Terje Johs. Johansen

Alder: 69
  RSS

Om Terje Johs.

Følgere

Publisert over 3 år siden

Profetier er skrevet for at de kommer. Skriftens ord blir alltid oppfylt. Ja det er vel dette som nå kanskje vil skje i Syria at Damaskus vil bli bombet sønder og sammen. Men i kjølvannet av dette er det også en annen profeti som vi venter på, nemlig Gog krigen. Dette er ikke Harmageddon krigen, for den kommer senere, men det at Russland, Iran, Tyrkia ,m.fl som vil komme med styrker til vestbredden for å hevne seg på Israel. Når vi leser om dette i Esek.36 og 37 ser vi at nå vil Gud gripe inn og knuse Gog hopen i Judea og Samarias landområde som kalles vestbredden. Dette tror jeg vil komme like etter bombingen av Damaskus som en hevn. Men denne hevnen går som sagt ille for disse landene. Etter at disse store aktørene blir borte vil Europa ligge åpent for anti krist komme slik at Gud kan utføre den siste dommen over jorden.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
Dag Løkke – gå til den siterte teksten.
Forsto hva? Jeg har ikke vokst opp med sterke bilder av "blodet". Derimot har jeg et forhold både til korset og til den tomme graven. Jeg tror altså på Jesus som vår frelser. Jeg vet riktig nok ikke hvor mye jeg "forstår" av det, men jeg takker for det.  

Det var jo Jesu blod som rant fra hans sår på korset som renset oss fra all synd. Det er jo dette som frelser oss. Det å forstå dette må det en forkynnelse til, for troen kommer av forkynnelsen. Jesus er jo det slaktede lam som Johannes ser i åp.5.6-9. Legg spesielt merke til v.9... og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt... Her sier skriften at Jesus kjøpte oss til Gud fra verden med sitt blod..

Da Jesus døde her nede på korset, ble han tatt ned fra korset og lagt i en grav. På den 3dje dag stod han opp. Dåpen symboliserer det samme. Vi må til korset og bli frelst. Dette gjøres ved at vi tar i mot hans frelse .Etter som vårt gamle liv nå er død, for romebrevet sier: Vi som er avdød fra synden... for vi som er døpt, er døpt til hans død. For Paulus sier videre: Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at likesom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal vi også bli det ved likheten med hans død, osv. Rom.6

Vi dør altså Kristi død når vi tar i mot ham. Derfor må vi også begraves slik han gjorde det. Her brukes det vann. Vi begraves i et element ved full neddykkelse, og reises opp slik Jesus stod opp igjen fra graven. Dette symboliserer frelsen, død og begravelse og oppstandelsen med vårt liv. Derfor ligger dåpen under tro og bekjennelse. Vi må først bli frelst, så døpes. Vi må forstå det vi skal gjøre. I apgj leser vi om alle de som hørte først ordet og kom til tro. Alle som hørte ordet og som kom til tro, ble døpt. Dåpen legges til tro. Hvordan kan et barn forstå dette som ikke forstår noe annet enn kjærlighet og varme fra mor. Dette er en vranglære som den katolske kirke innførte på 2-300 tallet, dessverre. Dåpen er en god samvittighets pakt med Gud. Når vi fullfører dette har vi også løfte om DHÅ. Disiplene spurte de som hadde kommet til tro den gang om de hadde fått DHÅ. De fleste hadde ikke hørt om DHÅ hadde kommet. Da spurte disiplene hvilken dåp de hadde blitt døpt med, og de svarte: Johannes dåp. De lot seg døpe da til den Herre Jesu navn. Så la de hendende på dem og da kom Ånden over dem. Dere som har blitt "døpt" som barn, kan trygt døpes igjen i det dere forstår hva som skjer i denne handlingen. Troen og bekjennelsen er det viktigste i dåpen. Vi blir jo ikke frelst ved gjerninger, men av nåde uten gjerninger.

Jeg har sagt dette i mange år at det ikke er frelse i dåpen, men det er dåp i frelsen..


Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
De brakte små barn til ham for at han skulle legge hendene på dem og be, men disiplene viste dem bort. 14 Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike som dem.» 15 Og han la hendene på dem. Så dro han bort derfra. 

Hvordan får du barnedåp ut av disse skriftstedene?

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
Dag Løkke – gå til den siterte teksten.

Det er jo selvsagt Jesu blod som renser fra all synd. Trodde du forstod det!

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
Jan Bording – gå til den siterte teksten.
Jeg vil stille deg et spørsmål: Jeg ble døpt som barn, vokste opp i en ikke-kristen familie, men fikk en åndelig opplevelse som 16 åring, som ble vendepunktet for meg. Jeg kjenner at Ånden lever i meg, jeg vet at Gud elsker meg. Jeg lever i nåden og har gjort det i 53 år nå. Nå sier du at dette er feil. Jeg er ikke døpt på riktig måte. Men om jeg skulle la meg døpe på nytt nå, ville jeg føle det som et svik mot Gud. Det ville være å underkjenne det han har gitt meg. Men du vil altså at jeg skal døpes på nytt, eller?

Dåpen er som sagt knyttet opp til troen. Her må troen på Jesus være det første, så dåp. Paulus sier: Strid troens gode strid, grip det evige liv, som du ble kalt til, du som og har avlagt den gode bekjennelse for mange vitner. 1.tim.6.12. Bekjennelsen at du har mottatt Jesus som din frelser må som sagt være det viktigste når du går i dåpens grav. En barnedåp er ingen dåp. Her kan ikke et barn som aldri har blitt stilt på et valg om å bli frelst og renset fra sin synd, bli frelst. Det er kun blodet som frelser. Et menneske må som sagt høre ordet om Jesus og frelsen slik at vedkommende kan bekjenne den gode bekjennelsen ved å ta i mot ordet til frelse. Vi vet at troen kommer av forkynnelsen, for med hjerte tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Rom.10.10. Hvordan kan et barn bekjenne en slik tro? Alle forstår da at dette ikke er bibelsk.

Det du må gjøre, kjære bror, er å bekjenne for makter og myndigheter i denne verden og i den åndelige verden, at du vil følge ham. Dette er en god samvittighets pakt med Gud, da du døper deg til Kristus. Først da kommer løfte om Den Hellige Ånds gaver.


Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere