Terje Knutsen

Alder: 0
  RSS

Om Terje

Følgere

Hva skjuler seg i SSBs rapport om bistand?

Publisert 11 måneder siden

SSB leverte nylig en rapport om befolkningens holdninger rundt bistand. Dag-Inge Ulstein gikk høyt ut og bejublet rapporten og sa «Dette tolker jeg som virkelig positivt. Ni av ti som støtter bistand, det er nesten absolutt alle.» Men hva sier faktisk rapporten? Er den så positiv som Ulstein og diverse medier skal ha den til? Eller avdekker den noe annet?

Det stemmer at 90% av befolkningen støtter bistand til Asia, Afrika og Latin-Amerika, men det spørsmålet sier ingenting om hvorvidt befolkningen støtter opp om det Ulstein og Norad holder på med, så la oss gå over de faktiske tallene i rapporten, og hva de forteller oss om befolkningens meninger og innsikt.

For å gjøre det enkelt så skal jeg komme med min konklusjon først, så får de som orker lese gjennom punktene under.

Ja, underøkelsen viser at 90% er for bistand til Asia, Afrika og Latin-Amerika, men dette er en svært overfladisk støtte. Det fremstår for meg som om det viktigste er å gi mye i bistand slik at en kan slå seg på brystet og si at vi er gode mennesker. De fleste aner ikke hvor pengene går, og hvorvidt bistanden er effektiv, virker ikke å være så altfor viktig heller.

Så til tallene:

Tabell 2.2 forteller oss at 30% av befolkningen mener at vi må «endre fokus fra nasjonal bistand til globale fellesgoder som biologisk mangfold, klima samt fred og økonomisk stabilitet».  43% sier «både/og».

Tabell 2.3 forteller oss at 24% mener at Norad bør «fortsette å gi bistand til de fattigste landene i verden» 39% sier både og.

I Tabell 3.1 og 3.2 blir vi fortalt at tallene for de som ønsker å endre bistanden til «globale fellesgoder» er de samme som tallene for de som ønsker å fortsette å «gi bistand til de fattigste landene i verden».

Så kan en spørre seg hvorfor de samme gruppene både ønsker å gjøre endringer og fortsette som før.

Tabell 4.1, 4.2 og 4.3 forteller oss følgende:

71% av befolkningen ønsker å beholde (56%) eller øke (15%) bistanden målt opp mot statsbudsjettet.

74% av befolkningen ønsker å beholde (56%) eller øke (18%) bistanden målt opp mot sosial- og trygdebudsjettet.

67% av befolkningen ønsker å beholde (56%) eller øke (11%) bistanden målt opp mot klima- og miljøvernsbudsjettet.

Med andre ord så har vi nå falt ned fra at 90% er enige i at vi skal gi bistand, til 71% som mener at vi skal fortsette å gi minst like mye i bistand som vi gjør i dag.  Ett ganske betydelig fall allerede der altså.

I kapittel 5 blir det hele enda mer interessant da det forteller oss at det bare er 39% som mener at bistanden som gir «gode (4%) eller veldig gode (35%)» resultater. 42% sier at det er «både og».

Det er også verdt å merke seg at SV er det partiet hvor de er mest for bistand (99%), men samtidig så sier 21% at de ikke vet, eller ønsker å svare på hvor de står når det er snakk om resultatene av denne bistanden.

Kapittel 6 forteller oss at ett klart flertall (93%) mener at vi må stille betingelser til bistand. Dette er altså flere enn de som er for bistand i utgangspunktet. Dag-Inge Ulstein var i desember 2020 svært avvikende på spørsmål om hvorvidt Norge vil stille krav for sin bistand.

Vil Ulstein etter å ha sett disse tallene fortsette å være på kollisjonskurs med folket slik han anklager andre for å være det på andre områder av rapporten? Eller vil han legge om kursen og følge folkets vilje?

Kapittel 7 ser spesifikt på Norads bistandsarbeid, her får vi vite at 32% av de spurte rett og slett ikke vet hvorvidt Norad er effektive i sin forvaltning av bistandsmidlene 27% mener at de i «svært stor (3%) eller ganske stor (24%) grad» er effektive i sin forvaltning.

Riksrevisjonen var i 2019 var svært kritisk til arbeidet til UD og Norad.

Kapittel 8 gir oss ett innblikk i personene som har svart på undersøkelsen. Her får vi vite at 89% er interessert i stoff om utviklingsland og bistand i media. 35% er sågar «svært eller en del interessert i dette».

Vi får også vite at 68% av de spurte ikke er i stand til å nevne ett eneste land som Norge har ett bistandssamarbeid med.

73% sier at de har kjennskap til FNs bærekraftmål, men det er bare 40% som sier at de har kjennskap utenfor navnet.

Det er bare 59% av disse 73% som vet at målene skal være nådd innen 2030, og bare 34% vet hvor mange bærekraftsmål FN har.

Så hva sier rapporten? Jo den forteller oss at folk flest støtter bistand selv om de har minimal kunnskap om hvordan pengene brukes eller om det bidrar positivt. 

Dette er en politikers drøm, så det er ikke rart han er glad og fornøyd. 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere