Terje Johs. Johansen

Alder: 69
  RSS

Om Terje Johs.

Følgere

Innlegget bare forsvinner

Publisert over 11 år siden

Flere ganger nå har kommentarene mine bare forsvunnet. Noen ganger glemmer jeg å ta kopi, men de gangene jeg gjør det og likevel forsvinner, får jeg heller ikke kopiene tilbake. Jeg logger meg inn på vanlig måte og mens jeg gjør meg flid ved en kommentar blir jeg logget ut uten at jeg oppdager det. Da jeg svarer med publiser knappen, forsvinner hele greia ut i tåka. Er det noen steder dette kan hentes igjen? Det skulle være slik at disse innleggene ble lagt på en fil under min profil slik at jeg hadde mulighet å ta det fram igjen når det klikker på denne måten. er det mulig?

Gå til innlegget

Hva nå USA?

Publisert over 11 år siden

Ja, hva nå USA?  Jeg leste i VL dette:   http://www.vl.no/verden/article5017740.ece

USA er bekymret for verdens muslimer, samtidig som de har diskutert å fjerne Gud på deres dollar seddel, men heldigvis gikk nok ikke det denne gang. Hva er det som skjer? USA angriper og kritiserer jødene for deres bygging i Øst-Jerusalem, samtidig som det kommer melding om jødehets verden over. USA har vært Israels viktigste allierte, men nå går bibelen i oppfyllelse rett foran øyne våres. Israel skal stå alene i den siste tid.

Hvordan blir USA bekymret for muslimene verden over, samtidig som de kriger i Afganistan og Irak? Er dette: "God dag mann økseskaft" politikk? Er dette begynnelsen til enden for USA? Bare på noen få år har det gått i nedoverbakke for dem. De skylder Kina masse penger samtidig som de møter nederlag på nederlag i den vestlig verden i forbindelse med konferanser etc. Nå lurer jeg virkelig på hvordan FRP vil reagere på dette? Vil de forsvare Israel eller støtte USA i kritikken, eller vil de holde seg tause? Nå får FRP og Høyre virkelig prøvd seg. Interessant å høre deres meninger!

Gå til innlegget

Jødehat i Norge blant muslimene

Publisert over 11 år siden

Var det noen som så lørdagsrevyen i NRK hvor de tok opp jødehets blant muslimer? I denne repotasjen kom det fram rystende episoder om vold fra muslimenes side hvor de hadde påbegynt en henging av en jødisk gutt. Dette skjer altså i Norge. Denne faren ville ikke gi seg til kjenne fordi han var redd for gjengjeldelse, ikke annet enn fordreid stemme og at han var sladdet. Jeg vil rose NRK fordi de tok opp denne saken. Det var et rystende innlegg som gjorde virkelig vondt å se. At dette skjer i 2010 er sjokkerende. Muslimene i dette landet har fått pose og sekk. Norske myndigheter har omtrent sleika gulvet til muslimene, og så er dette takken. Det kom frem hvordan de skulle drepe jødene. De siterte fra koranen om hvordan slikt skulle skje. Barne tv i den arabiske verden viser hets og hat mot jødene. De oppfordrer til å drepe hver jøde de kommer over.

Når skal den norske regjering våkne opp? Dette er så hårreisende at jeg vil bare spy. Her må Støre gripe inn og ta itu med dette og refse palestinerne slik at verden får høre om dette. Norge er nå på randen til å bli en muslimsk stat hvor nazister gnir seg i hendene. Jødiske barn tørr ikke å gå på en vanlig skole her i frykt for terror fra muslimer. Denne faren som stod fram ville flytte fra Norge. Er det slik vi vil ha det? Vi skryter av at vi er det beste landet i verden å bo i, så viser vi hele verden at vi har nazi tendenser. Skam Norge. Dette er så sykt at jeg har ingen ord. Nå må politikerne komme på banen, for dette går ikke lenger. Dette minner meg stygt om dagene før 1940. I dette programmet kom det også fram at norske og muslimske ungdom kritiserte Hitler for at han hadde gjort en for dårlig jobb. Jeg sier: Gud noterer seg dette. I 1940 fikk vi krig. Hva nå, Norge?

Gå til innlegget

Hva ville du ha gjort...?

Publisert over 11 år siden

Hva ville du ha gjort om den vanlig radio og tv sendingen ble plutselig avbrutt og det ble sagt: Vi har fått beskjed at Jesus kommer igjen om en time.... Hva hadde du gjort?

Gå til innlegget

Er adventistene siste dagers galatere?

Publisert over 11 år siden

Ja, du hørte riktig! Dette har jeg lurt på etter som de hevder at loven er ennå i funksjon blant de troende, og hvor de også hevder at det å holde høytider,nymåne og sabbatten og ikke minst mat, er det riktige, enda skriften tydelig går i mot denne form for lære, kan jeg ikke forstå noe annet at adventistenes lære er den samme som Galaterne slet med.

Jeg undrer meg over at dere så snart vendere dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde, til et annet evangelium, skjønt det ikke er noe annet; det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Gal.1,6-7

Paulus hadde latt galatere lykkelig etter seg etter hvert som han reiste rundt med evangeliet og startet menigheter i byene rundt om. Galaterne begynte i ånd, for det var vekkelse der. Men midt oppe i denne vekkelsen stakk det seg frem noen vranglærere som hevdet at det å tro på Jesus ikke var nok. De måtte forsette kristenlivet med lov-gjerninger, ved å holde seg til loven. Og på den måten blir vår frelse, ikke avhengig av nåden, men av gjerninger ved å holde loven. Disse menneskene gikk rundt og fortalte at Paulus var en vranglærer fordi han sa at frelsen beror på troen og nåden og ikke lov-gjerninger. De reiste bust og kalte Paulus for vranglærer og en falsk profet, enda han hadde vitnet for dem at han var en utvalgt apostel, ikke utvalgt av mennesker eller ved noen mennesker, men ved Jesus Kristus og Gud Fader.. Gal.1,1. For han sier videre at det evangelium som ble forkynt av ham, ikke er fra noen menneske, ei heller hadde han lært det av noen menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring.

Er dette kjente toner hos adventistene? De mener uttrykkelig at Paulus var en vranglærer fordi han forkynte nåde i stedenfor loven.

Da sier Paulus: Har dere gått helt fra vettet? Dere begynte i ånd, men nå vil dere fullføre i kjøttet? Paulus var helt forskrekket over deres holdning til evangeliet. Var det ved lov-gjerninger dere fikk Ånden, eller ved å høre troen forkynt? Ja, det var tydelig disse galaterne hadde blitt forhekset av de falske lærerne. Se. Gal 3. Paulus gikk så langt at han sa de var grepet av et annet evangelium, og ved å forkaste det sanne evangelium og la seg legge under loven, blir de regnet som forbannet. For selv om en engel fra himmelen forkynner dere et annet evangelium enn det som vi har forkynt dere, han være forbannet.. gal.1,8. De som angriper nåden og forteller at vi må holde loven, er forbannet. Veldige sterke ord av Paulus, for han sier videre: Jeg akter ikke Guds nåde for intet, for er det rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død forgjeves. Gal.2,21.

Loven kunne ikke frelse noen. Den hadde sin misjon før Jesus kom, for den skulle fortelle deg at alle mennesker trengte en frelser. Loven skulle være tuktemester til Kristus hvor den skulle minne deg på hvor dårlig menneske du er. Den kunne fortelle hvem du var eller er, men den kunne ikke hjelpe deg på noe vis. Kjødet vårt stod loven i mot slik at den kunne bare fortelle deg hvordan ståa var. Jeg, elendige menneske, hvem skal hjelpe meg, spurte Paulus da han fortalte om mannen under loven i Rom.7. Jo, svaret fikk han da han skrev det 8 kap. Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, for dem som vandrer i Ånden.. altså frelste mennesker som har tatt sin tilflukt til ham i og ved troen alene. Ingen lov-gjerninger eller ved å prøve å holde de 10 bud. Det er ingen som klarer det alene, for Paulus sier i kapt.8,v.4...  for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke  vandret i kjødet, men etter Ånden... Kristus ble lovens ende. Derfor når vi kommer til ham oppfyller han loven i oss slik at det blir et normalt liv for oss å leve. Da lever vi i frihet og ikke under trelldommen som loven ble gjort til fordi vårt kjød stod loven i mot. Kjødet vårt ville absolutt ikke bøye seg for loven, enda vi var bundet til den så lenge vi levde... Men da kom Jesus som oppfylte den slik at loven ble tilslutt en endestasjon hos Jesus, han som var den eneste som kunne oppfylle den. Derfor er vi i en ny pakt, nådepakten hvor vi kommer til tro ved nåden, uten hjelp av gjerninger.

Derfor når jeg hører om alt det som skrives her på VL at vi må holde sabatten og loven for å komme til himmelen, er disse etter bibelens ord, vranglærere som prøver å forhekse andre med sin lære. Dette florerer innenfor adventistene, og slik lære må vi advare i mot. De blåser i sine trompeter og sier at om du og jeg ikke holder sabbatten, kommer vi til helvete. Dette er bare pølsepreik som ikke har noe jemmel i Guds ord. Til frihet har Kristus frigjort oss, og la oss ikke legge under trelldommens åk igjen. Hadde Gud lagt frelsen under loven og vi hadde hatt muligheter til å klare holde den, hadde frelsen blitt vår fortjenste. Da behøvde vi ikke å takke Gud for frelsen, for da hadde det vært vår lønn. Gud gir ingen menneske ære for frelsen. Derfor har Gud gjort det slik at det er ved kun frelse ved nåden og troen på Kristi fullbrakte verk på Golgata, der han ved sitt blod frelste oss og frigjorde oss fra lovens forbannelse i det han ble en forbannelse for oss fordi han tok våre synder på sitt legeme, og naglet synden til korset. Han tok ikke synden i sitt legeme, men på sitt legeme. Jesus var ingen synder, men han ble gjort til synd for oss slik at Gud måtte ramme ham for sin vrede over synden. Jesus mottok Guds vrede fordi han tok straffen som vi skulle ha på seg. Gud gjorde ham ikke til en synder, men han ble gjort til synd. Han var uskyldig og ren, uten synd. Derfor kunne han også straffe synden. Djevelen kunne ikke holde på ham fordi han var ren, ei heller ikke døden kunne det. Hadde Jesus vært en synder, kunne djevelen ha sin del i ham, og døden kunne beholdt ham. men ingen av dem kunne holde ham igjen, fordi han var ren uten synd. Kjære venn! Du er fri fra loven så lenge du er i Kristus. Han kjøpte deg fri fra den!

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere