Tore Holte

Alder:
  RSS

Om Tore

Elev

Følgere

Fellesskapet vant valget

Publisert rundt 12 år siden

Jeg må ærlig innrømme at jeg er glad vi enda får beholde Norge som en fri og uavhengi nasjon, og at velferdssamfunnet består. Dette er KRF sitt hovedproblem. De står på den siden som ønsker Norge under en fremmed makt, og som ønsker å ta fra oss arvesølvet, selvråderetten og vår handlefrihet.

Jeg mener det er en kristen tanke å beholde verdiene i fellesskap. At vi eier dette landet sammen. Privatiseres verdiene våre og kjøpes opp av kapitalismen så mister politikerne våre makt og påvirkningskraft. Da forsvinner demokratiet.

Vi har både ressursene og kompentansen til å få verdens beste offentlige skoler og helsevesen om alle trakk i samme retning. Hvorfor da privatisere?

Det samme problemet oppstår om vi presses inn i EU. Høyre ville vært en sterk pådriver for en ny EU debatt, og selv om populistpartiet FRP sier at dem ikke har tatt standpunkt i EU saken når Nei siden er så sterk (Taktisk) så stemte både Carl I Hagen og Siv for å endre grunnloven så det skal bli lettere å få oss inn.

Hensynet til demokrati er fortsatt et viktig argument mot norsk EU-medlemskap. Utenfor EU kan vi ha et folkestyre hvor folk deltar, og politikerne står til ansvar for velgerne.

Hvis Norge blir medlem av EU, aksepterer vi at EUs lover går foran Grunnloven og alle andre norske lover. I EUs lovgivende unionsråd er det totalt 345 stemmet, fordelt på landene etter størrelse. Som EU-medlem ville Norge bare fått 7 av stemmene, altså 2 prosent.

Siden 1994 har EUs demokratiske problemer økt. Myndighet over stadig nye områder overføres fra nasjonalstatene til EU, og innbyggerne i EU har liten oversikt over hva som skjer bak de lukkete dørene i Brussel.

I EU vil lilleputtnasjonen Norge ha nok med å kjempe for sine rettigheter mot stornasjonene. I dag er vi frie, selvstendige og har stor handlefrihet. Norge er i dag en av verdens siste virkelige frie nasjoner.

Gå til innlegget

Alkoholen er en stor samfunnsbyrde

Publisert rundt 12 år siden

Bente Levisen hadde en fin bloggpost om Alkohol nylig, og siden jeg føler jeg har en del å tilføre så lager jeg en egen post basert på en kommentar til henne

Den eneste forskjell på alkohol og narkotika er etter min mening at Alkohol er lovlig. Dette skyldes nok at mange av våre folkevalgte selv nyter alkohol, samt mangel på informasjon om alkoholens skadevirkninger

Jeg drakk selv før, men en forvandling skjedde i meg. Både ved å bli meg selv bevisst, men også ved Guds nærvær. Bare ved at vi fornyes kan ting endre seg, og ikke som mange tror; At man er syndfri ved tro. Det forandrer ingenting, og synden i verden vokser.

Når Gud tar i mot oss så er våre tidligere synder glemt, men vi formanes om å ikke fortsette å synde. Det såkalt onde kan ikke virke i en verden hvor menneskene kjenner sannheten. Uten mennesker å friste er synden berøvet sin makt og kan derfor ikke  forføre folkeslagene, lengre. Det som ikke får næring kan ikke vokse og vil dø ut.

Så kan man spørre seg; er det synd å drikke alkohol? Les dette og vurder selv.

ALKOHOL MYE MER SKADELIG ENN FOLK TROR

Alkohol er den største årsaken til samlivsbrudd, vold, drap og kriminalitet i samfunnet. Det er med andre ord ufattelige lidelser og kostnader dette serum påfører samfunnet.

Over 1000 nordmenn dør hvert år av alkoholens skadevirkninger. 150 000 barn gruer seg til jula i Norge fordi foreldrene drikker. Over 200 000 nordmenn er avhengige, og ytterligere 70 000 har problemer med alkoholen. Dette øker dramatisk og har doblet seg siden 80 tallet. Som et virus nermest.

- Alkohol farligere enn amfetamin og ecstacy. Britiske forskere har rangert narkotiske stoffer etter hvor skadelige de er. Kilde Lancet og forskning.no

ALKOHOLENS SKADEVIRKNINGER PÅ KROPPEN

http://www.helsenytt.no/artikler/alkohol_skader.htm

Vanlig fyll, og ikke alkoholisme, er ansvarlig for de fleste problemene alkohol fører med seg. Ensidig fokus på alkoholisme vil gjøre at vi bare oppdager en liten prosent av de som står i fare for å få eller forårsake alkoholrelaterte skader, ifølge forskere.

http://www.rus.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=1426

SKADER PÅ NERVESYSTEMET 

Alkohol skader hjernen. Evnen til å huske og tenke blir dårligere. Balansen blir også dårlig.

Alkohol er også det mest skadelige stoffet av alle når det gjelder fosterskader.

http://www.fmr.no/60-600-alkoholskadde-barn-per-aar.193817-10423.html

600.000 europeere dør hvert år av alkohol. Ett av fire dødsfall blant menn under 30 år skyldes alkohol.

http://www.aftenposten.no/helse/article1125264.ece

ENORME SAMFUNNSTAP 

EU; Alkoholen har også en enorm utgiftsside: Et Europeisk utvalge har beregnet de direkte, samfunnsmessige kostnadene ved alkoholskader til 125 milliarder euro, 980 milliarder kroner.

EU er verdens mest fordrukne kontinent, med 11 liter ren alkohol i året på hver borger. Alkohol står for hele 195.000 dødsfall i EU hvert år.

De indirekte skadene, for eksempel samfunnsmessige kostnader ved kriminalitet, lyder på det dobbelte.

ALKOHOLEN EN SAMFUNNSBYRDE?  (Fra verdidebatt)

At alkoholen er eit samfunnsproblem vert vanskeleg å ignorere i lengda, for sjå berre på kva skadar den fører til. Alle desse har vore i påverka tilstand:

·           75% av voldsofra

·           80% av voldsforbrytarane

·           71% av drapsmenn

·           79% av ranarar

·           63% av voldtektsdømte

·           50% av dei som gjer sedelighetsforbrytelsar

·           40% av dei som tek sjølvmord

·           33% av skadde bilførarar

·           27% av skadde fotgjengarar

·           50% av drukningane

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread7274/

40 millioner EU-borgere drikker for mye hver måned, og 100 millioner (hver tredje) har fylleepisoder hver måned...

Drikker vi så bidrar vi også til vekst for denne særdeles uheldige industrien, samt legitimere alkoholbruk overfor barna våre og våre omgivelser.

Om Johannes; for han skal være stor i Herrens øyne. Vin og sterk drikk skal han ikke smake, og helt fra mors liv skal han være fylt av Den hellige ånd. Luk 1:15

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden Efeserne 5:18

Gå til innlegget

Alkoholen er en stor samfunnsbyrde

Publisert rundt 12 år siden

Bente Levisen hadde en fin bloggpost om Alkohol nylig, og siden jeg føler jeg har en del å tilføre så lager jeg en egen post basert på en kommentar til henne

Den eneste forskjell på alkohol og narkotika er etter min mening at Alkohol er lovlig. Dette skyldes nok at mange av våre folkevalgte selv nyter alkohol, samt mangel på informasjon om alkoholens skadevirkninger

Jeg drakk selv før, men en forvandling skjedde i meg. Både ved å bli meg selv bevisst, men også ved Guds nærvær. Bare ved at vi fornyes kan ting endre seg, og ikke som mange tror; At man er syndfri ved tro. Det forandrer ingenting, og synden i verden vokser.

Når Gud tar i mot oss så er våre tidligere synder glemt, men vi formanes om å ikke fortsette å synde. Det såkalt onde kan ikke virke i en verden hvor menneskene kjenner sannheten. Uten mennesker å friste er synden berøvet sin makt og kan derfor ikke  forføre folkeslagene, lengre. Det som ikke får næring kan ikke vokse og vil dø ut.

Om synd

  • ·            Fortsetter vi å synde med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. Hebr 10:26
  • ·           Men den som mangler dette, er nærsynt, ja, blind, og har glemt at han er blitt renset for sine tidligere synder. 2. Peter 1:9
  • ·           Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som gjør synd, er slave under synden (Johannes 8:34)
  • ·           Men Gud være takk! Dere som før var syndens slaver, er nå av hjertet blitt lydige mot den lære som dere ble overgitt til. Dere ble satt fri fra synden og er blitt slaver for det som er rett (Rom 6:17) – Det NYE mennesket!

Så kan man spørre seg; er det synd å drikke alkohol? Les dette og vurder selv.

Alkohol er mye farligere enn folk tror.

Alkohol er den største årsaken til samlivsbrudd, vold, drap og kriminalitet i samfunnet. Det er med andre ord ufattelige lidelser og kostnader dette serum påfører samfunnet.

Over 1000 nordmenn dør hvert år av alkoholens skadevirkninger. 150 000 barn gruer seg til jula i Norge fordi foreldrene drikker. Over 200 000 nordmenn er avhengige, og ytterligere 70 000 har problemer med alkoholen. Dette øker dramatisk og har doblet seg siden 80 tallet. Som et virus nermest.

- Alkohol farligere enn amfetamin og ecstacy. Britiske forskere har rangert narkotiske stoffer etter hvor skadelige de er. Kilde Lancet og forskning.no

Alkoholen - skadevirkninger på kroppen

http://www.helsenytt.no/artikler/alkohol_skader.htm

Vanlig fyll, og ikke alkoholisme, er ansvarlig for de fleste problemene alkohol fører med seg. Ensidig fokus på alkoholisme vil gjøre at vi bare oppdager en liten prosent av de som står i fare for å få eller forårsake alkoholrelaterte skader, ifølge forskere.

http://www.rus.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=1426

Skader på nervesystemet

Alkohol skader hjernen. Evnen til å huske og tenke blir dårligere. Balansen blir også dårlig.

Alkohol er også det mest skadelige stoffet av alle når det gjelder fosterskader.

http://www.fmr.no/60-600-alkoholskadde-barn-per-aar.193817-10423.html

600.000 europeere dør hvert år av alkohol. Ett av fire dødsfall blant menn under 30 år skyldes alkohol.

http://www.aftenposten.no/helse/article1125264.ece

Enorme samfunnstap

EU; Alkoholen har også en enorm utgiftsside: Et Europeisk utvalge har beregnet de direkte, samfunnsmessige kostnadene ved alkoholskader til 125 milliarder euro, 980 milliarder kroner.

EU er verdens mest fordrukne kontinent, med 11 liter ren alkohol i året på hver borger. Alkohol står for hele 195.000 dødsfall i EU hvert år.

De indirekte skadene, for eksempel samfunnsmessige kostnader ved kriminalitet, lyder på det dobbelte.

Alkoholen, ein samfunnsbyrde? (Fra verdidebatt)

At alkoholen er eit samfunnsproblem vert vanskeleg å ignorere i lengda, for sjå berre på kva skadar den fører til. Alle desse har vore i påverka tilstand:

·           75% av voldsofra

·           80% av voldsforbrytarane

·           71% av drapsmenn

·           79% av ranarar

·           63% av voldtektsdømte

·           50% av dei som gjer sedelighetsforbrytelsar

·           40% av dei som tek sjølvmord

·           33% av skadde bilførarar

·           27% av skadde fotgjengarar

·           50% av drukningane

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread7274/

40 millioner EU-borgere drikker for mye hver måned, og 100 millioner (hver tredje) har fylleepisoder hver måned...

Drikker vi så bidrar vi også til vekst for denne særdeles uheldige industrien, samt legitimere alkoholbruk overfor barna våre og våre omgivelser.

Om Johannes; for han skal være stor i Herrens øyne. Vin og sterk drikk skal han ikke smake, og helt fra mors liv skal han være fylt av Den hellige ånd. Luk 1:15

Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden Efeserne 5:18

Gå til innlegget

Mange kristne mener at kristendom ikke har noe med politikk å gjøre, og derfor må holdes adskilt. Selv forstår jeg ikke hvordan man kan dele livet i to. Alt henger sammen og berører hverandre. Politikernes avgjørelser på våre vegne berører alle, også vår natur, enten de er basert på Guds vilje eller ikke.

Kristendom handler om Rett – ferd, ikke bare for enkeltindividet men også for et samfunn og hvordan vi behandler jorden, eller rettere sagt dyrker Guds hage. Hvem skal man forkynne evangeliet for om jorden og vår natur bukker under som følge av grådighet, hensynsløs utnytting av naturen og massiv forurensning?

Hvorfor skal man stå på sidelinjen og stilltiende iakta et vannvidd som til slutt vil ramme oss alle når man faktisk kan være med å påvirke. Alene kan man kanskje ikke gjøre så mye, men som gruppe, eller 1 milliard kristne, kan man nok utrette mye. Men bare samhold gir styrke!

Hva er politikk? (Wikipedia.org)

Politikk (av gr. politikos, som angår byen eller staten) handler om fordeling av goder og byrder i et samfunn.

Politikk er den virksomhet innen et sosialt system som innebærer at mål blir satt, prioriteringer ordnet, verdier fordelt og virkemidler valgt og anvendt. Politikk er offentlig beslutningsaktivitet og de rammene som leder individers og gruppers handlinger fram til offentlige vedtak. Vi ser også Politikk i det som foregår innen private organisasjoner, nabolag, smågrupper, familier og parforhold, i den grad det har med makt, styre og autoritet å gjøre.

På en måte kan vi si at politikerne er samfunnets mor og far

Politikerne lager lover og regler, og staker ut kursen på vegne av folket. Tenk om politikerne var kristne, eller måtte styre etter en rettferdig tankegang og etter press fra folk, og som følge av at de stod samlet og var sterke. Hvor mange kristne finnes det i Norge tro?

Bibelen formaner også om dette;

Advarsel mot splittelse

Jeg formaner dere, søsken, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere må være enige. La det ikke være splittelse blant dere, men stå sammen i syn og tanke. 1. korint 1:10

Kirkens enhet og de mange tjenester

Legg vinn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen: Ett legeme, én Ånd, likesom dere fikk ett håp da dere ble kalt, én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle. Efeserne 4:3

For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én Ånd å drikke. 1 Korinter 12:

Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herlighet du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg Joh 17:21

Når menighetene blir èn menighet og virker som et hele, er ett i tanke og handling, da er Kristi legeme virksom på jorden. Da handler menneskene i samme ærend, og Guds vilje som er en kjærlig og harmonisk verden. Da er Kristus hodet og Guds lys virksom i alle.

Hele mengden av troende var ett i hjerte og sinn, og ingen regnet det de eide som sitt eget; de hadde alt felles. Apg 4:32

Det viktigste er å stå sammen, ikke bare mot uretten, men også om hvordan vi vil ha det. Det finnes over 2 milliarder kristne og katolikker i verden som alle tror på Jesus...

I den grad kristne bygges sammen og fungerer etter oppskriften, vil denne jorda bli fylt av rettferdighet, glede og fred.

Gå til innlegget

Ledes du av frykt eller kjærlighet?

Publisert rundt 12 år siden

Jeg tror at det finnes to veier i verden. Fryktens og kjærlighetens. Enten så ledes vi av frykt eller av kjærlighet. Jeg tror også at før vi blir kjent med Guds kjærlighet og Den hellige ånd så kan vi vingle i dette. Man kan opptre i kjærlighet imot dem vi liker, av og til mot dem vi ikke liker, men så plutselig velge fryktens løsninger på en konflikt som oppstår. Det kan være munnhuggeri eller kamp. På Guds rette vei skal vi være kjærlige og elskverdige mot alle vi møter. Slik viste Jesus oss at Guds vei er helt motsatt av verdens vei og tenkemåte.

Jeg tror ikke alle trenger trenger å frelses. Men for meg personlig måtte det en indre forvandling til for å få meg på rett vei. I Bibelen leser vi at det fødes mennesker med Guds lov i hjertet. Mennesker som er Gode uten å følge noe annet enn sin samvittighet

- For når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov, enda de ikke har loven. De viser med dette at lovens krav står skrevet i hjertet deres. Om det vitner også samvittigheten deres, når tankene deres anklager eller forsvarer dem. Romerne 2:14

Kan man være kristen og støtte krig?

For en tid siden så jeg KRF i Troms tror jeg, ba om mer penger til våpen og militært utstyr i nord, og dette undret meg. Er ikke Kristelig folkeparti et kristent parti med et kristent livssyn? Tror de ikke på den allmektige? Hvorfor da støtte seg til verdens Gud, også kalt festningenes og hevnens Gud, fremfor kjærlighetens og frihetens Gud?

Jesus sier at den som kjemper ved sverdet skal falle for sverdet. Dette var når Peter hugget øret av soldaten - Da sa Jesus til ham: «Stikk sverdet ditt på plass igjen. For alle som griper til sverd, skal falle for sverd. (Matteus 26:52)

Jeg tror derfor at et menneske som alltid velger kjærlighet ikke vil bli stillt overfor en drapsmann. Man beveger seg heller i en god energi og befinner seg på riktig sted til riktig tid. Det er utenfor Guds vei farene oppstår, men skulle jeg ha blitt stillt overfor en situasjon hvor noen ville drepe meg så hadde jeg overlatt saken til Gud. Jeg dør heller i kjødet enn å drepe ett annet menneske. Så sterk er min tro, og det kommer jo noe etterpå...

Jeg tror ikke man kan kalles seg kristen, dvs en Kristi etterfølger og samtidig gå på tvers av alt Jesus stod for. Da bedrar man seg selv og er i beste fall en troende og ikke en kristen.

Bibelen sier at vi ikke kan tjene to herrer. Mammon og Gud på samme tid. En mann kan ikke ri to hester eller spenne to buer, og dette handler om å vie Gud hele sin oppmerksomhet, eller av hele sitt hjerte som det heter. Det handler om å være hel i sin ferd og ikke vingle fra den ene siden til den andre, men Rett – Ferd! Det er en dobbel betydning i ordet Rettferd.

Behandler vi andre mennesker og oss selv etter kjærlighetens lov, da er vi på rett vei, og kan kalles rettferdige mennesker. Det handler om å gjøre mot andre som vi ønsker dem skal gjøre mot oss. 

La oss se litt på hva Jesus sier og dette er det grunnleggende i hans budskap og lære, og også det som gjør den mannen så stor i mine øyne.

Dere har hørt det er sagt: ' Du skal elske din neste og hate din fiende.' Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som krenker dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. Matt 5:44 - Luk 6:27 - Luk 6:35

Dere har hørt det er sagt: ' Øye for øye og tann for tann.' Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Matt 5:38

«Du skal elske din neste som deg selv.» ( Tredje Mosebok 19:1)

«Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum.»( Matteus, 7:12) 

«Gjør ikke mot din neste noe du ville mislike dersom det ble gjort mot deg. Dette er hele loven. Resten er kommentarer.» (Talmud Shabbat, 31a)

Kjærligheten er oppfyllelse av loven

Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven. For disse budene: Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, eller hvilket bud det så er, sammenfattes i dette: Du skal elske din neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot nesten. Derfor er kjærligheten oppfyllelse av loven (romerne 13: 8 )

De to store bud

Da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukeerne, kom de sammen. Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve: «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte: ”Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand” Dette er det største og første bud. Men det andre er like stort: ' Du skal elske din neste som deg selv.' På disse to budene hviler hele loven og profetene.» - Matteus 22:34 

La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode! - Romerne 12:21

Følger vi Jesus så må vi også forsøke å være ham lik.

Jesus sier: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord - 1. Johannes 2:23

Man elsker ikke sin neste ved å slå ham ihjel.  Verden blir ikke bedre ved å gjengjelde ondt med ondt. Det var dette Jesus ville lære menneskene.

Vær da fullkomne slik deres himmelske Far er fullkommen. - Matt 5,48 

Dette handler om tro og tillit til Gud. Tro kan flytte fjell sies det, men da må troen være sterk!

Det kristne livet

Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.  Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. - Romerne 12:1

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere