Torstein Langesæter

Alder: 62
  RSS

Om Torstein

Me er kome til år 5985 etter Adam og Eva. ... Etter 6000 år kjem 1000-årsriket..... Yeshua skal styra kloden frå Jerusalem .....
Antikrist er avslørt GeOrGe neBUSHadnezzar .... dyret som kjem tilbake til alle si overrasking når Iran bombar USA.....
Kontakt tolelang@gmail.com

Følgere

Takk for meg

Publisert over 9 år siden

Sløkt epost

Fekk nett denne eposten og seier med dette takk for meg.----------------Til Torstein Langesæther Du får med dette ei åtvaring for gjentakne ganger å avspore diskusjonar med å bruke bibelvers som ikkje har med saka å gjera. Di handtering av diskusjonen om liturgi for homofil ekteskapsinngåing er eit sterkt døme på korleis din bruk av GT-vers fører diskusjonar på viddene. Du bør vurdere å finne deg eit anna forum enn verdidebatt.no. Denne åtvaringa inneber at du står i fare for å bli stengd utew frå forumet. Beste helsing Johannes Morken debattleiar-------------------------------------------------------------Sodomeriet brer om seg og dei som seier at dette er totalt i strid med Skrifta kan venta seg magre tider-:Ynskjer alle lykke til .PSFølg med på Dyret.
Gå til innlegget

Brev til paven frå Templemountfaithful

Publisert over 9 år siden

Lever tilbake gjenstandane til tempelet.

Tempelhøgda -bevegelsen har sendt brev til paven i Roma og bedd han senda tilbake desse tinga som vart stolne av romarane i år 70. Dei vil verta nytta no når tempelet vert gjenreist om nokre år på tempelhøgda i Jerusalem.

http://www.templemountfaithful.org/Articles/letter-to-the-pope.htm

Brevet er slik forma:

Pope Benedict XVI,

A Call to Pope Benedict XVI from the G-d and People of Israel to Return Without Delay the Holy Temple Menorah, the Vessels and the Treasures that are presently located in the Vatican, to G-d's People Israel in Jerusalem.

The Temple Mount and Land of Israel Faithful Movement in Jerusalem, which is dedicated to the rebuilding of the Holy Third Temple on the Holy Temple Mount in Jerusalem during the lifetime of this generation that is now experiencing the prophetic end-time redemption of the People of Israel in the Promised Holy Land given by G-d to Israel in an eternal covenant, is calling you to answer the call of the G-d and People of Israel to return to the State of Israel, with no delay, the Jewish Temple Menorah and other Temple Vessels and Treasures that were taken away to Rome by the Romans in the year 70 ce after they destroyed the Holy Temple of G-d in Jerusalem.

As you well know, in the year 70 ce the Roman Empire occupied Jerusalem, the eternal capital of the G-d and People of Israel, and the Land of Israel. They destroyed the Holy Temple of the G-d of Israel on the Holy Temple Mount in Jerusalem and demolished and burned the city of Jerusalem.

They robbed and took away with them to Rome the seven-branched Holy Menorah and many other Holy Temple Vessels and Treasures used by the Jewish priesthood in the worship of the G-d of Israel in the Holy Temple. Titus, who destroyed the Holy Temple and burned it, built his Triumphal Arch in Rome on which is depicted until today the Holy Menorah and other Temple Vessels carried to Rome by Jewish captives.

Since this terrible event in the history of Israel and mankind, we know very well that the Menorah, the Vessels and the Treasures that were taken to Rome have remained in the vaults of the Vatican. Travelers and visitors to the Vatican throughout history have reported seeing them.

This is G-d's timing to return these vessels to Israel, and you are called by the G-d of Israel to return them with no delay to Jerusalem to be used in the Holy Third Temple that is soon to be rebuilt.

Today the reestablishment of the Kingdom of G-d and Israel by the G-d of Israel is the most exciting fulfillment of G-d's end-time prophecies and promises.

The climax of this prophetic time will be according to the Word of the G-d of Israel with the rebuilding of His end-time Holy Temple on the Holy Temple Mount in Jerusalem soon, in our lifetime, exactly as all the prophets of Israel prophesied:

"And it shall come to pass in the last days, that the mountain of the Lord's house shall be established on the top of the mountains, and shall be exalted above the hills; and all nations shall flow to it.

And many people shall go and say, 'Come, and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the G-d of Jacob; and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths; for from Zion shall go forth Torah, and the word of the Lord from Jerusalem. And he shall judge among the nations, and shall decide for many people: and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks; nation shall not lift up sword against nation, nor shall they learn war any more.

But they shall sit every man under his vine and under his fig tree; and none shall make them afraid: for the mouth of the LORD of hosts has spoken it." (Isaiah 2:2-4, Micah 4:1-4)
Israel is presently experiencing the fulfillment of all the last days and end-time redemptive promises of G-d for His People Israel.

The G-d of Israel is rebuilding in these days, together with His Chosen People Israel, His Holy Kingdom in the Promised Holy Land that He gave to His People Israel in an eternal covenant. As we said before, the climax of this prophetic time is going to be the soon rebuilding of the Holy Temple of G-d in Jerusalem by His People Israel exactly as it was prophesied by the prophets Isaiah, Micah and all the other prophets of Israel.

The rebuilding of the Holy Temple of the G-d of Israel by His People Israel will have a deep significance for all of mankind. Real peace for all the nations will come to pass only when Israel rebuilds G-d's Holy Temple on the Holy Temple Mount in Jerusalem and fulfills the end-time call of G-d given to His People Israel: "Build Me a temple and I will dwell among you" (Exodus 25:8).

It is the time for you to return the Holy Temple Menorah, the Vessels and the Treasures to Israel with no delay to be used in the Holy Temple of G-d that is soon to be built. Cyrus, the ancient Persian King obeyed the call of G-d during the time of the redemption of the Jewish people after the destruction of the First Holy Temple and he returned the vessels from the First Temple that Nebuchadnezzar, the King of Babylon, robbed when he destroyed the First Holy Temple in Jerusalem in the year 586 bce.

The G-d of Israel blessed King Cyrus exactly as He promised to Abraham and His Seed Israel: "I will bless those who bless you and curse those who curse you" (Genesis 12:3). King Cyrus was so blessed and appreciated by the G-d of Israel for what he did that G-d even called Cyrus "my Machiach" (in Hebrew: "my Anointed") (Isaiah 45:1-7). King Cyrus even encouraged the Jewish people to rebuild the House of G-d in Jerusalem, set them free from their captivity and regathered them back to the Land of Israel (Ezra 1).

You are called by the G-d of Israel to do what the great emperor Cyrus did in his time and you will be blessed and deeply appreciated for this by the G-d of Israel. More than this, it will be for you the greatest privilege and considered as a major historical deed that no other Pope before you had the privilege to accomplish.

You are called to appreciate the major godly redemptive event that is taking place in the Holy Land of Israel at this very special time in the history of Israel and all of mankind. The prophet Zechariah in his prophecy described word-by-word the exciting godly event that is presently taking place in Israel. In the midst of his prophetic words

Gå til innlegget

Netanyahu sin tale

Publisert over 9 år siden

Holocaust

Netanyahu seier det med tydelege ord.

”I will never let my people live in the shadow of annihilation.”

Prime Minister of Israel Binyamin Netanyahu at AIPAC 2012

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FH9HfEiSz_w#!

Som videoen viser er USA Israels beste ven.

Netanyahu stolar på at dette og vil vera realiteten i framtida for nasjonen Israel .

Han påpeikar mange gonger kor viktig dette forholdet er for Israels tryggleik.

Netanyahu snakkar mykje om Iran og kvifor dei aldri må få atomvåpen.

Netanyahu er veldig tydeleg på at Israel ALDRI vil la Iran nå målet sitt.

Han avsluttar med Ester si historie eller  “PURIM” - historien.

-----------------------------------------------------------------

Israel lever i ei skjebnetid. Fiendane rundt dei er mange og desse er ofte veldig tydelege på korleis jødespørsmålet skal løysast.

http://www.miff.no/Egypt/2012/03/05-Arabisklandvilbliheltrensetfrazionistiskforurensning.htm

”Arabisk land vil bli helt renset fra zionistisk forurensning”

--------------------------
No fortel Skrifta i klare ordelag korleis framtida vert for nasjonen Israel.

Tabben nasjonen Israel gjer er å stola på menneske eller nasjonar i staden for på Gud.
Me ser det i talen til Netanyahu. Det er ikke Israels Gud slik Han viste seg for dei i GT dei stolar på. Nei,det er USA og deira allierte.

Bibelen beskriv korleis alle desse venene eller elskarane svik nasjonen Israel på slutten.

Dette fører til den verste trengselstida i historien for nasjonen Israel.

Stakkars dei som ventar barn eller dier, sier Jesus.

Klagesongane beskriv denne grusomme tida som er i vente for den jødiske nasjonen.

Netanyahu gjer eit stort poeng av nettopp dette.

Jødane opplevde Hitler og det skal aldri skje igjen.

Diverre tek han feil.

Gå til innlegget

Bra Ottosen

Publisert over 9 år siden

Klar tale

Nyhetene viste i dag Espen Ottosen .

AUF bør forstå Israel betre etter terroraksjonen på UTØYA , er Ottosen sitt poeng.

Veldig bra , Ottosen.

Du skal ha ros for å seia dette.

AUF sin leiar svara Ottosen.

Det var ikke nokon godord å henta.

Det kunne me ikkje venta av Pedersen som har uttrykt seg veldig tydeleg om Israel.

Kven hugsar ikkje dagen før dagen ?

http://politisk.tv2.no/nyheter/st%C3%B8re-om-israel-palestina-konflikten-%E2%80%93-okkupasjonen-ma-opph%C3%B8re-muren-ma-rives-og-det-ma-skje-na/

Det er viktig å stå opp for Israel idag og motseia desse folka.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=10088223

"Det er ikke lenger noe grunnlag for samarbeid med israelske myndigheter. De har gjentatte ganger vist at de ikke er interessert i dialog, og det er naivt å tro at dette vil forandre seg, sier Pedersen til VG Nett."

Gå til innlegget

ÅRHUNDRETS BEDRAG III

Publisert over 9 år siden

FART I SAKA

CBS.

No  rullar snøballen.
CBS tek  skikkelig opp saka .

Obamas fødselsattest kan verta den største skandalen i USA dei siste åra.

CBS: Sheriff Joe's Investigation Into Obama's Forged Records; One of the Biggest Scandals

http://www.youtube.com/watch?v=KIARV8WsopU&feature=player_embedded

Folka som undersøkte fødselsattesten hadde  som mål å prøva å reinvaska Obama slik at denne saka kunne forsvinna ut av verda.

Diverre så kunne dei etter over 6 mnd grundig etterforskning med 100% sikkerhet seia at fødselsattesten som Obama på ein hovmodig måte gjorde narr av Donald Trump-- ER FABRIKERT.

http://www.youtube.com/watch?v=k8TwRmX6zs4

President Obama Roasts Donald Trump At White House Correspondents' Dinner!


 Eg vil få lov å sitera Øystein Bjaanes Lemvik .

”Slutt å lyve. Bevisst eller ubevisst, jeg skal ikke si noe om det. Men du fronter lett gjennomsiktige løgner. Med andre ord: det om at noen LYVER - som du skriver i store bokstaver - det gjelder deg. Det er du som ikke taler sant. Du presenterer løgner, og sier videre at du sjekker saken. Det er ikke sant”

”Vær vennlig å slutte dette tullet. Det er ukristelig.”

”Skulle du (for så vidt min formodning, men jeg lever da i håpet) tro at saken fremdeles lever: pisspreik.
Skulle du mene at "pisspreik" er å ta mannen og ikke ballen, eller respektløst, eller lignende: tro igjen. De som mangler respekt er de som i fire år ikke bryr seg om fakta, men lyver, fortsetter å lyve, ikke bryr seg om fakta osv. Når du har oversett - ja, oversett - fakta i fire år, og fortsatt maser på om samme pisset, må du ikke bli overrasket når det blir kalt ved sitt sanne navn.
Teorien du har knyttet deg til er piss..”

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere