Tor Martinsen

Alder: 15
  RSS

Om Tor

Følgere

Minste motstands vei ...

Publisert rundt 5 år siden
Randi Nilsen – gå til den siterte teksten.
Men nå gidder jeg faktisk ikke å bruke mer tid på deg. Det er lite meningsfullt.

... ut av uføret er alltid den letteste veien å velge!

Jeg tar dette svaret som en sannhets erkjennelse, og da er det nok pinlig å gå videre … …  

Gå til kommentaren

Publisert rundt 5 år siden
Randi Nilsen – gå til den siterte teksten.
Jeg merker meg at du sier mye usant. Men det er kanskje bare fordi du er adventist?

Det står i katolsk.no:

Men også Maria er født på naturlig måte som barn av sine foreldre, og hun har i likhet med alle andre mennesker mottatt all nåde gjennom Jesus Kristus. Men allerede den tidlige kirke og middelalderens kirke lærte at Gud bevarte Maria fri fra arvesyndens plett helt fra hennes unnfangelse i mors liv. Dette kalles hennes Uplettede unnfangelse. I Den katolske kirke har dette formelt vært et dogme siden 1854, det vil si en trossannhet som alle katolikker er forpliktet på. (...)

Så når jeg viser til hva DKK lærer http://www.verdidebatt.no/debatt/post11658455.zrm så er det usant og en usannhet er det samme som en løgn. Du kaller meg med andre ord en løgner. Men, hva er det jeg lyver om?

Men når du kommer med det samme, hva er det da?

Det står ingen ting om Marias uplettede unnfangelse i Bibelen, ei heller hennes påståtte himmelfart, og det er velig pussig all den tid Jesus mirakuløse unnfangelse og himmelfart er så godt beskrevet hos alle skribenter i NT. Det er bare ett menneske, bare ett eneste ett som har blitt født syndefri, og det er Jesus.

Gå til kommentaren

Det er lett å glemme ...

Publisert rundt 5 år siden
Meiner du læra om at Maria er rein, heilag og evig jomfru - slik det står i Luther smalkaldiske artiklar?

... eller fortrenge hvor Luther kom fra.

Vi vet jo alle at Luther var en hengiven katolikk inntil han ble bannlyst av DKK, (den 15. juni 1520 kom bullen Exurge Domine fra pave Leo X og den 3. januar 1521 kom bullen Decet Romanum Pontificem som bannlyste Luther). Luther fikk jo det katolske systemet inn med morsmelken. Da han begynte å reformere kirken måtte han begynne et sted, og da kan vi anta at han begynte der han mente det var viktigst, så som avlatshandel og frelse ved tro alene. At Luther videreførte læren om at «Maria er rein, heilag og evig jomfru», grunnes ene og alene at det er arvegods fra Luthers fortid.

Hadde pavene Leo X; Hadrian VI; Klemens VII og Paul III latt Luther i fred, så kan det jo kanskje tenkes at han hadde fått tid til å rette opp i dette også, uten at dette kan sies sikkert eller benektes. Men at det er arvegods fra DKKs mange underlige doktriner er helt sikkert.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 5 år siden
Randi Nilsen – gå til den siterte teksten.
Til og med jomfru Maria ble frelst av Nåde og av Jesus.

Når du hevder at «jomfru Maria ble frelst av Nåde og av Jesus» så er du både i utakt med, og på kollisjonskurs med DKK, ja du kan faktisk bli ekskommunisert og dømt for heresi. DKK lærer nemlig at Maria helt fra unnfangelsen var syndefri. Som det står på DKKs egne sider så er enhver katolikk FORPLIKTET til å tro at Maria var født uten synd.

 

Følgende er hentet fra http://www.katolsk.no/biografier/historisk/des08

«allerede den tidlige kirke og middelalderens kirke lærte at Gud bevarte Maria fri fra arvesyndens plett helt fra hennes unnfangelse i mors liv. Dette kalles hennes Uplettede unnfangelse. I Den katolske kirke har dette formelt vært et dogme siden 1854, det vil si en trossannhet som alle katolikker er forpliktet på

 

Et menneske som er syndefri fra før det blir født trenger ingen frelse eller nåde, fordi frelsen og nåde gis til syndere som bekjenner sin synd.

Det er underlig at slike ting blir oversett.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 5 år siden
Randi Nilsen – gå til den siterte teksten.
Et gullkorn fra moder Teresa:

For å bring balanse i regnskapet vil jeg komme med noen gullkorn fra Bibelen.

 

Mi 5,12 Jeg skal utrydde dine utskårne gudebilder og dine steinstøtter midt iblant deg. Du skal ikke lenger tilbe dine henders verk.

 

Matt 4,10 Da sa Jesus til ham: Bort med deg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene.

 

Åp 19,10 Og jeg falt ned ved føttene hans for å tilbe ham. Men han sa til meg: Se til at du ikke gjør det! Jeg er en medtjener sammen med deg og dine brødre, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe! For Jesu vitnesbyrd er profetiens ånd.

 

Åp 22,8-9 Og jeg, Johannes, så og hørte alt dette. Og da jeg hørte og så, falt jeg ned for å tilbe foran føttene på engelen som viste meg alt dette. 9 Da sa han til meg: Se til at du ikke gjør det! For jeg er en medtjener sammen med deg og dine brødre profetene og dem som tar vare på ordene i denne boken. Gud skal du tilbe.

 

1 Tim 2,5 For det er én Gud og én Mellommann mellom Gud og mennesker, Mennesket Kristus Jesus.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere