Torvid Høiland

Alder: 64
  RSS

Om Torvid

Født i Stavanger i 1957, flyttet til Nærbø i 2-årsalderen og vokste opp der.
Bor i dag på Bryne,
Lektor (matematiker) og overbevist ateist.
Har undervist i den videregående skolen i hele mitt yrkesaktive liv, bortsett fra 2 måneder som lærer i barneskolen og 1 år som matematikklærer ved Universitetet i Oslo,

Følgere

Sylvi Listhaug er heldigvis en unik plante i den norske politiske haven. Med henne har direkte løgner og usannheter kommet inn som politiske virkemidler, Det har vi tydelig observert denne våren.

Det begynte med at regjeringen ønsket å la justisdepartementet kunne ta passet fra norske fremmedkrigere. Det kontroversielle her er ikke at fremmedkrigerne skal miste passene sine, men HVEM som skal ha myndighet til å ta passene. I demokratiske land er maktfordeling mellom lovgivende, utøvende og dømmende statsmakt en grunnpilar. I demokratier er rettsvesenet uavhengig av de politiske myndigheter. Slik er det ikke i diktaturer. Derfor er ethvert forsøk på å la regjeringen blande seg inn i rettsvesenets oppgaver et skritt i gal retning. Heldigvis satte stortingsflertallet foten ned, slik at det fremdeles er rettens oppgave å avgjøre om pass skal inndras.

Dette likte Sylvi Listhaug så dårlig at hun la ut et bilde av noen personer med finlandshette på sin facebook-side. På bildet var der skrevet «Ap mener at terroristers rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Det var denne nedrige og grove løgnen som førte til Listhaugs avgang fra regjeringen.

Opposisjonen krevde en uforbeholden unnskyldning av Listhaug. Løgnen hennes er spesielt grotesk siden den er rettet mot det parti i Norge som har blitt offer for terrorisme. Et anstendig menneske – eller en «godhetsposør» i Listhaugs vokabular – ville bedt om uforbeholden unnskyldning. Men dette er åpenbart mot Listhaugs natur.

Jeg kommer til å gjengi Listhaugs såkalte uforbeholdne unnskyldninger i sin helhet, skrevet av etter videoopptak: https://www.youtube.com/watch?v=gdKq_Ssbdzw

I sitt første forsøk på å be om unnskyldning sa Listhaug:

«Det har vært mye debatt rundt innlegget jeg la ut på fredag. Jeg er glad for å få denne muligheten til å svare på den voldsomme kritikken som har vært den siste uken. Min tanke med innlegget var kun å diskutere forslaget som er til behandling i Stortinget nå. Det var aldri – aldri – i mine tanker at dette skulle kunne kobles til den grusomme massakren som var på Utøya, som rammet så mange uskyldige mennesker og det norske demokratiet. Det var hverken min mening eller hensikt å såre noen. Og det håper jeg virkelig å bli trodd på.

Grunnen til at dette ble publisert denne dagen er at innstillingen fra Stortinget ble kjent sent kvelden før. Timingen ble feil, fordi mange i disse dager går på kino for å se – etter det jeg har fått beskrevet  - en veldig sterk film om det som skjedde i 2011.

President, jeg har stor medfølelse for de etterlatte som mistet sine kjære på Utøya og alle de som opplevde den grusomme terroren som rammet Norge i 2011. Jeg forstår også at filmen bidrar til å forsterke følelsene rundt det som skjedde. Denne debatten har bevisstgjort meg. Og jeg synes det er forkastelig at folk som har opplevd terroren på Utøya har mottatt trusler, slik som Tarjei Bech, som får spørsmålet «Hvorfor døde du ikke?» Det gjør meg vondt. Jeg kan ikke fatte at folk får seg til å si slikt. De som holder på sånn skal vite at de har ingen støtte hos meg.

President, kampen mot terror og radikalisering har vært, og er, en veldig viktig sak for denne regjeringen. Vi styrket beredskapen i Norge de siste årene, ved å sette i gang byggingen av beredskapssenter, følge opp 22. juli-meldingen og styrke politiets sikkerhetstjeneste. Den jobben skal vi fortsette, fordi vi ser at vi fremdeles har behov for å trygge oss mot ulike farer.

President, jeg vil unnskylde overfor de som føler seg såret av kommunikasjonen i denne saken.»

Dette er ingen uforbeholden unnskyldning for den grove beskyldningen som ble rettet mot Arbeiderpartiet. Hennes såkalte unnskyldning kan sammenlignes med en person som har sparket en annen og påført vedkommende store smerter. Hvis voldsutøveren ber om unnskyldning for TIDSPUNKTET for sparket, og for smertene sparket forårsaket, og samtidig nevnt at en film om smerter etter spark har forsterket smertefølelsene hos offeret – da ville ingen betraktet dette som en fullgod unnskyldning. Og dette ble Listhaug gjort oppmerksom på.

I sitt annet forsøk på å be om unnskyldning sa Listhaug:

«President, jeg registrerer at ikke alle har opplevd dette som en uforbeholden unnskyldning. Derfor vil jeg understreke nok en gang at jeg gir en uforbeholden unnskyldning i denne saken. Jeg burde ikke lagt ut dette innlegget, og jeg vil bidra til en saklig debatt i fremtiden. Jeg vil unnskylde kommunikasjonen i denne saken, fordi den har såret personer som opplevde den grusomme 22. juli.

Og med det håper jeg, president, at man tror meg på at jeg faktisk mener det fra dypest i mitt hjerte.»

Her gjentar Listhaug det hun sa i sitt første forsøk. Det eneste nye er at hun sier at hun ikke burde lagt ut innlegget. Men å erkjenne at man ikke bør legge ut et innlegg, det er ikke det samme som å vedgå at innholdet i innlegget er feil. Vi ser nå bort fra forskjellen mellom «å unnskylde» og «å be om unnskyldning», samt forskjellen mellom «i fremtiden» og «for fremtiden», for Listhaug er muligens ikke tilstrekkelig utstyrt fra naturens side til å skjønne disse forskjellene.

Listhaugs tredje forsøk lød slik:

«Ja, president, først vil jeg si at jeg er glad for at unnskyldningen er godtatt. Og det er klart det at alle i denne sal, alle partier, er opptatt av rikets sikkerhet. Det er selvfølgelig sånn at Arbeiderpartiet ikke truer nasjonen sin sikkerhet. Der er ulikt syn i denne saken, og det har dessverre kommet veldig i bakgrunnen i løpet av denne debatten. Men alle partier, president, på Stortinget ønsker å bekjempe terror. Noen ganger kan en være noe uenig om virkemidlene for det.

Derfor så, president, i den uforbeholdne unnskyldningen så ligger det også, selvfølgelig, en unnskyldning for innholdet.»

Her begynner hun å nærme seg en unnskyldning, men å si at Arbeiderpartiet ikke truer rikets sikkerhet er ikke det samme som å trekke tilbake påstanden om at man setter terroristens rettigheter høyest – for Arbeiderpartiet er i opposisjon og vi har ikke så mange fremmedkrigere. Å be om unnskyldning for innholdet er litt kryptisk – det er jo nærliggende å tolke det som at hun ikke burde lagt ut innlegget, noe hun sa i forsøk nummer 2.

Det fjerde forsøket lød slik:

«President, jeg mener at jeg nå flere ganger har gitt en uforbeholden unnskyldning. Det handler også om teksten. Og jeg vil selvfølgelig ikke nøre opp under holdninger som det som er beskrevet her. Derfor vil jeg si unnskyld hvis det er tilfellet, og det er det, president, så jeg vil være varsom med å legge ut sånne typer utspill på min facebookside fremover, selvfølgelig, og bidra til en ryddig debatt.»

Så vidt jeg kan se innrømmet Listhaug er at hun har nøret opp under ufyselige holdninger, men lover å slutte med det. Uansett, en beklagelse av påstanden hennes mot Arbeiderpartiet er dette ikke.

Listhaug måtte gå. Hun fikk da tilsendt et stort lass blomsterbuketter fra sympatisører. Det viste seg at en stor del av disse blomstene kom fra nynazister.

Pressen skrev for øvrig at Listhaug hadde trosset statsminister Solberg ved ikke å fjerne det infame facebookinnlegget straks, og ved ikke å holde seg til det manus hun og statsministeren var blitt enige om da hun ga sine 4 mangelfulle beklagelser i Stortinget.

Det ble så forholdsvis stille omkring Listhaug, men ikke lenge. Den 1. mai var hun i gang igjen, nå med et personangrep på Jonas Gahr Støre, hvor hun tok frem klassekortet. Støre var, ifølge Listhaug, uegnet som statsminister fordi han ble født med en sølvskje i munnen og hadde gått på eliteskole i Frankrike. Hadde noen fra venstresiden benyttet denne typen personangrep mot noen fra høyresiden, hadde man på høyresiden straks viftet med misunnelseskortet.

Støre er altså født med en sølvskje i munnen. Hva Listhaug hadde i munnen da hun ble født, det vet jeg ikke. Men det hun har i munnen nå bør vaskes grundig med skarp lut.

Den 22. mai er Listhaug i gang igjen, med et løgnaktig facebookinnlegg. Hun skriver:

«Nær 500 000 utenlandske statsborgere har stemmerett ved neste valg. At folk kan bo her i noen måneder og få stemmerett henger ikke på greip. Skal man ha stemmerett i Norge burde man være norsk statsborger og være forpliktet til landet man skal bestemme over. Hva mener du?»

Sven Egil Omdal satte tingene på plass:

«Her er det vel kun to alternativ:

Enten vet ikke den tidligere justisministeren at

a)      bare nordiske borgere får stemmerett etter å ha bodd i landet noen måneder, og at det samme gjelder nordmenn som bor i de andre nordiske landene,

b)     at det nok er langt under 500 000 finner, svensker, dansker og islendinger blant oss. (Ved forrige kommunevalg var det, ifølge SSB, 72 000 nordiske borgere med stemmerett, inkludert de som hadde bodd her mye lenger enn tre måneder.)

c)      at kommune- og fylkestingsvalgene ikke akkurat avgjør hvem som skal «bestemme over landet».

Eller så vet hun det.»

For min egen del vl jeg legge til at jeg er overbevist om at Listhaug visste at det hun skrev var usant. Jeg kan ikke tro at en politiker på så høyt nivå kan være så til de grader uvitende.

Vi er så kommet til det (foreløpig) siste av Listhaugs famøse utspill. Hun skriver nå:

«Ap og byrådet i Oslo kastet ut de eldre på St. Haivardhjemmet. Beboere og pårørende gråt. Nå bruker de sykehjemmet til overnattingstilbud til romfolk. Eier dere ingen skam!?»

Hva slags inntrykk vil en person som ikke kjenner saken og som tror på Listhaug, få?

Fakta i saken er som følger:

St. Halvardshjemmet ble lagt ned fordi det ikke tilfredsstilte kvalitetskravene Oslo kommune stiller til sykehjem. Blant annet hadde ikke beboerne egne bad på rommene.

Det var administrasjonen i Oslo kommune som besluttet å ikke forlenge kontrakten med Kirkens Bymisjon. De fulgte en plan som hadde blitt lagt fram av det borgerlige byrådet, og som sa at St. Halvardshjemmet var uegnet for sykehjemsdrift.

De siste beboerne på St. Halvardshjemmet flyttet ut et halvt år før Kirkens Bymisjon etablerte akuttovernatting for fattige tilreisende i bygningen. Det var Bymisjonen selv som bestemte seg for å flytte overnattingen til det nedlagte sykehjemmet, og ikke byrådet.

(https://www.faktisk.no/faktasjekker/DXx/byradet-i-oslo-kastet-ut-sykehjemsbeboere-for-a-sikre-utenlandske-tiggere-et-godt-sted-a-bo)

Listhaugs utspill i denne saken er et godt eksempel på det norske ordtaket «En halv sannhet er ti ganger så ille som en løgn». Denne linken er svært opplysende:

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/WLA0la/listhaug-slaar-tilbake-bevilget-selv-penger-til-romfolk-overnatting

Heldigvis har vi ingen listhauger i de andre partiene – i alle fall ikke på dette nivået i politikken. I Frp er der noen få (blant andre Carl I. Hagen) som støtter Listhaugs løgn-og-grums-virksomhet, men jeg har inntrykk av at de fleste Frp’ere ikke er særlig begeistret for henne. Jeg håper jeg ikke tar feil på dette punkt.

Gå til innlegget

Kjære herr Jahve.

Publisert rundt 4 år siden

Det er visstnok vanlig å være dus med guder, men på grunn av Deres lange, perverse og kriminelle rulleblad, ja rett ut sagt på grunn av Deres barbariske vesen, foretrekker jeg å være dis med Dem.

Deres opphav er noe uklart for meg. Kan De ha eksistert i evighet? Lite trolig, da tiden frem til De angivelig skapte universet dermed ville vært uendelig og De ville ikke kommet frem til skapelsestidspunktet, fordi en evighet ikke tar slutt.

Men la oss ikke hekte oss opp i Deres tilblivelse. La meg heller spørre: Hva gjorde De før De skapte universet? Kjedet De Dem?

Uansett burde De ha gjort en bedre jobb med skapelsen. Hva er meningen med å gi menneskene en blind flekk i øyet og haleben?

Men De har jo latt evolusjonen styre utviklingen, og da har livet på jorden utviklet seg uten synlig mål og mening, og det var nærmest en tilfeldig at min art, homo sapiens sapiens, har overlevd etter å ha sett dagens lys for noen hundre tusen år siden.

99% av alle arter som har levd er nå utdødd. Det er vanskelig å få øye på en plan; det virker som om De aldri har hatt noen. Og om noen milliarder år vil universet gå under. De klarer visst ikke bygge noe som er varig.

Men én ting er Deres inkompetanse som skaper, noe annet – og mye verre – er Deres umoralske karakter. Det var De selv som skapte mennesket i all dets ufullkommenhet. De er angivelig allvitende, så De må altså ha visst at mennesket ville falle for fristelsen og spise av treet. Så hvorfor ble De da så forferdelig sint da syndefallet skjedde? Og hvorfor satte De kunnskapens tre i haven? De visste jo hvordan det ville ende. Og slangen, fristeren, hørte den til Deres skaperverk? Hvordan kunne De i så fall skape en frister, når De visste hvor skrøpelig mennesket er? Hvis De ikke skapte slangen, hvor kom den i så fall fra? Holdt der en annen skaper på samtidig med Dem? Hvem var det i så fall? Satan? Hvorfor heter det da ikke «I begynnelsen skapte Gud og Satan jorden»?

De må ha meg unnskyldt, men på meg virker det som om De ønsket at syndefallet skulle skje, slik at De fikk et påskudd for å sende menneskene til evig pine i helvete. Og da må De være verdens verste sadist.

Men så fant De altså ut, etter noen tusen år, at De skulle tilgi menneskene. Det gjorde De ved å igangsette et perverst skuespill, hvor Deres egen sønn ble torturert på det groveste, før han døde. Hvis De ville tilgi menneskene, hvorfor ikke simpelthen bare tilgi dem? Hvorfor dette bestialske sirkuset?

Men De fornekter Dem jo ikke. De driver fremdeles med faenskapet Deres, gjør De ikke? Barn i fattige land dør under store smerter, og naturkatastrofer skjer som aldri før. Hvorfor kunne De ikke stoppe Hitler, Stalin og Mao ved å gi dem hjerteinfarkt? De har straffet folk på det mest grusomme for langt mindre alvorlige gjerninger.

Og hvor var De da Deres utvalgte folk, jødene, ble myrdet under holocaust? De løftet ikke en finger.

Det er sannelig godt at De etter all sannsynlighet ikke eksisterer.

Gå til innlegget

Har du et åpent eller et lukket sinn?

Publisert over 4 år siden

Folk med ulike syn i forskjellige saker beskylder gjerne hverandre for å ha lukkede sinn og ikke være åpne for andre idéer enn deres egne.

Dette gjelder ikke minst i debatter mellom religiøse folk og ateister. Og lukkede sinn finnes vel på begge sider i spørsmålet om der eksisterer noen gud eller ikke.

Et lukket sinn vil aldri endre oppfatning uansett hva som fremlegges av evidens for at oppfatningen er feil. Et åpent (men rasjonelt) sinn, derimot, vil endre oppfatning dersom ugjendrivelig evidens fremlegges for at oppfatningen er feil.

Kjære leser, har du et åpent eller lukket sinn?

Jeg har et forslag til et kriterium som kan brukes til å avgjøre om sinnet ditt er åpent eller lukket:

Kan du gi et konkret eksempel på evidens som ville få deg til å endre oppfatning, eller i det minste begynne å tvile på om du har rett? Det må dreie seg om KONKRET evidens. Hvis den kristne for eksempel sier «Jeg vil slutte å tro at Gud finnes hvis noen kan bevise at han ikke finnes», eller hvis ateisten sier «Jeg vil begynne å tro på Gud dersom noen kan bevise at han eksisterer», så er disse utsagnene like ubrukelige, for hva er et bevis for en guds eksistens eller ikke-eksistens?

Jeg vil som eksempel presentere et konkret eksempel på evidens som ville fått meg til å tvile på min ateisme: I en debatt nylig om der er et liv etter døden, nevnte jeg at man på et sykehus i USA hadde opplevd at mange pasienter som under operasjon ble holdt i en død-lignende tilstand, etterpå fortalte at de hadde vært ute av kroppen og svevet rundt under taket i operasjonssalen og så alt som foregikk der. Sykehusets ledelse ville undersøke dette nærmere, og fikk malt noen oppover-vendte tavler som ville være synlige for ånder som svevet under taket. Ingen som var til stede under operasjonen fikk vite hva som var malt på tavlene. Ingen av pasientene som påstod at de hadde vært ute av kroppen kunne fortelle hva som var malt på tavlene. Dette skyldes antakelig at ute-av-kroppen-opplevelsen var en slags hallusinasjon bygget i alle fall delvis på hva legene snakket om under operasjonen.

Men la oss tenke oss at pasientene hadde klart å fortelle hva som var malt på tavlene. Dette ville for meg vært evidens (men ikke bevis) på at bevisstheten/sjelen kan eksistere uavhengig av kroppen. Men jeg ville krevd kvalitetssikring av eksperimentet først. Jeg ville ha krevd at man utførte denne type testing ved en god del sykehus og fikk samme resultater i alle sykehus. (Det ville vært svært underlig hvis det kun var på ett eller noen få sykehus at pasientene klarte å forlate kroppen sin.). Dernest ville jeg krevd at alle involverte parter skulle testes med løgndetektor for å få slått fast at ingen som befant seg på operasjonsstuen visste hva som var malt på tavlene.

Kan noen andre gi et konkret eksempel på noe som ville fått dem til å tvile på egne oppfatninger?

Gå til innlegget

Selvsagt er der intet liv etter døden.

Publisert over 4 år siden

Religiøse mennesker er overbevist om at der er et liv etter døden. Men dersom man undersøker muligheten for et liv etter døden med den viten vi i våre dager har, innser man at sjansene for at vi skal leve etter døden er, mildt sagt, minimale.

Når en person dør stopper hjertet å slå, og kroppens organer blir ikke lenger tilført blod. Forråtnelsen starter med det samme, og etter en tid blir den synlig og man kjenner lukten av forråtnelse. Og da er det nok best å finne seg en annen samboer.

Etter lang tid er vanligvis hele kroppen råtnet bort, inkludert skjelettet. Hvis noe skal leve videre etter døden, kan det altså ikke være kroppen.

Men den religiøse lar seg ikke affisere av dette, for han har oppfunnet noe han kaller sjelen. Hva sjelen er, har ingen noensinne vært i stand til å forklare. Men det er altså denne man mener lever videre etter at mennesket dør.

Nå brukes ordet «sjel» også i dagligtalen. Men da mener vi våre tanker og følelser, kort sagt: vårt innerste vesen. Denne sjelen kan ikke eksistere uten kroppen vår, fordi den er avhengig av kjemiske reaksjoner i kroppen. Det beste bevis for dette er at man kan endre folks personlighet ved hjelp av kjemiske substanser («lykkepiller», etc.) Og siden kroppen forsvinner etter døden, forsvinner også denne sjelen.

Men kan ikke sjelen eksistere selv om vi ikke forstår hvordan? Jo, i teorien kan den nok det. Vi må i prinsippet være agnostikere til alt. Jeg anser derfor ikke sannsynligheten for et liv etter døden å være lik null, men omtrent på størrelse med sannsynligheten for at Nøkken eksisterer.

Sannsynligvis er forestillingen om et liv etter døden et utslag av ønsketenkning.

Gå til innlegget

I en stor spørreundersøkelse har HL-senteret kartlagt holdningene overfor jøder og muslimer i det norske samfunnet. Resultatet ble publisert for noen få dager siden. De som er interessert kan lese hele rapporten her:

 

http://www.hlsenteret.no/forskning/jodisk-historie-og-antisemittisme/befolkningsundersokelse%3A-holdninger-til-joder-og-a/resultater-holdningsundersokelse.html

 

La oss se på noen av resultatene, nemlig fordommer mot hhv jøder og muslimer:

10,2% av befolkningen har fordommer mot jøder. Det interessante er å se på korrelasjonen mellom politisk ståsted og graden av fordommer mot jøder. Velgerne til KrF (2,9%), V (3,3%). SV (5.2%) og Sp (9,5%) har færre fordommer mot jøder enn hva befolkningen generelt har, mens velgerne til H (11,5%), Rødt (11,6%), MDG (12,9%) og Frp (14,9%) har flere fordommer mot jøder enn hva befolkningen generelt har. Arbeiderpartiet ligger her på landsgjennomsnittet med 10,2%.

 

Vi kan konstatere at folk på høyresiden i norsk politikk flere fordommer mot jødene enn hva folk på venstresiden har. Men korrelasjonen mellom fordommer mot jøder og politisk plassering på venstre-høyre-aksen er på langt nær fullkommen.

 

34,1% av befolkningen har fordommer mot muslimer. Velgerne til Rødt (6,9%), V (8,4%), SV (8,6%), MDG (18,4%), Ap (21,3%), KrF(27,4%) og Sp (33,9%) ligger under gjennomsnittet for befolkningen. Velgerne til H (44,1%) og i særklasse Frp (73,5%) ligger over landsgjennomsnittet.

Når det gjelder fordommer mot muslimer leder høyresiden enda klarere over venstresiden enn hva tilfellet er for fordommer mot jøder.

Det må også, i rettferdighetens navn, sies at for småpartiene Rødt og MDG er utvalget så lite at tallene for disse partiene er ganske usikre.

 

Et annet interessant resultat er at man hos muslimer i Norge finner flere fordommer mot jødwe wnn man gjør i befolkningen generelt. Blant jødene i Norge er fordommer mot muslimer mindre utbredt enn i befolkningen generelt. De norske jødene slutter aldri å imponere meg!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere