Tor Inge Romøren

Alder: 74
  RSS

Om Tor Inge

Jeg er lege og sosiolog med aldersforskning som spesialområde. Utdannet ved Universitetet i Oslo - cand.med. (1974), mag.art. (1984) og dr.philos. (2001). Var professor ved Høgskolen i Gjøvik fram til 2015, der jeg etablerte Senter for omsorgsforskning i 2006. Var redaktør av Tidsskrift for omsorgsforskning fra 2015 til juni 2017. Jeg har særlig arbeidet med helsetjenesteforskning og aldersforskning og har tidligere arbeidet som forsker ved Folkehelsa, som forskningsleder i Norges forskningsråd og som forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Jeg har har utgitt rundt 150 artikler, bokkapitler og bøker innen mitt forskningsfelt, på norsk blant annet boka Den fjerde alder: Funksjonstap, familieomsorg og tjenestebruk hos mennesker over 80 år (2001).

Følgere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere