Tor Fagerhaug

Alder: 68
  RSS

Om Tor

Jeg studerer urkristendom, og har interessert meg for Islam. Jeg følger med i debatter,er generelt samfunnsinteressert. Jeg har valgt å følge Zarathustras lære og som konsekvens av det konvertert.

Følgere

Noe å tenke over

Publisert over 11 år siden

Harald Fagerhus skrev skrev noe tankevekkende på en annen tråd her. Jeg legger sitatet inn som egen tråd.

Hvor stort er det at Jesus hang på et kors og visste at han skulle stå opp om tre dager, mens vi andre risikerer å bli pint i hevetet for evig tid hvis vi ikke tror? Litt av et perspektiv.

Gå til innlegget

Dette er et eksempel på den ekstatiske profetperioden. En ekstatisk hendelse fremkalt av trommer, cymbaler og kjemi, hvor Jahve var krigsguden. Det kan muligens sammenlignes med norrøn berserkerkult, Samson passer inn i den konteksten. Kanskje enda bedre, de nordamerikanske indianerstammer ledet av høvdingen og medisinmenn som brukte ekstase i krigsdansen som oppildnet høvdingen og stammen til krig. Kong Saul ville vel i dag fått diagnosen manisk depressiv,men som i alle primitive kulturer var han besatt av en ond ånd

  1. Samuel 19:18-24

18 Da David hadde flyktet og var kommet unna, drog han til Samuel i Rama og fortalte ham alt det Saul hadde gjort mot ham. Så gikk han og Samuel til Nevajot og slo seg til der. 19 Da Saul fikk vite at David var i Nevajot ved Rama, 20 sendte han noen menn dit for å hente ham. Men da de fikk se profetflokken som var i profetisk henrykkelse, og Samuel som stod foran dem, kom Guds Ånd over Sauls utsendinger, så de ble grepet av profetisk henrykkelse, de også. 21 Saul fikk vite om dette og sendte andre menn. Men det gikk likedan med dem. Saul sendte folk dit for tredje gang, men de kom i profetisk henrykkelse, de også. 22 Til slutt gikk han selv til Rama, og da han kom til den store brønnen i Seku, spurte han: «Hvor er Samuel og David?» De svarte: «I Nevajot ved Rama.» 23 Så gikk han dit, til Nevajot ved Rama. Men Guds Ånd kom over ham også, og han gikk i profetisk henrykkelse hele veien til Nevajot ved Rama. 24 Saul rev av seg klærne, likesom de andre, og stod foran Samuel, grepet av profetisk henrykkelse, til han falt over ende. Og han ble liggende naken hele dagen og hele natten. Derfor sier folk: «Er også Saul blant profetene?»
   

Enda mer ekstatisk galskap, med krig som resultat

    1. Kongebok 22: 1-12

Arameerne og israelittene holdt seg nå i ro i tre år; det var ingen ufred mellom dem.  2 Det tredje året drog Josjafat, kongen i Juda, ned til kongen i Israel.  3 Da sa Israels konge til mennene sine: «Dere vet vel at Ramot i Gilead tilhører oss? Og så sitter vi stille og tar ikke byen fra arameerkongen!»  4 Og til Josjafat sa han: «Vil du være med på en hærferd mot Ramot i Gilead?» Josjafat svarte: «Jeg som du, mitt folk som ditt folk, mine hester som dine hester.»
     5 Men etterpå sa Josjafat: «Søk først råd hos Herren!»  6 Da kalte Israels konge sammen profetene, omkring fire hundre mann, og spurte dem: «Skal jeg dra i hærferd mot Ramot i Gilead, eller skal jeg la det være?» De svarte: «Dra opp! Herren vil gi byen i kongens hånd.»  7 Men Josjafat sa: «Er det ingen annen av Herrens profeter her som vi også kunne spørre?»  8 Israels-kongen svarte: «Det fins enda en som vi kunne få til å spørre Herren. Men jeg hater ham, fordi han aldri spår noe godt for meg, men bare vondt. Det er Mika, sønn av Jimla.» Josjafat sa: «Kongen skulle ikke tale slik!»  9 Da ropte Israels-kongen på en av hoffmennene og sa: «Skynd deg og hent Mika, sønn av Jimla!»
    10 Kongen i Israel og Josjafat, kongen i Juda, satt i kongelig skrud på hver sin trone, på en treskeplass ved byporten i Samaria, og alle profetene stod foran dem og sa fram spådommene sine. 11 Sidkia, sønn av Kena’ana, laget seg da horn av jern og sa: «Så sier Herren: Med disse skal du stange arameerne til du får gjort ende på dem.» 12 Alle de andre profetene spådde likedan og sa: «Dra opp mot Ramot i Gilead, så skal du ha lykken med deg. Herren vil gi byen i kongens hånd.»

Har disse profetene noe å si oss pr. Idag? Skal vi ta dette på alvor å bruke det i vår tid? Nei overhodet ikke, de fungerte i et stammesamfunn for 3000 år siden og verden har gått litt fremover. Det er historie og bør forståes utifra en bronsealderkultur hvor krig og hungersnød var hverdagen for folk flest. Ekstaseprofeter eksisterer den dag i dag i stammekulturer mange steder i verden, og er en kulturell kuriositet

Gå til innlegget

Jesus i Markusevangeliet

Publisert over 11 år siden

Markus evangelium kaptittel 18 vers 34-38

34 Så kalte han til seg både folket og disiplene sine og sa til dem: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 35 For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. 36 Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? 37 Og hva kan et menneske gi som vederlag for sin sjel? 38 Den som skammer seg over meg og mine ord i denne utro og syndige slekt, skal også Menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin Fars herlighet sammen med de hellige engler.»

Og han la til: «Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som står her, skal ikke smake døden før de ser at Guds rike er kommet med kraft.»

Hvordan kan man forstå dette?

Utfra en historisk tekstkritisk analyse sier Jesus som apokalyptisk profet: Guds rike er nært forestående, dere må omvende dere ellers vil menneskesønnen skamme seg over dere når han kommer i sin Herres herlighet . Merk at Jesus talte om menneskesønnen i 2. person. Helt klart og tydelig ikke om seg selv.

Han sa også helt klart at de som var tilstede der og da skulle bevitne guds intervensjon via menneskesønnen og enten gå fortapt eller ta del i Guds rike der og da. Tydeligvis ikke i en eller annen fjern fremtid. Det er også helt tydelig at han oppfordret folk til å kvitte seg med det jordiske og forberede seg på det som skulle komme, det var unødvendig å eie jordisk gods når verden uansett skulle forgå. Det var helt i tråd med den apokalyptiske tradisjonen når endetiden «nærmet» seg

Gå til innlegget

SDA

Publisert over 11 år siden

Nå begynner jeg å bli skikkelig lei av Syvende dags adventisters spamming og dominering av debattforumet. Kan det være mulig å få en intelligent debatt her? De bruker forumet her til  å overvelde debattantene her med bibelvers sånn at ingen utenom dem selv gidder og følge med

mvh Tor

Gå til innlegget

Surrogatmor

Publisert over 11 år siden

I henhold til den kristne tro ble jomfru Maria unnfanget av DHÅ og Jesus var guds sønn.

Med andre ord, var hun ikke da mottaker av donorsæd og guds surrogatmor?

Tor

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere