 israelere utvikler Intel-teknologi og ytterligere 30.000 israelere jobber som underleverandører til Intel. I år investerer Intel 94 milliarder kroner i Israel.

3000 israelere utvikler teknologien i Apple-produkter som iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, and Apple TV.

Når Mats Gilbert flyr rundt med legehelikopteret i Nord-Norge for å redde liv, er han avhengig av livreddende israelsk utstyr som er installert i helikopteret.

Jeg vil utfordre LO og Fagforbundet: Slutt med bare å prate! Kast alle PCer med Intel-prosessorer og alle iPhones og andre Apple-produkter. De er fulle av israelske komponenter. Blir du alvorlig syk, så nekt å bruke israelsk livreddende utstyr.

Til orientering har Solberg-regjeringen sagt gjennom «Granvollen-erklæringen» at de ønsker å øke samarbeidet og handelen med Israel, og i 2017 undertegnet de en samarbeidsavtale med Israel.

Gå til innlegget

Finansierer Norge terror i Midtøsten?

Publisert over 3 år siden

Norge finansierer terror på en indirekte måte. Den norske stat gir rundt 800 millioner til palestinske myndigheter hvert år uten at de vet helt hva pengene går til. Pengene blir delt mellom PLO og Hamas som begge er kjent for å utøve terror. Norsk UD har ikke lov til å være naive, men nå har endelig regjeringen begynt å stramme inn. Palestinerne betaler ut 2,9 milliarder kroner til familier der familiemedlemmer har begått terror mot Israel. De kan få opp til 23.000 kr pr. mnd, mens en vanlig lønn ligger på 5000 kr. Terroren mot Israel har økt til det tredobbelte siden USA ønsket å flytte ambassaden sin til Jerusalem med 249 registrerte terrorhendelser i desember 2017.

Finansiere terror mot israelere
I den siste tiden, har det vært en betydelig mediedekning rundt palestinske pengeoverføringer til personer som har utført terror mot israelere eller til deres familier. Særlig Storbritannia, Danmark og USA har tatt dette opp. Det å formidle donorstøtte fra giverland til å belønne terrorister, er å oppmuntre til ytterligere terror, og dette reiser alvorlige og moralske spørsmål for regjeringer som bidrar med finanseringen. Den engelske avisen Daily Mail skriver at 30 millioner pund (300 mill. kr) av 85 mill. pund som Storbritannia utbetaler til PA-myndighetene, går til å finansiere lønn til fanger som er dømt for terrorhandlinger, i Israelske fengsler. Mer enn 5.500 palestinere som soner straff for terror-relaterte forbrytelser, mottar lønn.

 

Daily Mail: British aid money is helping to pay ‘salaries’ to Palestinian prisoners  – some of them convicted terrorists –  serving time in Israeli jails, according to a report. The Palestinian Authority is paying them up to £1,957 a month – more than the average  salary of a UK worker.

PLO har gjennom Oslo-avtalene bekreftet at de vil avstå fra bruk av terror og andre voldshandlinger. Flere internasjonale konvensjoner og FN-resolusjoner kriminaliserer bruk av terror.

 

FN-resolusjon 49/60 om tiltak for å eliminere internasjonal terrorisme oppfordrer medlemmene til å avstå fra å organisere, innlede, legge til rette for, oppmuntre, tolerere eller finansiere terrorhandlinger.

 

På grunn av all kritikken PA-myndighetene fikk for å utbetale terrorlønn, annonserte de i august 2014 at de hadde nedlagt Departementet for fangesaker som formidlet lønnsutbetalinger direkte til terrorister.

Palestinian Media Watch avslørte denne fiktive manipuleringen. PA-myndigheten hadde flyttet kontoret til PLO-fløyen og gitt det navnet PLO-kommisjonen som fikk det samme ansvaret som det opprinnelige kontoret, og de betalte ut de samme summene til de samme fangene. Tidligere PA-ministeren for fangesaker, Issa Karake, ble direktør i den nye PLO-kommisjonen.

Denne manipuleringen lurte utenlandske donorgivere en tid. Avisa The Guardian  (11.nov.2013) avslørte bl.a. at penger som ble betalt inn til palestinerne fra donorland som Norge, USA, Storbritannia og Danmark, finansierte terrorlønn.

  

PLO, Palestine Liberation Organisation
PLO ble vurdert av USA og Israel til å være en terrororganisasjon inntil Madrid-konferansen i 1991. Gjennom Oslo-1 avtalen i 1993 anerkjente PLO Israels rett til å eksistere i fred, FNs sikkerhetsråds resolusjoner 242 og 338, og de avviste «vold og terrorisme». Til gjengjeld anerkjente Israel offisielt PLO som representant for det palestinske folket. PLO har imidlertid utøvd mye terror mot israelere i årene fra 1993, særlig i 2000-2005, den andre Intifada.

Til tross for inngåtte internasjonale avtaler, har PLO det formål å "befri Palestina" gjennom væpnet kamp, med mye av sin vold rettet mot israelske sivile. For å redusere terroren, har Israel bygget sikkerhetsbarrieren som er 10% mur og 90% gjerde.

PLO er en paraplyorganisasjon for bl.a. PA-myndigheten som ble opprettet for å administrere forvaltningsavtalen mellom Israel og PLO under Oslo-avtalene (1993 og 1995). PA-myndighetene skulle kun administrere lokale forhold i de områdene som de skulle forvalte. De skulle ikke bedrive utenrikspolitikk. Det er viktig å legge merke til at PLO skulle avstå fra all aktivitet forbundet med terrorisme. PLO godtok også at Israel skulle styre over C-områdene der deres bosetninger ligger, de er altså ikke ulovlig okkupert, og Israel skulle styre over hele Jerusalem. Disse fakta har mange i Norge glemt.

 

En rekke terrorgrupper er inkludert i PLO: (Kilde: Wikidedia)

·         Fatah – den største

·         The Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) – den                   nest største

·         The Democratic Front for the Liberation of Palestine (DFLP)

·         The Palestinian People's Party (PPP)

·         The Palestine Liberation Front (PLF, Abu Abbas faction)

·         The Arab Liberation Front (ALF)

·         As-Sa'iqa – Syrian-controlled Ba'athist faction

·         The Palestinian Democratic Union (Fida) militant faction

·         The Palestinian Popular Struggle Front (PPSF, Samir Ghawsha                   faction)

·         The Palestinian Arab Front (PAF)

Det er jo klart at disse gruppene er ikke uvirksomme. Selv om PLO avstår fra terror, har de mange medhjelpere som kan bidra.

 

Hamas
blir regnet som en terrororganisasjon av EU, Israel, Canada og Japan. Hamas er forbudt i Saudi-Arabia og Jordan. Da Israel trakk seg ut av Gazastripen i 2005, vant Hamas valget 26. januar 2006. Mange fra Fatah-bevegelsen ble jaget ut av Gaza eller drept. Hamas og PA-myndighetene har prøvd å samarbeide flere ganger, men det har alltid endt i krangel. Nå skal de prøve igjen. PA-myndighetene overfører noe av donormidlene som de mottar, til Hamas.

 

VG, 20.04 2006: 70 mill. fra Norge til Hamas

Like før Hamas-regjeringen overtok, sendte utenriksminister Jonas Gahr Støre en sjekk på 70 millioner kroner til den palestinske administrasjonen. - Norge vil ikke bidra med mer penger til Hamas-regjeringen uten at de beveger seg i riktig retning i forhold til kravene fra et samlet internasjonalt samfunn, sier Raymond Johansen til VG. Kravene er at Hamas skal ta avstand fra vold og terror, anerkjenne Israel og respektere internasjonalt anerkjente avtaler som Oslo-avtalen og veikartet for fred.

 

Hamas har misbrukt pengene som de har fått fra det internasjonale samfunnet til våpenkjøp, terrortuneller og krigsforberedelse. Folket i Gaza har kun fått smuler. Hamas og deres partnere har skutt ut mange tusen raketter mot sivile mål i Israel.

NRK viste et intervju med ei mor i Gaza for et par år siden. Hun hadde åtte sønner hvor av 4 av sønnene var blitt skutt av israelske sikkerhetsvakter. Disse sønnene hadde klart å drepe flere israelske skolebarn, og hun var ei stolt mor. Hun håpet at også de fire andre sønnene kunne drepe noen israelere slik at de ble martyrer. Denne kvinnen hadde høy status i Gaza og hun mottok selvfølgelig terrorlønn.

 

Den nye regjeringen
I den nye regjeringsplattformen som ble lagt fram 14. januar, står at de ikke skal støtte «organisasjoner i de palestinske områdene som oppfordrer til vold eller fremmer hatefulle ytringer, rasisme eller antisemittisme». Videre heter det at det ikke er i tråd med norsk politikk å støtte organisasjoner som har til uttrykt hovedmål å fremme BDS-kampanjen (Boikott, Desinvesteringer og sanksjoner) mot Israel.

Våren 2017 ble 10.000 dollar krevd tilbake av Utenriksdepartementet fra et palestinsk bistandsprosjekt fordi et kvinnesenter ble oppkalt etter terroristen og massemorderen Dalal Mughrabi. – Dette er en ny og gledelig politikk fra en norsk regjering!

 

Veien framover
Ine Marie Eriksen Søreide  ble den 20. oktober 2017 utnevnt som Norges utenriksminister, etter å ha vært forsvarsminister i fire år, og hun har engasjert seg for en fredelig løsning i Midtøsten. Dersom denne regjeringen mener det de sier at de vil kjempe mot vold og terror i Midtøsten, blir det spennende å se hvordan pengestrømmen blir i forhold til Hamas og PLO som helt klart utøver terror.

 

Regjeringen kan redusere den direkte støtten til PLO og heller kanalisere mer penger gjennom FNs underavdeling UNRWA som betjener palestinerne med skole, helsestell og andre nyttige tjenester. UNRWA er en underlig organisasjon som betrakter etterkommerne av de arabiske flyktningene etter 2. verdenskrig som flyktninger, slik at det utløser «flyktningelønn». Ingen andre flyktninger i verden har en slik ordning. UNRWA har mellom 30.000 – 50.000 ansatte og palestinerne slipper å tenke på å drive skole og helsehjelp. Etter FNs tall, var det 700.000 palestinske flyktninger og med deres etterkommere, er de blitt rundt 5 millioner. Disse blir også regnet som flyktninger selv om de aldri har opplev å flykte.

Slik presenterer FN UNRWA:

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA)

FN har en egen organisasjon som arbeider for de over fem millioner registrerte palestinske flyktningene som bor i Palestina (Vestbredden, Øst-Jerusalem og Gazastripen) og i nabolandene Jordan, Libanon og Syria.

 

Alle andre flyktninger i verden må nøye seg med mye mindre ressurser, og pr. 31. okt 2016 hadde de 10.700 ansatte. Slik presenterer FN organisasjonen UNHCR:

UNHCR leder og koordinerer det internasjonale arbeidet med å beskytte og hjelpe flyktninger. I tillegg jobber organisasjonen med internt fordrevne, statsløse, og personer med omstridt nasjonalitet. Siden 1990-tallet har UNHCR også jobbet aktivt for å forhindre flyktningstrømmer. UNHCR er til stede i 130 land, og har hovedkontor i Genève.

  For første gang har så mange som 65,3 millioner personer rundt om i verden blitt tvunget fra hjemmene sine. Blant dem er nesten 21,3 millioner flyktninger, over halvparten av dem er under 18 år gamle.

 

På sikt bør særavdelingen UNRWA avvikles og bli lagt under en vanlige avdelingen for flyktninger. De palestinerne som får flyktningelønn bor i vanlige hus på Gaza og Vestbredden og ifølge FNs levekårsundersøkelse, har palestinerne på Vestbredden bedre levestandard enn det som er gjennomsnittet i muslimske land. Siden UNRWA har så viktige funksjoner blant palestinerne, må dette skje over en lengre overgangsperiode.

Siden UNRWA finnes, bør Norge og andre donorland koordinere flere midler gjennom denne FN-organisasjonen, så unngår vi korrupsjon og penger til våpen og terror. Palestinerne vil nok true med at de vil legge ned politistyrken på Vestbredden dersom pengestrømmen blir redusert, men UNRWA kan også betale ut lønn til politistyrken som er svært viktig.

 Trond Baugen

Adjunkt

Gå til innlegget

Hvem er palestinerne?

Publisert over 3 år siden

Ingen arabere har kalt seg «palestinere» før 1960, og palestinerne har aldri fått tildelt landområde av Folkeforbundet eller FN. Jerusalem har aldri vært hovedstad for andre enn jødene, og Jerusalem har aldri vært viktig for muslimene, byen er ikke nevnt i Koranen. Ja, hvem er «palestinerne»? Vi vet at keiser Hadrian brukte betegnelsen «palestinere» på jøder som fortsatt bodde i det gamle Israel i år 135 e.Kr. Palestiner var brukt som et skjellsord på jødene som betyr ulovlig innvandrer. Det var bare jøder som ble kalt palestinere og vi kan også se i gamle bibler med kart over Israel med betegnelsen «Palestina». Ingen arabere kalte seg «palestiner» før rundt 1980. Da jeg reiste rundt i Samaria og Judea (Vestbredden) i 1975 og 1976, sa araberne at de var jordanere.

Palestiner.
er navn på folkeslaget som brukes i semittiske språk, old-egyptisk Prst, Assyrisk Palastu, og det gammelhebraiske Plishtim, hvor det sistnevnte også brukes i Bibelen for å beskrive filisterne som var jødenes verste fiender. Filisterne var et sjøfolk som hadde sitt opphav fra det minoiske og mykenske folket på Kreta. De ankom Kanaan rundt 1200 år f.Kr. En anerkjent arkeolog, Trude Dothan har spesialisert seg på filisterne, og hun har skrevet: THE PHILISTINES AND THEIR MATERIAL CULTURE. Hun skriver at 100 år etter at filisterne bygget opp igjen Ekron i år 700 f. Kr., altså rundt år 600 f. Kr., forsvant filisterne fra historien da Nebukadnesar angrep filisterland. Hun mener dette er en gåte. Årsaken kan være at filisterne ble assimilert i det assyriske verdensriket. Dermed kan vi ikke knytte palestina-araberne til filisterne.

 

Historieforvrengning.
Mahmoud Abbas holdt en tale i Gaza der han hevdet: «Jødene har en historisk rett som daterer seg tilbake til år 3000 år f.Kr. – da sier vi at det palestinske nasjonen i landet Kanaan har en 7000-årig historie f-Kr.» Problemet er bare at det ikke fantes palestinere, jøder, arabere, kanaanitter og egyptere på denne tiden. Skrivekunsten som ga muligheten til å nedtegne begivenheter i samfunnet, nådde ikke Levanten før rundt år 3000 f.Kr. Araberne og muslimene har sine historiereferanser fra jødiske og bibelske skrifter. Islam oppsto på 600-tallet, og da er det problematisk å knytte islam til flere tusen år tilbake. Like problematisk kan det være å knytte palestina-arabere til flere 1000-års historie når begrepet er svært nytt. På Palestinian al-Fath TV, 12. mai 2009, ble det hevdet at Jesus var en palestiner selv om Pontius Pilatus skriv på flere språk, at «Jesus er jødenes konge».

 

Mark Twain – et øde Palestina
skrev i boken Innocents Abroad (1869): ”Av alle dystre og forlatte land må Palestina være toppen…. Åsene er golde…. Dalene er utiltalende ørken…. Dødehavet og Galileasjøen ligger sovende i et stort strekk av berg og sletter hvor ingen fargenyanser gir øyet hvile …. Det er et dystert, vilt og ugjestmildt land uten håp. Jeg skulle så gjerne se Jordans strandlinje om våren, Sikem, Esdraelon, Ajalon og grensen mot Galilea – men selv da ville disse flekker vært som vidt spredte leketøy-hager i en ødemark av grenseløs elendighet…. Palestina sitter i sekk og aske. Over ruger forbannelsen som har fått slettene til å visne og har lagt kraft og virkelyst i jern…. Kun ugress vokser, og spredte stengler og tuer…. Nasaret er øde.»

Fra rundt 1900 økte innvandringen av jøder og arabere til Palestina. Araberne kom fordi det skulle utføres mye arbeid i området. Arabiske omreisende arbeidere ble innført av ottomanerne og det britiske mandatstyret (som beseiret ottomanerne i 1917) for å arbeide på prosjekter knyttet til infrastruktur: Havnen i Haifa og bygge jernbaner. Den jødiske innvandring fra 1882 skapte en økonomisk oppgangstid som tiltrakk seg både legal og illegal arabisk arbeidskraft.

De fleste palestinske arabere er etterkommere av muslimske innvandrere fra Sudan, Egypt, Libanon, Syria, Irak, Saudi-Arabia, Bahrain, Jemen, Libya, Marokko, Bosnia, Kaukasus, Turkmenistan, Kurdistan, India, Afghanistan og Balutsjistan.

 

PLO og Sovjetunionen
I 1978 hoppet den tidligere rumenske etterretningssjef, generalløytnant Ion Pacepa av til USA. Han var sjef for DIE som var nær knyttet til KGB. I 1987 publiserte han boka «RED HORIZONS» i USA, og der avslørte han at PLO ble oppfunnet av KGB. -  I 1991 hoppet Vasili Mitrokhin av til Storbritannia med 25.000 KGB-dokumenter. Dokumentene viste at Mahmoud Abbas begynte sin tjeneste i KGB i 1983, og i 1982 tok han en doktorgrad ved et KGB-universitet i Moskva, Patrice Lumumba-universitetet. Doktorgraden var en avhandling hvor han benektet Holocaust.

 

PLO startet i 1964
Etterretningssjefen Ion Pacepa skriver at dannelsen av det fiktive «palestinske folk» ble skapt av eksperter fra KGB på desinformasjon da de dannet PLO i 1964. Ordet «det palestinske folk» dukket opp for første gang i PLOs vedtekter som ble utarbeidet i Moskva i 1964. Sovjetunionen var svært aktiv med å opprette «frigjøringsorganisasjoner» på denne tida i Midtøsten, Bolivia, Colombia og Armenia.

KGB oppfordret Yasser Arafat til å samarbeide med den rumenske diktatoren Nicolae Ceausescu som ba Yasser Arafat om å endre fokus fra å utslette Israel til «å frigjøre det palestinske folk.»

 

KGB samarbeidet med General Giap
General Giap var hovedstrateg for Ho Che Minh i Vietnam. General Giap hadde klart å mobilisere venstreradikale studenter i USA slik at de kjempet mot den amerikanske Vietnamkrigen. Dette ble en stor maktfaktor i USA for å stanse krigføringen.

General Giap ga råd til Yasser Arafat om hvordan han skulle lykkes med sin strategi. Arafat måtte omdefinere forutsetningene for å lykkes. Han måtte slutte med å si at Israel skulle utslettes, men hvis kampen dreide seg om menneskerettigheter, ville folk i Vesten bli hans venner. – Nå var araberlandene de store og sterke og Israel var den lille. La Israel bli den store og sterke som undertrykker palestinerne som er flyktninger og et hjemløst folk. Deres eksistens er truet. Når dere angriper jødene, så bruk ordet «motstand». Bruk ordet «frigjøring» i stedet for jihad.

KGB overtalte Yasser Arafat til å si at han tok avstand fra vold for å søke fredsforhandlinger da han skulle møte president Carter. Da ville Vesten omfavne ham! Og det stemte, Yasser Arafat fikk bl.a Nobels fredspris og milliarder av dollar til fredsforhandlinger.

Zahir Muhsein som var i PLOs ledelse på 1970-tallet bekreftet Ion Pacepas framstilling om det palestinske folk. Han sa i 1977 i et intervju med en nederlandske avisen Trouw, at det finnes ikke et «palestinsk folk», men dette uttrykket er et politisk knep. Også den syriske presidenten Hafez al-Assad hevdet at det ikke fantes et palestinske folk.

Etterretningssjef Ion Pacepas avslutter med å si at «vi forsøkte å erobre menneskets sinn fordi vi visste at vi ikke kunne vinne en militær seier.»

 

Russland
Sovjetunionen/Russland har lenge hatt onde hensikter mot Israel. Sovjetunionen var strategen da Israel ble angrepet på sin mest hellige dag, Yom Kippur i 1973. Araberne hadde fått en mengde moderne våpen fra Sovjetunionen som stilte med 5000 militærstrateger for å utslette Israel. Israel vant krigen på underfullt vis.

Russland er eksperter på å manipulere, og i USA klarte de også å manipulere det amerikanske presidentvalget.

 

Flere milliarder kroner til palestinerne hvert år.
FN har en egen underavdeling, UNRWA, som skal betjene palestinerne. De har rundt 50.000 ansatte som driver skoler, sykehus, helsestasjoner og andre nyttige tjenester, dermed trenger ikke palestinerne å bruke energi på disse tjenestene. Hvert år får palestinerne mange milliarder kroner fra det internasjonale samfunnet. Norge gir rundt 800 millioner direkte til palestinske myndigheter hvert år pluss 200 millioner til UNRWA og NGOer (Non-Governmental Organization) som driver med hjelpearbeid for palestinere. Det meste av pengene som går direkte til palestinske myndigheter, kommer ikke folket til gode. Pengene forsvinner i korrupsjon, terrortuneller, våpenkjøp, terrorlønn og lønninger til PLOs nettverk. I 2017 gikk 2,9 millioner kroner til familier som hadde vært involvert i terror mot Israel. De kunne få opp til 23.000 kr pr. måned, mens en vanlig lønn ligger på rundt 5000 kr.

Lidelsene til folket i Gaza er et utstillingsvindu for utenlandsk media. Jo flere sørgelige historier, jo mer penger i kassa. Vi skal se hva som skjer nå som USA reduserer sin støtte. Vi får helt sikkert mange reportasjer om tragedien i Gaza selv om de ikke nyter godt av pengene fra USA.

Palestinerne har akkurat kjøpt et fly til 400 millioner kr. så nøden kan ikke være prekær.

Trond Baugen

Adjunk

Gå til innlegget

Så lenge palestinerne blokkerer fredsprosessen i Midtøsten, vil ingen klare å komme nærmere en reell fred. Palestinerne har satt to krav før de kan forhandle, to krav som de vet at Israel ikke kan godta: De vil ikke anerkjenne Israel og de krever at alle etterkommerne av flyktningene fra 1948, kan vende «hjem».

Ine Eriksen Søreide har akkurat gjennomført samtaler med Israels statsminister Benjamin Netanyahu og palestinernes president Mahmoud Abbas, og hun skal ha ros for at hun prøver å få til samtaler. Palestinerne har kommet i en gunstig posisjon for de vet at det er lite sannsynlig at det blir en tostatsløsning i nærmeste framtid. Ved å blokkere fredsprosessen med krav som Israel ikke kan godta, vil prosessen stå i stampe og palestinerne kan innkassere milliarder av kroner fra giverland som ikke vil stoppe prosessen. Ingen grupper i hele verden får så mye penger som palestinerne. Bare Norge gir rundt 1 milliard i året til palestinerne direkte og gjennom FN og USA er den største giveren med 6 milliarder kroner i året.

Palestinske flyktninger
Da Israel ble opprettet i 1948, gikk araberne til krig imot det nyopprettede landet, og denne krigen førte til at rundt 400.000 palestina-arabere flyktet (FN opererer med 700.000). Selv om de fleste av disse flyktningene er døde, har FN en særordning for palestina-arabere da deres etterkommerne også får flyktningestatus. FN har laget en egen organisasjon, UNRWA, som skal administrere disse flyktningene. Alle andre flyktninger etter 2. verdenskrig er blitt bosatt andre steder, mens palestina-arabere får betaling for å være flyktninger.

I august 2017 offentliggjorde UNRWA sitt regnskap. Det viste at organisasjonen i fjor brukte 1900 kroner i snitt på hver av de 5,3 millioner palestinerne de definerer som flyktninger. Til sammenligning bruker FN 450 kroner i snitt på andre flyktninger. I tillegg har UNRWA 30.000 ansatte, mens FNs høykommissær for flyktninger, som må håndtere flere titalls millioner flyktninger verden over, bare har 10.000 ansatte.

Selv om disse «flyktningene» ikke har bodd i Israel tidligere, krever PA-myndighetene at de kan «vende hjem» og bosette seg i Israel. Dersom dette skjer, blir palestina-araberne i flertall i Israel mens jødene blir i mindretall. Alle skjønner at dersom Israel skal være et demokrati, kan de ikke godta dette kravet.

Anerkjenne Israel
Ingen sann muslim kan anerkjenne Israels eksistens. Dette er det få norske politikere som skjønner. PLO og Hamas som styrer på Vestbredden og Gaza, sier helt åpent at Israel må utslettes og de presenterer kart over Midtøsten uten Israel. FA-myndigheten som ligger under PLO, er mer tilpasset FN og Vesten slik at de framstår som moderate. -  I Koranen sure 5, 60, står det at skriftens folk (jødene) er under Allahs forbannelse og de er dyr og apekatter. Dermed sier muslimene at det er et hån at jødene skal ha et land sammen med deres. Dyr kan ikke eie land.

Gjennom Camp-Davidforhandlingene i juli 2000, kunne Yasir Arafat som var formann for den palestinske selvstyremyndigheten, få 97% av Vestbredden og rettigheter over tempelplassen i Jerusalem, men han avslo. Han visste at dersom han hadde anerkjent Israel, hadde det vært hans sikre selvmord.

Fredsindustrien.
Flere 10.000-er av mennesker er ansatt i fredsindustrien for å skape fred i Midtøsten, og mange milliarder kroner blir investert hvert år. Mange er interessert i å holde dette gående fordi det er mange som tjener mye penger. Dermed er ikke fred så svært ønskelig for mange. Nå har USAs president Donald Trump innsett at de ikke kan pøse ut milliarder av dollar uten at noe skjer. Donald Trump har derfor sagt at han vil holde tilbake tilskudd til palestinerne for at de skal komme til forhandlingsbordet. Dette blir en stor utfordring for palestinerne fordi USA er den største bidragsyteren. Dette burde også Norge lære av, fordi vi må stille krav når vi gir så store tilskudd. Noe av det norske tilskuddet, går til terrorfamilier. PLO belønner personer og deres familie som begår terror mot jøder. Det blir spennende å følge med i fredsprosessen, men det blir nok ingen fred.

Trond Baugen

Adjunkt

Gå til innlegget

Vårt Land med israelsk slagside

Publisert over 3 år siden

Jeg synes det er svært skuffende å se at VL serverer den samme palestinske propagandaen som annet media. Jeg trodde at Erling Rimehaug og Geir Ove Fonn hadde historisk fakta inne om Israel og Midtøsten, men nå tviler jeg. VL hiver seg på en trend sammen med Den norske kirke, for å snakke ned Israel og Jerusalem som har vært Israels hovedstad i mange år.

Minst fire ganger har araberne prøvd å utslette Israel siden jødene fikk landet i 1948. Siste forsøket skjedde på Yom Kippur i 1973, som er Israels helligste dag. Styrker fra 14 land angrep overraskende Israel og Sovjetunionen var militærstrategien bak angrepet. Som et under vant Israel krigen. Araberne ble nok en gang ydmyket og de sa at siden vi ikke kan vinne over Israel militært, skal vi bruke våre oljemilliarder til å vinne mediekrigen, - og det er de i ferd med å gjøre. Historiske avtaler blir lagt til side og arabisk (palestinsk) propaganda styrer mye av bl.a. norsk media og også våre politikere. Demokratiet Israel er det eneste landet i verden som blir boikottet pga. «palestinere» selv om landet har 2 mill. palestinaarabere som har samme rettigheter som israelere.

Jeg synes det er svært skuffende å se at VL serverer den samme palestinske propagandaen som annet media. Jeg trodde at Erling Rimehaug og Geir Ove Fonn hadde historisk fakta inne om Israel og Midtøsten, men nå tviler jeg. VL hiver seg på en trend sammen med Den norske kirke, for å snakke ned Israel og Jerusalem som har vært Israels hovedstad i mange år. Jerusalem har alltid vært en hovedstad for jødene, selv i de siste 2000 år som de har vært spredt over hele verden, men aldri har Jerusalem vært hovedstad for noe annet folk, som f.eks. muslimene. Jerusalem er heller ikke nevnt i Koranen. Da Jordan ulovlig okkuperte Vestbredden og Jerusalem i 1948 – 1967, massakrerte og jaget de ut jødene, og de sprengte og ødela alle jødiske helligdommer i Jerusalem. Da jødene fikk kontroll over Jerusalem i 1967, ble araberne redde fordi lurte på om jødene ville gjøre det samme med moskeene. NEI. Jødene ville være venner med sine muslimske naboer og etter hvert fikk de styre over Tempelplassen.

Hvorfor er VL så negative til at Israel skal styre over sin egen hovedstad når også kristne og muslimer har fri tilgang til sine helligdommer. Vi ser hva som skjer i Israels naboland: De fleste jøder og kristne blir enten massakrert eller jaget ut, og nå er det ikke mange koptiske kristne igjen i Egypt. – Det bodde sikkert mange dansker i Norges hovedstad for en tid tilbake, men de gjør ikke krav på å dele hovedstaden. Da jeg besøkte Vestbredden, de jødiske områdene Samaria og Judea (gitt navnet til jøde) i 1975 og 76, kalte alle araberne seg «jordanere», men plutselig ble de palestinere uten land og hovedstad.

Rimehaug skriver bl.a. (9.des) at FN har vedtatt at Jerusalem skal være et internasjonalt område. Dette er feil, og det riktige er at FN kom med et forslag som ikke ble vedtatt. Videre skriver Rimehaug at Yasser Arafat ikke kunne godta fredsavtalen på Camp David i år 2000 fordi han ikke ville miste kontrollen over Al Aqsa-moskeen. Dette er feil fordi palestinerne kunne få 97 % av Vestbredden og fortsatt styre over Tempelplassen, men dersom Yasser Arafat hadde anerkjent Israels eksistens, hadde han blitt en forræder blant sine egne.

Det dukker stadig opp historiske feil som kommer fra palestinsk propaganda i VL, «sannheter» som setter Israel i et negativt lys. Jeg vil bare minne om at palestinerne godtok at Israel skulle styre over Jerusalem i Osloavtalen som også gikk ut på at Israel skulle styre over sine «bosetninger» i C-områdene. Vestbredden er dermed ikke ulovlig okkupert som VL også skriver. Palestinerne skulle selvfølgelig slutte med terror.

 

Trond Baugen

Adjunkt

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere