Torstein Langesæter

Alder: 62
  RSS

Om Torstein

Me er kome til år 5985 etter Adam og Eva. ... Etter 6000 år kjem 1000-årsriket..... Yeshua skal styra kloden frå Jerusalem .....
Antikrist er avslørt GeOrGe neBUSHadnezzar .... dyret som kjem tilbake til alle si overrasking når Iran bombar USA.....
Kontakt tolelang@gmail.com

Følgere

Obama advarar

Publisert over 8 år siden

USA kan gå konkurs

http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article2542234.ece

”Obama: - USA kan gå konkurs”

Så er det klart for neste oppgjeret med republikanarane.

Skal gjeldstaket aukast ?

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread156404/#post_156404

”Taket er en grense for hvor stor statsgjeld USA kan ha og ventes å nå grensen på 16.400 milliarder dollar i midten av februar. Heves ikke det innen den tid, er det usikkert om landet kan overholde gjeldsforpliktelsene sine.

I så fall kommer de internasjonale finansmarkedene til å gå amok («go haywire»), advarer Obama.”

Gå til innlegget

Zero Dark Thirty

Publisert over 8 år siden

Torturmetodar og Antikrist

http://www.globalresearch.ca/zero-dark-thirty-torturing-the-facts/5318444

”On January 11, 2013 eleven years to the day after George W. Bush sent the first detainees to Guantanamo, the Oscar-nominated film Zero Dark Thirty is making its national debut. Zero Dark Thirty is disturbing for two reasons."

http://www.zerodarkthirty-movie.com/site/

"First and foremost, it leaves the viewer with the erroneous impression that torture helped the CIA find bin Laden’s hiding place in Pakistan. Secondarily, it ignores both the illegality and immorality of using torture as an interrogation toll”

GeOrGe Bush brukte torturmetodar då han styrte.

Fangane vart torturerte på dei verste måtene .

I 2009 sa Jan Egeland dette:

http://morgenbladet.no/2009/turte_ikke_ga_i_strupen_pa_usa

”Du nevner 14 torturteknikker. Drukning, innesperring, psykologisk tortur, nektelse av søvn i opptil elleve døgn.

– USA legaliserte 14 torturmetoder. Signalet ut, til Abu Ghraib, Guantánamo og andre steder, var at man ville ha tilståelser for enhver pris. De 14 metodene var et signal om at «nå er det fritt frem».
– Det er lett å være moralsk forarget i etterkant. Visste vi sikkert at Bush-administrasjonen drev tortur?
– Visepresident Dick Cheney la aldri skjul på at han ville ha et system for tortur..”

Me fekk sjå nokre av bileta frå USA sine fangeleirar. Dei verste bileta vart ikkje offentleggjort.

-----------------------------

Bibelen fortel om denne Antikrist som på underfull måte får verdsdominans på slutten.

Uttrykket om Antikrist er:

”Når riket deres går mot sin slutt og syndene har nådd sin fylde, skal det stå fram en konge med HARDT ANSIKT og forstand på å føre folk bak lyset.24 Hans styrke blir stor”.. Daniel 8,

Kun ein annan plass vert det same uttrykket brukt.
Det gjeld denne makta som Gud ville senda mot Israel om dei ikkje var lydige.

” Herren skal sende over deg et folkeslag fra det fjerne, fra jordens ende, som en stupende ørn, et folk med et språk som du ikke forstår, et folkeslag med HARDE ANSIKTER, som ikke tar hensyn til de gamle og ikke er nådig mot de unge.”
5 Mosebok 28

Det er sjefen for denne makta som er Antikrist - Babylons konge.

I GT var det Nebukadnesar (neBUSHadnezzar) som gjekk mot den jødiske nasjonen og knebla folket .I endetidsdramet vert det USA sin sjef- leiraren for endetidas Babylon (den store) Åp 18.

Antikrist vil stå fram heilt på slutten av desse 6000 åra .(som endar om 15 år.)

Han vil og vera personen som inngår fredsalliansen eller fredspakta med nasjonen Israel.

”A careful analysis of the remaining verses in Daniel 8 will show that the “king” (i.e., the Antichrist) will appear on the world scene just before the establishment of God’s literal Kingdom on earth. Furthermore, many “end-time” prophecies involving the nation of Israel, Middle-East wealth, ..”

http://www.frankcaw.com/Antichrist-Crisis.html

Som Irenaeus seier:

http://en.wikipedia.org/wiki/Irenaeus

”Irenaeus declares that the Antichrist's future three-and-a-half-year reign, when he sits in the temple at Jerusalem, will be terminated by the second advent, with the resurrection of the just, the destruction of the wicked, and the millennial reign of the righteous. The general resurrection and the judgment follow the descent of the New Jerusalem at the end of the millennial kingdom”

I Habakuk 1 vert desse endetidas babylonarar eller kaldearar omtala.

"Kaldeerne
5 Se på folkeslagene, se dere om,
forvirr dere selv og vær forvirret!
For i deres dager gjør jeg en gjerning,
dere ville ikke tro det om det ble fortalt!

6 Se, jeg reiser opp kaldeerne,
det brutale og raske folkeslaget
som farer vidt omkring på jorden
for å innta boliger som ikke tilhører dem.

7 Skremmende og fryktelige er de,
deres rett og heder kommer fra dem selv.

8 Raskere enn leoparder er hestene deres,
villere enn ulver i ødemarken.
Rytterne deres jager av sted,
rytterne kommer fra det fjerne,
de flyr som ørnen på jakt etter føde.

9 Alle kommer for å gjøre voldsverk,
de rykker fram i flokk,
de samler fanger som sand.”

I Habakkuk 2 vert personen sjølv omtala.

4Se, i ham er det en oppblåst og uærlig sjel.
Men den rettferdige skal leve ved sin troskap.

Sannelig, vinen er troløs.(transgressor of wine)
Den stolte skal ikke nå sitt mål.
Som dødsriket sperrer han opp gapet,
han er umettelig som døden.
Han samler alle folkeslag hos seg,
sanker sammen alle folk.”…..

Me er kome til tida då desse orda vil verta oppfyllt.

Etter TAXRAISER eller skatteaukemannen kjem ANTIKRIST.

Then shall stand up in his estate a raiser of taxes in the glory of the kingdom: but within few days he shall be destroyed, neither in anger, nor in battle”.Dan. 11,20

http://www.foxnews.com/us/2013/01/11/lighter-paychecks-to-hamper-many-americans-amid-uncertain-economic-times/?intcmp=HPBucket

Millions noticing paychecks lighter today, due to payroll tax hike

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/27ada924-5c36-11e2-ab38-00144feab49a.html#axzz2Hkq15zCV

Democratic leaders in the Senate gave President Barack Obama the green light to sidestep Congress and take executive action to avoid a default if no agreement is reached to raise America’s borrowing limit.

We believe you must be willing to take any lawful steps to ensure that America does not break its promises and trigger a global economic crisis – without congressional approval, if necessary,” said Harry Reid

Obama should override the debt ceiling

http://edition.cnn.com/2013/01/11/opinion/buchanan-dorf-debt-ceiling/index.html

CNN) -- President Barack Obama might soon find himself in a quandary in which basic arithmetic prevents him from faithfully executing all of the laws Congress has passed. The debt ceiling statute prohibits borrowing enough money to make up the difference between funds in the Treasury and legal obligations to spend…..


Some commentators suggest that the Treasury could generate $2 trillion for the government by minting two platinum coins, using an obscure law that was enacted for the express purpose of creating memorabilia. But doing so would be economically equivalent to borrowing $2 trillion and thus, even if technically legal, would violate the substance of the debt ceiling law.

http://www.atr.org/braces-kids-more-expensive-obamacare-tax-a7407


Obamacare Medical Device Tax: As of Jan.1, Obamacare imposes a new tax of 2.3 percent on medical device manufacturers, including those who make dental braces. The tax is imposed on gross sales -- even if the company does not earn a profit in a given year. While the tax will be paid to the IRS by the manufacturer, the tax will be passed along as a higher cost of the product, ultimately to be borne by the parent buying the braces for their child. With the cost of braces being as high as $7,625 this new tax could raise the cost of these braces by $175."

Versa i Daniel 11,21 -45 beskriv denne endetidas store verdsleiar.

Gå til innlegget

ENOK - 6000 år

Publisert over 8 år siden

TUSENÅRSRIKET.

Enok var den sjuande frå Adam.

”Då Enok var 65 år, fekk han sonen Metusjalah.22 Enok ferdast med Gud i 300 år etter at han hadde fått Metusjalah, og han fekk søner og døtrer.23 Heile levetida åt Enok vart 365 år.24Enok ferdast med Gud. Så vart han borte, for Gud tok han til seg.” 1 Mosebok 5

Judas brev beskriv det slik:

”Det var om desse Enok, Adams etterkomar I SJUANDE LEDEN, spådde då han sa: «Sjå, Herren kjem med sine heilage englar i tusental.15Han vil halda dom over alle og krevja alle gudlause til rekneskap for alle deira ugudelege gjerningar, og for alle harde ord dei har tala mot han, desse gudlause syndarane.»16 Dette er folk som murrar og klagar over lagnaden sin, men lever etter lystene sine”

I Enoks bok 33 kpt står desse velkjente tankene som mange har forstått.

Etter 6000 år kjem 1000-årsriket.

”God shows Enoch the age of this world, its existence of 7000 years, and the eighth thousand is the end, neither years, nor months, nor weeks, nor days.

http://www.cephasministry.com/water/bible_believers_6000_years.html

1) And I appointed the eighth day also, that the eighth day should be the first-created after my work, and that the first seven revolve in the form of the seventh thousand, and that at the beginning of the eighth thousand there should be a time of not-counting, endless, with neither years nor months nor weeks nor days nor hours.

2) And now, Enoch, all that I have told you, all that you have understood, all that you have seen of heavenly things, all that you have seen on earth, and all that I have written in books by my great wisdom, all these things I have devised and created from the uppermost foundation to the lower and to the end, and there is no counsellor nor inheritor to my creations.

3) I am self-eternal, not made with hands, and without change. ”

http://www.john007dee.com/2enoch.html

------------------------

Det nærmar seg Guds rike her på jorda , då ting skal setjast i sin rette stand.

Fyrst kjem Antikrist og jødeforfylgjinga.

”Og han skal tala mot Den Høgste og fara hardt fram mot dei heilage åt Den Høgste. Han skal setja seg føre å endra tider og lover, og dei heilage skal gjevast i hans hand éi tid og tider og ei halv tid.26Dåskal retten setjast. Herredømet skal takast frå han; det skal knusast og gjerast til inkje for alltid.27 Kongedømet og veldet og makta i rika under himmelen skal gjevast til det folket som er dei heilage åt Den Høgste. Deira rike skal vera eit EVIG RIKE, og alle makter skal tena og lyda dei.»

Gå til innlegget

Fiscal cliff

Publisert nesten 9 år siden

Dette skjer.

Kva skjer med skattene 1.januar om ”Fiscal Cliff” skulle inntreffa ?

Det er mange ting ,men denne sida er og alvorleg.

http://www.forbes.com/sites/morganbrennan/2012/12/21/as-fiscal-cliff-looms-heres-the-expiring-tax-break-that-will-hurt-housing-the-most/

…”the Mortgage Forgiveness Debt Relief Act grants distressed homeowners an exemption from paying federal taxes on forgiven mortgage principals….”

So if, say, a homeowner facing foreclosure offloads their underwater home with a $295,000 mortgage attached in a short sale for $200,000, they would not have to pay federal taxes on that $95,000 forgiven principal amount that neither they nor the lender will ever see again.

Come January, THIS IS SET TO CHANGE.

That homeowner who has been forgiven $95,000 in mortgage principal COULD OWE AS MUCH AS $33,000 IN TAXES.

That’s tens of thousands in taxes on so-called “earned income” that no longer exists anywhere but in the loss column of a bank’s balance sheet.

“There are so many people who are now selling short who wouldn’t do it if they had to pay tax on the money that the bank is going to forgive them. ”

-------------------------

No er det berre nokre få dagar igjen å forhandla på.

Eg er spesielt interessert i dette av fleire grunnar.

Det kan verta starten ei ein stor nedtur i verdsøkonomien

og eg trur profetiane oppfyllest ,slik andre og skriv.

http://www.examiner.com/article/will-barack-obama-fulfill-the-prophecy-of-daniel-11-20

"Will Barack Obama fulfill the prophecy of Daniel 11:20?"

http://www.npr.org/blogs/thetwo-way/2012/12/21/167830648/obama-on-fiscal-cliff-talks-i-actually-still-think-we-can-get-it-done

"In a news conference Friday, President Obama said there were still things the parties could agree on about the automatic tax-rate increases and spending cuts at the end of the year. But he said parties would have to work together to get a plan approved in the next 10 days."

Gå til innlegget

Klart for Syriakrig , så Iran

Publisert nesten 9 år siden

Vil Norge delta?

http://debka.com/article/22594/Paris-NATO-Arab-Syria-intervention-imminent

"Paris: NATO-Arab Syria intervention immanent"

Syria har visst kjemiske våpen klare.

www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=295033

”UN Chief says he has received "alarming news" that Assad may be preparing to use chemical weapons, warns Syrian president against escalation, calls on UNSC to take action to end Syria conflict.

I februar kjem nådestøtet mot Iran .

"US official: New Iran sanctions to 'lock up' oil"

http://www.jpost.com/IranianThreat/News/Article.aspx?id=294991

..” but a measure that takes effect in February could have the most dramatic impact yet, the Treasury Department's top sanctions official said on Thursday.
Starting February 6, US law will prevent Iran from repatriating earnings ….”

http://www.sokelys.com/

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere