Tor Fagerhaug

Alder: 68
  RSS

Om Tor

Jeg studerer urkristendom, og har interessert meg for Islam. Jeg følger med i debatter,er generelt samfunnsinteressert. Jeg har valgt å følge Zarathustras lære og som konsekvens av det konvertert.

Følgere

Integrering

Publisert over 9 år siden

Har vi noen integreringspolitikk?

Når vi tar imot innvandrere tror mange på venstresiden at vi inviterer dem inn i det norske samfunnet. Vel det er en smule feil, det vi gjør er å invitere dem inn i det borgelige samfunn hvor det er et skille mellom politikk og økonomi, en dobbeltkultur innenfor felleskulturen. Mange på venstresiden tror at den muslimske innvandreren kommer fra en pakistansk kultur og ikke fra et orientalsk asiatisk samfunn som de godtar at innvandreren solidariserer seg med. Denne integrerende praksis kan bare foregå fordi integrantene godtar en rekke forenklede forutsetninger som har sitt utspring i tiden før immigrasjonen økte betraktelig. Den viktigste er tesen om at et borgelig samfunn er et sted hvor det hersker demokrati, at et demokratiet er et sted med valgavgjørelser  med allmen stemmerett. Årsaken til at vi har demokrati i et borgelig samfunn er at vi har skilt det politiske felt fra det økonomiske.

Men i den muslimske innvandrerens hjemland er det ikke slik. Der har islam stor makt, og dens eksistens er tuftet på at det ikke kan være noen adskillelse mellom politikk og økonomi fordi det politiske felt er erklært islamsk. Koranen slår fast økonomiske prinsipper og leveregler.

Dette setter innvandreren i en dobbeltkulturell rolle og integrantene ønsker at han beholder den rollen.

 

Problemet blir at innvandreren skal integreres, han er ikke inkludert i det borgelige samfunnets intrikate system ennå selv om integrantene forlanger at han starter sin integreringsprosess. Så hva gjør innvandreren? Han lar seg nemlig ikke narre. Svaret ligger ikke i en borgelig virkelighet men i en orientalsk illusjon, troen på imitasjonens makt. Den asiatiske måten beror på en konstant produktivitet, noe som er forbundet med forestillinger om at metodene for produksjon og ervervelseav rikdom er begrenset av trege naturgitte forhold. I motsetning til den kapitalistiske produksjon som er basert på fornyelse og utnytting av rikdomskilder i en industiell form.

All historie siden 1860  har vist at ethvert forsøk på industrialisering utenfor vesten har basert seg på etterlikning av vestlige institusjoner som fabrikker og parlament. Resultatet er at den jevne befolkning i muslimske land har falt for en illusjon om at demokratiet kan reduseres til et valgprinsipp mens det i virkeligheten er avhengig av adskillelse mellom politikk og økonomi.

Gå til innlegget

Ære og skam

Publisert over 10 år siden

Dette er antroplog Carol Deaneys studie av ære og skamproblematikken i en tyrkisk muslimsk landsby. Jeg legger den inn som egen tråd fordi den er for lang som kommentar til den andre tråden om undertrykking av kvinner i islam

Ære og skam i en tjuende århundredes Middelhavs kultur

Antropologen Carol Delaney har studert et system av ideer og praksis som

utgjør den ære-skam kode som anses gjennomgripende i Middelhavets kulturer, og gir

spesiell oppmerksomhet til betydningen av kjønn, makt og religion. Gjennom sin studie av en

tyrkisk landsby, Delaney oppdager en kodet ære / skam kompleks, en bestemt teori

av seksualitet og befruktning, nemlig en monogenetisk bygging av forplantningen som, i sin tur, er tilsvarende lik det religiøse begrepet monoteisme.

Monogenetisk formering: Mann frø og kvinne jord.

[9] Innen kjønnsforskning og feministisk studier, er det generelt anerkjent som den kulturelle

bygging av organer og den kulturelle konstruksjonen at kjønn går hånd i hånd. For

mennesker, tross alt, kroppene betegner, de mener ting, og betydningen av kroppen og

kroppslige forskjeller, slik som mannlige og kvinnelige kropper, er verken selvinnlysende eller

avledet fra “fakta” reproduksjon. Snarere er betydningen av organer kroppslige

Forskjellene er konstruert innenfor kulturer. Dermed blir sex organer kjønnets organer

(Delaney: 25-26). Når det gjelder den tyrkiske landsbyen som Delaney studerte, går

kjønnets organer hånd i hånd med en bestemt oppfatning av formering, at

bygdefolkets oppfatninger om hvordan livet blir til både iden kosmiske og jordiske virkelighet.

Landsbyboere forstår og diskuterer forplantningen i form av frø og jord, noen ganger siterer de

Koranen for å støtte sitt syn: “Kvinnen er gitt til deg som åker, gå der og så ditt

frø “(Sura 2.223). Den mannlige rolle i forplantningen er å plante frø. Det tyrkiske ordet for

mannsrollen, döllenmek, som betyr bokstavelig talt “å plante frø,” inkorporerer ordet Dol,

som betyr ikke bare “frø” men også “foster, barn.” Dermed er den mannlige rollen knyttet til Dol

som er mer enn gjødsling av egget eller å gi halvparten av sitt genetiske bidrag til barnet. I

planting av frø, gir den mannlige delen hele foster eller barn, ikke bare en del. Hans planting eller

såing innbefatter dol Yolu (“frø-banen,” det vi refererer til som skjeden)

Den kvinnelige rolle, da, er å tjene som såmannens sæd-seng, jorda

der han setter inn sitt livgivende frø. Den kvinnelige kroppen, som jord, mottar frø og

gir et medium der frøet vokser og hvor den vil bæres frem til fødselen

Selv om kvinnens funksjon er å gi den fruktbare jord,bruker landsbyboere oftere

ordet “feltet” for å beskrive kvinners rolle. Det viktige skillet mellom jord og felt

er at et felt er lukket, avgrenset av eierskap og synlig mark som tilhører

noen. Analogt er den kvinnelige kroppen “jord” før ekteskap når det blir en spesiell

manns “felt” (Delaney: 37-38).

Delaney betegner denne teorien om forplantning “monogenetisk” fordi det forutsetter at

det er bare er i det mannlige frø (DOL) det ligger liv,

fosteret, barnet (26-27). bygdefolkets tenker at bare menn har makt til å skape liv,

og at livet er teoretisk evig, så lenge menn fortsetter å produsere sønner i det uendelige.

Fra far til sønn, far til sønn, er frøet som livet overføres gjennom mange

generasjoner. Hvis en mann ikke har noen sønner,sier landsbyboerne at hans ildsted har slukket, en skjebne verre enn døden, for uten sønner, dør slektslinjen . I denne forbindelsen av menneskets

forplantning, menn gir liv, kvinner føder. Menn er såeren av frø; kvinner er jordstykket for

mannens såing, derfor er menn potente eller impotente, kvinner er fruktbare eller ufruktbare. Kort sagt,menn skaper livet; kvinner får liv fra skaperenMannens ære krever at kvinnen har skam

Denne konstruksjonen av befruktning definerer ikke bare hva en mann eller en kvinne er, men også ære og skam i landsbyen. “Ære og skam er former for sosial evaluering der

både menn og kvinner stadig er tvunget til å vurdere sin egen atferd og deres

forhold til andre “(Malina og Rohr Baugh: 370). Gjennom hele middelhavsområdet

er ære det maskuline kjønnet , det motsatte av det mannlige,er skam,det feminine kjønnet

Eller, for å si det annerledes, i denne kjønnsdelte arbeidsdelingen, legemliggjøres menns ære;

kvinner legemliggjør skam. I landsbyen er mannlige ære, offentlig anerkjennelse av

ens verdt og sosiale verdi,det som er bygget på den sosiale oppfatningen av evne til å skape liv, er

hans potens. æren som er bundet opp med en manns evne til å skape liv,

opprettholder familielinjen (den patrialkalske), avhenger også av hans evne til å forsikre

legitimiteten av hans farskap, dvs. at frukten av feltet hans er fra hans eget “frø”. Dermed avhenger mannlig ære av det som oppfattes som utøvelse av makt i to former: den seksuelle potens til å så

den livgivende frø, og den kraft som trengs for å beskytte og kontrollere tilgang til sitt “felt,” de

kvinner i hans husstand, begge sine døtre, er “jord” som en dag vil bli en

annen manns “felt”, og fremfor alt hans kone, som er hans eget”felt” (Delaney: 39). Mannens

ære, krever tiltak for å sikre at at mannens “felt” er strengt avgrenset og lukket.

I denne delen av forplantningen, mangler kvinnen makt i forhold til skaperen av livet. Derfor mangler hun mannens autoritet og kan ikke legemliggjøre ære som en mann gjør. I tillegg vurderer landsbyboerne kvinner som mangler faste grenser deres organer, imotsetning til de menn, som antas å være sårbare eller åpne.I et tyrkisk landsbysamfunn er en kvinnes verdi ikke avhengig så mye av hennes fruktbarhet, som er antatt av henne før det motsatte er bevist, men på hennes renhet og ærbarhet. Det er hennes evne til å garantere sikkerheten til en manns sæd

som gjør henne verdifull, derav, den vekten på jomfrudommen hennes før ekteskapet og hennes

troskap etter ekteskapet, som begge krever bestemte sosiale tiltak med sikte på grensen og

vedlikehold. I landsbyen er dette garantert sikret fremfor alt ved å dekke mennenes “felt” med

hjelp av en kvinnelig klesdrakt og sømmelig oppførsel (Delaney: 40).

Hun er bevisst at hennes rykte bæres av patriarkens omdømme, en kvinne eller jente

er oppdratt til beskjedenhet, og vaktsomhet. Dermed bærer hun skam,

en bekymring for og følsomhet for omdømme,for sin egen del og av patriarken (se Malina

og Rohrbaugh: 371; Cairn). Derfor, for å bevare sitt rykte bærer jenta skaut (hijab) og volumiøse klær selv om hun er på sitt eget område. Dette for å unngå blikk når ubeslektede menn er til stede, og og mannlige slektninger ikke er til stede. Ved å gjøre så hun viser at hun er sømmelig og ren ikke åpen og uren av en annen manns sæd eller hans potente gjennomtrengende blikk. Hun er trygg i en innestengt tilstand før ekteskapet, da hennes ektemann utøver sin makt og retten til å utøve det, hans autoritet, til å åpne henne og å plante sin sæd i hennes (Delan ey: 42).

Tilsvarende, en voksen kvinne, som er på reise, må alltid være beskyttet av en mann, enten

far, ektemann, bror eller sønn, og dette er symbolisert ved å bære skaut (hijab). En kvinne

som går udekket (uten hijab) blir sett på som åpen for seksuelle tilnærmelser fra

menn, det er som om hun åpenlyst stiller ut sine private deler. Øyet av begjær,s om ikke

forandrer retning, er tenkt å trenge gjennom kvinnen, forurense henne, og hun vil få skylden for å ha

mottatt og akseptert det. Kort sagt, fordi det må ikke være tvil i landsbyen om en

manns autoritet i forhold til sin “felt”, en jente eller en kvinnes kropp må være lukket og

tildekket, for hennes rykte reflekterer ære på hennes ektemann eller skam i offentlighetens søkelys.

Mannlig ære fordrer kvinnelig skam, dvs. reserveverthet, beskjedenhet, forsiktighet (Delaney: 38).

Gitt det logiske at kvinnene tildekker seg som beskrevet ovenfor, er det ikke overraskende at dette ikke gjelder menn. I denne konstellasjonen av formering og kjønn,er mannlig seksualitet en kilde til stolthet, for med det er menn skaperen av livet. Ikke overraskende, da forplantningsorganet,

penis, er en kilde til ære og er faktisk i fokus for oppmerksomheten i omskjæring ritualet

som markerer overgangen til manndom. I landsbyen studert av Delaney, tar omskjæring

sted mellom syv og tolv og regnes som den første testen av mandighet, for en

gutt som overlever denne ildprøven uten gråt får en følelse av stolthet som er fokusert på

forplantningsorganet, kilde og symbol på styrke hans, og så også i hans ære. Mens den

kvinnelige overgangen til kvinnelighet krever tildekkning med et skaut. Ritualet for

menn i samfunnet er en høytidelighet.Den utbredte antakelsen er at kvinnelig seksualitet er iboende umettelig, eller i det minste vilkårlig. Den tyrkiske landsbyen, er det antatt at en kvinne, overlatt til seg selv, har ingen motstand mot menn, derfor, hvis en mann og en kvinne er alene sammen i mer enn tjue minutter, har de hatt samleie, ikke fordi kvinnen har blitt overmannet av mannen eller hennes egne ønsker, men fordi hun er antatt å ikke ha noen makt eller kan yte motstand. Det er fordi kvinner er tenkt å være sårbare og åpen for overtalelser at de må være sosialt inneluket eller tildekket

Gå til innlegget

Amos

Publisert nesten 11 år siden

Jeg satt igår kveld å bladde litt i GT, i og med at jeg har brukt bibelen i tre år som studieverktøy har jeg stor glede av å lese i den. Jeg tok frem profeten Amos, han er den profeten som hadde mot til å gå i forbønn for de svake til Jahve.

Amos, gjeteren fikk kallet fra Jahve om å profetere Israels undergang og fangenskapet i Babylon, han proklamerte domsord mot de velstående og de ekstreme sosiale forskjellene.

I kapittel 5:4 sier han:

Hør dette ord, dere Basan-kyr,
dere som bor på Samarias fjell!
Dere undertrykker småkårsfolk
og knuser de fattige.
Dere sier til mennene deres:
«Kom med vin, så vi får drikke!»
2 Herren Gud har sverget ved sin hellighet:
Se, dager kommer over dere
da dere skal slepes bort med haker
og de siste av dere med fiskekroker.
3 Gjennom revner i murene skal dere gå ut,
den ene etter den andre.
Dere skal drives bort til Hermon,
lyder ordet fra Herren.

Dette er ord som er aktuelt i enhver tid, men var sjokkerende og ikke minst modig da det ble sagt.

Stakkars Amos hadde mange runder med seg selv og Jahve i ensomhet, han var ikke helt sikker på om han hadde mot til å gjøre jobben og var ikke helt overbevist.

Kapittel syv er min favoritt. Der går han i forbønn for de Jahve skulle dømme. Jeg humrer hver gang jeg leser det.

Dette syn lot Herren Gud meg se:
Han skapte gresshopper
da håen tok til å vokse;
det var håen etter kongens slått.
2 Da de hadde ett opp alt gresset i landet,
sa jeg: «Tilgi, Herre Gud!
Hvordan kan Jakob berge livet,
han som er så liten?»
3 Da endret Herren sitt forsett.
«Det skal ikke skje,» sa Herren.
4 Dette syn lot Herren Gud meg se:
Herren Gud kalte ilden til strid.
Den slukte det store havdyp
og holdt på å ete opp landjorden.
5 Da sa jeg: «Hold opp, Herre Gud!
Hvordan kan Jakob berge livet,
han som er så liten?»
6 Da endret Herren sitt forsett.
«Heller ikke det skal skje,» sa Herren Gud.

 

Når jeg leser vers 5 må jeg le, her sier han til Jahve, Hold opp herre! Han var ikke så rent lite modig, gjeteren. Nå er jo allegorien Jakob bildet på de fattige som han forsvarte med nebb og klør men selve teksten kan minne om norske eventyr språklig og er fornøyelig når han argumenterer med "Hvordan kan Jakob berge livet, han som er så liten?" Jeg ser for meg en megler som forsvarer en fattig småbruker som er i ferd med å miste levebrødet sitt på en tvangsauksjon. Amos har også blitt brukt av radikale som et godt eksempel som en forkjemper  for de fattige i vår tid.

Disputten med Amasja kunne ha skjedd også idag og er leseverdig . Jeg ser for meg en dårlig advokat som lever av å lure andre og som plutselig får en ærlig konkurrent i kontoret ved siden av. Eller en forretning som får besøk av TV2 hjelper deg

12 Siden sa Amasja til Amos: «Gå din vei, du seer, kom deg av sted til Juda! Der kan du ha ditt levebrød, der kan du være profet. 13 I Betel får du ikke lenger tale profetord; fordet er en kongelig helligdom, ja, et rikstempel.»

14 Da tok Amos til orde og sa til Amasja:
Jeg er ikke profet
og hører ikke til noe profetlag.
Jeg er gjeter og dyrker morbærfiken.
15 Men Herren tok meg bort fra saueflokken,
og Herren sa til meg:
«Gå og vær profet for Israel, mitt folk!»
16 Så hør nå Herrens ord:
Du sier: «Tal ikke profetord mot Israel,
og prek ikke mot Isaks ætt!»

GT er absolutt ikke kjedelig lesning, ihvertfall hvis man kan assosiere med en smule humor.

 

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

feiringer i Azerbadjan

Publisert rundt 11 år siden

Det øverste bildet er fra Sadeh feiringen i Baku. De hvitkledde er zarathustriske mobeder (prester)

Det nederste bildet er ildtemplet i Baku som brukes flittig

Gå til innlegget

Til Kjersti Aspheim Gnostisismen

Publisert rundt 11 år siden

Kjersti Aspheim ba meg om å legge ut en tråd om gnostisismen. Jeg har skrevet en tidligere så jeg legger like godt ut den så flere kan lese og eventuelt kommentere.

 

En av de mer kjente Jesusbevegelsene i oldtiden er Gnostikerne. De bestod av en rekke forskjellige sekter som hadde en ting felles. De hevdet at man måtte ha «gnosis» (Gresk for kunnskap) for å bli frelst. Vi vet at Gnostikerne var utbredd rundt mestparten av middelhavsområdet, særlig i de større byene i Egypt, Syria, Lilleasia og Gallia i det andre og tredje århundre.

Gnostikerne var svært ulike og trodde radikalt forskjellige ting. Noen var enig med Markion at Jesus var ånd og ikke menneske. Jesus representerte en helt annen gud enn den som hadde skapt verden. Andre derimot hevdet at Jesus besto av to forskellige vesener, den menneskelige Jesus og den åndelige Kristus. Disse gnostikerne var enige med adopsjonistene (som jeg skal skrive om i neste tråd) at Jesus var det mest rettferdige mennesket i verden og at noe spesielt hadde skjedd da han ble døpt.De hevdet at under dåpen steg den hellige Kristus ned i mennesket Jesus og ga han evnene til å helberede, og spesielt til å undervise. Rett før Jesus døde på korset steg Kristus opp fra mennesket Jesus og for til himmelen. Dette var grunnen til at Jesus ropte i smerte fra korset. « Min gud, min gud, hvorfor har du forlatt meg» (Markus 15:34)

Hvem var denne guddommelige Kristus? For mange Gnostikere var han en av mange himmelske vesener som representerte den himmelske virkelighet. Dette var helt ulikt de jødekristne (adopsjonistene) som hevdet at det var en gud, og Markionittene som hevdet at det var to. Gnostikerne aksepterte eksistensen av mange guder. I noen av de Gnostiske trossystemene var det 30 ulike guder, i andre opptil 365. Uansett, den sanne gud var ikke GT,s gud. Ulikt Markionittene trodde de ikke at GT,s gud kun var hevngjerrig og rettferdig. En gud med høy standard (loven) og liten tålmodighet med de som ikke overholdt den.

For mange av Gnostikerne var skaperguden i GT ond og verden han hadde skapt likeså.

Gnostikerne følte seg fremmed fra denne materielle verden og de visste at de ikke tilhørte denne virkeligheten. De var åndelige vesener fra den himmelske virkelighet som hadde blitt fanget i den materielle virkelighet av den onde Gud og hans medhjelpere.

En Gud fra den himmelske virkelighet hadde tatt bolig i mennesket Jesus og forlatt han rett før hans død for at han kunne dele kunnskap (gnosis) med de fengslede sjeler slik at de kunne unslippe den materielle verden.

Dette var en hemmelig kunnskap som ikke innbefattet alle mennesker, selv ikke alle kristne. Den var ment for de få utvalgte, Gnostikerne. De benektet ikke at Jesus hadde undervist mange andre mennesker, men at han reserverte de hemmelige kunnskapene (gnosis) som ledet til frelse kun for de utvalgte som kunne leve opp til dem.

Gnostikerne formidlet sitt budskap muntlig og hevdet at ved en nøye og varsom lesning av apostlenes skrifter ville finne et skjult budskap under overflaten. For Gnostikerne var det ikke den bokstavelige mening som gjaldt. Sannheten for å oppnå frelse lå i det skjulte budskapet, et budskap som kun var tilgjengelig for de Gnostiske fortolkerne

Siden de ikke var bundet til den materielle verden var de heller ikke så opptatt av å samle tekster som var autorative. Flere Gnostikere satte stor pris på Johannesevangeliet samt en rekke andre evangelier som Thomasevangeliet, Mariaevengeliet, Filips evangelium, Judasevangeliet og Sannhetens evangelium. Disse ble funnet i Nag Hammadi i 1948. Hvert evangelium var ment til å åpenbare de skjulte sannhetene som Jesus og apostlene formidlet

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere