Torill Born

Alder: 74
  RSS

Om Torill

Jeg er en gift dame som bor på Nordstrand. Jeg har et kristent livssyn og er meget interessert i både politikk, religion (tro) og vitenskap. Jeg har arbeidet i helse-bransjen i over 40 år og er nå pensjonert.

Følgere

TVANG i Kristendommen: NEI

Publisert over 6 år siden

Som en som elsker Jesús og hörer kristendommen til ville jeg ha fölt det HELT FEIL og protestert villt dersom folk ble tvunget til denne tro. For meg er det baade uakseptablet OG ulogisk...Tvang har ALDRI nyttet overfor menneskene...

Det har várt gjort mange feil i kristendommens navn, og det har Jesus advart oss mot mange ganger i Bibelen. Jesus ville ikke ha vaert den Han er om folk skulle ha blitt tvunget til tro paa Ham. For meg staar Han med aapne armer for aa ta imot den troende og INNBYR oss til seg og saa er det opp til oss selv og velge.

Det som ogsaa er forferdelig er aa lese at mange av nazi-tidens ledere kom fra dypt kristne hjem. Er det rart jödene reagerte med sjokk og forbitrelse. For den som önsker aa vaere en SANN kristen er det en skam aa erkjenne hva som er gjort i kristendommens navn. Og idag er det heldigvis menighetssamfunn og kristne medier - tv og radio som aapent snakker om sin kjáerlighet til jödene og Israel. Det staar jo i Bibelen at jödene og vi kristne er podet inn paa samme tre. DET er godt aa vite. Idag forfölges kristne og jöder. Förstnevnte pga sin tro og jödene pga sin etnisitet (etter Juda stamme - patriarken Jacob sin 4. sönn).

Gud velsigne dere alle i Jesu Kristi navn.

Gå til innlegget

Jada, det kan godt være at selve jord-materialet FØR skapelsen var eld-gammelt og altså MILLIONER eller var det MILLIARDER av år gammelt. For det står i Bibelen at jorden var mørk og øde og tom og Guds ånd svevet over vannene.

Men som kristen-konservativ tror jeg på Guds skapelse NETTOPP av den grunn av at forskere kan forske seg helt tilbake både til Noas dager og sivilisasjonen før det. Bibelen har mange slekts-ledd opptegnelser tilbake til de første mennesker - så så altfor komplisert skulle dette ikke være. Hvis mennesket var et slags vesen FØR det kom til sans og samling og begynte å snakke og skrive og forstå - så må det jo iallefall ha vært et mellomledd mellom vesen og menneske hvor det kunne ha bli funnet noe som kunne ligne en slags sivilisasjon. Dette har jeg skjønnt ikke foreligger. Bibelens skapelses beretning finner jeg mer og mer troverdig i motsetning til alle de teorier vi hører fra Evolusjons-kanten. En ene ulogikk slår den andre ihjel, og kan noen komme med ytterligere tanker rundt dette ville det være interessant å lese om. På forhånd takk.

Kan n. 

Kan noe

Gå til innlegget

Hjerneforskere - forsk på den 6. sans

Publisert over 6 år siden

Jeg har aldri hørt hjerne-forskere snakke noe om den del av hjernen hvor alle merkelige fenomener kan oppstå gjennom. Eller gjelder det hele hjernen....Det er her drømmer, syner, visjoner, intuisjoner og andre merkelige fenomener finner sted

Gjennom den 6. sans er det også mennesker opplever det mange kristne kaller vekkelse, noe jeg selv har erfart og mange med meg - jeg mener hvert eneste menneske vil oppleve dette før eller senere i livet, noe annet ville være merkelig. Nå er det jo kjent at noen mennesker lukker seg helt for dette fenomenet, andre er åpne for å forske i dette og undre seg.

Jeg bare lurer på om noen av dere her på forumet kjenner til nett-steder der fagfolk - les hjerne-forskere har uttalt seg om dette fenomen, eller om det overhodet ikke finnes noen hjerneforskere som interesserer seg for dette. DET er jo også merkelig hvis det faktisk ikke finnes noen slike. Jeg vet at enkelte psykiatere er kristne og har hjulpet mange mennesker å forstå den dypere del av seg selv. En av dem er 92 år gamle Bjarne Stålstrøm, som ble intervjuet på tv Visjon Norge av pastor Jan Hanvold. En meget sympatisk gammel mann som kunne fortelle nettopp og dette utenomsanselige.

Vi ser jo også av tv-programmet Åndenes makt - at det er mer mellom himmel og jord. Bibelen forteller om kun to utganger av livet - og det er å gi seg til Jesus Kristus eller å bli en omflakkende ånd - Bibelen snakker også om den 2. død. Jeg synes både prester og andre innen Kirken om å forkynne mer om dette utenomsanselige for det er kanskje der essensen av selve livet kan nåes. At det finnes en Hellig Ånd som både åpenbarer ordet om Jesus Kristus og er vår veileder og rådgiver i vanskelige situsjoner i livet har også mange kristne erfart.

Jeg skulle også gjerne sett et tv-program på almen-tv om dette fenomen, den 6. sans. Nå foreligger det bøker om at muslimer får et personlig møte med Herren Jesus Kristus i egen person og hvem som helst kan vel tenke seg hvilket sjokk dette innebærer. Selv Imamer har fått oppleve dette sjokket og de har ikke vært seg selv siden - forståelig nok. Bøker om dette kan fås via Visjon Norge eller bokhandelen Bok og Media i Akersgaten.

HVEM kan stoppe Jesus Kristus å vise seg - Han som både gikk på vannet - oppsto fra de døde og gjorde herlige mirakler og helbredelser. Gud velsigne dere at dere opplever det beste i livet - å fordype seg og undre seg over det mangfoldige livet - hvor selve livets hemmeligheter ligger som en skjult skatt - i vår 6. sans.

Gå til innlegget

POLITIKER - TV-KANAL - ikke NRK

Publisert over 6 år siden

Det har vært et ønske hos meg i alle år og særlig etter at stats-monopolet for tv-kanaler ble oppløst - at også andre radio og tv-kanaler kan komme frem. MEN hva har vi fått - INGEN tv-kanal som kan ta opp de dypereliggende utfordringer i samfunnet

På de private radio- og tv-kanaler er det stort sett overflatiske program som sendes. Alt ifra mat- og kake-laging, designer-program for hus og hjem, krim-serier og andre serier og andre program som er for sær-interesser og som ikke favner store deler av befolkningen som nettopp en politiker-tv-kanal kan gjøre og at vi ved siden av disse særprogrammene på tv -  som ikke går i dypet av de vanskelige spørsmål som verden sliter med - kan få som nevnt dypere program via politikk som kan belyse utfordringer på en større og bredere og mer innsiktsfull arena. Vi kan jo begynne her hjemme først - i Norge.

Jeg håper med Høyre/Frp-regjeringen at de nå endelig kan få åpnet en POLITIKER-tv-kanal der vi også kan få med den konservative/kristen-konservative delen av Norge - som sikkert mange lyttere og seere ønsker å få en bredere del av. Via NRK merker vi jo tydelig at det er en overveiende del av venstre-siden som får komme til orde. Og er det konservative saker, så er det så lite at det nesten er forsvinnende og de som blir intervjuet blir redigert eller dirigert i en bestemt retning.

Jeg har AKKURAT de samme tanker som i den kronikken som Tybring-Gjedde skrev i Aftenposten den 26.2. om venstre-orientert medie-samfunn.

Jeg utfordrer og oppfordrer de konservative krefter til å være med å påvirke Regjeringen v Høyre og Frp om at de initierer til at vi endelig kanskje kan få en politiker-radio og særlig tv-kanal som kan åpne for mer spennende og innholdsrike debatt-programmer på denne kanalen som IKKE blir dirigert og redigert av NRK. 

Da håper jeg mitt ønske kan begynne å ta form og at det ikke bare blir et "von i hangande snøre".

Gå til innlegget

Jesus Kristus vs Eutanasi

Publisert nesten 7 år siden

JA, jeg vet de er et kontroversielt spørsmål, men i den lidelse jeg nylig har hatt har det vært til stor hjelp i nøden. Jeg har tenkt over de som har det enda verre enn meg og blir helt fortvilet. Ønsker ALLE et godt og levelig liv

Jeg har hatt en fysisk lidelse nesten et år som noen ganger gjorde at jeg ønsket meg til de evige jaktmarker som det heter. Heldigvis må jeg si har jeg en kristen tro og den hjalp meg utrolig mye. Jeg ringte blant annet til en kristen helbreder som bodde i nord og vi snakket sammen og plutselig sa han at han fikk et kunnskapsord - og det er et ord fra  Bibelen. Jeg fikk ordene "Herren skal stride for deg". Det har vært til en meget stor trøst. Men det betyr ikke at jeg bare satt passiv og ventet på hjelp fra Jesus. Jeg måtte ta skritt i tro og trene meg opp til å bli bedre. Er ennå ikke helt bra, men det går fremover og det takker jeg for. JADA, jeg har selvfølgelig denne tiden vært hos både leger og andre i helse-apparatet, blant annet sist homøopat. Man prøver jo ALT for å bli frisk. Sistnevnte ga meg øvelser jeg selv kunne gjøre hjemme og jeg føler at det hjalp noe.

Jeg tenker på de mennesker som lider så mye at de ønsker å avslutte livet eller få hjelp til det, tror det heter Eutanasi. Særlig i min lidelse tenkte jeg veldig over de som har hatt det enda verre og det er nesten til å bli gal av og tenke på. Jeg har bedt til Jesus om at Han må forløse helbredelseskraft over de lidende. HVA og HVEM skal jeg vende meg til når jeg har det slik, og hvem kan jeg gå til når jeg tenker på den lidelsen andre lider og som ikke har kristen-troen. Jeg verken ønsker å presse eller dytte min tro over på andre, men vit at jeg har det virkelig vondt av å tenke på de som lider - særlig kanskje i relieff av at jeg har lidet selv så lenge.

All verdens hjelpere kan ikke hjelpe når både sjel, ånd og legeme er i nød. En ting er den fysiske lidelse, som jeg heldigvis har vært spart for i mange år før jeg fikk denne lidelsen - OG den like store lidelse er jo den psykiske. Og hele familier lider jo når "ett lem lider", altså når et familiemedlem lider. Jeg ber og tenker mye på de lidende i disse tider, og min eneste trøst er at jeg kan be for dem, inderlig og ønske dem at de får et nytt og helbredende liv. 

Men mitt ønske til de lidende er at de PRØVER iallefall Jesus først. Gi livet i hans hender og be om hjelp. Jeg ba stadig til den Hellige Ånd i Jesus Kristus - om veiledning og hjelp og litt etter litt kjente jeg bedringen. Prøv å tenk tanken iallefall på Jesus og livet - før døden. Jeg kan bare si til de lidende Gud velsigne dere med all helbredende kraft i Herren Jesus Kristus og må du kjenne livets vår og helbredelse dette år. La året 2015 bli Gjennombruddets år - gjennombruddet for helbredelse, helse og et godt liv. Det både ønsker jeg og unner jeg av hele mitt hjerte til de lidende. GODT NYTT OG HELBREDENDE ÅR FOR DE LIDENDE i 2015

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere