Torill Born

Alder: 74
  RSS

Om Torill

Jeg er en gift dame som bor på Nordstrand. Jeg har et kristent livssyn og er meget interessert i både politikk, religion (tro) og vitenskap. Jeg har arbeidet i helse-bransjen i over 40 år og er nå pensjonert.

Følgere

EU og totalitarisme

Publisert over 5 år siden

Det virker som om det Politisk korrekte establishment direkte eller indirekte skal påvirke folks mening og presse på det folket ikke ønsker - ikke minst jfr innvandring og parallellsamfunn

Når det gjelder parallell-samfunn så må politikerne mene og tenke så mye de vil. Folk gjør likevel det de mener er best for dem. INGEN kan tvinge folk til å tenke eller mene noe som politikerne maner folket til.

Hvis vi ser til EU og fr Merkels uttalelse om at hvis de europeiske land ikke mottar sin del av flyktningestrømmen så vil de bli ilagt straff mht å innbetale penger til EU. På reise i fattige Øst-Europeiske land så har det slått meg hvor mye fattigdom det finnes blant den opprinnelige befolkning (selvom nok denne også er blitt blandet - men ikke med ikke-vestlige innvandrere). Jeg husker spesielt på undergrunns-plattformen der tog og t-baner gikk der lå det og satt det fattige - noen i rullestol og bare med et stykke brun papp som teppe. Jeg husker jeg ga en eldre mann som satt i rullestol noen sedler med landets valuta (de hadde ikke Euro der). Han grep armen min og ga seg til å kysse både armen og hånden. Jeg ble helt forlegen og prøvet å dra hånden til meg. Vi snakket om det mannen min og jeg at de var desperat takknemlig så det ut til om de fikk noen sedler eller slanter.

Når jeg da hører fru Merkel uttale at disse fattige land i tillegg skal betale straff for å ta imot flyktninger som FRA FØR av har mer enn nok med å fø sin egen befolkning, ja, da ser jeg ikke annet enn at dette fremstår som REN SADISME. Hva TENKER de på disse politiske flottenfeiere. Det virker jo som galskap.

Er det rart folket/borgerne rundt om i Europa reagerer. Jeg har tatt til orde for via nettet at både USA og EU må gå sammen med lederne for fattige land og dysfunksjonelle land - sette seg ned og komme til en ordning særlig på det økonomiske området - slik at folk kan klare seg nogenunde selv i EGNE land.

Når det gjelder folk fra ikke-vestlige land så må de også regne med at lyse europeere føler seg fremmedgjort med for mange ikke-vestlige rundt seg og mange flytter til likesinnede som har den samme kultur og etnisitet som seg selv. Dette har med en helt naturlig følelse av trygghet og forutsigbarhet å gjøre. Jeg føler meg fremmed selv når jeg er i sentrum og føler jeg ikke lenger er i Norge. Slik hører jeg mange har det. Vi ser jo hvordan folk flytter FRA områder med for stor ikke-vestlig innvandtring, men ingen politikere kan tvinge folk til det de ikke ønsker selv. DA har vi den TOTALITÆRE ideologi - TVANG. Dette har vi hatt mere enn nok av under både kommunimen, nazismen og maoismen og andre -ismer.  Som kristen betaler jeg for misjon til ikke-vestlige land - nettopp fordi de skal klare å greie seg selv best mulig. Dette ikke minst gjennom Strømmestifltelsen - som har slagordet Hjelp til selvhjelp.

Min erfaring nå jeg er rundt og betrakter samfunnet at likesinnede ser ut til å trekke sammen med andre likesinnede. INGEN politikere kan styre en slik prosess. EU skal vare seg for å bli totalitære - da er de ikke bedre en tidligere tiders totalitarisme og det er jo den vi har motkjempet i mange år allerede.

Gå til innlegget

Hengivenhet til Gud (Israels Gud)

Publisert over 5 år siden

En sterk kjærlighetsdimensjon

Jeg har mye glede av de to kristne tv-kanaler Kanal 10 og VisjonNorge

 Nå de senere år når jeg hører enkelte forkynnere og noen ganger under lovsang så har det kommet over meg en så sterk hengivenhet og kjærlighet til Gud at jeg har hikstegråtet av takknemlighet og lykke. Det har forundret meg noen ganger hvor sterk denne følelsen er. Og så begynner jeg å takke og prise Gud og Jesus  for at jeg får oppleve dette og takker for kristenfolket og de som elsker Ham som er vår Skaper og Far. I ånden har jeg omfavnet både Gud og Jesus og takket av hele mitt hjerte.  

Denne følelsen er jo interessant å merke seg. Den eneste gjenkjennelse er da jeg som barn kom fra feriekoloni og så igjen min mor som jeg elsket over alt i verden og som var kristen. Da jeg lå i hennes armer var det som å oppløses av lykke og lengsel. 

Jeg ønsker at ALLE mennesker å få oppleve Guds nærhet på denne måten. Det kaller jeg salighet. Gud velsigne dere alle i Jesu navn. Amen

Gå til innlegget

Overnaturlig malerkunst

Publisert over 5 år siden

Så et innslag om den kvinnelige, unge maler Amike Kamarik som malte et portrett av Jesus Kristus da hun bare var 8 år gammel. Jfr nettet

At Gud viser oss sin tilstedeværelse gjennom både natur, mennesker og bl a malerkunst er et bevis på den åndelige dimensjon i våre liv

Se og bedøm selv. Den unge kunstneren begynte å male som 4 åring.  Dette er kunst etter MITT hjerte og kanskje også etter ditt. . 

Interessant er det okke som

 Gud velsigne oss alle i Jesu navn.  Amen

 

..

Gå til innlegget

Den OPTIMALE lykke

Publisert over 5 år siden

Når lyset i deg er i mørket - hvor stort er da mørket. . .Bibelens ord. Tenker på de som lider i depresjon. Jeg undrer meg over livet og lever i bønn og tenkning.

Jesus har jo det guddommelige intellekt og Han velger både det høyst intellektuelle menneske OG det mwnneske som ingenting kan. Jfr Albert Schweizer og budeia Malla som dro ut i misjonstjeneste for Jesus. Jeg opplevet det kristne kaller Vekkelse da jeg var midt i tyve årene og jeg har ikke vært meg selv etter det.  Halleluja. De siste to årene har jeg hatt en fysisk lidelse som på det verste var slik at jeg ønsket meg til de evige jaktmarker.  Nå på bedringens vei ber jeg om både visdom, frelse og vekkelse for alle mennesker på jorden. Visdom for at vi kan tenke dypere tanker og få oppleve frelse og vekkelse.  Det er vidunderlig.  Gud har lagt evigheten ned i våre hjerter  derfor virker døden meningsløs

Lær barnet Herrens vei - og det går med fred. Jeg kan bare bekrefte det som vokste opp i et kristent hjem med en kjærlig mor. Lykke skal ikke bare være korte øyeblikk men være gjennomsyret i oss som surdeigen. På tross av lidelse i ånd, sjel og legeme.  Vi får hjelp ved bønn og søken til Jesus.  Det store mysterium som blir realiteter og menings fylt. Gud velsigne dere Jesu navn. Amen

Gå til innlegget

Egen innsats jfr Helbredelse

Publisert over 5 år siden

På vei mot helbredelse. Å ta et skritt i tro....

Som jeg har nevnt før har - har jeg hatt en sterk lidelse i nesten to år. Det var så sterkt på det verste at jeg ønsket meg til de evige jaktmarker, for å si det slik. Men jeg tror jo fast på Jesus Kristus og tror på at jeg ville komme til Ham i himmelen en gang. Likevel er jeg jo både livs-bejaende og Guds-troende og i jeg visste at det fantes kristne helbredere i Norge. 

Jeg søkte derfor på nettet og fant en mann i nord og kontaktet han. Han virket meget sympatisk og hyggelig og etter at jeg hadde fortalt han om min tilstand - snakket han om noen ord fra Bibelen - etter en liten stund kom det: Nå fikk jeg et Kunnskaps-ord sa han og så sa han meg det. Det var: Herren skal stride for deg. Dette var til utrolig stor støtte for meg og talte rett inn i min situasjon og lidelse. Senere har jeg sett at disse ord er fra det Gamle Testamentet - og er rettet til Kong David foran en større strid. Jeg søkte og leste disse ordene. Det sto etter ordene -  Herren skal stride for deg - (i tillegg) og du skal være stille...

Jeg har vært veldig aktiv i mange år og belastet kroppen veldig fra jeg var ung og til jeg gikk av med pensjon. Er liten og slank i kroppen og følte meg veldig kjekk før lidelsen slo til etter en influensa, men da var jeg helt utslått og lidelsen begynte fra da av. Jeg hadde drevet hard trening i mange år og tok kolesterol-senkende middel og jeg vet ikke om denne kombinasjonen var med på å utløse lidelsen. Jeg måtte ty til både nerve-medisin og sove-medisin - og jeg som alltid har vært skeptisk til slikt. Og SOM jeg ba til Jesus og Helligånden om hjelp. Jeg ba både dag og natt og syntes ikke jeg fikk svar. Men jeg fikk det for meg at jeg skulle gå til fysio-terapi og massasje og det begynte jeg på. Jeg syntes ikke jeg fikk så mye utbytte av dette, men min kollega nevnte at hun hadde vært til Thai-massasje en gang og det var så effektivt at hun siden ble kurrert for stivheten i kroppen. Jeg prøvet også dette og da følte jeg noe løsnet i kroppen. Det var veldig smertefullt, men det hjalp iallefall noe på vei. 

Ellers før lidelsen hadde jeg også et fall fra en betong-tribune da jeg sto og så på en tennis-kamp og tok noen trinn bakover fra den brede tribunen og falt ned på noen trappe-trinnog slo meg kraftig. Dette kunne gått riktig galt, men jeg kom meg etter dette og merket ikke noe mere før inntil lidelsen begynte. Jeg fikk også tips om å gå til kiroprator og dette benyttet jeg meg også av. Men lidelsen i nakke og hode holdt fram. Det duret kraftig i hodet 24 timer i døgnet og det kan få hver og en til å gå fra konseptene. Bare noen snakket til meg mens dette sto på - føltes veldig ubehagelig for hodet. Nerve-medisinen dempet dette Gud skje lov. Da det nesten var gått et år og jeg ikke syntes det var særlig fremgang i nakke og hode var det en kveld at jeg ba inderlig til Jesus om å gi meg et TYDELIG tegn på hva det var i veien. Etter 2 dager ble halve ansiktet fylt med blemmer (også vann-blemmer) og jeg var helt rød og øyet nesten gjenklistret. Dette var på morgenen at jeg oppdaget dette, selvom jeg ikke følte direkte smerte. Jeg fikk summet meg og fikk gått til en privat øye-lege, siden jeg trodde dette hadde med øyet å gjøre. Og det var i byen og jeg fikk time umiddelbart. Da jeg kom inn til legen konstaterte hun med en gang at jeg hadde fått helvetes-ild. Hææææ, sa jeg. For jeg trodde dette bare oppsto rundt maven. Men neida. Den som har hatt vann-kopper som liten og hvis kroppen har vært ekstra utsatt fysisk eller mentalt - så kan dette vannkoppe-viruset (Herpes zoster) dukke opp i eldre alder og forårsake lidelsen helvetes-ild. Dette gjelder visst kun de som har hatt vann-kopper som barn. Ja, ikke vet jeg - men dette fikk jeg iallefall vite. Jeg fikk tabletter som gjorde at utslettet forsvant bare etter tre-fire dager, men lidelsen i hodet holdt fram.

Men jeg takket jo Jesus for at Han ga meg en diagnose. Det er vel ikke vanlig at leger spør så inngående hvis man forteller man har ubehag i nakke og hode. Det blir stort sett skrevet ut resepter for smerte-stillende. Jeg fikk jo også tabletter som skulle gå direkte på smerte-stedet, men tålte dårlig disse tablettene. 

Men jeg tenkte at siden Gud har skapt naturen så må det jo også være natur-legemidler og andre ting til hjelp for ALLE lidelser - ja, det tror jeg, så søkte jeg en homøopat - og jeg spurte om det fantes noe for dette med viruset Herpes zoster - OG - JA. Tenk det var det og etter noen kurer av dette middelet kjenner jeg virkelig fremgang - i tillegg til at jeg selv tar øvelser og trener veldig forsiktig - så ser det - takk til Jesus - at det går trinnvis fremover. 

Jeg har lagt om både kost og trening og tar regelmessig vitaminer og mineraler som skal bygge opp kroppen igjen i tillegg til homøopat-kuren. Etter en slik lidelse så blir man veldig ydmyk og jeg er nærmest blitt sippete og melankolsk og gråter for det minste, men  også veldig takknemlig til Jesus og den Hellige Ånd. Men det var også lærdom for meg at jeg måtte legge om livet. Kolesterol-medisinen har jeg sluttet med og spiser annerledes OG tar det veldig med ro.

Nå er det jo lidelser som kansje er uhelbredelig og jeg har aldri før hatt slik trang til å be for de lidende på jorden - som i denne tiden jeg selv led. Kanskje det måtte til. Jeg ber til Jesus om at Han må sende oss Visdom - så vi kan vite hva vi skal gjøre i forskjellige (sykdoms) situasjoner eller andre vanskelige situasjoner og så ber jeg om Frelse for alle mennesker på jorden og Helbredelse. Jeg unner INTET menneske noen lidelse - og når jeg tenker på min - og at noen har det enda verre, da blir jeg fortvilet og ber for menneskene.  

Så i ALT snakk om helbredelse - så tror jeg at man kan gjøre NOE selv - i NOEN tilfeller - om ikke alle. For meg tok jeg til meg ordene - å ta et skritt i tro - og det har jeg gjort. Jeg sa også til Jesus at Han har lovet oss ved troen at vi skal ha Liv og overflod. Jeg sa at jeg har nok og trenger ingen overflod selvom jeg takker for alt Han gir meg - men hovedsaken at Han kunne helbrede meg for lidelsen. Jeg fikk iallefall stadig ordene inn i mitt hode: Ha tålmodighet...og det er jammen sannt at stemmer. 

Nå ber jeg for hele menneskeheten om at de må få visdom til å handle til det beste både for seg selv, sin familie og samfunn og at vi må bli Frelst og Helbredet for lidelser. At lidelser ikke er til å unngå her på jorden - kan vi iallefall få trøst og hjelp til å takle lidelsene og noen ganger - så kan de også bli så svake at man kan leve bra med dem. Men i alt - Gud velsigne dere ALLE i Herren Jesus Kristus - og må Han gi dere visdom og kraft og helbredelse som kan berike deres liv inn i de eldre år. 

Ellers har de kristne utropt året 2016 til JUBEL-ÅRET - så da ønsker jeg enhver at de må kjenne jubel i sitt hjerte. ALT GODT I DET NYE ÅR.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere