Torstein Langesæter

Alder: 62
  RSS

Om Torstein

Me er kome til år 5985 etter Adam og Eva. ... Etter 6000 år kjem 1000-årsriket..... Yeshua skal styra kloden frå Jerusalem .....
Antikrist er avslørt GeOrGe neBUSHadnezzar .... dyret som kjem tilbake til alle si overrasking når Iran bombar USA.....
Kontakt tolelang@gmail.com

Følgere

Israel og korrekt tenkemåte

Publisert nesten 8 år siden

Guds tankar og menneske sine tankar.

Gong på gong kjem dette enkle spørsmålet opp.

Gjeld landeløfta i GT  eller vart dei avskaffa då Jesus kom?

Svaret er å finna i Jesus sine eigne ord i Matteus 5.

"Tru ikkje eg er komen for å oppheva Tanakh".

http://www.templemountfaithful.org/comm.htm

FN mot Jerusalem og Israel

Den 2. desember 1998 vedtok generalforsamlingen i FN en rekke resolusjoner mot Israel. Den første uttalt at israelsk suverenitet og lov i Jerusalem er ulovlig.

Beslutningen har også uttalt at FN beklager at to ambassadene, de av Costa Rica og El Salvador, er i Jerusalem på denne måten de anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad. 

En annen løsning kalt for Israel til å trekke seg fra Golanhøydene mens en tredje oppfordret Israel til å gi selvbestemmelse til den såkalte "palestinerne".

149 stater stemte i favør av den første oppløsning. Bare Israel stemte mot resolusjonen, mens USA og en annen seks stater avsto. 154 stater stemte for resolusjon om selvbestemmelse for "palestinerne". Resolusjonen også oppfordret Israel til å trekke seg fra Judea, Samaria og Gaza.

Dette er ikke aller første gang at denne onde organisasjonen har vedtatt resolusjoner mot Israel. 

Betydningen av disse resolusjonene er veldig klar. 

Alle nasjonene i verden er mot Israel. Igjen kjempen Goliat er mot den lille David. 

De er bevæpnet med alle våpen og onde og små Israel har bare en liten stein og Navn på Gd av Israel i sitt hjerte, og på leppene. 

Men dette er nok. Israel, sammen med Gud, som i bibelsk tid, blir et flertall og alle nasjoner blir en minoritet. 154 nasjoner bestemte seg for å kjempe mot den profetiske beslutning av Gd å forløse folket og landet Israel og igjen for å gjøre Jerusalem til den evige hovedstad Gd og folk av Israel.

Jerusalem ble grunnlagt for 3000 år siden av kong David å være den evige hovedstad i Israel i henhold til ordet av Gd.

 Siden dette øyeblikket, og selv før når Gd sendte Abraham og Isak til Mt.Moriah, ble Jerusalem hjertet av Gd og folket i Israel. 

Gud hus, tempelet ble bygget med et ubegrenset dedikasjon og hengivenhet av folket i Israel til ære for Gud det som fremgår i sitt ord at han ønsker å bo midt i hans utvalgte folk, Israel, på Mt.Moriah midt i Jerusalem. 

Israels folk sverget «Glemmer jeg deg, Jerusalem, så la min høyre hånd glemme henne utspekulert Hvis jeg ikke husker deg, la min tunge henge fast ved min gane;. Hvis jeg ikke setter Jerusalem høyere enn min høyeste glede . " (Psalm137: 5,6)

For tusenvis av år ansiktene til enhver jøde har vært rettet mot Jerusalem når de ber.Synagogene er bygget som vender mot Jerusalem. 

Den døde blir begravd med ansiktet mot Jerusalem.

 Jerusalem er i hjertet av hver jøde enten i glede eller i sorg.Jerusalem og Tempelhøyden er hjertet, sjelen og fokus for hver jøde og staten Israel. 

Israel kan ikke eksistere for et øyeblikk uten Gd av Israel og Jerusalem som er huset til Gd av Israel. Dette er en unik historie om unik kjærlighet mellom Israel og hennes Gd og hennes hovedstad, Jerusalem. 

Du vil ikke finne en lignende sak i historien av alle nasjoner. Jerusalem er nevnt over 700 gang i Tanach med dyp kjærlighet, takknemlighet og ønske. Israels folk glorifisert Jerusalem i tusenvis av år, og bygde den for å være den mest byen i verden, ikke bare fordi denne byen er deres elskede hovedstad, men fordi dette er den byen i Gd Israels hvor huset hans bor.

I Q'uran, den hellige boken til muslimene, er ikke Jerusalem nevnt en eneste gang. Muslimene okkuperte Jerusalem i 638 CE De kontrollerte byen i nesten 1300 år som et resultat av et imperialistisk okkupasjon. De okkuperte nesten halvparten av verden. Selv etter en slik sammen okkupasjon, de aldri gjort Jerusalem som sin hovedstad. 

Når de ber de vende mot Mekka i Saudi Arabia veldig langt fra Jerusalem. De begraver sine døde vendt mot Mekka. 

Når ber på Tempelhøyden eller i Jerusalem de ber mot Mekka og deres tilbake til Jerusalem. Etter opptar Jerusalem, ødela de siste vakre restene av tempelet og byen som jødene bygget med slik hengivenhet, og gjorde det på en annen ukjent, liten og degenerert orientalsk byen.

Etter en lang tid i den forferdelige, onde eksil, etter 1900 år med forferdelig forfølgelse, holocaust, inkvisisjonen og mange millioner av jøder ble drept på grunn av sin trofasthet mot Gud av Israel, Hans Ord, Israels land som han gav dem i en evig pakt, til byen Jerusalem og Tempelhøyden og kjemper for sine drømmer og ønsker å se oppfyllelsen av Gd profetiske lover å bringe dem tilbake til landet, på en mirakuløs måte Gd brakte dem tilbake til landet i vår tid . Han plantet sine røtter i det lovede land. 

Han frigjorde landet, Jerusalem og Tempelhøyden fra utenlandske britiske og arabiske okkupasjonen og igjen grunnla staten Israel. 

Mer enn 20 000 israelske soldater og mange sivile døde i kampene som araberne, sammen med sine allierte over hele verden kjempet mot Gd og folk av Israel å ødelegge Gd profetiske planer om å igjen gjøre landet og folk Israels et bibelsk nasjon , for å gjenoppbygge huset til Gd og å bringe Mashiach ben David og igjen gjøre Israel en perle blant alle folkeslag. Grunnlaget for staten Israel betyr åpning av døren for innløsning av alle nasjoner.

Nå ønsker FN å prøve å stoppe Gd  (God-divine) profetiske planer og å ødelegge Israel. De foretrekker olje, penger og den fysiske kraften av araberne og muslimene over Gd av Israel og universet og hans planer om å løse inn, ikke bare Israel, men hele verden. 

154 nasjoner stemte mot Gd, Jerusalem og de utvalgte folk Gd, Israel. 

Selv USA, som ble grunnlagt av Gd å stå med og for Israel mot dets fiender i denne kritiske tiden, var ikke med Gd og folk av Israel. 

En slik skam. Jeg er sikker på at vedtaket av den amerikanske presidenten og regjeringen ikke uttrykke følelsene til majoriteten av det amerikanske folk som elsker Israel og hennes Gd. 

Dette er en tid for å teste for alle folkeslag, og har ikke den moralske styrke til å møte denne testen.

Vi lever i de profetiske endetider som Gd profeterte gjennom sine profeter. Israel er i fokus. Gd er igjen i Israels land, og han er fast bestemt på å oppfylle hans profetiske endetidens planer for Israel. 

Ingen, selv alle nasjoner i verden, vil lykkes i å stoppe Gd og hans bestemte beslutning om å oppfylle sine profetiske planer for Israel. 

Israels profeter talte i Guds navn og utsatt denne onde oppførsel av alle nasjoner mot Gd og folket i Israel.  De snakket om dommen på alle folkene som kommer snart. 

Profeten Obadja taler av de nasjonene som vil komme til å ta Jerusalem og landet fra Israel og deres dom.

"og vold mot din bror Jakob
          skal du dekkes av skam.
          Du skal utryddes for alltid. 
          
    11 Den dagen du holdt deg borte,
          dagen da fremmede førte hæren hans bort som fanger,
          da utlendinger gikk inn gjennom hans porter
          og kastet lodd om Jerusalem,
          da var du som en av dem. 
          
    12 Se ikke på din bror med fryd
          på hans skjebnedag!
          Gled deg ikke over judeerne
          den dagen de går til grunne!
          Vær ikke stor i munnen
          den dagen de er i nød! 
          
    13 Gå ikke inn gjennom mitt folks port
          på deres ulykkesdag!
          Se ikke med glede, du også,
          på det onde som rammet dem
          på ulykkesdagen!
          Grip ikke etter rikdommen deres
          på ulykkesdagen! 
          
    14 Still deg ikke i veikryssene
          for å hugge ned flyktningene!
          Utlever ikke de overlevende
          på nødens dag!
          
    15 For Herrens dag er nær
          over alle folkeslag.
          Slik du har gjort,
          skal det gjøres mot deg.
          Dine gjerninger kommer tilbake
          over ditt eget hode. 
Israel blir gjenreist 
    16 Som dere drakk på mitt hellige fjell,
          skal alle folkeslag alltid drikke,
          drikke og svelge
          og bli som om de aldri hadde vært til. 
          
    17 Men på Sion-fjellet skal det finnes redning.
          Det skal være hellig.
          Jakobs hus skal drive ut dem som drev dem ut. 
          
    18 Jakobs hus skal være en ild
          og Josefs hus en flamme,
          og Esaus hus skal bli til halm.
          De skal brenne dem og fortære dem,
          ikke én fra Esaus hus skal overleve.
           Herren har talt. 
          
    19 Negev skal ta Esaus fjell i eie,
          lavlandet skal ta filisternes land,
          de skal ta Efraims land og Samarias land,
          og Benjamin skal ta Gilead i eie.
          
    20 Denne hæren av israelitter i eksil
          skal ta det som tilhørte kanaaneerne, helt til Sarepta,
          og de fra Jerusalem som er i eksil i Sefarad,
          skal ta byene i Negev. 
          
    21 De som er fridd ut, skal gå opp på Sion-fjellet
          og dømme Esaus fjell.
          Og riket skal tilhøre Herre"

Profeten Sakarja sier det samme i Guds navn,

"Herren har vært mye misfornøyd med deres fedre Derfor skal du si til dem: Så sier Herren, hærskarenes Gud. Vend deg til meg, sier Herren, hærskarenes Gud, og jeg vil slå til . du, sier Herren, hærskarenes Vær ikke lik eders fedre, som de forrige profeter ropte ut, sier Herren, hærskarenes Gud: Vend om fra eders onde veier og eders onde gjerninger, men de hørte ikke, og heller ikke gjorde de høre på meg, sier Herren. Eders fedre, hvor er de? Og profetene, kan de leve til evig tid?

Men mine ord og mine råd, som jeg bød mine tjenere profetene, de ikke tar tak i dine fedres ? Så det omvendte de og sa:. Som Herren, hærskarenes ment å gjøre med oss ​​efter våre veier, og i henhold til våre gjerninger, så har han gjort med oss ​​På den tjuefjerde dagen i den ellevte måneden, som er den måned Shvat, i det andre året av Darius, kom Herrens ord til Sakarja, sønn av Berechiahu, sønn av Iddo, og sa: Jeg så i natt, og se, en mann som red på en rød hest, og han sto blant myrtetrærne i glen;.?, og bak ham var røde, blakke og hvite hester Da sa jeg, min herre, hva er disse Og engelen som talte med meg sa til meg, vil jeg vise deg hva disse er. Og mannen som holdt stille blandt myrtetrærne orde og sa: Dette er de som Herren har sendt ut for frem og tilbake i jorden. " (Sakarja1 :2-10)

Den Gd Israel sier det samme gjennom profeten Esekiel: "Derfor, menneskesønn, spå og si til Gog: Så sier Herren, Israels Gud, på den tid da mitt folk Israel bor trygt, skal du ikke vet det med deg? skal komme fra ditt sted fra lengst nord, du og mange folk med deg, alle sammen ridende på hester, en stor bedrift, og en mektig hær, og du skal dra op imot mitt folk Israel, som en sky som dekker landet, det skal skje i de siste dager, og jeg vil føre deg mot mitt land, forat folkene skal kjenne meg, når jeg åpenbarer min hellighet på deg, Gog, før deres øyne .... Og det skal komme til passere på denne dagen, når Gog skal komme mot Israels land, sier Herren Gud, at min harme blir vekket ....

Og du, menneskesønn, spå mot Gog og si: Så sier Herren Gud; Se, jeg kommer imot deg, Gog, fyrste over Meshech og Tubal, og jeg vil snu deg rundt, og lokke deg på, og vil føre til at du kommer opp fra lengst nord, og vil bringe deg mot fjellene i Israel; Og jeg vil slå din bue fra din venstre hånd, og vil føre til at pilene til å falle fra høyre hånd Du skal falle på Israels fjell, du, og alle band, og folkene som er med deg;. jeg vil gi deg til de glupske fugler av alle slag, og til markens dyr å bli slukt Du skal falle på det åpne feltet;.. for jeg har talt, sier Herren Gud Og jeg vil sende ild mot Magog og blant dem som bor trygt på øyene;., og de skal kjenne at jeg er Herren og jeg vil gjøre mitt hellige navn kjent i blandt mitt folk Israel, og jeg vil ikke la dem vanhellige mitt hellige navn lenger, og . folkene skal kjenne at jeg er Herren, hellig i Israel Se, det kommer, og det er gjort, sier Herren Gud, dette er dagen som jeg har talt Og de som bor i byene. Israel skal gå ut, og skal sette fyr på og brenne våpnene, både skjold og skjold, de buer og piler, og stavene, og spyd, og de skal brenne dem med ild i sju år, og de skal tar ikke trevirke fra feltet, og heller kutte ned noe fra skogene, for de skal brenne våpen med ild, og de skal ødelegge dem som ødela dem, og plyndre dem som ranet dem, sier Herren Gud .... Derfor sier Herren Gud: Nå vil jeg bringe tilbake eksil av Jakob og forbarme mig over hele Israels hus, og vil være nidkjær for mitt hellige navn ...

Når jeg fører dem tilbake fra folkene og samler dem ut fra deres fienders land og åpenbarer min hellighet på dem for synet av mange nasjoner, da skal de kjenne at jeg er Herren deres Gud, som førte dem til å bli ledet i eksil blant folkene, men jeg har samlet dem til deres eget land, har og venstre der ingen av dem lenger Og jeg vil ikke skjule ansiktet mitt noe mer fra dem,. for jeg har utøst min Ånd over Israels hus, sier Herren Gud ". (Ezekiel38 :14-16, 18; 39:1-10,25,27-29)

Hvor blinde alle nasjonene og FN er.

 De kan ikke se dette Ord Gd eller forstå at de er ingenting i forhold til GD. 

De kan passere alle vedtak i verden, men bare de oppløsningene Gd vil bli oppfylt, og deres onde vedtak vil falle, og de vil bli straffet. Hvorfor kan de ikke lære av Ord Gd og historie? 

Det er så forblindet hvis de tror at de kan ødelegge Gd avgjørelser. Hvorfor har ikke de lære av historien av de store kreftene som bestemte seg for å ødelegge Gd og folk av Israel og gjort vedtak mot dem gjennom århundrene, og de ble fryktelig straffet av Gud og forsvant fra historien.

 Hvorfor er de ikke villige til å forstå at bare Gud av Israel styrer skjebnen til nasjonen Israel og ingen pf sine fiender.

 Han er fast bestemt på ikke å la noen av dem til å selv ta folket og landet Israel. 

Israels folk er opptatt av å være tro mot Gd av Abraham, Isak og Jakob, Hans Ord, og til det landet som han ga dem i en evig pakt, til Jerusalem og Tempelhøyden. 

Om alle nasjonene vil det eller ikke, vil Gd snart utføre hans profetiske planer for Israel. Han vil gjenoppbygge huset hans og Mashiach ben David vil snart komme. I Gd Israels vi stoler.

Gå til innlegget

911

Publisert nesten 8 år siden

Den store avslørande hendinga

911 - kva var det som skjedde?

“There have been several good films and videos about 9/11. But the new film by award-winning film-maker Massimo Mazzucco is in a class by itself.”

http://www.globalresearch.ca/the-unspoken-truth-on-911-september-11-the-new-pearl-harbor/5354760

http://www.youtube.com/watch?v=O1GCeuSr3Mk

http://www.youtube.com/watch?v=K7mDXHn_byA

http://www.youtube.com/watch?v=DegLpgJmFL8#t=13

“Because of his intent at completeness, Mazzucco has given us a 5-hour film. It is so fascinating and fast-paced that many will want to watch it in one sitting”

911- er ei bibelsk hending som og avslører Antikrist .

"Til konge over seg hadde dei avgrunnsengelen, han som på hebraisk heiter Abaddon, og på gresk Apollyon." Åp 9,11

http://leavethecult.com/2013/02/17/the-911-attacks-and-the-rising-of-abaddon/

Han vert kalla øydeleggjaren.

Gå til innlegget

Michael Rood - utgangen av Egypt

Publisert nesten 8 år siden

Stol på GT

Michael Rood tek for seg minnesmerka etter israelittane si vandring ut frå Egypt ved Moses.

Han viser plassen dei gjekk over Raudehavet .

Han viser plassen israelittane gjekk rundt gullkalven.

Videoklippa etterlet ingen tviLom desse bibelske forteljingane er historiske hendingar.

Sinai-Arabia er plassen der det skjedde.

http://www.youtube.com/watch?v=Mk_EHbxjOfY

http://www.youtube.com/watch?v=nZTm2l38o0o

http://www.youtube.com/watch?v=TS0iu6QQNdo

http://www.youtube.com/watch?v=Acxed3uMQUE

Paulus kjende til plassen .

 "Hagar står for Sinai-fjellet i Arabia og svarar" .. Gal 4

Han forklarar og dette med dei oppdikta slektstavlene  frå Egypt.

Egypt (Misrajim)var namnet på eine sonen til Kam.

"Sønene til Kam var Kusj, Misrajim, Put og Kanaan" 1 Mosebok 10

.."for the Ethiopians, over whom he reigned, are even at this day, both by themselves and by all men in Asia, called Chusites. The memory also of the Mesraites is preserved in their name; for all we who inhabit this country [of Judea] called Egypt Mestre, and the Egyptians Mestreans. Phut also was the founder of Libya, and called the inhabitants Phutites,--"

http://www.biblestudytools.com/history/flavius-josephus/antiquities-jews/book-1/chapter-6.html

Han tek og for seg levningar etter syndefloda slik me finn det over heile kloden.

Her i Grand Canyon.

http://www.youtube.com/watch?v=kaHtOeORgVE

Gå til innlegget

JAKOBS TRENGSEL

Publisert nesten 8 år siden

Nasjonen Israel på slutten.

“Jakobs trengsel” er eit uttrykk som kunne vore omskrive til “ ISRAELS TRENGSEL

Jakob fekk namnet ISRAEL etter denne hendinga.

“Eg slepper deg ikkje utan at du velsignar meg.»«Kva heiter du?» spurde mannen. «Jakob,» svara han.28Då sa mannen: «Du skal ikkje lenger heita Jakob, men  ISRAEL skal namnet ditt vera. For du har stridt med Gud og menneske og vunne.»29Då bad Jakob: «Kjære, sei meg namnet ditt!» Han svara: «Kvifor spør du etter namnet mitt?» Og han velsigna han der.Jakob kalla staden Peniel. «For eg har sett Gud åsyn til åsyn og endå berga livet”  1 Mosebok 32

Jakob var ein luring på mange måtar.

Då han skulle møta Esau som han hadde teke arven frå , fekk det heile ein lykkeleg slutt fordi han hadde ordna opp ned Gud og bekjent syndene sine.

Jakobs erfaring vert og nasjonen Israel si erfaring på slutten.

“Same dagen snudde Esau om og fór sin veg til Se’ir.17Og Jakob tok ut og kom til Sukkot. Der bygde han seg eit hus og laga lauvhytter til buskapen sin. Det er grunnen til at dei kallar staden Sukkot.”

Etter denne hendinga mellom Esau og Jakob  reiste han til SUKKOT.

Dette er og eit bilete på framtida.

Sukkot er lauvhyttefesten som kjem 5 dagar Yom Kippur.

No på slutten før 1000-årsriket så vil Guds Folk oppleva det same som Jakob.

Dei må kjempa med Gud.

Jakobs trengsel vil finna stad no FØR 1000-årsriket kjem.

Nasjonen Israel vil stå ansikt til ansikt med  den  totale utsletting og har berre Gud å stola på.

Matteus 24  fortel om dette.

“Den store trengsla 

“Når de då ser at «den øydande styggedomen», som profeten Daniel har tala om, står på den heilage staden – skjøn det, den som les! – då må dei som er i Judea, røma til fjells;17den som er på taket, må ikkje gå ned og henta noko i huset;18og den som er ute på marka, må ikkje gå heim etter kappa si.19Stakkars dei som ventar barn og dei som gjev bryst i dei dagane!20Men bed at de må sleppa å røma om vinteren eller på ein sabbat!21For då skal det verta så store trengsler som det aldri har vore frå verda vart skapt og til no, og som det heller aldri meir skal verta.22Og vart ikkje den tida avkorta, kom ikkje noko menneske til å verta frelst. Men for dei utvalde skuld skal den tida gjerast kortare….. Så snart denne trengselstida er over, skal sola mørkjast og månen missa sitt ljos. Stjernene skal falla ned frå himmelen og kreftene i himmelrømda skakast.30Då skal teiknet åt Menneskesonen syna seg på himmelen, og alle folk på jorda skal setja i med klagerop; og dei skal sjå Menneskesonen koma på himmelskyene med stor makt .og herlegdom.31Medan luren ljomar, skal han senda ut englane sine, og dei skal samla dei han har valt seg ut, frå heimsens fire hjørne, frå himmelbryn til himmelbryn”.

Verdssamfunnet legg føringane.

Guds Land skal delast

Jerusalem skal delast

Det er denne saka verdssamfunnet no har på dagsordenen.

http://www.nrk.no/verden/obama-vil-sja-handling-fra-iran-1.11260246

“Må leggje press på Israel og Palestina

I tillegg til den pågåande konflikten i Syria, tok også Obama opp den langvarige og betente konflikten mellom Palestina og Israel. Det er på tide at verda legg press på partane, slik at ein fredsresolusjon kan bli verkelegheit, meiner Obama.

–... På same tid meiner USA at også palestinarane har rett på å få leve i sine eigen suverene stat, sa Obama.”

Joel 3 seier.

Herrens dom over folka

6For sjå, i dei dagar og på den tid,

       når eg vender lagnaden for Juda og Jerusalem,

    7då vil eg samla alle folkeslag

       og føra dei ned i Josjafat-dalen.

       Der vil eg halda rettargang med dei

       om ISRAEL ,MITT FOLK OG MIN EIGEDOM,

       som dei spreidde mellom folka.

       Dei DELTE LANDET MITT

    8og kasta lodd om FOLKET MITT …”

    

Jeremias 30 fortel om denne grusomme tida som kjem over nasjonen Israel.

Menn held seg på hoftene. Utsiktene gjer fullstendig matte.

Jeremias 30 seier det slik:

“Berre spør deg føre og sjå       om ein mann kan føda born!

       Kvifor ser eg då at alle menn

       held hendene på hoftene

       lik kvinner som skal føda,

       at kvart andlet er omskift og bleikt?

    7Ja, stor er den dagen,

       han har ikkje sin like.

       Det vert ei TRENGSELSTID FOR JAKOB

       men han skal koma vel igjennom.

    8Den dagen skal det henda,

       lyder ordet frå Herren, Allhærs Gud,

       at eg bryt åket på nakken deira

       og slit lekkjene deira sund;

       dei skal ikkje træla for framande lenger.

    9Men dei skal tena Herren sin Gud

       og David, kongen sin,

       som eg vil reisa opp mellom dei.

   10Ver ikkje redd, Jakob, min tenar,

       miss ikkje motet, Israel!

       lyder ordet frå Herren.

       For eg bergar deg frå land langt borte,

       og di ætt frå landet der ho er i fangenskap.

       Jakob skal atter få ro og leva trygt,

       og ingen skal skræma han.

   11For EG ER MED DEG, seier Herren,

       og VIL FRELSA DEG.

       Eg gjer ende på alle dei folkeslag

       som eg har spreitt deg imellom;

       men deg gjer eg ikkje ende på.

       Eg TUKTAR DEG MED MÅTE,

       men reint utan straff

       kan eg ikkje la deg vera.

   12Så seier Herren:

       Ubøtande er skaden din,

       ulækjande såret ditt.

   13Ingen fører di sak.

       Det er ikkje lækjedom for ditt verkjesår,

       skinnet vil ikkje gro på det.

   14ALLE DINE ELSKARAR HAR GLØYMT DEG,

       dei spør ikkje etter deg.

       Som ein fiende har eg slege deg,

       nådelaust har eg tukta deg;

       for skulda di var stor

       og syndene dine mange.

   15Kvifor klagar du over skaden din,

       over di liding som ikkje kan lindrast?

       Fordi SKULDA SI ER STOR

       og SYNDENE DINE MANGE,

       har eg gjort deg dette.

   16Men alle som slukte deg,

       dei skal sjølve verta slukte,

       alle dine fiendar må fara i fangenskap.

       Og dei som plyndra deg,

       skal sjølve verta plyndra;

       alle som rana deg,

       gjev eg til rov.

   17Eg lèt såra dine gro

       og lækjer dei slag du har fått, seier Herren,

       du som vart kalla den bortstøytte,

       Sion, som ingen spurde etter meir.

   18Så seier Herren:

       Sjå, eg vil reisa opp att Jakobs telt

       og miskunna meg over hans bustader.

       Kvar by skal byggjast på sin ruinhaug,

       kvar borg skal stå på sin rette stad.  

      

       Eg vil straffa alle som plaga dei….

   ..Og så skal de vera mitt folk,

       og eg vil vera dykkar Gud.

http://focusonjerusalem.com/timeofjacobstrouble.html

   23No bryt harmen ut som eit Herrens ver,

       ein rykande storm fer av stad,

       han kjem i kvervlar mot hovuda på dei gudlause.

   24Herrens brennande vreide legg seg ikkje

       før han har sett i verk og fullført

       det han hadde tenkt å gjera.

       Til sist, i dagar som kjem,

       skal de skjøna dette.”


------------------------------------

No er me 15 år unna 1000-årsriket og om ikkje lenge vil Jakobs trengsel  oppfyllast.

http://bki.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1814

Krisene kjem til heile verdssamfunnet og menneska vil dei samla seg rundt “tornebusken” - Antikrist.

Klagesongane fortel i detalj om Israels lidingar i “Jakobs trengsel”

Yeshua seier.

“Stakkars dei som dier eller ventar born”

“Augo mine forgår av gråt,

       det gjærer i min barm.

       Eg har mist både mot og kraft,

       fordi mitt folk er knust,

       for både born og spedborn

       sig om på gatene i byen.

   12Dei ropar til mødrene sine:

       «Kvar får vi brød og vin?»

       Dei sig om som såra

       på gatene i byen

       og dreg sitt siste andedrag

       på mors fang.” Klagesongane 2

Dommen kjem så over verdssamfunnet .

Spørsmålet vert :

Korleis har de behandla desse mine minste?

“Domen

31Men når Menneskesonen kjem i sin herlegdom og alle englane med han, då skal han sitja på kongsstolen sin i herlegdom.32Alle folkeslag skal samlast framfor han, og han skal skilja dei frå kvarandre, som ein gjætar skil sauene frå geitene,33og setja sauene på si høgre side, og geitene på si venstre.

   34Så skal kongen seia til dei på høgre sida: «Kom hit, de velsigna borna åt Far min, og ta i eige det riket som er etla åt dykk frå verda vart grunnlagd.35For eg var svolten, og de gav meg mat; eg var tyrst, og de gav meg drikke; eg var framand, og de tok imot meg;36eg var utan klede, og de kledde meg; eg var sjuk, og de såg om meg; eg var i fengsel, og de vitja meg.»37Då skal dei rettferdige svara: «Herre, når såg vi deg svolten og gav deg mat, eller tyrst og gav deg drikke?38Når såg vi deg framand og tok imot deg, eller utan klede og kledde deg?39Og når såg vi deg sjuk eller i fengsel og kom til deg?»40Men kongen skal svara dei: «Sanneleg, det seier eg dykk: Det de gjorde mot ein av desse minste brørne mine, det gjorde de mot meg.»

Korleis har de behandla GUDS FOLK?

Det er trist at mange her på Verdidebatt ikkje ser kva dei er i ferd med å ta del i .

Nytt HOLOCAUST.

Gå til innlegget

Iran smiskar med Vesten - Antikrist

Publisert rundt 8 år siden

Ting skjer rett framfor våre augo

Gud har gitt oss “lova og profetane” som sitt inspirerte ord.

“Tanakh”  er GT .

http://no.wikipedia.org/wiki/Tanákh

“Tanákh (hebraisk תנך) er det mest brukte jødiske navnet for den hebraiske Bibelen. Tanákh svarer i hovedtrekk til det kristne Gamle testamente”

Det er desse bøkene Yeshua omtalar i Matteus 5.

“Tru ikkje at eg er komen for å oppheva lova eller profetane! (Tanakh) Eg er ikkje komen for å oppheva, men for å oppfylla. 18 Sanneleg, det seier eg dykk: Før himmel og jord forgår, skal ikkje den minste bokstav eller ein einaste prikk i lova forgå – før alt har hendt.” 

Difor må det vera feil når folk påstår at Guds ord om landeløfta til Israel ikkje gjeld i dag.

Det same gjeld sabbaten. Den er ikkje oppheva.

Gud har lagt ned skjulte perler i desse tekstane som me kan leita fram om me er ivrige og let Gud visa oss.

Nebukadnesar er det tydelegaste biletet på Antikrist.

Kvifor let Gud endetidas Antikrist - GOG få stor makt?

Dette er grunnen.

““Men fedrane våre GJORDE GUD I HIMMELEN HARM. Difor gav han dei i hendene på kaldearen Nebukadnesar, kongen i Babylonia; han øydela templet og førte folket bort til Babylonia”. Esra 5

Nebukadnesar var Babylons Konge i GT.

Antikrist er sjef for endetidas Babylon.

Gud brukte neBUSHadnezzar l å tukta folkeslaga og  Sitt eige folk Israel.

Nebukadnesar var Guds tuktestav mot nasjonen Israel.

Nebukadnesar sette opp dyrets bilete som jødane vart tvinga til å tilbe eller dø.

Antikrist gjer det same. Dei som ikkje lyder må dø.

Nebukadnesar  inntok tempelet og vanhelliga det.

Antikrist gjer det same.

Han avskaffar den jødiske tenesta i tempelet som set seg der som Gud.

(øydeleggjande styggedomen)

(tempelet kjem på plass om nokre år)

Nebukadnesar  førte jødane i fangenskap til Babylon.

Antkrist kjem til å gjera det same -fører mange til endetidas Babylon-USA  til fangenskap.

Nebukadnesar vart stor i eigne auger og uttalte desse orda.

“Alt dette hende med kong Nebukadnesar. 29 Tolv månader etter, då kongen ein gong gjekk ikring på taket av slottet i Babylon, 30 sa han brått: «Sanneleg, dette er det store Babylon, som eg med mi veldige makt har bygt til kongssete, til ære for min herlegdom!» 31 Før kongen endå hadde tala ut, kom ei røyst frå himmelen: «Til deg, kong Nebukadnesar, lyder desse orda: Kongedømet er teke frå deg.   Du skal jagast bort frå menneska og halda til mellom dyra på marka”

Antikrist gjer det same. 

Han lykkast fullstendig i sine militære operasjonar. Fiendane dett for hans føter.

Han vert stor i eigne augo.

Slik står det om han.

“Det var du som tenkte med deg:

        «Til himmelen vil eg stiga opp;

        høgt over Guds stjerner

        reiser eg min kongsstol.

        Eg tek sete på tingfjellet lengst i nord.(tempelhøgda)

    14 Eg vil stiga opp over dei høge skyer

        og gjera meg lik Den Høgste.» Esaias 14

Nebukadnesar vart som eit dyr i 7 år.

Antikrist og skiftar om . Han forandrar seg til eit dyr , slik Åp og Jeremias 51 beskriv det.

Riket til Nebukadnesar vert beskrive som eit tre der alle finn livd.

“Eg såg eit tre som stod midt på jorda. Det var svært høgt. 11 Treet var stort og sterkt. Det var så høgt at toppen nådde til himmels, og det var synleg til enden av jorda. 12 Lauvet var fagert og frukta rik; det gav føde til alle. Dyra på marka fann livd under det, og fuglane under himmelen heldt til i greinene. Alt liv fekk føde frå det. 13 I synene eg hadde medan eg låg på lega mi, såg eg ein heilag vaktar som kom ned frå himmelen..... Dette treet er deg sjølv, konge, stor og mektig som du er. Makta di har vakse og når til himmels, veldet ditt rekk til enden av jorda”

Dommarane 9 beskriv endetidas Antikrist  Han vert den  folka  vil samla seg rundt.

Det er tornebusken , ikkje noko særleg å sjå på.

Då sa alle trea til klungeren (tornebusken) 

        «Kom du og ver kongen vår!»

    15 Klungeren svara: 

        «Er det alvor 

        at de vil salva meg til konge, 

        så kom og SVALA DYKK I SKUGGEN MIN .! 

        Men er det ikkje, 

        skal det FARA ELD UT FRÅ KLUNGEREN, 

(the burning BUSH)

        og han skal øyda sedrane på Libanon.»

Forteljinginga  i dommarane 9 er og mynta på Abimelek som vart ein grusom leiar for Israel.

Antikrist  vert endetidas “Bramble BUSH” - TORNEBUSKEN.

Abimelek er og eit forbilde på Antikrist .

Abimelek betyr "Far min er Konge”

Ordet er delt opp i ABI  og MELEK.

Melech er ein variasjon av Molok.

Det er  synonymt med "Satan" som me ser på møta til Bohemian Grove som denne ugle-menneske -figuren.

http://www.lovethetruth.com/jis_images/cremation_of_care.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=FpKdSvwYsrE

Antikrist legg folk og land i ruinar før Gud grip inn.

 “Herren har brote sund staven åt dei gudlause,

        styrarstaven åt tyrannane,

      som råka folkeslag i harme

        og aldri heldt opp med å slå,

        som tvinga folket under seg i vreide

        og forfylgde dei utan miskunn.

     7 Heile jorda har fått fred og ro,

        folk set i med fagnadrop.” 

No er det Obama som styrer . Snart kjem nummer 8 igjen  , som er ein av dei sju.

http://www.antipasministries.com/html/file0000397.htm

Iran  og atomprogrammet er og vert den store saka framover.

Rouhani prøver å smiska med USA .

http://sokelys.com/netanyahu_la_dere_ikke_lure.htm

http://www.miff.no/USA/2013/09/25-Rouhanistalekyniskogfyllavhykleri.htm

http://www.debka.com

Det heile endar i forferding og alle menneske vaknar.

Iran bombar USA.

Dyret kjem tilbake

http://dreamingofmoshiach.blogspot.no/2008/01/president-bushpresident-gog.html


Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere