Torill Born

Alder: 74
  RSS

Om Torill

Jeg er en gift dame som bor på Nordstrand. Jeg har et kristent livssyn og er meget interessert i både politikk, religion (tro) og vitenskap. Jeg har arbeidet i helse-bransjen i over 40 år og er nå pensjonert.

Følgere

Lite fokus på kreajonisme i Norge

Publisert rundt 10 år siden

Guds skapelse av Altet er altfor interessant til at det skal forbigås i stillhet i mediene. Men det ser ut til at MSM ikke ser noen betydning i dette i det hele tatt. For mange er temaer om Guds skapelse av jorden et savn.

Jeg har skrevet mange innlegg i en avis som Aftenpostens debatt-sider om dette temaet og har hver gang blitt latterliggjort. Men det er greit det. Det er bare det at min fornuft OG mitt legeme er i harmonisk enighet om Guds skapelse av jorden på 7 - 24 timers dager.

Jeg skulle gjerne sett et tv-program der hver side av saken ble belyst. Men det er vel for følsomme saker til at det kan debatteres på nogenlunde saklig nivå i mediene. Heldigvis har vi kristne tv-kanaler som åpent snakker om disse dypt aktuelle temaer. Avisen Idag og den kristne tv-stasjonen Visjon Norge tar temaet om Gud skapelse opp både titt og ofte, til stor glede for oss kristne som er oppriktig interessert i dette temaet. Nå sist på kristen-tv var det et intervju med Israel-kjenneren og -vennen Gro F.H. Wenscke som kunne informere at under utgravninger i Israel ved Ebal-fjellet var Josvas alter funnet. Det var jo Josva som etterfulgte Moses og skulle komme inn i det lovede land - som Moses bare kunne se langt etter - bokstavelig talt. Det interessante med arkeologi i Israel er at bibelhistorien kommer frem og opp foran øynene på folk - turister som innfødte - og først og fremst arkeologene.

Det er også et nettsted som heter Origonorge - som tar opp emner om kreasjonisme og et amerikansk nettsted drdino.com, for de som er interesserte.

Det som også er interessant er hvor sinte mange evolusjonister blir når man tar opp temaet kreasjonisme. Som en person med et annet syn - blir man nærmest stemplet som idiot. Men jeg trøster meg med at jeg vil heller være idiot i menneskenes øyne, enn en idiot for Vår Herre. Jeg synes iallefall alt av biologi, zoologi, astrologi, fysikk og kjemi blir uhyre interessante når man får en Guds forståelse av det hele. Da tar det av - som det heter for min del. Takk til alle dere som skriver oppriktig om dette temaet og til dere som har like stor glede og nytte av studiet av kreasjonismen, som jeg selv har. Tro Herrens ord på at: "Se - jeg har lagt alt åpent for dere - for at dere ikke skal ha noen unnskyldning". Og jeg kan bare tilføye Halleluja.

Gå til innlegget

Mari Lindgren: Da hjertet stoppet

Publisert rundt 10 år siden

Det må ha vært en merkelig opplevelse å være vitne til at hjertet slår langsommere og langsommere og til slutt stopper opp og være fullt bevisst på hva som skjer

Svenske Mari Lindgren fortalte på en kristen tv-kanal (hvorfor hører vi aldri om utenomsanselige hendelser på de tabloide medier..? For kontroversielt?)

Iallefall merket hun da hun satt og så på tv og hadde lagt sin lille datter at hun merket at hjertet hennes begynte å slå langsommere og langsommere for til slutt å helt stoppe opp. Hun ble helt panisk da hun merket at åndedrettet også stoppet opp og det var liksom livet kom opp i halsen og hun følte en merkelig følelse i halsen som liksom stoppet den til og så følte hun at hun ble presset ut av hodet og oppover. Det første hun tenkte var at Nu er jag død. Er det slik det er. Det var hennes bevissthet og hun begynte å tenke i denne bevisstheten ute av kroppen at hun måtte tilbake til kroppen pga sin lille datter. Hun var den gangen bare 24 år. Hun stred og kjempet for å komme tilbake til kroppen. Hun fortalte at hun så kroppen ligge der ubevegelig og hun prøvet først å komme gjennom føttene og inn, og da det ikke gikk prøvet hun på hver side av kroppen og til sist gjennom hodet, men det var liksom kroppen var stengt. Hun fortalte også at hun følte hun kunne se til alle kanter. Vi mennesker har jo øynene slik at vi kan se rett frem og til siden, men det var som om hun også hadde øyne i nakken, ja, overalt følte hun at hun hadde overblikk. Hun visste ikke hvor lenge hun var i denne tilstanden, for tiden hadde opphørt liksom. Hun fortalte at hun begynte å rope til Gud om hjelp. Og etter en tid var det som om hun med en egen kraft kom inn i kroppen og kjente hvordan organene begynte å livne til. Det er klart sa hun at hun etter denne hendelsen begynte å lese Bibelen og be til Gud og Jesus Kristus. Jeg så hun var veldig preget av hendelsen for hun virket oppskaket når hun fortalte selvom hun nå var en middelaldrende kvinne.

Dette var bare en av mange historier jeg har hørt om slike overnaturelige opplevelser. Og det er klart folk som har opplevet slike ting kun forteller om det i rette øyeblikk til mennesker som de føler og vet har samme syn på liv og tro som henne selv. Naturlignok vil også jeg si. Jeg har jo selv blitt vekket på overnaturlig vis og har gitt mitt liv til Jesus Kristus og det har vært det virkelig gode liv.

Jeg synes bare det er så vondt å tenke på mennesker som ikke virker å ha blitt frelst for hvordan kan mennesker si det ikke er liv etter livet, når så mange tros-vitner står fram. Er det ikke disse vi skal lytte til - og ikke de som forfekter det motsatte - at det ikke er liv etter dette. Og det som også er vondt å tenke på for meg som kristen er at mennesker skal gå fortapt om de ikke har Jesus Kristus. Johannes 3.16 forteller jo dette i klare ord. Uten Jesus Kristus kommer vi ikke i kontakt med Gud. Ser man verden hvor mye forferdelig som skjer når ikke Gud og Jesus Kristus er det sentrale for mennesker. Det står jo at de Kristus-troende kommer rett til himmelen. Jesus Kristus har betalt prisen på korset. Jeg ønsker ETHVERT menneske på jorden et himmelsk paradis, men det må en omvendelse til. Gud velsigne deg i Jesu navn at også du finner veien, sannheten og livet ved Jesus Kristus. TENK over livet - her på jorden er det kort - men i evigheten er det evig og det er kun to veier som er gitt oss. Velsignelsen eller forbannelsen. Velg da den gode del, velsignelsen.

Gå til innlegget

dypere liv

Publisert rundt 10 år siden

I reportasjene fra Aftenposten om Utøya-hendelsen virker det å være helt fraværende, ord fra Bibelen. Jeg trodde alle mennesker hadde en dypere side i seg som nettopp tok fram et trøstens ord fra den kilden som virkelig kan hele sjel og ånd

Jeg snakket lenge med min niese om det som hendte på Utøya og hun hadde sett på tv og lyttet til både statsministeren og prester og biskoper. Det som gjengikk i talene om de unge er at vi ALDRI skulle se dem igjen. Både min niese og jeg som begge lever i kristne familier reagerte naturligvis med tristhet på dette. For oss som tror på Jesus Kristus og Bibelens ord er det jo nettopp livet etter livet som er det sentrale. Vi tror på et Paradis hvor vi skal en gang være evig sammen med Gud og Jesus Kristus og det er klart en slik tro tilfører livet en egen, trygg dimensjon. JA, jeg tror dette. Vi har mange tros-vitner rundt om i verden som både har vært ute av kroppen og sett seg selv utenfra, vi har mennesker som har sterke drømmer og visjoner. Vi har mennesker som drømmer om ting som senere går i oppfyllelse, både negative og positive drømmer. Vi har mennesker som sier de har sett Jesus Kristus og sågar har grepet fatt i Jesu hender fordi de måtte ha bekreftelse på at det var en fysisk tilstand og ikke bare et syn. Vi hører om mange muslimer som har i drømmer og visjoner sett Jesus Kristus helt tydelig og for ikke å bli utstøtt av det gode selskap pga kristen-navnet kaller seg Jesus-troende muslimer. Jeg har SELV personlig hatt overnaturlig opplevelse i mitt liv og kan selv bekrefte at det er full virksomhet i ånd og sjel og at det er disse faktorer som styrer kroppen vår. Når tanken i hodet sier vi skal gå inn i et rom, så lystrer kroppen tanken, og ikke omvendt. ALT hva vi foretar oss har først hatt ånd og tanker. Mange ikke-troende påstår det motsatte - at det finnes ingen Gud eller Jesus. Men er det DISSE som skal styre våre tanker og er det dem vi skal tro. HVA vet egentlig dem om hva som er av liv etter livet når de IKKE VET. I motsetning til de mange tros-vitner som VET og som har fått livene sine totalt forandret. JEG stoler på mitt møte med Jesus Kristus ved min overnaturlige opplevelse og når selv KROPPEN føler kraften, så kan ingen fornuft overbevise den. Bibelen snakker både om himmel og helvete og det er de mennesker som har fått innblikk i begge tilstander. Den svenske pastoren Bill Stenberg hadde sterke syn om himmelen og sa det var ofattbart vakkert, altså utenkelig vakkert. Som det står i Bibelen: "Det som intet øye så, det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for de som tror på Ham."

Livet er DYPT, hva er folk egentlig redd for - for det må jo være det som ligger til grunn når det blir slike store emosjoner når det er snakk om Gud, Jesus, Helligånden og Bibelen. Ja, sågar at det blir krig i verden av slike ting. Det er sterke saker, men man kan ikke fornekte dem, like lite som man kan fornekte virkeligheten rundt oss.

Gå til innlegget

Forutså terror-tragedien

Publisert rundt 10 år siden

Det er noe som heter "Det finnes mye mellom himmel og jord som ikke kan forklares". Iallefall er det nesten umulig å forklare utenomsanselige hendelser med dagens moderne, ikke-kristne og tabloide samfunn.

Pastor Jan Hanvold holdt en preken forleden dag hvor han tok opp hendelsen 22. 7. og han nevnte der en preken han hadde holdt i februar-måned, der han fortalte at en afrikansk kvinne kom bort til og ville snakke litt fortrolig med ham. Hun fortalte at hun i et syn hadde sett at noe dramatisk ville hende i Norge til sommeren. Pastor Hanvold fortalte at hun ganske nøyaktig hadde beskrevet hva hun hadde sett og var fortvilet over at hun hadde fått dette synet, men ønsket å dele det med en som kjente til syn, tegn, drømmer og manifestasjoner som jo er kjent innen karismatiske menigheter. Han fortalte at det var flere innen menigheten som hadde hatt den samme forutanelsen og flere hadde også sett tegn og hatt visjoner om noe dramatisk som skulle hende vårt land. Så man kan vel si at det var noe skjebnessvangert som hendte landet vårt. Ja, man kan visst undre seg over hva som skjer....

Gå til innlegget

Livet etter livet

Publisert rundt 10 år siden

Kan mennesker snakke om noe NOEN vet om og andre ikke og som for de som ikke vet vil ikke høre det fordi de kan bli vettskremt....

Pastor Debbie Rich fra USA holdt over en times tale på en kristen tv-kanal igår. Hun snakket om himmel og helvete. Hun konsentrerte seg mest om det siste. Det er tusenvis av vitner som kan berette om overnaturlige syn og visjoner når de har vært klinisk døde og kommer tilbake til livet. En dr Rawlings forteller om pasienter på grensen til døden har skreket ut sin angst om ikke å komme til helvetet. Han intervjuer mange som har hatt overnaturlige eller oversanselige opplevelser. Både Bibelen og Jesus Kristus selv nevner helvetet flere ganger. Nå er det også kommet en film som heter M1028 og som betegner evangeliet etter Matteus kapittel 10 vers 28 som lyder: "Og frykt ikke for dem som slår legement ihjel, men ikke kan slå sjelen ihjel, men frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete".  Det forteller om en ung pike som har vært på grensen til døden og har kommet tilbake til livet og ønsker instendig å fortelle at JA, det  finnes virkelig et helvete. Selv ser jeg at man ikke kan snakke med vanlige, ikke-troende mennesker om dette fordi det er for kontroversielt. Selv hadde jeg som tyve-åring en overnaturlig opplevelse en stemme fra oven talte til meg og jeg fikk helt panikk-angst av budskapet, men det måtte vekke meg - fordi jeg hadde en oppgave for Jesus. Jeg har nå helt siden web-debattene begynte på internett - skrevet om min tro på Jesus Kristus og at det er et liv etter dette og at det er avgjørende at mennesker får vite om dette. Det er tusenvis av vitner som kan fortelle om overnaturlige ting. Mennesker som har sett og møtt Jesus Kristus i fysisk tilstand. Mennesker som har sett seg selv på et operasjonsbord og kan fortelle hva pleierne sa og gjorde. Mennesker som har fått innlikk i hvordan himmelen er og en annen pastor fikk se helvetet for å forkynne for mennesker at det er en realitet. Hva skal vi gjøre. Skal vi tro på de mange tros-vitner eller skal vi høre på de som ikke har noen tro. Hvordan i all verden vet DE hva som er og ikke er. Jeg velger Jesus Kristus hva enn andre sier. Jeg står støtt i min tro og ønsker selvfølgelig at alle mennesker skal oppleve himmelen og den skjønnhet. Det er bare så vanskelig å formidle til de som ikke tror. Vi blir jo sett på som galninger og eventyrfortellere. Men jeg vil heller fremstå som idiot blant mennesker enn å være uten Jesus Kristus. Gud velsigne dere alle i Jesu navn. Les og bruk nettet til å finne ut av ting.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere