Torill Born

Alder: 74
  RSS

Om Torill

Jeg er en gift dame som bor på Nordstrand. Jeg har et kristent livssyn og er meget interessert i både politikk, religion (tro) og vitenskap. Jeg har arbeidet i helse-bransjen i over 40 år og er nå pensjonert.

Følgere

Avis uten presse-støtte

Publisert over 10 år siden

Avisen "Idag" ser ut til å greie seg utmerket uten presse-støtte og den får større og større oppslutning. Kanskje ikke så rart når tabloidene ikke lenger tilfredsstiller manges menneskers mer dypereliggende tanker om liv, tro og samfunn.

Synes stadig jeg blir overrasket over hvor mangfoldig avisen Idag fremstår. Den favner vidt med temaer og det som skrives er både godt og innsiktsfullt og ikke minst interessant. Jeg finner den avisen bokstavelig talt himmelvidt forskjellig fra tabloid-avisene Aftenposten, VG og Dagbladet. Klassekampen står jo heller ikke særlig tilbake for de tabloide. De er skåret etter samme lest alle sammen, etter min mening iallefall. Det er jo merkelig da eller kanskje det ikke er det - at avisen Idag ikke blir innvilget presse-støtte, den skriver for kontroversielt, tenk det Hedda. Er det noe vi trenger idag er det nettopp både kontroversialitet, originalitet OG noe revolusjonært. Sannheten er som kjent revolusjonær, det synes jeg iallefall kjennetegner dagens medier at de IKKE  tør være revolusjonære og sannhetssøkende, men holder seg godt innenfor konsensus og blir dørgende kjedelig politisk korrekt. Hadde de tabloide mediene virkelig fått konkurranse, men det ser ikke ut til at det er kraft eller mot, eller hva det nå enn er som mangler av fremadstormende unge, middelaldrende eller gamle som vil ta tak i dette. Men det kunne saktens trenge, også på radio-kanal-siden.

Enten er det både useriøst og seriøst stoff som serveres fra NRK, og heldigvis finner vi NOE som er av dybde og klokskap, men i de andre, øvrige private kanalene, som f eks Radio-Norge, Metro m fl er det stort sett BARE fleip og musikk og i lengden uuttholdelig å høre på for den som kanskje hadde håpet litt mer seriøst stoff. Jeg vil iallefall stemme på partier som kan løse litt på NRK-monopolet og gjerne målrette radio-kanalene til rene fag-interesse-kanaler i tillegg til "de vanlige", slik at vi får noe for enhver smak. Nå er det for smalt og snevert. Men det er altså min mening.

Gå til innlegget

Multikultur

Publisert over 10 år siden

Trygghet kontra utrygghet i innvandringsdebatten

Det er bare å fastslå at vi både er forskjellige som mennesker og at det er umulig å debattere med de som man fraviker for mye i meninger fra. Når det gjelder innvandringsdebatten så vil man alltid støte på mennesker som både har et positivt syn på denne og synes det er glimrende med multikultur - og det får de jo bare synes og gjerne bo og leve i innvandrer-tette områder, hvilket de kanskje også gjør.

 

Men det bør også utvises respekt for de som er engstelige og utrygge i det multikulturelle samfunn og flytter heller enn å føle seg ukomfortabel nær sagt 24 timer i døgnet. Idag er det dessverre ikke alle som kan velge fritt på boligmarkedet, men de som har både midler og anledning gjør det uten noen betenkning. De VET hva de står for og hva de mener og er prinsippfaste og bryr seg ikke om hva andre mener eller synes, men handler etter hva de selv mener er best. Det er også de som er så tolerante at de venter og ser og tar på seg prøvelser for å vise en god og politisk korrekt side og mange ser til andre hva de gjør først. Det er mange følelser som styrer innvandrings-temaet, men jeg har på følelsen av i det store og det hele er det store problemer - det er bare å nevne Nørrebro i Danmark og Rinkeby i Sverige og selvom noen roser miljøet på Grorud eller Holmlia - så er det for andre ikke godt å bo der og de tar konsekvensen av det - og flytter. Og  selvom jeg ikke selv er berørt, så er det ikke godt å lese at andre lider både her i Norge og andre steder i verden i det multikulturelle samfunn. Iallefall bør man ha forståelse for forskjellig syn i denne saken. JEG vet iallefall hva jeg vil og forholder meg til det. EN ting er iallefall sikkert. Vi VISSTE hva vi hadde i det gamle Norge - når vi sammenligner med hva vi kan vente å FÅ i det nye, multikulturelle samfunn. Det er verdener av forskjeller.

Gå til innlegget

Samfunn etter Bibelen

Publisert over 11 år siden

Jeg synes det er veldig komplisert å forsvare kristne synspunkter i det såkalte Politisk korrekte samfunn. Man føler at følger man ikke den generelle konsensus - så hører man ikke til det "gode selskap". Jeg kan bare nevne Innvandrings-politikken. Siden innvandringen begynte - riktignok i små mengder - på 1970-tallet, har jeg alltid gått med en slags uro i kroppen. Jeg har PRØVET, tro meg og bruke fornuft og forstand om at ALLE mennesker er like. TILOGMED når utseendet er forskjellig så har jeg fått negative bemerkninger om at slikt skal man ikke nevne og har tilogmed fått rasist-stemplet på meg av den grunn. Men jeg spør meg - nå etter tredve år - og FORTSATT med den samme uro i kroppen. HVA er det som uroer... Jeg FØLER på kroppen at det multi-kulturelle samfunn er et slags UTOPIA, at det er feil tenkning. Jeg kan ikke hevde meg verken med professorater eller studier ved høyere lære-institusjoner, men KROPPEN min kan ikke lyve. Sansene kan ikke lyve.

Jeg tok for meg Bibelen, siden jeg er influert av den, og ville se hva DEN har å si om dette med RASER. FOR DET FØRSTE. Bibelen forteller om FOLKESLAGENE i verden. At vi er ETT BLOD - men FLERE FOLKESLAG. OG for de av dere som har interesse av det, så kan dere lese Matteus-evangeliet hvor nettopp nasjoner er nevnt da det står om at folkeslagene har grense-skjell mellom sine land. Det kan i samme slengen stilles spørsmålstegn om - for oss som tror på Gud og Jesus Kristus - om HVORFOR f eks jødene har et eget land, en egen nasjon. Er dette Gude-villet. JA, et klart og tydelig JA. Israel er landet som Gud ga jødene. Navnet Israel kommer av sønnesønnen til Abraham fra det Gamle Testamentet, som heter Jacob. For den av dere som har interesse av å lese Mosebøkene så var det Jacob som hadde de 12 sønnene og der sønnen Juda, sønn nr 4 ble opphavet til slektleddet der Jesus Kristus stammer fra. Da Jacob en gang var i kamp med Gud, fikk han navnet Israel.
For SANNE kristne har de det til felles at de har hjerte for Israel. Man kan ikke kalle seg kristen om man ikke tar Israels ve og vel i betraktning. Bibelen beskriver sågar at Den som velsigner Israel, skal selv bli velsignet. Men også at Den som forbanner Israel - skal selv være forbannet. Det er sterke ord fra Bibelen. MEN jeg fikk iallefall svar på min URO - eller følelse av at innvandringen fra ikke-vestlige land og med det oppstandelsen av det såkalt Multikulturelle samfunn IKKE ER TIL DET GODE FOR EN NASJON. Ifølge Bibelen som jeg stoler på fullt ut....(Hvorfor skulle jeg stole på arten menneske som har vist sin utilstrekkelighet i TUSENER av år....) så ser jeg at vi som føler motstand mot det multikulturelle samfunn - så er vår motstand NATURGITT. Dette er MIN mening, og så lenge vi har ytringsfrihet så står jeg som kristen på den, som alle andre. Jeg kan nevne at jeg i alle år har gitt bidrag månedlig til en organisasjon som SOS-barnebyer, da jeg mener at barn skal få vokse opp i egne omgivelser og kjenne sine røtter. Selv en afrikansk pastor som har norsk statsborgerskap understreker viktigheten av menneskenes RØTTER. Dette er den konklusjonen jeg har kommet til. Det var iallefall godt å få en forklaring på min uro og fremmedfølelse (har ikke noe med fremmed-fiendtlighet å gjøre) ved Bibelens ord. Den har iallefall hatt bærekraft i TUSENER av år, i motsetning til alle de ideologiene som mennesker har vært slave under i like mange år.

ALT GODT for hr Anfindsen. Heldigvis er vi flere som både føler, leser og studerer fenomenet Multikultur og finner at dette er en både Bibelstridig og unaturlig samfunnsform for mennesker. Men det er altså MIN og flere - herunder kristne - sin mening.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere