Tore Holte

Alder:
  RSS

Om Tore

Elev

Følgere

Skapelse eller evolusjon?

Publisert nesten 12 år siden

Religion uten vitenskap er blind, og Vitenskap uten religion er lam - Albert Einstein

Det store spørsmålet om dagen er – Skapelse eller Evolusjon. Selv tror jeg på begge deler. At Gud har skapt jorden og mennesket, men at evolusjonen som betyr utvikling er det verktøyet som må til.

Bibelens skapelsesberetning betegnes av flere som en barnefortelling, altså slik du ville forklart avansert vitenskap for et barn. Bibelen ble skrevet på en tid da man hadde et helt annet verdensbilde, og da man fullstendig manglet den vitenskapelige forståelse vi har i dag. For å forstå skapelsen må vi derfor se på skapelsesberetningen og evolusjonsprosessen under ett. Alt liv er på en måte våre slektninger, og kanskje kan man si at mennesket er det ytterste skudd på livets tre. Hele vår natur er ETT.

- For å skape en frukt, et eple, må det en lang prosess til... hva med mennesket?

Mennesket og dyrene er sammensatt av det samme støv som i stjernene. Alt liv springer ut av det vi kaller det periodiske systemet. Det er derfor ikke så galt å si at vi er laget av leire

Universets ovarier?

I ørnetåken finnes disse søylene som jeg synes minner om eggstokker. (Ovarier) Det føder bokstavlig talt levende galakser og solsystemer og vitenskapen kaller dem også for EGG; Evaportrating Gaseous Globules

Inne i disse EGG-ene dannes stjerner i en slags embryotilstand, og de vokser helt til EGG-ene løsrives fra søylene og tilførselen av gass opphører.

Når gasskulene til slutt fordamper helt, kommer stjernene til syne. Søylene er dermed et ekte klekkested for stjerner som fødes i kosmiske egg.

Ganske likt måten et menneske blir til?

Er det tilfeldig at Sjimpansen har 98 % av våre gener?

Sjimpansen som regnes å være den art som er likest menneske. Altså skilles mennesket og sjimpansen med bare 2%. Mann og kvinne skiller seg 1,5 til 2 % og denne forskjellen er lik hos hann og hunn sjimpansen. Den enorme mengden av fossilfunn viser at de enkleste organismer ble til først, og at stadig mer kompliserte arter dukket opp etter hvert. Slik er det med alt. Det kalles evolusjon som betyr utvikling.

Hvorfor har vi et haleben som ikke lenger har noen funksjon?

Halebeinet (coccygis) kan sies å være restene etter en hale som menneskeslekten en gang hadde. Den har ikke lenger noen praktisk funksjon slik andre arter bruker sin hale, og er unødvendig for gange, defekasjon og å sitte. For eksempel operere man vekk halebenet på de med kroniske smerter i halebenet uten at disse får noen problemer.

En velutviklet hale er karakteristisk ved et embryo i andre måned. Denne forsvinner hos de aller fleste, men hos noen få blir den værende og vokser med barnet. Man kjenner til haler som har bestått av en forlenget vertebra. Enkelte av disse halene kan kontrolleres av barnet, og haler opp til 23 cm har blitt rapportert (Wikpedia)

Den mitokondriske Eva

Genetikere hevder at alle mennesker uansett "rase" stammer fra en felles mor, som de kaller den mitokondriske Eva, og som de påstår må ha levd i Afrika for ca 200 000 år siden. Det er dette trinnet i evolusjonen vitenskapen mener at vi er nok utviklet til å kalles menneske. Vi vet også at alle de ca 450 hunderasene vi kjenner og har avlet frem stammer fra arketypen Ulven. Da er det kanskje ikke så vanskelig å tro at de forskjellige hudfargene og kulturene har felles opphav.

Da er spørsmålet, kommer mennesket fra samme næringspyramide? Har vi da steget ut av moder jords natur, eller er vi skapt som to leireklumper hvor Gud blåste ånde i vår nese? Selv tror jeg at bibelene mener med å blåse ånd i vår nese handler om ur bevisstheten. Første gang mennesket så sin opprinnelse og mål. Et glimt av det gudommelige lys!

Et viktig spørsmål i den 6000 år gamle skapelsesberetningen er hvor Dinosaurusene kommer fra. Når levde dem da, og hvorfor beskrives det mange dyr i bibelen, men ikke dinosaurene? Forestill deg at disse monsterdyrene levde i dag, men ingen fant det verdt å skrive ned...

Det er problematisk er å påstå er at jorden er 6000 år gammel, når den beviselig ikke er det. C-14 metoden er bare én av mange måter å bestemme alder på, og er kanskje den med flest begrensninger. Man unngår å nevne de andre, mer nøyaktige radiometriske målemetodene. Les om dem her: http://en.wikipedia.org/wiki/Radiometric_dating

Denne grana er 9 550 år gammel

http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/04/19/533050.html

Selv vitenskapen begynner å modnes

En ny helhetserkjennelse av universet.

Vitenskapsmannen og forskeren Ervin Laszlo, av mange regnet som verdens ledende system-teoretiker, har skrevet en interessant bok som heter; REVOLUSJON I VITENSKAPEN. Jeg har ikke lest boken, men har lest en del om den. Jeg er ikke i tvil om at denne mannen har dyp innsikt.

Kosmos synes å være en eneste stor og guddommelig bevissthet. Ervin Lazslos bok viser at et nytt verdensbilde er på vei blant vitenskapsfolk og forskere. Det er som om en nyreligiøs bevegelse blant dem er på vei gjennom pionervirksomhet og frontforsking. Det forandrer det meste av hva vi moderne mennesker trodde vi visste om verden, om mikrokosmos og makrokosmos.

Vi lever ikke mer i en mekanistisk og fragmenert verden, og denne verden er slett ikke styrt av tilfeldigheter. Vi er snarere deltakere i en intimt sammenvevet verden (= holistisk verden). Denne verden opptrer som et hele og utvikler seg som et hele! Det paradigmet som nå trer frem, er det man kaller et holistisk paradigme. Forskerne har oppdaget en dypere sammenheng mellom liv, univers og bevissthet.

Det er en sammenheng hvor universet ligner en levende organisme snarere enn en samling døde elementer. Rom og tid er forenet i en «dynamisk matrise». Materien forsvinner som en fundamental egenskap og kontinuerte og sammenhengende felt erstatter separate partikler som grunnlag for et energiladet univers. Livet utfolder seg som en sammenhengende vev av relasjoner, med myriader av enkeltelementer i stadig utvikling. Biosfæren utvikler seg innen universet, og tanke og bevissthet utvikler seg innen biosfæren. Liv og bevissthet er integrerte elementer i en større vev, som igjen er integrert i universet. Mennesker er ikke isolerte individer, men innskrevet i en større kosmisk virkelighet. I løpet av det 21. århundre kan vi regne med at denne forståelsen blir mer og mer dominerende ikke bare i vitenskapen, men også i samfunnet.

Ervin Laszlo hevder at det nye samfunnssyn og verdensbilde allerede har begynt å etablere seg i almenndannelsen.

I sin bok utforsker Laszlo hvorfor og hvordan det nye verdensbilde har oppstått i fysikk og kosmologi, i de biologiske vitenskaper og i de nye disipliner for bevissthetsforskning. Laszlo fremhever hovednøkkelen i dette verdensbilde - at universets helhet blir formidlet av et sammenhengende og interaktivt felt (kalt psi-feltet). Det er snakk om en bevisst villet og ønsket utviklingsprosess, og absolutt ikke noe tilfeldig. At store deler av forskerne nå nærmest er blitt «nyreligiøse» pga. forbausende forskingsresultater, kan man jo godt forstå. Man nærmer seg jo selve gudsbegrepet, Allmakten, slik den er fremstilt i for eksempel kristendommen og deler av hinduismen.

At intet er tilfeldig, men synes å være så nøye uttenkt og planlagt at alt har foregått «på millimeteren», er ingen ny tanke blant vitenskapsfolk. Allerede i 1948 kom det på Gimnes forlag ut en bok av Pierre Lecomte de Nouy, «Menneskets plass i utviklingen» hvor tilfeldighets«-dogmet» ble kontant avvist ved hjelp at simpel sannsynlighetsberegning, på matematisk/fysisk tallgrunnlag. (Fra en bokomtale av Even Lorch-Falch)

Gå til innlegget

Den åttende skapelsesdag

Publisert nesten 12 år siden

Herren Gud sa: «Nå er mennesket blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livstreet også og spiser og lever evig!» (1 Mosebok 3:32)

20 ÅR UNNA EVIG LIV

Nanoteknologi og kunnskap om kroppen kan gi mennesket evig liv om bare 20 år. Det tror den kjente framtidsforskeren Ray Kurzweil.

Kurzweil ser for seg at mennesket i løpet av de neste tyve årene vil bli stadig mindre biologisk, og at nanoteknologi i form av små «nanoroboter» vil pleie kroppen vår og reparere den fra innsiden mer enn tusen ganger mer effektivt enn det blodcellene våre kan.

De små maskinene vil ikke være større enn blodceller, og vil i Kurzweils framtidsvisjon strømme rundt i kroppen og laste ned genetiske programmer og instrukser via Internett.

http://www.abcnyheter.no/node/96414

SLUTTEN PÅ VERDEN SLIK VI KJENNER DEN

En mektig teknologisk revolusjon begynner å ta form. Genmanipulerte supermennesker og myriader av ørsmå roboter som bygger nesten alt du kan ønske deg med bare atomer som råstoff, kan bli en del av vår nye verden. En verden der mennesket har overtatt styringen på evolusjonen.

Framtidens teknologi vil forandre verden slik vi kjenner den. Det er lett å avfeie det vitenskapsfolkene har på tegnebordet og arbeider med i laboratoriene som ren science fiction, men i ryggen har forskerne multinasjonale selskaper med enorme budsjetter - og utsikter til profitt over all fatteevne. Det er innenfor data-, bio- og robotteknologien de største forandringene vil skje først. De fremste forskerne innenfor sine felt er enige om hvor utviklingen kan gå og om potensialet til den nye teknologien, men om alt er til det beste for menneskeheten og planeten strides det heftig om.

VANSKELIG Å STOPPE

Newth mener det er vanskelig å stoppe utviklingen av de nye teknologiene.

- Vi er på vill fart inn i ukjent landskap og på veien kan vi passere "point of no return". Bak nanoteknologien står det dessuten et enormt kapital-vitenskapelig kompleks med mye makt. De er også flinke til å presentere nytteverdien av forskningen, konstaterer han og tviler på om folk flest er klar over hvor langt forskningen er kommet og hvilke utfordringer den vil bringe med seg. Vi har lett for å ukritisk la "behagelig" teknologi få dominere livene våre, som tilfellet er med bilen og fjernsynet, uten å vise mye ansvarlighet. Et annet moment er at vitenskapen kan drives av redelige, men godtroende motiver, som det å utrydde malaria, mens de som investerer kapital preges av et mer kynisk system.

mer her http://www.folkevett.no/tema/teknologi/slutten-paa-verden-slik-vi-kjenner-den/

Er dette en ønsket utvikling? Vi står overfor et befolkningsproblem i verden, og det vil heller ikke være ressurser nok til alle. Ett annet stort problem er at alle sykdommer har en årsak. Å bare fjærne sykdom uten å finne årsaken er som å feie problemet under teppet, og det vil slå tilbake på oss senere.

ATOMET SOM KUNNSKAPENS EPLE?

Ved kunnskapen om atomet, som på gresk betyr ”Det udelelige” har mennesket funnet kunnskapen om livets tre, elektrisitet, atomkraft og atombomben for å nevne noe. Ved denne kunnskap drives maskinene som forurenser og ødelegger jorden. Også kloning og genmanipulering. Ved denne kunnskapen kan alt liv utslettes, eller bygges opp fra grunnen av.

Kunnskapen om atomet er gammel. Demokrit (c. 460-380 f.kr.) kjente til atomet og atomisme.

MOT KUNSTIG LIV

Amerikanske forskere har fått en bakterie til å bli en annen art ved å transplantere et helt genom. De mener dette er et skritt på veien mot å skape liv i laboratoriet helt fra bunnen av.

mer her http://www.forskning.no/Artikler/2007/juli/1183454785.2

DEN ÅTTENDE SKAPELSESDAG

BIOTEKNOLOGILOVEN. Med 61 mot 14 stemmer vedtok Stortinget 24. mai 2007 at overmenneskets tid er kommet. Mindreverdige arvebærere kan fra nå av skrapes ut av livet med loven i hånd.

BIOKRATENE har lenge fablet om den åttende skapelsesdag. Nøkkelen ligger i å få fri adgang til å forske på ubefruktede egg og stamceller. Drømmen om det perfekte, sykdomsfrie menneske ble aldri bombet til pinneved i førerbunkeren under Berlin

Statsråder hevder hårdnakket at bioteknologiloven ikke vil avstedkomme et sorteringssamfunn. Det er intelligensmessig jevngodt med å påstå at firefelts motorveier ikke vil være til gavn for privatbilismen skriver Nils Chr. Geelmuyden i Aftenpostens nettavis.

Så kan man jo spørre seg om spaltingen av atomet var en god ting, eller om dette er en forbuden frukt? Selv mener jeg det er galt å tukle med den fantastiske naturen og skaperverket. Den har evnen til å regulere seg selv, og man hevder at genmanipulering f.eks er som å fore barna våre med anabole steroider for å møte en stadig tøffere verden.

Gå til innlegget

Den åttende skapelsesdag

Publisert nesten 12 år siden

Herren Gud sa: «Nå er mennesket blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livstreet også og spiser og lever evig!» (1 Mosebok 3:32)

20 ÅR UNNA EVIG LIV

Nanoteknologi og kunnskap om kroppen kan gi mennesket evig liv om bare 20 år. Det tror den kjente framtidsforskeren Ray Kurzweil.

Kurzweil ser for seg at mennesket i løpet av de neste tyve årene vil bli stadig mindre biologisk, og at nanoteknologi i form av små «nanoroboter» vil pleie kroppen vår og reparere den fra innsiden mer enn tusen ganger mer effektivt enn det blodcellene våre kan.

De små maskinene vil ikke være større enn blodceller, og vil i Kurzweils framtidsvisjon strømme rundt i kroppen og laste ned genetiske programmer og instrukser via Internett.

http://www.abcnyheter.no/node/96414

SLUTTEN PÅ VERDEN SLIK VI KJENNER DEN

En mektig teknologisk revolusjon begynner å ta form. Genmanipulerte supermennesker og myriader av ørsmå roboter som bygger nesten alt du kan ønske deg med bare atomer som råstoff, kan bli en del av vår nye verden. En verden der mennesket har overtatt styringen på evolusjonen.

Framtidens teknologi vil forandre verden slik vi kjenner den. Det er lett å avfeie det vitenskapsfolkene har på tegnebordet og arbeider med i laboratoriene som ren science fiction, men i ryggen har forskerne multinasjonale selskaper med enorme budsjetter - og utsikter til profitt over all fatteevne. Det er innenfor data-, bio- og robotteknologien de største forandringene vil skje først. De fremste forskerne innenfor sine felt er enige om hvor utviklingen kan gå og om potensialet til den nye teknologien, men om alt er til det beste for menneskeheten og planeten strides det heftig om.

VANSKELIG Å STOPPE

Newth mener det er vanskelig å stoppe utviklingen av de nye teknologiene.

- Vi er på vill fart inn i ukjent landskap og på veien kan vi passere "point of no return". Bak nanoteknologien står det dessuten et enormt kapital-vitenskapelig kompleks med mye makt. De er også flinke til å presentere nytteverdien av forskningen, konstaterer han og tviler på om folk flest er klar over hvor langt forskningen er kommet og hvilke utfordringer den vil bringe med seg. Vi har lett for å ukritisk la "behagelig" teknologi få dominere livene våre, som tilfellet er med bilen og fjernsynet, uten å vise mye ansvarlighet. Et annet moment er at vitenskapen kan drives av redelige, men godtroende motiver, som det å utrydde malaria, mens de som investerer kapital preges av et mer kynisk system.

mer her http://www.folkevett.no/tema/teknologi/slutten-paa-verden-slik-vi-kjenner-den/

Er dette en ønsket utvikling? Vi står overfor et befolkningsproblem i verden, og det vil heller ikke være ressurser nok til alle. Ett annet stort problem er at alle sykdommer har en årsak. Å bare fjærne sykdom uten å finne årsaken er som å feie problemet under teppet, og det vil slå tilbake på oss senere.

ATOMET SOM KUNNSKAPENS EPLE?

Ved kunnskapen om atomet, som på gresk betyr ”Det udelelige” har mennesket funnet kunnskapen om livets tre, elektrisitet, atomkraft og atombomben for å nevne noe. Ved denne kunnskap drives maskinene som forurenser og ødelegger jorden. Også kloning og genmanipulering. Ved denne kunnskapen kan alt liv utslettes, eller bygges opp fra grunnen av.

Kunnskapen om atomet er gammel. Demokrit (c. 460-380 f.kr.) kjente til atomet og atomisme

MOT KUNSTIG LIV

Amerikanske forskere har fått en bakterie til å bli en annen art ved å transplantere et helt genom. De mener dette er et skritt på veien mot å skape liv i laboratoriet helt fra bunnen av.

mer her http://www.forskning.no/Artikler/2007/juli/1183454785.2

DEN ÅTTENDE SKAPELSESDAG

BIOTEKNOLOGILOVEN. Med 61 mot 14 stemmer vedtok Stortinget 24. mai 2007 at overmenneskets tid er kommet. Mindreverdige arvebærere kan fra nå av skrapes ut av livet med loven i hånd.

BIOKRATENE har lenge fablet om den åttende skapelsesdag. Nøkkelen ligger i å få fri adgang til å forske på ubefruktede egg og stamceller. Drømmen om det perfekte, sykdomsfrie menneske ble aldri bombet til pinneved i førerbunkeren under Berlin

Statsråder hevder hårdnakket at bioteknologiloven ikke vil avstedkomme et sorteringssamfunn. Det er intelligensmessig jevngodt med å påstå at firefelts motorveier ikke vil være til gavn for privatbilismen skriver Nils Chr. Geelmuyden i Aftenpostens nettavis.

Så kan man jo spørre seg om spaltingen av atomet var en god ting, eller om dette er en forbuden frukt? Selv mener jeg det er galt å tukle med den fantastiske naturen og skaperverket. Den har evnen til å regulere seg selv, og man hevder at genmanipulering f.eks er som å fore barna våre med anabole steroider for å møte en stadig tøffere verden.

Gå til innlegget

Den åttende skapelsesdag

Publisert nesten 12 år siden

Herren Gud sa: «Nå er mennesket blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livstreet også og spiser og lever evig!» (1 Mosebok 3:32)

20 år unna evig liv

Nanoteknologi og kunnskap om kroppen kan gi mennesket evig liv om bare 20 år. Det tror den kjente framtidsforskeren Ray Kurzweil.

Kurzweil ser for seg at mennesket i løpet av de neste tyve årene vil bli stadig mindre biologisk, og at nanoteknologi i form av små «nanoroboter» vil pleie kroppen vår og reparere den fra innsiden mer enn tusen ganger mer effektivt enn det blodcellene våre kan.

De små maskinene vil ikke være større enn blodceller, og vil i Kurzweils framtidsvisjon strømme rundt i kroppen og laste ned genetiske programmer og instrukser via Internett.

http://www.abcnyheter.no/node/96414

Slutten på verden slik vi kjenner den

En mektig teknologisk revolusjon begynner å ta form. Genmanipulerte supermennesker og myriader av ørsmå roboter som bygger nesten alt du kan ønske deg med bare atomer som råstoff, kan bli en del av vår nye verden. En verden der mennesket har overtatt styringen på evolusjonen.

Framtidens teknologi vil forandre verden slik vi kjenner den. Det er lett å avfeie det vitenskapsfolkene har på tegnebordet og arbeider med i laboratoriene som ren science fiction, men i ryggen har forskerne multinasjonale selskaper med enorme budsjetter - og utsikter til profitt over all fatteevne. Det er innenfor data-, bio- og robotteknologien de største forandringene vil skje først. De fremste forskerne innenfor sine felt er enige om hvor utviklingen kan gå og om potensialet til den nye teknologien, men om alt er til det beste for menneskeheten og planeten strides det heftig om.

Vanskelig å stoppe

Newth mener det er vanskelig å stoppe utviklingen av de nye teknologiene.

- Vi er på vill fart inn i ukjent landskap og på veien kan vi passere "point of no return". Bak nanoteknologien står det dessuten et enormt kapital-vitenskapelig kompleks med mye makt. De er også flinke til å presentere nytteverdien av forskningen, konstaterer han og tviler på om folk flest er klar over hvor langt forskningen er kommet og hvilke utfordringer den vil bringe med seg. Vi har lett for å ukritisk la "behagelig" teknologi få dominere livene våre, som tilfellet er med bilen og fjernsynet, uten å vise mye ansvarlighet. Et annet moment er at vitenskapen kan drives av redelige, men godtroende motiver, som det å utrydde malaria, mens de som investerer kapital preges av et mer kynisk system.

mer her http://www.folkevett.no/tema/teknologi/slutten-paa-verden-slik-vi-kjenner-den/

Er dette en ønsket utvikling? Vi står overfor et befolkningsproblem i verden, og det vil heller ikke være ressurser nok til alle. Ett annet stort problem er at alle sykdommer har en årsak. Å bare fjærne sykdom uten å finne årsaken er som å feie problemet under teppet, og det vil slå tilbake på oss senere.

Atomet som kunnskapens eple, og den forbudne frukt?

Ved kunnskapen om atomet, som på gresk betyr ”Det udelelige” har mennesket funnet kunnskapen om livets tre, elektrisitet, atomkraft og atombomben for å nevne noe. Ved denne kunnskap drives maskinene som forurenser og ødelegger jorden. Også kloning og genmanipulering. Ved denne kunnskapen kan alt liv utslettes, eller bygges opp fra grunnen av.

Kunnskapen om atomet er gammel. Demokrit (c. 460-380 f.kr.) kjente til atomet og atomisme

Mot kunstig liv

Amerikanske forskere har fått en bakterie til å bli en annen art ved å transplantere et helt genom. De mener dette er et skritt på veien mot å skape liv i laboratoriet helt fra bunnen av.

mer her http://www.forskning.no/Artikler/2007/juli/1183454785.2

Den åttende skapelsesdag

BIOTEKNOLOGILOVEN. Med 61 mot 14 stemmer vedtok Stortinget 24. mai 2007 at overmenneskets tid er kommet. Mindreverdige arvebærere kan fra nå av skrapes ut av livet med loven i hånd.

BIOKRATENE har lenge fablet om den åttende skapelsesdag. Nøkkelen ligger i å få fri adgang til å forske på ubefruktede egg og stamceller. Drømmen om det perfekte, sykdomsfrie menneske ble aldri bombet til pinneved i førerbunkeren under Berlin

Statsråder hevder hårdnakket at bioteknologiloven ikke vil avstedkomme et sorteringssamfunn. Det er intelligensmessig jevngodt med å påstå at firefelts motorveier ikke vil være til gavn for privatbilismen skriver Nils Chr. Geelmuyden i Aftenpostens nettavis.

Så kan man jo spørre seg om spaltingen av atomet var en god ting, eller om dette er en forbuden frukt? Selv mener jeg det er galt å tukle med den fantastiske naturen og skaperverket. Den har evnen til å regulere seg selv, og man hevder at genmanipulering f.eks er som å fore barna våre med anabole steroider for å møte en stadig tøffere verden.

Gå til innlegget

Den åttende skapelsesdag

Publisert nesten 12 år siden

Herren Gud sa: «Nå er mennesket blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livstreet også og spiser og lever evig!» (1 Mosebok 3:32)

-         20 år unna evig liv

Nanoteknologi og kunnskap om kroppen kan gi mennesket evig liv om bare 20 år. Det tror den kjente framtidsforskeren Ray Kurzweil.

Kurzweil ser for seg at mennesket i løpet av de neste tyve årene vil bli stadig mindre biologisk, og at nanoteknologi i form av små «nanoroboter» vil pleie kroppen vår og reparere den fra innsiden mer enn tusen ganger mer effektivt enn det blodcellene våre kan.

De små maskinene vil ikke være større enn blodceller, og vil i Kurzweils framtidsvisjon strømme rundt i kroppen og laste ned genetiske programmer og instrukser via Internett.

http://www.abcnyheter.no/node/96414

Slutten på verden slik vi kjenner den

En mektig teknologisk revolusjon begynner å ta form. Genmanipulerte supermennesker og myriader av ørsmå roboter som bygger nesten alt du kan ønske deg med bare atomer som råstoff, kan bli en del av vår nye verden. En verden der mennesket har overtatt styringen på evolusjonen.

Framtidens teknologi vil forandre verden slik vi kjenner den. Det er lett å avfeie det vitenskapsfolkene har på tegnebordet og arbeider med i laboratoriene som ren science fiction, men i ryggen har forskerne multinasjonale selskaper med enorme budsjetter - og utsikter til profitt over all fatteevne. Det er innenfor data-, bio- og robotteknologien de største forandringene vil skje først. De fremste forskerne innenfor sine felt er enige om hvor utviklingen kan gå og om potensialet til den nye teknologien, men om alt er til det beste for menneskeheten og planeten strides det heftig om.

Vanskelig å stoppe

Newth mener det er vanskelig å stoppe utviklingen av de nye teknologiene.

- Vi er på vill fart inn i ukjent landskap og på veien kan vi passere "point of no return". Bak nanoteknologien står det dessuten et enormt kapital-vitenskapelig kompleks med mye makt. De er også flinke til å presentere nytteverdien av forskningen, konstaterer han og tviler på om folk flest er klar over hvor langt forskningen er kommet og hvilke utfordringer den vil bringe med seg. Vi har lett for å ukritisk la "behagelig" teknologi få dominere livene våre, som tilfellet er med bilen og fjernsynet, uten å vise mye ansvarlighet. Et annet moment er at vitenskapen kan drives av redelige, men godtroende motiver, som det å utrydde malaria, mens de som investerer kapital preges av et mer kynisk system.

mer her http://www.folkevett.no/tema/teknologi/slutten-paa-verden-slik-vi-kjenner-den/

Er dette en ønsket utvikling? Vi står overfor et befolkningsproblem i verden, og det vil heller ikke være ressurser nok til alle. Ett annet stort problem er at alle sykdommer har en årsak. Å bare fjærne sykdom uten å finne årsaken er som å feie problemet under teppet, og det vil slå tilbake på oss senere.

Atomet som kunnskapens eple, og den forbudne frukt?

Ved kunnskapen om atomet, som på gresk betyr ”Det udelelige” har mennesket funnet kunnskapen om livets tre, elektrisitet, atomkraft og atombomben for å nevne noe. Ved denne kunnskap drives maskinene som forurenser og ødelegger jorden. Også kloning og genmanipulering. Ved denne kunnskapen kan alt liv utslettes, eller bygges opp fra grunnen av.

Kunnskapen om atomet er gammel. Demokrit (c. 460-380 f.kr.) kjente til atomet og atomisme

Mot kunstig liv

Amerikanske forskere har fått en bakterie til å bli en annen art ved å transplantere et helt genom. De mener dette er et skritt på veien mot å skape liv i laboratoriet helt fra bunnen av.

mer her http://www.forskning.no/Artikler/2007/juli/1183454785.2

Den åttende skapelsesdag

BIOTEKNOLOGILOVEN. Med 61 mot 14 stemmer vedtok Stortinget 24. mai 2007 at overmenneskets tid er kommet. Mindreverdige arvebærere kan fra nå av skrapes ut av livet med loven i hånd.

BIOKRATENE har lenge fablet om den åttende skapelsesdag. Nøkkelen ligger i å få fri adgang til å forske på ubefruktede egg og stamceller. Drømmen om det perfekte, sykdomsfrie menneske ble aldri bombet til pinneved i førerbunkeren under Berlin

Statsråder hevder hårdnakket at bioteknologiloven ikke vil avstedkomme et sorteringssamfunn. Det er intelligensmessig jevngodt med å påstå at firefelts motorveier ikke vil være til gavn for privatbilismen skriver Nils Chr. Geelmuyden i Aftenpostens nettavis.

Så kan man jo spørre seg om spaltingen av atomet var en god ting, eller om dette er en forbuden frukt? Selv mener jeg det er galt å tukle med den fantastiske naturen og skaperverket. Den har evnen til å regulere seg selv, og man hevder at genmanipulering f.eks er som å fore barna våre med anabole steroider for å møte en stadig tøffere verden.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere