Tore Holte

Alder:
  RSS

Om Tore

Elev

Følgere

Bekjenn din synd - Våg å være naken!

Publisert rundt 10 år siden

For en liten tid tilbake leste jeg en fin artikkel her om å bekjenne sin synd, men da jeg liksom ventet på poenget og høydepunktet sluttet artikkelen med bekjenn din synd for Kristus.

Det var skuffende, for hva vil det si, eller hjelpe å bekjenne sin synd for Kristus? Hva hjelper det å si unskyld om man ikke forandrer på det som er galt?

Når Jesus sier bekjenn din synd så handler det først og fremst om at vi selv våger å innse at vi har syndet. Når vi så forstår vil vi angre og da kan vi be om, og også være moden for tilgivelse. Det handler om bjelken i eget øye og å våge å se på seg selv bak masken.

For ca 1,5 år siden fikk jeg nermest en gave. Jeg ble ført sammen med en person som på mange områder er lik meg selv. Personen hadde bedt meg om hjelp, og jeg hadde derfor tillatelse til å peke på hva jeg trodde var årsaken til problemene. Etterhvert oppdaget jeg at jeg begynte å irritere meg over enkelte ting, og jeg husket på noe jeg har hørt mange ganger og også tror på, men aldri egentlig har forstått ordentlig. Nemlig at det vi irriterer oss over hos andre er feil vi ikke gjenkjenner, men selv har. Kanskje ikke akkurat på samme området, men i lignende situasjoner. Så en kveld var det nesten som å få en liten åpenbaring. Jeg lærte å se mine egne feil i denne personen. Det var som om Gud satte opp et speil. Til å begynne med var det ganske ubehagelig, men jeg var glad. Jeg så det som en gave. Først nå kan jeg virkelig begynne å forbedre meg selv og vokse åndelig. Så hver gang jeg irriterer meg over andre må jeg når jeg får en rolig stund granske meg selv og mitt liv.. hvor har jeg disse feilene.

Derfor er syndsbekjennelse først og frems for å gjøre oss selv bevisst vår egen synd. Først da kan man begynne å endre livet.

Den som tror at man er syndfri i troen på Jesus bedrar seg selv! Verden blir ikke noe bedre eller mer rettferdig av tro, men ved at Gud gir oss en ny og mer riktig kurs. Ved at menneskene forandrer seg til det bedre.

Så lenge syndens RESULTATER er synlige, så er selvsagt synden virksom I mennesket og verden. Derfor er det viktig at vi får se sannheten og kan endre oss. Det såkalt onde kan ikke virke i en verden hvor menneskene kjenner sannheten. Uten mennesker å friste er synden berøvet sin makt og kan derfor ikke forføre folkeslagene lengre. Det onde kan ikke vokse – og vil dø ut.

Dette kan ingen andre enn vi selv endre, og dette gjør vi ved å ta I mot sannheten. Sannheten vil lede oss inn på en syndfri vei. Bekjenn din synd, se bjelken i eget øye.. og ta den ut.

Overskridelse av de rette grenser

Det er mange ord i Det nye testamente som er oversatt til synd. Et av de mest alminnelige er hamartia. Det betyr å ta feil av målet, bomskyting, eller å ta feil av veien. Vi finner også uttrykket parabasis, som betyr overskridelse av de rette grenser.

Synd er å ta feil av det mål som livet bør nå fram til. Rett – Ferd! Dermed betyr synd også at en ikke lever opp til Guds standard. Synd er altså overtredelse av de moralske lovene Gud har gitt oss.

synd er ikke bare det vi gjør. Det er også våre egoistiske og indre tanker og holdninger (Stolthet, misunnelse, hat, bitterhet osv.). Vi handler slik fordi vi tenker slik, og fordi vi er slik. Derfor må vi bli nye, endre vårt tankemønster ved å bytte løgnen med sannhet, uvitenhet mot visdom, hat mot kjærlighet...

Bibelen holder også opp for oss det dobbelte kjærlighetsbud som et speil: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og din neste som deg selv" (Mt 22,37-40) Holder vi da mål? Har vi brutt det største bud, har vi gjort oss skyldig i den største synd.

Det er side opp og side ned med formaninger fra Jesus og apostlene. 2 Tim 2,22 - Kol 3,8 - Hebr 12:12 - Matt 5 - 20

Den som sier: «Jeg er i ham», må leve slik Jesus levde.(1 Joh 2,6)

Min erfaring er at Guds kjærlighet er som oksygenet. Den er for alle og uten betingelser, men for å komme inn på veien til fullkommen frelse/frihet, må vi delta aktivt. Paulus kaller det å "gå løpet" Det er en opplysningens vei, veien til fullkommen bevissthet, forskjellen mellom ubevisst/mørke og bevisst/lys.

Enhver høyere utvikling forutsetter forkastelse av noe lavere, ett offer av noe eget, et indre offer. Det er det sanne offer. Vi må lære å la det gamle dø, gi avkall på gamle negative mønstre, våre lyster og begjær, de verdier og holdninger som ikke tjener oss lenger. Det gir ny jord og mulighet for vekst.

Det handler om selv-kontroll, kontrollere sinnet, eller holde sinnet i tøyler. Kroppen er vårt tempel. Vi må lære å tøyle kreftene i oss og bygge et tempel av vårt sinn. Bli herre over oss selv. Den som er herre over seg selv er en konge etter bibelens definasjon. Og vil tjene menneskene, ikke herske over dem.

Studerer man jorden fra månen vil vi se at alle dager er den samme og at vi alle er i samme båt. Hvis religionene har lys, sannhet og kjærlighet som kjerne, så vil jeg tro at de kommer fra det samme lys vi alle har i oss. (Den gylne regel)

Når det kommer til det onde, de syke og all elendigheten så spiller dette sin egen rolle. Det utvikler blant annet vår bevissthet og kjaerlighetsevne, vår etikk og moral. Vi skal konsentrere oss om vår egen vekst og bruke vår kunnskap og erfaring til å hjelpe dem som er mindre heldige stillt. Så vi alt som ett og menneskerasene som MENNESKET, tok vi det som en selvfølge å hjelpe, og dele osv..

Hele livet er en vekstprosess. Vi er hva vi eter! Vi vokser ved å tilta oss næring, psykisk som fysisk. Men vi må også legge av oss det som ikke tjener denne veksten, det som hemmer oss fra naturlig utvikling.

Når det heter at vi er hva vi eter, vil et barn blir det som gis dem. Vi møter våre medmennesker med overfloden av vårt hjerte. Et menneske som vokser opp i kjærlighet, åpenhet og tolleranse vil sannsynligvis bli like dann. Eller vi kjenner uttrykket; eplet faller ikke langt fra stammen. Da er det viktig at folk ikke vokser opp i negative miljøer, for hvem kjenner vel kjærligheten bedre enn den som elskes.

Vi kan ikke møte herdede mennesker med steinhjerter med knyttnever. Vold avler vold. Bare kjærlighet i sann form kan endre slike.

Tro forandrer hverken oss selv eller verden, men det er en god begynnelse. Vi har en fri vilje og med denne viljen kan vi velge mellom rett og galt. Ofte velger vi galt og må lære av våre feil gjentatte ganger før vi kan legge det bak oss å gå videre.

Det at vi kommer til kort ved å streve i egen kraft er jo nettopp Jesu misjon. Pga Adams fall og arvesynden kom Jesus med sannheten, den som leder inn på den rette vei, veien til fullkommenhet og frelse.

Gud er en universell bevissthet. Denne kan vi bli del av. Da er man etter min mening hva Jesus kaller født på ny. ALT ER, vi må bare bli det bevisst.

Mange blir lært opp til at det er nok og tro. Man blir ikke rettferdig ved gjerning. La meg ta et eksempel på hvor feil dette er. Hvis du gjør et lovbrudd som skader deg selv og andre, så kan bare en bekjennelse og det å ordne opp i problemet føre til RETT-FERD

En tro uten gjerning er en død tro. Tomme ord uten innhold. Det er i vår gjerning vi viser at vi virkelig tror på Jesus. Den som tar i mot Jesus blir en Guds tjener. GUDS-TJENESTE

Jeg tror at Jesus sonet Adams skyld og på den måte opphever arvesynden for den som følger lyset og sannheten. Han gjorde oss også ansvarlig for egen synd. Han gikk i For-Soning.

Gjerning og Lovgjerninger

Nå er det mange typer gjerninger. Bibelen snakker om at lovgjerninger ikke gjør oss rettferdig, og det er jo rett. Da gjør man en gjerning som er pålagt oss, men når vi gjør gjerninger ut av vår frie vilje, så offrer vi noe av oss selv, og i tro. Vi viser vår tro i gjerning, og akkurat som i arbeidslivet i denne verden så lønner også Gud sine tjenere etter sine gjerninger. (Rom 2,6)

Jeremia 17. 10 Jeg, Herren, er den som gransker hjerter og prøver nyrer. Jeg lønner hver mann etter hans ferd, etter frukten av hans gjerninger.

Jak 1,4 Men utholdenheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan vaere fullkommne. Matt 5,48

Matt 7,16 På fruktene skal dere kjenne dem.Luk 6,44

Gud har satt rettningslinjer for oss, og ber oss om handling;

Synd er også å bryte Guds lov! Gud formaner oss om å være rettferdig og hel i vår ferd. Det å være hel i sin ferd betyr å ikke vingle fra den ene siden til den andre. Vi kan ikke tro på Jesus og samtidig støtte krig, eller velge hvem som fortjener kjærlighet.

Også at vi står opp mot urettferdighet, falskhet og løgn. Det betyr også å gå mot strømmen selv om at dette gjør oss upopulær.

Det er i gjerning vi viser vår tro. Uten verdslig og ytre handling vil det onde og ikke det gode vokse. Verden endrer seg ikke ved tro! Troen er begynnelsen. Ved tro på Jesus følger man hans lære, og som Jakob sier er det ikke nok å høre ordet, man må gjøre det.

Troen skal utfolde seg i livet (2. Peter 1:3)

Ja, alt vi trenger for å leve i gudsfrykt, har hans guddommelige makt gitt oss i gave ved at vi kjenner ham som kalte oss ved sin egen herlighet og makt. Slik har vi fått de største og mest dyrebare løfter. Ved dem skulle dere få del i guddommelig natur når dere har sluppet unna forfallet, som kommer fra lystene i verden.

Sett derfor all deres iver inn på å la troen føyes sammen med et rett liv, og det rette livet med innsikt,  innsikten med selvbeherskelse, selvbeherskelsen med utholdenhet, utholdenheten med gudsfrykt,  gudsfrykten med søskenkjærlighet og søskenkjærligheten med kjærlighet til alle. 

For dersom alt dette finnes hos dere og får vokse, da vil dere ikke være uvirksomme og uten frukt, dere som kjenner vår Herre Jesus Kristus.  Men den som mangler dette, er nærsynt, ja, blind, og har glemt at han er blitt renset for sine tidligere synder.

Derfor, søsken, må dere sette enda mer inn på å holde fast ved deres kall og utvelgelse. Gjør dere dette, skal dere aldri falle. Da skal inngangen til vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike stå vidåpen for dere.

”Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Slik er det med troen: Har den ikke gjerninger, er den rett og slett død!” Jacob2:14

Jeg finner det derfor underlig at så mange har motvilje mot gjerninger og verdslige handlinger. Også det å skulle vokse i troen ved å aktivt jobbe med å forbedre seg selv. Det er ingenting som endrer seg ved tro.

Fortsetter vi å synde med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. Hebr 10:26

"Og fordi lovløsheten tar overhånd, vil kjærligheten bli kold hos de fleste" (Matt. 24,12).

Om Lovløshet

Men vi vet at loven er god når vi bruker den rett, og forstår at loven ikke er bestemt for den rettferdige, men for lovbrytere og ulydige, ugudelige og syndere, spottere og gudsfornektere, og for dem som slår sin far og mor, for mordere, løgnere og dem som sverger falskt, og alt annet som strider mot den sunne lære. 1.Tim 1:8

Kjærligheten er oppfyllelse av loven. Den som alltid handler i kjærlighet synder ikke og kan heller ikke dømmes av verdens lover. (Rom 13:8)
 
Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker sin neste, har oppfylt loven. For disse budene: Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, eller hvilket bud det så er, sammenfattes i dette: Du skal elske din neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot nesten. Derfor er kjærligheten oppfyllelse av loven.

For det er ikke de som hører lovens ord, som blir rettferdige for Gud. Nei, de som gjør det loven sier, de skal erklæres rettferdige. For når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov, enda de ikke har loven. De viser med dette at lovens krav står skrevet i hjertet deres. Om det vitner også samvittigheten deres, når tankene deres anklager eller forsvarer dem. Dette skal bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer det skjulte i menneskene, slik jeg har forkynt i mitt evangelium. Rom 2:13

Herrens lov er fullkommen, (Salmenes bok 19)

den gir sjelen nye krefter.
Herrens lovbud er pålitelig,
det gir den uerfarne visdom.

Herrens påbud er rette,
de gir glede i hjertet.
Herrens bud er rent,
det får øynene til å stråle.

Ja, din tjener tar imot
den rettledning budene gir;
å holde dem gir stor lønn.
Men hvem kan merke sine feiltrinn?

Tilgi meg hver synd jeg ikke vet om.

Ja, vern din tjener mot skammelige synder,
så de ikke får makt over meg.
Da kan jeg være hel i min ferd,
frikjent for store overtredelser.

Ta vel imot de ord jeg taler,
la mitt hjertes tanker komme fram for deg,
Herre, min klippe og min gjenløser!

Loven skrevet i våre hjerter

Slik er den pakten jeg vil opprette med Israels hus i dager som kommer, sier Herren: Jeg vil legge mine lovbud i deres sinn og skrive dem i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger undervise sin landsmann eller sin bror og si: «Kjenn Herren!» For de skal alle kjenne meg, fra den minste til den største blant dem..Hebr 8:10

Dere som før var syndens slaver, er nå av hjertet blitt lydige mot den lære som dere ble overgitt til. Dere ble satt fri fra synden og er blitt slaver for det som er rett (Rom 6:17)

Filip beskriver dette flott når han sier; Sannheten frigjør

Den som kjenner sannheten er en fri mann, men det frie menneske synder ikke, for "Den som synder er syndens slave" (Joh 8:34).
 
De som tror at det å synde ikke gjelder dem, kalles "fri" av verden. Kunnskap om sannheten gjør bare slike mennesker hovmodige, og det er hva ordene "det gjør dem fri" betyr. Det gir dem til og med en følelse av overlegenhet over hele verden.

Men det er Kjærligheten som bygger opp" (1 Kor 8:1). Har du kjærlighet til dine medmennesker synder man heller ikke mot dem, men tjener dem som en bror eller søster.

For den som virkelig er fri, ved kjennskap, er en tjener, på grunn av kjærligheten til dem som ennå har ikke kunnet oppnå friheten ved kjennskap. Kjennskap setter dem fri."

Hvor frelst er du?

Hebreerbrevet 6:4. Når noen en gang er blitt opplyst og har smakt den himmelske gave og fått del i Den hellige ånd, har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, og så faller fra, da er det umulig å fornye dem så de igjen vender om.

Enda et Ex Peter 2 – 2:20 For når noen er kommet fri fra det urene i verden og har lært vår Herre og frelser Jesus Kristus å kjenne, og de så igjen blir fanget av det urene og ligger under for det, da står det verre til med dem enn før.

Så vidt jeg kan forstå får man sine synder tilgitt, men det betyr ikke at man kan fortsette å synde. Derfor er Jesu lære en vei ut av sin syndfrie livsførsel, en vei i helliggjørelse.

Og når de kristne begynner å fungere etter oppskriften, som ett legeme, først da kan Guds rike gjenopprettes.

Synden skaper skille og bryter relasjoner (Klippet fra et innlegg jeg ikke finner)

Den død som Paulus skriver om er ikke bare fysisk. Han snakker også om en åndelig død som fører til atskillelse fra Gud. Synd bryter relasjoner. Mennesker som var gode venner kan bli fiender pga synd, kolleger kan slutte å snakke med hverandre under lunsjen pga. noe galt som er gjort. Mennesker kan dø fordi vi ikke sier fra om urett som begås.

Altså: synden er et problem! Hva gjør vi så med det? – Det betyr at vi må tilegne oss den rette, eksakte forståelse av ordet synd for å kunne legge det urene av oss

Noen viktige vers;

Matt 5,48 Derfor skal I være fullkomne, likesom eders himmelske Fader er fullkommen.

Åp 3,2 Bli våken, og styrk det annet, som var på vei til å dø! for jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud.

Hebr 6,1 La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og skride frem mot det fullkomne, så vi ikke atter legger grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud,

Jak 1,4 men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, forat I kan være fullkomne og hele og ikke mangle noget.

Jak 1,25 Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov og holder ved med det, så han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning.

Gå til innlegget

Hva er Guds ord og Sannhetens bok?

Publisert rundt 10 år siden

Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd. Åp 19,10. Dvs den ånd som opplyste profetene. Jesus selv sier at han er kommet for å vitne om sannheten. - Og Ånden selv er vitne, fordi Ånden er sannheten. 1.Joh

Nok en gang skal man tukle med skriftene som inneholder store skjulte hemmeligheter, skjult for tidens herskere og den tidlige kirken. Takk Gud for at enda 1930 utgaven finnes! Bibelen advarer på flere steder mot å endre tekstene. Hvorfor ikke beholde bibelen og heller lage en oppdatert versjon for dem som likevel ikke forstår?

Hvorfor hopper kirken glatt over dette faktum; I skapelsesberetningen 1 Mosebok 1: 26 og 27 står følgende;

Gud sa; La OSS fare ned å skape mennesket i VÅRT bilde, i VÅR lignelse, til mann og kvinne.

Her har kirken oversett en meget viktig hjørnestein.. for hvem er oss?

Det skapte er ikke morløst. (Galaterbrevet 4:26 Om det gamle og det nye mennesket, HUN, det himmelske Jerusalem, Visdommen som føder det FRIE mennesket og ikke det Jordiske Jerusalem som føder det falne mennesket)

Filip skriver; Når det gjelder visdommen som kalles “den barnløse,” er hun englenes mor. (Jesaja 66:7)

 7 Før hun var i barnsnød, har hun født; før veene kom over henne, har hun født et guttebarn til verden. /  8 Hvem har hørt slikt? Hvem har sett sådanne ting? Kommer et land til verden på en dag, eller fødes et folk på en gang? For Sion har vært i barnsnød og med det samme født sine sønner.  9 Skulde jeg åpne modermunnen og ikke la føde? sier Herren.

Jeg leste at Universet ikke kunne ha oppstått dersom skaperkraften ikke hadde en likeverdig feminin størrelse, og akkurat som at menneskebarnet også trenger en mor og en far for å bli til.

Jorden er egget og ikke moderen. Har vi en himmelsk far, så har vi også en himmelsk mor. Det er logisk!

Se bare I ørnetåken hvor vi finner disse søylene som jeg synes minner om eggstokker. (”UniversetsOvarier”) Det føder bokstavlig talt levende galakser og solsystemer og vitenskapen kaller dem også for EGG; Evaportrating Gaseous Globules

Inne i disse EGG-ene dannes stjerner i en slags embryotilstand, og de vokser helt til EGG-ene løsrives fra søylene og tilførselen av gass opphører. – Når gasskulene til slutt fordamper helt, kommer stjernene til syne. Søylene er dermed et ekte klekkested for stjerner som fødes i kosmiske egg.

Ganske likt måten et menneske blir til?

Hun var til før skapelsen

Fra evighet er jeg blitt til, fra først av, før jorden var. Da avgrunnene ennu ikke var til, blev jeg født, da der ennu ikke fantes kilder fylt med vann. Ordsp 8,23-24

Ordsp 8,30 da var jeg verksmester* hos ham, og jeg var hans lyst dag efter dag, jeg lekte alltid for hans åsyn; *Finner Byggherre, Verksmester, Byggmester, Kunstner hos herren, alt ettersom hvilken bibel som brukes.

Hvem bygger menneskebarna, er det ikke moren? - Hva med kosmos.. og det nye mennesket? (Galaterbrevet 4)

Job 38,8 Og hvem lukket for havet med dører, da det brøt frem og gikk ut av mors liv,
Job 38,29 Av hvis liv er vel isen gått frem, og himmelens rim – hvem fødte det?

Ordsp 8,35 For den som finner mig, finner livet og får nåde hos Herren.

Hun kalles visdommen, Sofia

Ordsp 9,1 Visdommen har bygget sitt hus, hun har hugget til sine syv søyler.

Katolismen beretter om Jesus som det inkarnerte ord, og Sofia som den inkarnerte visdom. Menneskesønnen og Menneskedatteren. Ordet og Visdommen som loven og læren.

Dette er interessant for i bibelen står følgende;

Ordsp 1,8 Hør, min sønn, på din fars tilrettevisning og forlat ikke din mors lære!

Loven og læren. Guds bud er loven og vår mors lære er visdommen.

Budet er en lykt og læren et lys (Ordspråkene 6.20)

Så til det beryktede Gudsordet. Skapelsesordet som ble menneske Joh 1.1

HVA ER GUDS ORD?

Mange regner bibelen som det så mye omtalte Guds ord. Dette er etter min mening feil. Bibelen er profetordet. Profetene og Jesus vitner om Guds sanne ord som også kalles skapelsens ord og er Guds rette navn. Dette ord som utbredte himmelen og jorden, hvorav mennesket oppstod som en spire av moder jords natur. For å forstå skapelsen må vi se på skapelsesberetningen og evolusjonsprosessen under ett. Alt liv er på en måte våre slektninger, og kanskje kan man si at mennesket er det ytterste skudd på livets tre.

Er det tilfeldig at Sjimpansen har 98 % av våre gener? - For å skape en frukt, et eple, må det en lang prosess til…

Skapt i Guds bilde

I skapelsesberetningen 1 Mosebok 1: 26 og 27 står følgende

Gud sa; La OSS fare ned å skape mennesket i VÅRT bilde, i VÅR lignelse, til mann og kvinne.

Det skapte er ikke morløst. (Galaterbrevet 4:26) Filip skriver; Når det gjelder visdommen som kalles “den barnløse,” er hun englenes mor.

 Jesaja 66:7 Før hun var i barnsnød, har hun født; før veene kom over henne, har hun født et guttebarn til verden. /  8 Hvem har hørt slikt? Hvem har sett sådanne ting? Kommer et land til verden på en dag, eller fødes et folk på en gang? For Sion har vært i barnsnød og med det samme født sine sønner.  9 Skulde jeg åpne modermunnen og ikke la føde? sier Herren.

Begrepet Gud er som kjent ikke et navn. Det er et ord som beskriver den mannlige siden av ånden som i Gud/Gudinne. Gudinnen er Guds komplementære halvdel akkurat som i Mann/Kvinne

Livets ord - Ordet blir menneske (Joh 1 brev1:1)

I “begynnelsen” var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud

..Og ordet ble kjød og bodde i oss, og vi så hans herlighet, full av nåde og sannhet. (Joh 1:1)

Vær oppmerksom på at 1930 og 2005 utgaven er forskjellige her. I 1930 utgaven står at riket og Ordet er I oss. I 2005 utgaven er dette endret til ”blant oss”. Det er faktisk stor forskjell selv om at det ikke er helt feil.

Ordet plantet i våre hjerter

Jesus sa at sannheten er skrevet i våre hjerter; For dere er født på ny, ikke av forgjengelig sæd, men av uforgjengelig, ved Guds levende ord som er og blir (1. Peter 1.23)

Eller som Jacob sier; Legg da av alt urent og all ondskap, og ta ydmykt imot det ordet som er plantet i dere, og som har makt til å frelse sjelene deres (Jakob 1:21)

Jo mer Kristus/sannheten får makten, jo mer tar han bort synden fra menneskets indre verden, og det er jo her våre handlinger skapes. Når vi endrer innstilling endres også våre handlinger. Det samme skjer i samfunn, nasjoner og verden. Når tilstrekkelig mange mennesker har funnet den nye vei, vil de andre følge etter.

Jesu vitnesbyrd

Den opprinnlige kristne lære var allegorisk og det er viktig at vi leser Bibelen slik. Den evige sannhet kan ikke formidles til mennesker på samme måte som verdslige sannheter. De måtte fortelles allegorisk, eller skues av vårt gjenfødte jeg. Jesus talte i lignelser, men selv disiplene måtte få det forklart når de var alene.

Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd. Åp 19,10. Dvs den ånd som opplyste profetene. Jesus selv sier at han er kommet for å vitne om sannheten, og det er jo Ånden, Gud, Guds ord og veien til Gud han vitner om. Kor 1,6 likesom Kristi vidnesbyrd er blitt rotfestet i eder.

Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter. 2. Peter 1:19 (Lysets og sannhetens tilbakekomst?)


Jesus kalles den Nye Adam, men var han da også den første? Han kalles jo den første og den siste. ÅP 1:17

Åp 19,13 Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord.

Den nye Adam/Kristus

Carl Mikkelsen skriver; Den enbårne (ordet/logos) er menneskets begynnelse, den guddommelige kjerne hvor menneskets ”Jeg” samles og formes. Det er i sjele og sansemennesket Adam at ”ordet”, åndsmenneskets spire er gjemt. Ettersom Adam ved Guds nåde bortrenses, kommer Logos tilsyne som Kristus.

Han skriver videre; Nåden og sannheten kom ved med Jesus Kristus, og ikke fordi vi hører om det, men det må erkjennes ved å skues, det må oppleves. Det skjer kun når Logos/Ordet blir til Kristus i oss. (Lyset/Opplyse). Intet menneske kjenner seg forenet med faderen uten at ordet er forløst i oss.

Ettersom den gamle Adam (mennesket) ved Guds nåde bortrenses, kommer Logos/ordet frem som Kristus i mennesket. (morgenstjernen som stiger opp i våre hjerter 2. Peter 1.19)

Intet menneske kan kjenne seg forent med Gud uten at dette ordet er forløst i oss.

Nåden og sannheten er ikke kommet fordi man hører om den og tror den, men dette må erkjennes. De erkjennes ved å skues og oppleves i alle sanser. I Guds lys.

Dette skjer kun når Guds ord er forløst i oss. - Når ordet er blitt Kristus, det levende lys!

Ifølge kabbalaen som skal stamme fra noe av det opprinnlige Gudsbudskapet og menneskets arv står det følgende;

Den levende Guds ånd. - Velsignet og priset være hans navn som lever i evighet! Og at alt som er skapt, og alle ord utgår fra dette navn. - Den hellige ånd er levende ord og tale.

«Det er visdom å enes om at alt er ett, når man har lyttet, ikke til meg, men til logos.» (Guds ord) Heraklit

Sissel Lange Nielsen skriver i boken ”Under fiskenes tegn” at det finnes to måter å oppnå Guds ord. Gjennom innvielse og ved DHÅ.

For det var ordet som var i begynnelsen og som Gud siden skjenket oss gjennom Kristus, ved Herrens bønn. Ordet taler i deg. Ordet, det som aldri ligger der ferdig skrevet, men som fødes dypt inni deg, som er Gud og som er deg selv. (Veldig vakkert Sissel:)

For dere er født på ny, ikke av forgjengelig sæd, men av uforgjengelig, ved Guds levende ord som er og blir (1. Peter 1.23)

Bente Müller skriver; “Ordet er Tankens barn. Ordet er altså Guds barn
Guds barn er Kristus. Kristus er altså Guds ord.
Kristus er Guds materialiserte ord (Joh 1:1)
Kristi oppgave var å få oss til å forstå at Guds ord; Guds rette navn var drept og røvet, og derfor måtte gjenfødes.

Den korsfestede Kristus symboliserer det livløse ord, den kraftløse tanke
Kristi gjenfødsel er også Guds gjenfødsel, den frie tankes, og det frie menneskets gjenfødsel.”

Jeg har også lånt litt fra Arne næss – Filosofiens historie for å beskrive uttrykket Logos. Han bruker den store filosofen Heraklit som kilde;

Ordet logos kan i ulike sammenhenger stå for mange forskjellige begreper. En rekke betydninger av logos har å gjøre med ord, setning, språk, ordspråk, tale. En annen rekke betydninger går på tankeinnholdet i ord, betegnelse, tale, lære, doktrine, eller rett og slett på tenking, mening, slutning, relasjon. Enn videre kan logos stå for egenskaper eller tilstander som fornuft (latin ratio), rasjonalitet. Ordet som uttrykker fravær av logos (Logikk), nemlig alogos (Antilogikk), brukes om. irrasjonale tall, ufattelige eller ufornuftige tilstander, ting eller hendelser.

”De første kristnes tenkning var sterkt påvirket av forskjellige former for logos-filosofi. Enkelte forekomster av logos i johannesevangeliet er særlig kjente:

«I begynnelsen var Ordet (logos), og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Det var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved det, og uten det er ikke en eneste ting blitt til av det som er. I det var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket; men mørket har ikke fått bukt med det.» «Ja, Ordet (logos) ble kjød og tok bolig i oss; og vi fikk skue hans herlighet: en herlighet som Guds énbårne har den fra Faderen, full av nåde og sannhet.»

”Selv om Heraklit la vekt på beskrivelsen av alt som bevegelig, foranderlig, påvirket av motstridende tendenser, konkluderer hans lære i en hyllest til likevekten (harmonia), til lovens (nómos) og målets (métron) herredømme. Tilværelsen er forståelig i siste instans fordi den er underkastet en konstant eller, bedre, tidløs, forståelig og rettferdig verdensordning. Vi kan lære å finne den, og vi bør handle i overensstemmelse med den.

Heraklit er den første som bruker logos for å betegne noe i retning av fornuftig verdensordning. Heraklit lærer at tilværelsen følger en fornuftig verdensordning. Beslektede tanker om en fornuftig verdensorden finner vi igjen hos senere greske filosofer.

Det er et ord som stadig går igjen i uttrykk for slike tanker, nemlig «Logos». Man taler derfor gjerne om logos-filosofien og om logos-ideen. I de fire fragmentene som siteres nedenfor, forekommer uttrykket på en måte som gjør det berettiget å betrakte Heraklit som logos filosofiens store foregangsmann. Det første fragmentet er kanskje identisk med første eller annen setning i Heraklits ubevarte skrift.

«Logos er slik den her er forklart. Men menneskene forstår den aldri, verken før de hører den eller etter at de har hørt den. For til tross for at alt skjer i overensstemmelse med denne logos, så oppfører de seg som om de aldri hadde truffet den …» «… til tross for at logos er felles, lever de mange som om hver hadde en fornuft helt for seg selv.» Arne Næss

Jesus taler i lignelser; Brødet fra ”himmelen”

Jesus sa Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ikke spiser Menneskesønnens kropp (Guds ord) og drikker hans blod (DHÅ), har dere ikke livet i dere. Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg (sannheten) skal reise ham opp på den siste dag. For min kropp (Guds ord - Joh 1:1) er sann mat, og mitt blod (DHÅ) er sann drikk. Den som spiser min kropp (Ordet ble kjød Joh.1) og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham. Slik den levende Far har sendt meg, og jeg lever ved ham, slik skal også den som spiser meg, leve ved meg (Sannheten). Dette er det brød (Ord) som er kommet ned fra himmelen Det er Ånden som gjør levende, kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere, er ånd (DHÅ) og liv (Guds ord, sannheten). (Johannes 6)

Deigen er læren

Vi ser i Matteus at Jesus bruker brødet og deigen som symbol på ordet og sannheten.

Hvordan kan dere tro at det var brød jeg snakket om? Ta dere i vare for fariseernes og saddukeernes surdeig.» Da forsto de at det ikke var surdeig i brød de skulle ta seg i vare for, men fariseernes (De skriftlærde) og saddukeernes lære. (Matt 16:11)

Jesus kom for å vitne om sannheten. Sannheten som er Guds ord frelser. Jesu Lære..

Arne Garborg skriver; I stedet for å lytte til hva Jesus egentlig sa, så har verden nå snart i 2000 år kranglet med seg selv om hvem Jesus var. Og i stedet for Jesu lære har vi fått læren om Jesus.

Jesus sa: For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Hver den som er av sannheten, hører min røst.» - Johannes 18:37 (Gjenkjenne det sanne)

Jesus mottok den hellige ånd da han ble døpt i Jordan. Da begynte hans virke. Jesus viser vei fra det falne mennesket til det nye. Han kalte seg verdens lys. Å ta bort det himmelske og gi det et jordisk bilde som jomfru Maria tar bort en viktig hjørnestein. Kvinnen bærer også i seg naturens sykluser… Det feminine prinsipp handler om så uendelig mye mer enn likestilling. Det er selve inngangsporten, men som Jesus sier; De skriftlærde har tatt kunnskapens nøkkel…

Ved å feilaktig kalle åndens bilde for Gud og Faderen blir helhetsbilde spaltet og feil. Dette fratar oss kunnskapen om det moderlige og det feminine, men også det intuitive.

Det hebraiske - såvel som det arameiske - ordet for Ånd er hunkjønn. Det er først på latin Ånd blir et hankjønnsord.  Også sjelen er et hunkjønnsord - det kvinnelige Anima.

Arne Garborg skriver; I stedet for å lytte til hva Jesus egentlig sa, så har verden nå snart i 2000 år kranglet med seg selv om hvem Jesus var. Og i stedet for Jesu lære har vi fått læren om Jesus.

(2.Peter 3:5) De som sier slikt, glemmer at det fra eldgammel tid var himler og en jord som steg fram av vann og består ved vann, i kraft av Guds ord.

SANNHETENS BOK

Sannhetens bok, eller livets bok som også mange mener er bibelen er også feil, selv om at det er mye sannhet igjen. Jeg må ta dette på egen post, men hvor i bibelen står hvert enkelt menneskets gjerninger og tanker?

Åp 10:9  Og jeg gikk bort til engelen og sa til ham at han skulde gi mig den lille bok. Og han sier til mig: Ta og et den! og den skal svi i din buk, men i din munn skal den være søt som honning.

Åp 10:10  Og jeg tok den lille bok av engelens hånd og åt den; og i min munn var den søt som honning; og da jeg hadde ett den, svidde det i min buk. (Det uforløste ord)

Åp 20:12  Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker blev åpnet; og en annen bok blev åpnet, som er livsens bok; og de døde blev dømt efter det som var skrevet i bøkene, efter sine gjerninger.

Åp 22:10  Og han sier til mig: Du skal ikke sette segl for de profetiske ord i denne bok; for tiden er nær.

Åp 22:18  Jeg vidner for enhver som hører de profetiske ord i denne bok: Dersom nogen legger noget til dette, da skal Gud legge på ham de plager som er skrevet i denne bok;

Åp 22:19  og dersom nogen tar noget bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livsens tre og fra den hellige stad, som det er skrevet om i denne bok.

Gå til innlegget

Jakten på den feminine gral

Publisert over 10 år siden

Hva er vel mer hellig enn stedet hvor liv blir til?

En viktig kamp i dag er likestilling. Kvinnene ønsker like rettigheter som mennene i verden, og selvsagt skal alle mennesker ha like rettigheter. Men er det dette likestilling handler om? Hva med kvinnelige og mannlige egenskaper?

Vil verden blir bedre om kvinnene får bli soldater, delta i et økonomisk system som er bygget på utarming av andre, eller om de bare gjør denne kraften større og mer effektiv ved kvinnenes større evne til helhetlig tenkning. Nina Karin Monsen sier at kvinner kan bli enda mer totalitære enn menn. De går faktisk forbi mennene på de fleste områder de slipper til, og sjansen for at alt snur seg på hodet er så absolutt til stedet.

Kvinner er i mange tilfeller bedre egnet som lærere og prester. Dette skyldes at hun både føder og i stor grad oppdrar begge kjønn. En mann vet somregel mindre om det kvinnelige enn det en kvinne gjør, men kvinner har en annen kjennskap til kjønnene.

Men en kvinne som får bli prest eller biskop får det på maskuline betingelser. Hun må viderføre kirkens maskuline lære som åpenbart er feil. Gjør hun noe annet mister hun jobben. I praksis betyr dette at kvinnene får lov til å innta verden, men bare hvis de har den maskuline tanke. Tenker og handler som menn. De får hoppe på ski, spille fotball, bokse, delta i den korrupte finansverdenen og sågar gi ordre til krig.

Det er de feminine egenskaper jeg leter etter. De som bibelen kaller "Læren" for de maskuline egenskaper er "Loven" Guds livs og naturlover. De kalles lykten og lyset. Hun er lyset og han er lykten. Kunnskapens og livets tre.

Katolismen beretter om Jesus som det inkarnerte ord, og Sofia som den inkarnerte visdom. Menneskesønnen og Menneskedatteren. Ordet og Visdommen som loven og læren.

Dette er interessant for i bibelen står følgende;

Hør, min sønn, på din fars tilrettevisning og forlat ikke din mors lære! (Ordsp 1,8)

Budet er en lykt og læren et lys
(Ordspråkene 6.20)

Bevar, min sønn, din fars bud og forlat ikke din mors lære! Bind dem alltid til ditt hjerte, knytt dem fast om din hals! Når du går, skal de lede dig; når du ligger, skal de verne dig, og når du våkner, skal de tale til dig. For budet er en lykte og læren et lys.

Hva er vår mors lære?


Vi lære mye om den nye Adam Jesus, menneskesønnen og Faderen, men lite om læren og veien. Vi lærer nesten ingenting om den nye Eva, menneskedatteren og moderen, og dette er en viktig hjørnestein.

For Gud sa la OSS..

Jeg fant en fin liten sak nederst på denne linken som viser litt av problematikken med en maskulin verden.

Jakten på den feminine gral

Vi lever i en verden med et overdrevent fokus på og beundring for maskuline verdier, mens feminine dyder og verdier ikke får den samme respekt og anerkjennelse.

Utøvelse av makt og ledelse, utøvelse av kontroll over andre, skaper ofte beundring og respekt. Til og med forvrengt maskulinitet som krig, vold og brutalitet fascinerer mange. Despoter og tyranner kan faktisk oppleve å bli dyrket av et helt folk. Aviser, TV og radio er fulle av nyheter, kriminalstoff, sport og underholdning. Nærskildringer av krig, vold og elendighet selger. Sport, konkurranser og rangering av mennesker med vinnere og tapere, selger. Men hvor er fred, harmoni og ro? Hvor er forsoning, omtanke og respekten for hverandre? Hvor er det positive stoffet og det som bygger opp?

Utøvelse av avansert retorikk og intellektuelle utlegninger skaper ofte beundring og respekt når debattanter møtes til diskusjon. Til og med ren og skjær manipulasjon av motstanderne fascinerer mange. I offentlige meningsytringer er vi ofte vitne til munnhuggeri, skråsikkerhet, krangel og belæring. Det kåres vinnere og tapere, ikke i edelhet og kunnskap, men i kampteknikk. Men hvor er ydmykhet, forståelse og respekt? Hvor er interesse og nysgjerrighet for andres meninger? Hvor er nyanser og ettertanke? Hvor er evnen til å lytte og viljen til å gjøre hverandre gode?

Det produseres en mengde varer som bidrar til økt materielt forbruk. Det produseres enorme mengder informasjon, signaler, stråling og stimuli. Verden er i en konstant modus av produksjon, handling og stress. Nye mål og ambisjoner. Tidspress. På bekostning av tid til å motta og fordøye. På bekostning av ro og ettertanke. En konflikt mellom handling og væren. En fortrengning og undertrykking av det feminine i oss selv og andre.

Vår medieverden er full av mennesker som ønsker personlig beundring mer enn respekt for hva de står for som menneske. En kamp for å komme i rampelyset. Et kjendishysteri uten like. En populærkultur hvor ungdom stiller først og eldre sist. Men er idol det samme som ideal? Er utseende bedre enn visdom og levd liv? Hva hjelper det med vakker kropp og pene klær hvis mennesket er ulykkelig og ikke har kontakt med sitt eget hjerte. Når skal det bli populært å være ydmyk og tre ut av sentrum og rampelys og gjøre andre gode? Når skal man sammen søke det som er godt, sant og riktig for helheten?

Kampen for likestilling mellom menn og kvinner pågår fortsatt. En kamp som fokuserer på kvinner mer enn det feminine prinsipp. Men når den dag kommer at de feminine verdier verdsettes like høyt som de maskuline, når det feminine og det maskuline kommer i balanse, i mennesker og mellom mennesker, da vil likestilling mellom menn og kvinner være en selvfølge. Kilde

Gå til innlegget

Alle tiders - del II

Publisert over 10 år siden

Dette er bare min teori blandet med etter min mening diverse merkelige funn. Veldig rotete skrivd, men det er heller for tanker og utdrag og regne. Les Del 1 for sammenheng:

Alle tiders - del II - en verden snudd på hodet? Det finnes et alternativ til en tretten måneders kalender, nemlig en 14 måneders av 26 dager. Det stemmer ikke helt med de tretten fullmånene i året, men kan det være to kalendere? En måne og en solkalender som passer til dette mønsteret? Et astronomisk storår er på ca 26000 år. Så lang tid tar det før polarstjernen er i zenit igjen. Jeg har lest at dette var på 28 000 år, men finner at det var før...

På dollarseddelen finner jeg et interessant symbol. En urskive som går til 28, samt 14 ringer rundt. I midten finner vi davidstjernen tegnet med 13 stjerner. Så vidt jeg har forstått er dette frimurersymboler, og da er kanskje dem de riktige å spørre om tid og slikt?

Noen regner at det er ca 12 - 13 000 år siden Atlantis sank og en ny tidsalder begynte. Det interessante med dette er at for ca 12 - 13 000 år siden stod våre poler motsatt av hva dem gjør i dag. Vi lærer at nordpolen er sørpolen mens det egentlig er motsatt. Dagens bilde var med andre ord riktigere for ca 12 000 år siden.

Tror du norpolen er nord og sørpolen i sør? Tro om igjen! I hvertfall om vi skal tro Professor ved NGU TROND H. TORSVIK ”Hvis vi imidlertid tenker oss at jordens magnetfelt kan sammenlignes med at vi plasserer en stor stavmagnet inne i jorden, så vil pluss/nord være i den sydlige halvkule (feltlinjene kommer ut i den sydlige halvkule). Så egentlig kan vi si at den magnetiske nordpol egentlig er sydpolen.”

 

Adams tidsalder

Jeg har lest om noe som heter Adams tidsalder, også kalt Orions tidsalder og at den er på 13000 år. Stjernebildet Orion har flere betydninger og en interessant video på youtube om Mayakalenderen som slutter 21.12.2012, så vil solen stå i Otrions hjerte akkurat da.

I Adams apokalypse ser vi 14 riker i Adams som skal følge hverandre. De 13 kongeriker etterfulgt av et rike uten konge. Et rike bygget på sannhet.

Adam Apokalypse ble oppdaget i 1945 som en del av Nag Hammadi-biblioteket (codex V.5) Den regnes som et gnostisk verk skrevet på koptisk. Adam i sitt 700 år forteller Seth hvordan han lærte et ord av kunnskap om den evige Gud fra Eva og at han og Eva faktisk var kraftigere enn sine antatt skaper. Men denne kunnskapen gikk tapt i fallet når subcreator - demiurgen - skilte Adam og Eva.

Adam then prophecies at length attempts of the subcreator god to destroy mankind, including the prophecy of the great Deluge and of attempted destruction by fire but an Illuminator will come in the end. When the Illuminator comes, thirteen kingdoms proclaim thirteen different standard but conflicting birth legends about the Illuminator, but only the "generation without a king" proclaims the truth.(Kilde wikipedia) Apocalypse of Adam

Et dypdykk i bibelen, div skrifter og vår historie viser at det med stor sannsynlighet finnes et slags arketypisk mønster i oss, og som mange religioner og kulturer forsøker å beskrive med sine ord. Vi får stadig dokumentarer, bøker og artikler om Jesus paralellene

I filmen Religion the greatest story ever told ser vi ganske tydelig at et felles mønster følger tidens store åndelige skikkelser. Det synes som om en og samme historie er fortalt i sin tid på sitt språk og i sin kulturs bilde. Se bare den gylne regel; Den gyldne regel, nestekjærlighetsbudet eller gjensidighetsprinsippet, finnes i stort sett alle religioner og livssyn, og fantes også i de store verdensivilisasjonene før vår tidsregning. Les mer

Zeitgeist [Religion] The Greatest Story Ever Told (1of 3)

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=BNf-P_5u_Hw&fs=1&hl=sv_SE]

I filmen sies det at Moses ble funnet og oppdratt av en kongelig, men det var Faraos datter som oppdro Moses som sin egen sønn. I Apostlenes gjerninger 7:21 leser vi; Så ble han satt ut, men faraos datter fant ham og oppdro ham som sin egen sønn. Slik ble Moses opplært i all egyptisk visdom, og han var full av kraft både i ord og handling.

I Gammeltestamentet leser vi om Josef og de ellve brødrene. Denne historien har nære likheter til Jesus. Josef som skulle være høvding blant sine brødre ble solgt til Farao og mot all forventning styrer han Faraos rike: - Se, jeg setter deg over hele Egypt,» sa farao til Josef. 1 Mos 41,41

Moses en Egypter?

I Bibelen, i rabbinerskrifterne og hos oldtidsforfatterne findes mange indisier for, at Moses var egypter af kongelig fødsel - data der fremstår som mere end overbevisende - især i samlet præsentation. Problemet har hidtil været at få disse spor anskuet i en større helhed. Freud som var rabbiner hevdet at Moses var Egypter og ikke jøde.Les mer her

De tretten tusen, er tretten riker før det omtalte tusenårsriket. Det virker som om hvert tusende år har sin avatar, men det synes som om noen skiller seg sterkere ut enn de andre. Man kan sikkert si mangt om dette, men jeg undres igjen. Var det riktig å endre kalenderen på Jesu tid, og har vi riktig budskap?

I kristendommen leser vi om den falne engelen som opphøyer seg til Gud, og mye tyder på at dette kan være GTs krigsgud Jave, hevnens og festningens gud som Jesus gikk i rette med ved bergprekenen.

Hva er kjærlighet?

Det Hebraiske ordet for Gud er JHVE eller Jave som vi sier på norsk. Dette har tallverdien 666, og maken til ondskap vi finner i de fire første Mosebøkene skal vi lete lenge etter. "Gud" ber sine menn om å drepe, voldta, plyndre, dele land mellom seg, og det spiller ingen rolle om at det er barn eller uskyldige. Utro prestedøtre skal brennes på bålet, homofile og vantro steines...etc. Og så kaller man Gud for kjærlighet? Her finner vi selvsagt mye av opphavet til ondskapen i verden.. når dette er malen.

Gud er kjærlighet, men betydningen av ordet IEFHE-YHVE og tallverdien skal være 666. I boken "Det norske pentagram" av Harald S. Boehlke viser han disse alfabet nøklene. Han skriver også; Ved hjelp av kjennskap til de tre alfabeter og tegnenes hemmelige tallverdi kunne de lærde bygge inn en annen betydning i de hellige ord og annet. Hemmeligheter kun kjent for de innvidde.

Interessant bok selv om at jeg synes forfatteren har en del merkelige og tildels gale teorier, men dette nøkkelalfabetet er interessant selv om at jeg ikke forstår så mye av det, men også Platon og Plutark skal ha brukt disse om den universelle trinitet og dens hellige tall. Gud dreper selvsagt ikke sine barn. Snakker vi ikke om fullkommen kjærlighet? Jeg mener skriften taler for seg selv. Vi ser lett hva som er av kjærligheten og hva som er av menneskehender. Bare sannhet kan oppløse uenighetene.

Hevnens lov - Festningens Gud

En mann som hadde en israelittisk kvinne til mor og en egypter til far, gikk en gang ut blant israelittene. I leiren kom han i trette med en israelitt, og sønnen til den israelittiske kvinnen spottet Herrens navn og forbannet det. Da førte de ham til Moses. Hans mor hette Sjelomit og var datter til Dibri av Dans stamme. De satte ham fast til saken kunne avgjøres ved et ord fra Herren. Og Herren sa til Moses: Før spotteren ut av leiren! Alle som hørte spottordene, skal legge hendene på hans hode, og hele menigheten skal steine ham.

Så skal du si til israelittene: Når noen forbanner sin Gud, fører han synd over seg. Og den som spotter Herrens navn, skal dø; hele menigheten skal steine ham. Enten han er innflytter eller født i landet, skal han steines når han spotter Herrens navn. Når noen slår et menneske i hjel, skal han dø. Den som slår i hjel et dyr, skal gi vederlag for det, liv for liv. Når noen skader sin landsmann på kroppen, skal det samme gjøres med ham som han selv har gjort: brudd for brudd, øye for øye, tann for tann. Den samme skade som han volder en annen, skal han selv få. Den som slår i hjel et husdyr, skal gi vederlag for det. Men den som slår i hjel et menneske, skal dø. Den samme rett skal gjelde for dere, enten dere er innflyttere eller født i landet. For jeg er Herren deres Gud. Dette sa Moses til israelittene, og de førte spotteren utenfor leiren og steinet ham. Israelittene gjorde som Herren hadde befalt Moses. (3. Mosebok 24:10)

Det finnes så mye i Mosebøkene og GT, men litt til

- Deres småbarn skal knuses mens de ser på, deres hus skal plyndres og kvinnene voldtas. (Jesaja 13:16)

Sakarja 14:2 Se, det kommer en Herrens dag. Da skal det hærfang som er ført bort fra deg, bli skiftet ut hos deg. Jeg vil samle alle folkeslag til krig mot Jerusalem. Byen skal bli tatt, husene bli plyndret og kvinnene voldtatt. Halve byen må gå i landflyktighet, men resten av folket skal ikke utryddes fra byen.

Er dette kjærligheten selv, den fullkomne far som rydder opp blant sine barn?

2 Mos 19,13 Ingen hånd må røre ved ham. Han skal steines eller skytes. Enten det er e... 3 Mos 20,27 Når en mann eller kvinne har en dødningeånd eller en spådomsånd i seg, skal de steines... 3 Mos 24,16 Og den som spotter Herrens navn, skal dø; hele menigheten skal steine ham... 5 Mos 17,5 skal den som har gjort ugjerningen, enten det er mann eller kvinne, føres...

Jesus lærte kjærlighetens lov.

Jeg skal ikke påstå at alt jeg skriver er sant, men det er mye som ikke stemmer i verden. I mine øyne er det meste feil. Filip skriver; Uvitenhet er mor til alt vondt. Uvitenhet vil føre til død. Og sannhet er som uvitenhet: mens den er skjult, hviler den i seg selv, men når den åpenbares og gjenkjennes, prises den, fordi den er sterkere enn uvitenhet og urett. Den gir frihet. “Hvis dere kjenner sannheten, skal sannheten gjøre dere fri” (Joh 8:32). Uvitenhet er en slave. Kjennskap er frihet. Hvis vi kjenner sannheten, skal vi finne fruktene av sannheten i oss. Hvis vi forenes med den, vil den bringe oss vår fullkommenhet.

I mine øyne er bibelen en mix av både det ene og det andre. Her har det vært dyktige lobbyister. Se bare på kirkemøtet i 325.. harde forhandlinger om å få med sine ting. Det er kompromisser og aldri en helhetlig tanke. Akkurat som i dagens politikk.

Gå til innlegget

Alle tiders

Publisert over 10 år siden

Russlands president Dmitri Medvedev har kunngjort at Russland ikke lenger vil skru klokka tilbake til vintertid. Han mener tidsendringene fører til at folk blir syke og stressa. Dette forstyrrer virkelig den menneskelige biorytmen. Det er bare irriterende. Vi vil få forlenga dagslys, og jeg tror dette vil være sunt for landet vårt

Russlands president Dmitri Medvedev har kunngjort at Russland ikke lenger vil skru klokka tilbake til vintertid. Han mener tidsendringene fører til at folk blir syke og stressa. Dette forstyrrer virkelig den menneskelige biorytmen. Det er bare irriterende. Vi vil få forlenga dagslys, og jeg tror dette vil være sunt for landet vårt.Les mer

Tiden og kalenderen er noe som opptar meg. Også den biologiske klokka. Hva gjør en hektisk verden med vår natur, og er vi helt ute av kurs? Jeg har ikke hodet for tall og lurer litt på hva andre mener. Er tiden viktig? Finnes det skjulte arketypiske mønster i vår natur? Har dette noe for seg?

Utdrag fra diverse jeg jobber med.

I bibelen står det at antikrist skal endre tider og helligdager, og sannsynligvis for å forvirre menneskene mot endetiden. Og man kan sannelig bli forvirret om man forsøker å sette seg inn i hva dette kan handle om.

Den berømte Mayakalenderen slutter etter sigende 21.12.2012 men nå hevder man at denne datoen er 28.10.2011. Et annet spørsmål jeg stiller meg er om kalenderen i det hele tatt skulle nullstilles på Jesu tid?

Den gregorianske kalender er den internasjonalt mest brukte kalenderen. Den ble innført i Roma i 1582 av pave Gregor XIII (pave fra 1572 til 1585). Kalenderen erstattet den julianske kalenderen som Julius Cæsar innførte i år 46 f.Kr.

Kalenderen utelot 10 dager ved at man hoppet fra 5 til 15 oktober, og innførte skuddåråret. Vintersolshverv 21 Desember er egentlig 01.01.

I de fleste Romersk – katolske land gikk overgangen relativt raskt, mens det protestantiske nord Europa stilte seg kritisk til dette nye pavelige påfunn. Den 18. februar 1700 byttet Norge fra den julian­ske til den gregorianske kalender - Etter 18. februar kom 1. mars, dvs. at ti dager ble sløyfet. FN prøvde seg på en verdenskalender i 1956, men ga opp. Sannsynligvis pga uenighet.

Tidsprofeter

De gamle Kelterne, og også Maya indianerne, kalt tidsprofetene, opererer med tretten måneder av 28 dager. Dette gir en jevn strøm og man unngår slike ting som å undres på om det er 30 eller 31 dager i måneden. Også skuddåret forsvinner? Det høres kanskje ubetydelig ut, men kollektivt og individuelt har det nok stor innvirkning på vårt liv tror jeg. Man skal også huske at Mayaene har tidsregninger med nøyaktighet som selv dagens teknologi har problemer med å matche. Den 365 dagen blir da første dagen i det nye året slik vi regner midnatt kl 00.00 som dagen etter.

Argumentene til kalendermånedene er blant annet, det er tolv tegn i Zodiacen og tolv måneder i året, derav seks mannlige og seks kvinnelige; dagen og natten har tolv timer etc., men det finnes et trettende tegn, Slangebæreren (Ophiuchus) NR 11 av stjernebildene. Nostradamus skal ha brukt dette trettende tegn i sin zodiac.

I stedet for 12 stjerne-konstellationer er der nu nemlig 13, påpeker britiske astronomer fra Royal Astronomical Society i London

Jeg er ikke så opptatt av dette med horoskoper, men synes tegnet i seg selv er interessantsant. I Bibelen har man fjernet ordet "dyrekretsen" fra Jobs bok i 2005 utgaven, mens vi finner den og litt om stjernehimmelens lover i 1930 utgaven. Noen hevder også at Astroligien stammer fra de manglende sjette og syvende Mosebøker

Tolvtall systemet vs. fjorten

En annen grunn til at kalenderen har tolv måneder, er Bibelens tolv stammer og sitt tolvtall system. Også dette synes feil ved nermere ettersyn. Med Manasse og Efraim stamme har vi faktisk fjorten stammer i Israel. Jesu hadde tolv disippler, men mange, også evangelier fra dødehavsrullene regner Maria som den trettende disippel, og den disippel Jesus hadde kjær. Med Jesus selv blir de fjorten. Vi lærer at Jesus er den nye Adam, men ingenting om den nye Eva..

I Josef berømte drøm (1.Mosebok 37.9) finner vi også fjorten symbolikken. Josef og de ellve brødre, samt mor og far. Foreldrene er symbolisert som Solen og Månen, og Josef`med sine ellve brødre som de tolv stjerner. Legg merke til likheten mellom Jesus og Josef på bildet.

Kong Solomos tronstol hadde fjorten løver. To løver på begge sider av setet. På de seks trinnene nedenfor stod det tolv løver, seks på hver side. I Johannes åpenbaring er det tretten troner, og fjorten med Guds trone

Katolismen opererer med fjorten apostler, og det finnes en tegning hvor hver av dem er inntegnet i de fjorten fingerleddene vi har på handen. Vi har altså 28 fingerledd, 14 på hver hand. Vi har 28 tenner, dvs vi har 4 visdommtenner, men det er det ikke alle som får.

Livets og kunnskapens tre

I Semittisk religion ble det kosmiske kretsløp gjerne fremstilt ved to trær: Livets tre og kunnskapens tre, også kalt Solen og Månens trær Vi finner disse trær omtalt flere steder i bibelen også. Jesus kalles livets tre. Hvem er da kunnskapens tre?

Den tjueåttende time?- 10 tallssystemet vs 60-tallssystemet

Vårt tallsystem er et titallssystem. Det betyr at tallet ti danner en basis for systemet, vi grupperer i tiere. Av en eller annen grunn har man valgt 60 tallssystemet for tiden, noe som gjør at å regne med tid er en ekstra utfordring for mange elever i skolen. I en time er det 60 minutter, og ett minutt er 60 sekunder. - Hvorfor ikke hundre? Det er helhet og logikk! Deler man en i to, får man som kjent 0,5. En halv time blir da femti minutter.

Da får døgnet 2800 sekunder i stedet for 1440, og et halvt døgn 1400 sekunder, men er likevel like langt. Da kan man også dele døgnet inn i to ganger fjorten i stedet for to ganger tolv. Og to ganger fjorten er åtte og tyve, samme antall som dager i måneden. Vi har likevel samme lengde på døgnet, syv dager i uka, fire uker i måneden, 52 uker i året. 52 uker del på 4 = 13. tretten uker i et kvartal. Hvert skuddår består av 52 uker pluss 2 dager. (samme som kortstokken) Det totale antall ekstra dager er delelig på 7. Derfor skal kalenderen visstnok gjenta seg hvert 28 år. 4 år er 208 uker.

"Teknisk sett er vår gregorianske kalender en variert, ordnet syklus bestående av fjorten kalendere. Kalenderen for det året som begynner på en søndag skiller seg ut fra kalenderen for det året som begynner på en mandag, og så videre for alle sju ukedagene. Siden forekomsten av skuddår kan forandre på hver av disse sju kalendrene, øker det totale antallet kalendere. Hvis vi fjernet skuddårsdagen fra kalenderen, ville det nye året vanligvis begynne på samme ukedag som det foregående. Vi ville da få en stadig tilbakevendende kalender." (Wiki/Caplex)

Et døgn blir dermed fire ganger syv timer, som også er et interessant tall i historisk og også bibelsk sammenheng. Sjutallet er universets eller makrokosmos’ tall. Det står for fullstendighet og totalitet som i skapelsens syv dager.

Syvtallssymbolikken i bibelen er unik.

Studerer man bibelen på originalspråkene som er gresk og hebraisk, og samtidig kjenner disse alfabeters tallverdi vil man finne at bibelen har en matematisk sammenheng. Bibelens første ord er: I begynnelsen skapte Gud himmel og jord. På hebraisk blir dette 7 ord og tilsammen 28 (4 x 7) bokstaver. Les Syvtallssymbolikken i bibelen er unik

28 regnes i mytologien som Gudinnens og også kvinnens tall. Det er månens tall og den kvinnelige naturs sykluser.

Den mye omtalte hviledagen

Når man først snakker om kalender og tidsforvirring undres jeg over hviledagen som er så viktig i religiøse miljøer og en stor årsak til strid dem i mellom. Noen hevder søndag, mens andre Lørdag. Hvis man prøver logikken her og bruker mennesket selv som målestokk, og tenker på den biologiske klokka, så er Mandagen den tyngste dag i uka.

Det er Mandagen som stort sett er den dagen da folk trenger hvile, man kan selvsagt si at det skyldes arbeidstiden og helg, men jeg tror det går dypere enn det. Dagen er jo også oppkalt etter månen. Og jeg tenker natt – hvile. Det er for meg logikk. I 1971 fulgte Norge andre land og endret den første dag i uka fra Søndag til Mandag, men først når vi da snur uka ser det ut til å bli rett. Man starter på Søndag, solens dag og slutter på mandag, månens dag, hviledagen.

Den biologiske klokka – A og B mennesket Det fins flere hundre rytmer i kroppen som denne biologiske klokka passer på. For eksempel søvn og våkenhet, kroppstemperatur, blodtrykk, hormonproduksjon og produksjon av avføring – alt dette varierer i løpet av et døgn. Les mer mener det er usunt å slåss mot den innebygde biologiske klokka

Ti av genene våre er så viktige at de blir kalt klokkegener. Alle mennesker har dermed en innebygd genetisk klokke som avgjør når på døgnet vi er mest våkne. Det sier seg selv at dette er viktig og skaper blant annet store problemer for mange i oppveksten som må tvinge seg til en annen rytme i for eksempel skolene. Dette ser ut til å tas lite hensyn til av styrende myndigheter ved tilretteleggelse av samfunnet. I Danmark har man oppfattet dette og begynt å eksperimentere med et B samfunn.

Les også; Vil stille den biologiske klokka med kjemikalier

Sjekk også; Zeitgeist [Religion] The Greatest Story Ever Told

Jeg deler ikke konklusjonen i denne filmen, men det er utrolig mye interessant stoff her. At religion er brukt som maktmiddel, også idag, er ingen hemmelighet, men jeg tror religion har noe for seg, noe jeg skal komme tilbake til. I filmen sies det at Moses ble funnet og oppdratt av en kongelig, men det var Faraos datter som oppdro Moses som sin egen sønn. I Apostlenes gjerninger 7:21 leser vi; Så ble han satt ut, men faraos datter fant ham og oppdro ham som sin egen sønn. Slik ble Moses opplært i all egyptisk visdom, og han var full av kraft både i ord og handling.

Zeitgeist [Religion] The Greatest Story Ever Sold (1of 3) [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=BNf-P_5u_Hw&w=480&h=380]

Zeitgeist [Religion] The Greatest Story Ever Sold (2 of 3)

Zeitgeist [Religion] The Greatest Story Ever Sold (3 of 3)

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere