Torgeir Tønnesen

Alder: 2
  RSS

Om Torgeir

Familiemann, far til fire.
Cand.Mag -Samf/kr.dom. Bibelskole.
Teologisk ståsted: Indremisjonen. Ingen tro på stor vekkelse.
Synger og komponerer Min kanal på Youtube; https://www.youtube.com/channel/UCBVErc7iygm1-2OmfjSJY7Q?view_as=subscriber

Følgere

Når menigheten og alle sanne kristne er borte fra jorden, ved opprykkelsen, er saltet også borte, forklarte Jesus. Mange sier at tusenvis av folkeslag ikke er nådd med evangeliet, så "endetiden" er ikke aktuelt nå. Jeg tror ikke det stemmer. Jeg tror veien er allerede nå, banet for antikrist. Han skal styre verden alene som en verdenshersker. Mange forstår dette, selv ved å ikke lese bibelen grundig, - selve historiens gang tvinger antikrist frem.

Hvem er antikrist?

- Antikrist kommer like etterpå det store kristne frafallet, - som er nå.

Han er en "kristen" - men en ekumenisk leder for flere religioner. 

-Han er inkarnasjonen av den onde, etter samme prinsipp som Jesus var Guds inkarnerte sønn.

-Han skal styre jorden i 3.5 år - like lenge som Jesus hadde sin tjeneste (3.5 år).

-Han skal kreve tilbedelse og bli tilbedt – slik Jesus i sin tid ble opphøyd som Gud

-Han vil drepe alle kristne (de som ikke kom med i bortrykkelsen), innta landet Israel og starte kriger.

Antikrist er selve motstykket til Jesus, og vil derfor komme ut fra den universelle frafalne menighet, - den katolske eller karismatiske.

Antikrist kommer frem, - innenfra menigheten, lurer seg frem i det politiske systemet, og blir anerkjent også av Jødene og Israel. Han blir verdens største politiske leder, og leder for flere religioner, men han selv gjør hevd på å være Gud.

Jesus snakker med disiplene om antikrist og verdens ende ( ikke om Jerusalem ende i år 70) i Daniels bok (8,9,10 11) Lukas 21, Markus 13 og Matteus 24.

 Lukas 21. 20:

«Men når I ser Jerusalem bli kringsatt av krigshærer, da skal I vite at dets ødeleggelse er nær. 21 Da må de som er i Judea, fly til fjells, og de som er inne i byen, må gå ut, og de som er ute på landet, ikke gå inn i den; 22 for dette er gjengjeldelsens dager, for at alt det som skrevet er, skal bli oppfylt.

Tyrkia, Iran, Libya, Syria, IS, Libanon og flere land har ønske om å "befri Jerusalem" i dag, og tiden nærmer seg:

Matteus 24. 15

«Når I da ser ødeleggelsens vederstyggelighet, som profeten Daniel har talt om, stå på hellig grunn - den som leser det, han se til å skjønne det! – 16

Mange tradisjonelle bibelfortolkere stagnerte sin egen doktrine, ved å tro at Jesus kun snakker om Jerusalems fall i år 70, og at oppfyllelsen var Antiokius Epifanus, som slaktet en gris i tempelet: at dette var "styggedommen". 

Men Antiokus levde før Jesus kom til jorden (død 164 f.kr), så det kan ikke stemme. Denne vranglæren har ledet menighetens inn i passivitet og villfarelse. Antikrist er en konkret, reell person og figur, ifølge Paulus. Man kan gjerne si at Antiokius var en antikrist, men han er ikke DEN antikrist, som Jesus peker på.

Det ser vi ut av sammenhengen som Jesus taler om. Jesus sier:

Resten av Matteus 24 ser slik ut: 

-Det skal være total trengsel i verden.

-Det skal være verdens ende(tidsalderens ende, hedningenes tidsalder, nådens tidsalder).

-Det skal være stor nød på jorden

-Det skal være gjengjeldelsen dager

-Jesus snakker om sin egen gjenkomst i sammenhengen

- Ble ikke de dager forkortet, sier Jesus, ville «intet kjød bli frelst» (dvs hele verden ville omkomme av krigen)

Jesus sier at Antikrist skal sette opp "den ødeleggende styggedommen" på tempelplassen, «der den ikke burde stå» - eller «på det hellige sted»

Hva styggedommen er for noe, vet ikke jeg, men sannsynligvis er det selve antikrist som er styggedommen.

Jesus nevner IKKE noe om at styggedommen skal settes opp i tempelet, - så vi trenger ikke vente på at det skal settes opp noe nytt tempel, før antikrist kommer. Antikrist kommer uten hjelp av noe tempel.

Men før dette skjer - skjer bortrykkelsen - den kan skje i morgen, eller idag,

Gå til innlegget

For fire år siden mente mange at en playboy og sexist, var kommet til makten som USA sin nye president. Donald Trump het han. Mange kjente ham fra business og TV-show, og de hevdet at han hadde ingenting å gjøre i det hvite hus pga sine kvinnehistorier og garderobehumor. Skepsisen toppet seg da han sa ble avslørt i et TV-opptak hvor han sa at man gjerne «dra kvinnene inn i sengen etter underlivet». Hva skal kristne mene om dette?

Hva er det kristne menneskesynet? Hva er en synder? Hva er et menneske i bibelen?

Skal kristne bli med i forakten, moraliseringen, og gjentagende repetering og påminning av horebukk og mannegris-stempelet, som Trump fikk på seg for fire år siden, og ennå bærer? 

Har Trump en lavere moral enn folk flest? Jeg tror ikke det. Menneskesynet i bibelen tillater heller ikke en slik fordømmelse. Når vi peker en finger mot en synder, så peker fire fingre tilbake på oss selv. Det er Guds standard og leveregel for oss alle.

Hvem av oss har rett til å dømme? Hvor er vårt mandat?

Når Gud karakteriserer «mennesket» i bibelen, går dette både på biologi og på atferd, på roller, identitet og på våre sosiale system . Vi kaller dette i teologien for  "menneskesynet".) Summa sumarum så finnes det hovedsakelig tre grupper mennesker som karakteriseres av vår Herre:

Det er 1) frelste syndere, 2) de ugudelige(kjenner ikke til Gud) og 3) de selvrettferdige (kjenner til Gud). Frelste syndere og ugudelige er det håp og tilgjengelig nåde for, i Guds rettferdighet og nåde.

De selvrettferdige derimot, levnes lite håp for i Guds øyne. Dette er de religiøse og sekterisk ledere og lovlærere, som Jesus kaller for hyklere, de selvrettferdige. Jesus karakteriserer denne gruppen som mye verre enn de ugudelige. Det samme gjør Paulus. Årsaken til det, er at de selvrettferdige setter seg i Gud sete - som dommere og lovgivere over andres sjeler og skjebne.

De religiøse hyklere og skriftlærde som styrte både institusjonene, tempeltjenesten og privatlivet i jødedommen ble foraktet av Jesus, og Jesus la ingenting imellom i sin karakteristikk. 

Jesus kalte dem for ormeyngel og slangers avkom, og for djevelens barn, i full offentlighet. Jesus proklamerte dom og forkastelse over dem, mens de ennå levde. Kun Nikodemus og Gamaliel fra NT, opptrer med ett mer ydmykt «hjerte», hvor de viste at de trengte å bli skjenket nåde av Gud.

Salomo, Davids sønn var en vis mann:

Salomos Ordspråk kapittel 11:

12 Den som taler foraktelig om sin neste, er uten forstand; men en forstandig mann tier. 13 Den som går omkring som baktaler, åpenbarer hemmeligheter; men den som er trofast i ånden, skjuler saken."

Dette verset kan selvsagt tolkes og brukes på flere måter, men generelt er det en oppfordring til ikke å fare med ondsinnet prat og sladder. Man krenker nemlig sin neste, ved å stadig fortelle andre, om en 3.persons nederlag, mangler, feil og synder.

En klok man tier sier Salomo. Hvorfor tier han? Kan det være fordi - han kjenner seg selv igjen i nederlag og synd? For hvem har ikke feil, mangler og nederlag? Den kloke innser, vet om sin egen svakhet og synd, sier Salomo.

Ordspråkene sier videre 29,11

 «En rik mann (selvrettferdig) er vis i sine egne øine; men en fattig (som vet om sin synd) som er forstandig, gjennomskuer ham»

Det er å være vis i egne øyne, er i bibelen ofte det samme som å være selvrettferdig (rik)

Vi mennesker mener ofte at vi er litt renere, klokere, og litt mer moralske enn andre mennesker. Vi setter noen synder større enn andre, og vi dømmer andres fliser, når vi har store bjelker i våre egne øyne. Vi bruker det bibelen kaller, menneskemål eller englemål.(Åpb 21.17)

Vi dømmer etter det ytre, men Jesus avslørte det indre, hjertet hos menneskene.  

Hvem vil kaste den første sten på "skjøgen" Trump? For det gjøres hver eneste dag, gjennom medier og aviser og offentlige uttalelser fra ulike mennesker og politikere over hele jorden. 

Og fordømmelsen av Trump rettferdiggjøres ved at Trump er eksempelvis kvinnehater, sexist, rasist osv. Jeg spør da: Er ikke denne rettferdiggjørelsen av fordømmelsen bare et utrykk for menneskers egen selvrettferdighet?

Johannes 8 kapittel.

Har vi ikke forstått alvoret i Jesu ord, om de som ville steine kvinnen som var grepet i hor, om at «den som er ren, han kaste den første sten»? 

Hvorfor la de fra seg steinene? : 

Ord 27.19 19 Likesom ansikt speiler sig mot ansikt i vannet, så finner det ene menneske sitt hjerte igjen hos det andre. 20

De eldste la først fra seg steinene – av den enkle grunn at de visste med seg selv at de hadde pornografisk smuss, hor i hjertet og seksuelle fantasier på sin samvittighet. De erkjente at de var fæle syndere, når de ble gjenstand for Jesus åndelige autoritet og nærvær av den Hellige Ånd. Da gikk alle bort i skam – alle hadde drevet hor i sitt hjerte.

Jesus gjennomskuer alle menn, som sier de ikke driver hor..

Alle selvrettferdige fariseere og skriftlærde går rundt med fordømmelse og kaster steiner mot menn eller kvinner som har drevet hor.

Men for Gud alle menn er "skjøger og horer", som driver hor i sitt hjerte, slik som Trump engang gjorde.

 Jesus sa til de eldste som ville steine en synder: Er det noen som er ren her? Nei ingen, ikke en. Alle er vi urene som også Trump er.

Hatet mot Trump er derfor bare ren og skjært hykleri og fariseisme, utført av selvrettferdige, «syndfrie mennesker». Alle menn overalt på denne syndige jord er fulle av seksuelle fantasier og utroskap i sitt hjerte, - kristne som ukristne. Kristne er bare mye mer hykleriske, og de tror de er mindre syndige enn andre.

Gå til innlegget

Å ta inn 3000 kvoteflyktninger til Norge er, etter min mening, veldig uansvarlig for et lite land som Norge, med forholdsvis få skattebetalere til kommende pensjoner og avgifter. Kapasiteten i helsevesen og skolevesen er allerede sprengt. Å bosette fattige folk i verdens dyreste land, kan umulig være bærekraftig - og det utarmer i verste fall de fattigste av alle,- dem som blir værende igjen i u-landene, og som ikke har mulighet til å flykte.

Undersøkelser viser, at det oftest er velstående og rike mennesker som kommer flyktende til vesten på ulike måter, og søker asyl hos oss. Man må ha en god del oppsparte penger å betale menneskesmuglerne med, for å komme seg på en gummibåt til Europa. Ja - faktisk flere hundretusen kroner for en familie, vil det koste. 

Nå skjønner jeg godt - at mange vil flykte pga ødeleggelser og kriger, som har ødelagt landområder og byer. Det er helt menneskelig å søke det gode og det beste livet. Slik er vi alle skapt. Men spørsmålet er om emigrasjon er det mest bærekraftige og beste for verden, og for de fattige som blir igjen?

På sosiale medier får man ofte et mer korrekt inntrykk, enn det vi får se i avisene våre, av hvem som er reelle flyktninger. Jeg har registrert at mange asylsøkere har både fine moteriktige klær, gullringer, mobiltelefoner, datamaskiner, og til og med kjæledyr med seg på turen til Europa. Det  er derfor ikke sultende mennesker, som ankommer Europa alltid,  - de sultende og lutfattige kommer seg altså ikke ut.

Når Barne og familieminister Kjell Ingolf Ropstad for 2021, vil ta imot 3000 nye kvoteflyktninger til Norge, tenker han da på at i tillegg til disse, kommer flere tusen andre, som også har krav på asyl og borgerskapsbehandling? 

Vi har allerede et stort saksbehandlingsapparat for å ta seg av søknader om gjenforening for allerede innvilgede søkere, og for ekteskaps-partnere til disse igjen. En eneste asylsøker kan dermed lett bli til 5-6 nye, som også har har krav på opphold, dersom først ankomne får opphold. Svært mange innvandrere "henter" ektefelle i sin hjemland, og søker opphold på grunnlag av ekteskap.

Jeg må spørre Ropstad nå, - dagen før statsbudsjettet skal i havn. Tenker du på totalsummen her - hvor mange som årlig ankommer Norge, - og hvor mange som har ankommet de siste 10-20 årene? 100.000 har ankommet, bare de siste ti årene. Det er bekreftede tall.

3000 mennesker nå, er derfor ufattelig mange. Det er halvparten så mange som bor i en liten norsk kommune. 

Og jeg må spørre, om kommende generasjoner vil makte å betale for tilstrekkelig velferd og pensjoner, til så mange mennesker som vil ha store behov i fremtiden, både emigranter og innfødte? 

Nye innvandrere har ikke bidratt inn i skattesystemet, men har likevel  krav på boliger, skoler, trygder, tannlege og helsevesen, legevakter, barnehage og skolegang for barna, sport og fritid, infrastruktur og kommunikasjonsmidler. Hva koster alt dette - bare for en enkelt familie? 

Økonomene har regnet på det, og beløpene dreier seg om anslagsvis mellom 100 milliarder i året, - til dem som mener det koster 250 milliarder i året. 

En ting er sikkert midt oppi alt dette, - at Norges rikdom er på retur, av mange årsaker, og aldri vil vil få oppleve den rikdom vi engang hadde. 

Om vekst-tall indikerer oppgang på mange statistikker, så vet folk flest at det blir dyrere å leve for hvert år, og kostnadene på alle ting stiger. De eldre har ikke penger til å få regninger betalt. De unge i Norge får seg ikke boliger, og stadig flere er trygdede og arbeidsledige hos NAV. 

Etter min mening - er det ikke rette tiden nå, å ta inn en eneste innvandrer, - utover det å integrere dem vi allerede har, og som har store problem med å få arbeid og selvbærende inntekt.

Gå til innlegget

1 Tess 4.16 : for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå; 17 der etter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. 18 Trøst da hverandre med disse ord!

USA har hatt sine største branner noensinne, og sin største orkan noensinne. Samtidig herjer pesten Covid-19, og opptøyer og plyndring i mange byer. Folk både frykter og flykter, fra den ene plagen til den andre. Jesus beskriver slike scener i verden i Matteus 24. Etnos mot etnos (folkeslag mot folkeslag, svart mot hvit, etnisitet mot etnisitet) Tenker vi at disse ting indikerer verdens ende og en bortrykkelse av menigheten?

Mange vil nok le og smile av slikt.

2020 år er gått siden Jesus ble født, og vi feirer dette hver Jul. Mange bibelfortolkere med meg, som tenker at menneskeheten er 6000 år gammel, tror på det vi kaller "tidsaldrene", altså på ulike bibelske riker og regjeringer som har vært og som skal komme. Man er ikke adventister av den grunn. 

En ting er alle enige om: at vi nå lever i det bibelen kaller "hedningenes tidsalder", eller "nådens tidsalder". Begge deler er riktig etter mitt skjønn. Teologer som jeg heller til, mener at det skal gå 2000 år, fra Jesu død til hedningens tidsalder er forbi. Da er nåden forbi. Da går vi  inn i det vi kaller tusenårsriket, som blir da det 7. tusenår, det fredelige tusenårsriket, -den 7 dagen, hviledagen for verden og menneskene. Jeg tror vi er der nå.

Som følge av denne teologien, tror jeg at det vi nå forventer snart, er det bibelen kaller  «den store trengsel». Det er en apokalyptisk forferdelig periode på jorden, hvor alt er krisebefengt, naturen kommer ut av kontroll, menneskenes ondskap eskalerer, og frafallet fra kristen tro blir komplett. Jesus sier i Lukas 18.8:  1930 oversettelse:

«Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?»9 Han sa også denne lignelse til nogen som stolte på sig selv at de var rettferdige, og foraktet de andre.  

Jesus snakker også om veene, og om frafall og falske profeter som kommer over jorden Matteus 24:

3 Men da han satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham i enrum og sa: Si oss: Når skal dette skje? og hvad skal tegnet være på ditt komme og på verdens ende?  4 Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke nogen fører eder vill!  5 For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias; og de skal føre mange vill.  6 Og I skal høre krig og rykter om krig; se til at I ikke lar eder skremme! for det må så skje, men enden er ikke enda.  7 For folk skal reise sig mot folk, og rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv både her og der.  8 Men alt dette er begynnelsen til veene.  9

I denne forbindelse snakker Jesus igjen på slutten av kapittelet om falske profeter, og om et stort åndelige frafall.

Han gjentar Jesus:

24 For falske messiaser og falske profeter skal opstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulde føres vill, om det var mulig. 25 Se, jeg har sagt eder det forut.

Når Jesus beskriver trengselen i verden, og den store trengsel (ikke samme ting) sammen med frafall fra troen og falske profeter, er det ikke tilfeldig. Historien viser oss på generelt grunnlag, hvordan de farlige ideologiene, ismene, Kommunisme og Nazisme, og åndelig frafall går side om side og fører til krig, død og ødeleggelse.

Verden går nå gjennom en åndelig og ideologisk krise samtidig, etter min mening. Forvirring og rådvillhet. Politikere som slåss som guttunger om makten. Folkemasser i opprør- men de vet ikke retningen eller målet for sitt opprør. Demokrati ropes det – men kan demokrati redde verden? Kan demokrati redde økonomien? Kan demokrati stoppe branner, orkaner og oversvømmelser? Aldri har verden opplevd naturens elementer i sånt oppløsning og opprør som nå.

Derfor tror jeg på et skifte nå: Verden mislykkes på alle måter. Kirken mislykkes og er frafallen. Jesus griper inn. Menigheten, dvs de som er klar og rede, frelst, født på ny og bryllupskledd, de rykkes opp for å møte Jesus i skyer opp til himmelen. De gjenværende må leve med anti-krist, og med trengselen, og må prøve og unngå dyrets digitale merke 666. 

Hvorfor slipper de ekte kristne unna? Jeg finner ikke noe bibelsk grunnlag for å tro at Gud lar noen kollektivt henrette sin menighet. Gud vil utfri og frelse - det er en tråd som går igjen i bibelen. Johannes åpb 3.10:

 10 Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg og fri dig ut fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jorderike, for å prøve dem som bor på jorden. 11 Jeg kommer snart.

Mye mer på min kanal her: https://www.youtube.com/channel/UCBVErc7iygm1-2OmfjSJY7Q?view_as=subscriber

Gå til innlegget

«Profeten» Roger Larsson la hendene på deg på frelsesarme-møte,- og du falt under Guds kraft, og det var ekte, sier du i din artikkel i VL. Jeg tror nok det var ektefølt for deg, - men jeg tror ikke at dette var Guds kraft.

Mange står frem for tiden, og forteller om sine møter med Gud, åndelige opplevelser, syner, åpenbaringer og hva Gud har gjort for dem og fortalt dem. 

Slike vitnesbyrd og opplevelser har ofte den hensikt og virkning at den legitimerer en slags åndelig autoritet og tyngde hos personen. For hvem kan vel motsi - når Gud selv har vært på ferde? Hvem kan overprøve slike opplevelser med fysiske bevis i ånd og kraft? 

Problemet er at opplevelsene ikke samstemmer med Guds ords og Guds ånd. De er med andre ord demoniske og falske.

Paulus sier, at i de siste tider skal det komme demoners og djevlers lærdommer, midt ut i fra menighetene og fra menighetens lederskap. Villfarelsen springer ut innenfra, sier Paulus. Dette skjer nå idag, som den gang det var skrevet. 

Jesus selv indikerer at mot endetiden skal det være et stort frafall fra troen og fra læren. Det skal bli en åndelig trengsel, som i teorien skal føre selv «de utvalgte vill», sier Jesus. De utvalgte er ikke Israel eller de 144.000, men ganske enkelt den helt vanlig troende. Disse bibelske advarslene ser vi tydelig gå i oppfyllelse i dagens menigheter, i både Norge og i verden for øvrig.

De siste femti år, har den karismatiske lære, møteform og kultur fått lov å spre seg fra pinsevennene og trosbevegelsen og inn i nesten alle evangeliske forsamlinger. Roger Larsson er en gammel kjenning og kjendis i denne kulturen. Han har talt i rekke forsamlinger i Norge, både store og små. 

På Levende Ord i Bergen, ble han flittig brukt. Hans hovedbudskap var mye det samme hver gang: «En stor vekkelse var på vei til Norge og Europa". Et mantra vi kjenner igjen, fra for eksempel Arild Edvardsen sin forkynnelse. Larsson var kjent for å bruke symbolske bilder og drømmer han hadde sett og hørt. Denne "profetgaven" til Larsson kom frem på en stygg måte, under krisen i levende Ord som førte til Enevald Flåten sin avskjed. Under presset som oppsto, for å fjerne Flåten, gikk Flåten til motangrep. Han innkalte Roger Larsson som profet og støtteperson. Larsson kom til Bergen og talte til menigheten i forsøk på å mekle. Han fortalte at han hadde sett i en drøm: «to menn som gjemte seg under et bord». Disse mennene var tolket av alle som de to nåværende pastorene i Credokirken Øystein Rønhovde og Per Ove Berg. 

Disse to mennene under bordet hadde gjort et demonisk opprør mot Gud, ifølge Larsson. For å gjøre en lang historie kort, så var Larsson sitt syn en falsk profeti, og en falsk og ubibelsk ånd preget mye av hans forkynnelse. Det ser vi tydelig i ettertid. Det kom aldri en vekkelse, og den vil heller aldri komme.

Så Enstad har et troverdighetsproblem. Og er Enstad vis og åndelig, så vet han at demoniske ånder og demoniske lærer finnes i dag, og kommer til utrykk i karismatiske miljø. Historien om Roger Larsson finner du på min youtube kanal:  https://www.youtube.com/watch?v=0yoI6NcRKqI&t=79s

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere