Torgeir Tønnesen

Alder: 2
  RSS

Om Torgeir

Familiemann, far til fire.
Cand.Mag -Samf/kr.dom. Bibelskole.
Teologisk ståsted: Indremisjonen. Ingen tro på stor vekkelse.
Synger og komponerer Min kanal på Youtube; https://www.youtube.com/channel/UCBVErc7iygm1-2OmfjSJY7Q?view_as=subscriber

Følgere

Enhver som studerer forsiden og lay-outen til avisen Dagen fortiden, kan ikke unngå å legge merke til dreiningen avisen har fått mot pinsebevegelsen. Styret i avisen bestemte nylig oppkjøp av pinseorganet «Korsets seier». Det gjør ikke bindingene og den ideologiske koblingen til pinsebevegelsen mindre, - men større. 

Vebjørn Selbekk kom inn i avisen Dagen som redaktør, direkte fra den ultra-karismatiske avisen «Magasinet». Menighetene Livets ord og Oslo Kristne Senter hadde stor innflytelse i denne avisens profil og fremtoning. Det var på denne tiden at pastoren i Livets Ord, Ulf Ekman sto frem med en appell og kraft, som mange tolket som han skulle bli Skandinavias frelser og befrier. Åge Åleskjær var den nye karismatiske lederen i Norge, med Arild Edvardsens fallende popularitet, og med sin med sin påståtte lefling med katolikker og Arbeiderpartiet.

En stor vekkelse var på vei, -trodde mange. En ny tid for Norge. Man snakket om en ny reformasjon. Denne vekkelsesånden var godt forent med forherligelsen av Høyresiden, og av kapitalismen i Norge og USA, og FrP sto sterkt i disse kretser.

Redaktør Selbekk gikk selv på bibelskolen i Livets Ord, og siden den gang har han jevnlig besøkt menighetens sommerstevne, noe reportasjer i avisen har vist.

Da Finn Jarle Sæle tok over som Dagen-redaktør etter sin forgjenger, merket vi lesere tydelig at Sæle farget avisen med forherligelse av karismatiske menigheter og omstridte predikanter. Siste årene har avisen fått et enda tydeligere pinseavtrykk under den nye redaksjonen i Dagen.

Noe av stoffet som presenteres er feks; Willow Creek, Bethel Church, Hillsong, Wales, Visjon, Q42, ACTA, IMI-kirken, osv -kort sagt hele det globalistiske nettverket og  blanding trosmenigheter, dollarpredikanter og mystisisme. Dagen lever midt i denne i denne strømmen, og fremmer den, til forundring for oss gamle konservative.

Utallige intervjuer av Pinsepastorer har versert i avisen Dagen. Og Dagen legger i særdeleshet vekt på lederstyrken og nådegavene som disse pastorene mener seg å ha.

Det rare er, at skjønt avisen Dagen har en klar og utfordrende konkurrent i avisen Norge I DAG, så har de to avisen veldig lite «krig» mot hverandre. Hva skyldes det? Det skyldes, slik jeg ser det, ganske enkelt at avisene forherliger de samme verdier. Verdier som den karismatiske vekkelse, tegn under og mirakelbevegelsen, anti-homo, anti-abort, pro-Israel osv.

Så hvor gikk Dagen teologisk - midt i alle strømninger i kirkene og i verden?

I det siste har Dagen hatt gjentagende reportasjer og intervjuer med unge kvinner, som har vært, eller nylig blitt «pastorer» for pinsemenigheter, i særdeleshet. Disse, ofte unge kvinnene, forteller om pastorkallet sitt, om planene sine, om klimasynet sitt, likestillingen, og om retningen politikken og verden burde gå i.

Det er disse unge pastorer selvsagt i sin fulle rett til å gjøre og mene,- men det rare er at Dagen sine journalister har forlatt konservativ tenkning og den historiske tradisjonen i Dagen, gjennom disse ukritiske reportasje-intervjuene. Ingen bibelvers av Paulus fremmes som kritikk. Det finnes ikke snev av journalistisk kritikk mot rettet mot tematisk vinkling eller pastorenes teologi, personer som er sterke forbilder og rollemodeller.  

Det andre er klimasaken og klimaprofilen.

Dagen skriver nå daglig om den truende og farlige klimakrisen, og etterlyser strenge tiltak på linje med miljøpartiene. Mye av dette strider mot konservativ tenkning, mener jeg. Avisen skriver om å «redde verden» med tiltak, gode gjerninger og en radikal og ekstrem miljøpolitikk.

 Et tredje fenomen, vi har sett i det siste -er mange artikler som er tydelig imot Trump, og hans politiske profil. 

Selbekk står nå altså frem som anti-USA og Trump. Selbekk forsvarte indirekte riksrettssaken mot Trump, og han lovpriste den ikke-evangeliske Mitt Romneys sitt, etter min mening svik mot Trump. Når Selbekk nå trekker avisen mot pinsebevegelsen i disse dager, så vet han vel at dette også er tidsånden  hos pinsevenner: miljøvern, samarbeid med katolikker, anti-Trump, karismatikk og Hillsong. 

Dagens nye profil bifaller stadig flere kristne retninger, men også ikke-evangeliske oppfatninger. Det er nå stadig flere  katolske og muslimske skribenter i Dagen, som det er luthersk-evangeliske. Dette finner jeg rart.  

Dagen gjør seg også stadig mer til talsmann for en liberal flyktningpolitikk. At Norge må gripe inn, politisk og gjennom kirken, å redde verdens flyktninger og forfulgte kristne», er blitt gjennomgangstone i avisen. Men få journalister har noe konkrete forslag til hvordan dette skal gjøres i praksis, foruten å samle inn enda mer penger til organisasjoner som jobber med forfulgte, og å be staten om å ta imot enda flere flyktninger. 

Det bli mange hatter for Dagen, å gå med dette, etter min mening. Det blir mye å forsvare, og mye og fremme, en kristendomsprofil, som går i alle retninger, hvor man vil tekkes å tilfredsstille alle, frikirker og høykirker, katolikker, miljøvernere og karismatikere.

Hvor er kritikken og evne til analyse? Hvorfor har Selbekk og redaksjonen i Dagen aldri til denne dag, turt å skrive, at det som foregår i Visjon Norge ikke tjener kristendommen eller menneskeheten?

Selbekk har aldri tatt et skriftlig oppgjør med trosbevegelsen, og herlighetsteologien, mener jeg. Det virker som han åndelige ståsted er nå i Pinsebevegelsen. Så står han selvsagt i Den Norske Kirke, som medlem, noe som er et krav hos de lutherske konservative menn i avisens tilsyn og styret.  

Gå til innlegget

EU skal være det siste riket på jord. Sterkt og svakt. Av jern og leire, sa Daniel, en dårlig blanding. Midt i dets storhet skal Jesus komme. Jeg er overbevist om at det kan skje nå, - når som helst.

Daniel tydet drømmen til Nebukanesar:

«Du så en stor statue med hodet av gull. Du er hodet» sa Daniel. - Du så også at statuen hadde bryst og armer av sølv – det er det assyriske riket. Et ringere rike. Deretter så du at magen og bena var at kobber. Det er det tredje riket, det greske rike (Alexander den store)

Du så også at føttene på statuen var av dels jern, og dels leire – det er romerske riket. Tilslutt så du en sten, som ble revet løs fra en klippe (Kristus), og den knuste hele statuen og alle rikene -og oppfylte hele jorden. (Guds rike) Jeg tror at romer-rike var den gang, og er ennå- i form av EU. Historisk sett er det intet til hinder for det.

For hver dag som går, foregår det en kamp om fysisk og psykologisk makt, - mellom nasjoner, verdensdeler og riker på denne planet og Guds klode. Landenes ledere og presidenter markerer seg så godt de bare kan og viser muskler og intellekt på vegne av sine land. Tilsynelatende tenker de fleste i dag på USA, Kina og Russland som de store og maktbegjærlige nasjoner. 

Men tar vi med andre faktorer, enn kun militærmakt makt og penger, så er likevel EU den førende i ideologiske, sosiale og politiske saker, som settes på dagsorden. EU vil være «størst» - og er det også, slik jeg ser det. Vi følger disse ofte dramatiske ting i mediene hver dag. Hver dag er vi spent på «siste nytt». 

EU var dyret og er dyret. Det var romerne som korsfestet Jesus, om enn andre også bidro til det. Vi husker den romerske soldaten som voktet ved korset og som sa: «Sannelig dette var Guds sønn» Romerske keisere herjet og hersket i århundrene etterpå. De var uovervinnelige og sterke.

Så senere i mellomalderen kom splittelsen. Tyskland, Frankrike og England sto fram som selvstendige folk og nasjoner. Romerne var på vikende front. Verden oppdages der europeiske og land fikk økt makt med koloniene de tok. Maktbalanser endres, noen styrkes noen ble svakere. Tyskland fikk ikke så mye kolonimakt, men bygde seg opp militært. Likevel har gjennom århundrene handelen og det militære og politiske samarbeidet fungert i Europa, og maktbalansen skiftet og vekslet mellom ledende konger og keisere. Mye pavemakt- og mindre pavemakt. Konflikter, fred og konfrontasjoner og allianser. Styrke og svakhet. Av og til fred- deretter kriger.

Slik har århundrene vært helt frem til moderne tid og industrialiseringen. Europa har vært et kontinent med verdensherredømme, på tross av USA sin kommende styrke. Russland og Kina har ikke hatt en «tilsvarende tempo», kan man si.

 

Det dyr du så, var og er ikke, og det skal stige op av avgrunnen og fare bort til undergang; og de som bor på jorden, de hvis navn ikke, fra verdens grunnvoll blev lagt, er skrevet i livsens bok, skal undre sig når de ser at dyret var og ikke er og skal komme igjen (oppstår igjen gjennom EU)

Romeriket avløste det greske riket, siden århundrene før Kristus, og har vært det dominerende riket i verdenshistorien etter det. England og USA har også kommet ut av den romerske pavemaktens dominans og herrevelde. Makt, rikdom blandet med geistlighet. Konger, dronninger og familier som giftet seg og la folk og nasjoner under seg. Bibelen forteller om EU sin makt og dominans i verden, også i dag, slik jeg ser det. Indre giftermål mellom adelige, konger, dronninger, prinser og prinsesser i ulike land i Europa har bundet kontinentet sammen gjennom historien. Men også splittet det. «og jernet du så Det er leiren i føttene – det svake leddet. Giftermålene har ført til konflikt og splittelse.

Det vi ser i dag i Europa, er immigrasjonens tid, hvor alle folkeslag gifter seg med hverandre. Det globale fenomen har spredt seg fra Europa. Europa er stedet åndsstrømningene kommer fra. Fra senatorene i Roma til den franske revolusjon. Fra Europa settes dagsorden. Global økonomi, fri kapitalisme, fritt arbeidsmarked, lover og regler på tvers av nasjoner, menneskerettserklæringer, felles valuta og felles parlament. Enighet om miljø og klimapolitikk. Homorettigheter. Internasjonale domstoler, og politiske sanksjoner mot andre land. Alle ting strømmer fra Europa og ut til verden der ute. Europa er et dominerende i verden, slik Daniel så.

Daniel 2.45 «for du så jo at en sten blev revet løs fra fjellet, men ikke med hender, og knuste jernet, kobberet, leret, sølvet og gullet. Den store Gud har kunngjort kongen hvad som skal skje i fremtiden, og fast står drømmen, og troverdig er dens uttydning. 46 Da falt kong Nebukadnesar på sitt ansikt og tilbad Daniel, og han bød at de skulde ofre ham matoffer og røkelse»

Åpenbaringsboken forteller hvordan EU og dyret står i forbindelse. Gjennom FN eller militærsystemet, skal mange nasjoner, særlig fra nord (mulig Russland) angripe Israel ved slaget ved Armageddon, dagens Megiddo i Israel (jeg har vært der, en diger flat slette i Galilea) 

Jesus sørger for at Israel vinner dette store slaget, og verden går inn i et paradisisk tusenårsrike hvor Kristus regjerer med de hellige, dvs Israel og Guds menighet, bruden. Skjøgen, den falske kirke dømmes til ildsjøen, sammen med dyret og den falske profet (den falske røst)

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere