Kjell G. Kristensen

Alder: 7
  RSS

Om Kjell G.

Følgere

Bilder fra den grønne tankesmia

Publisert 7 måneder siden

MDG vil ikke lengre satse på elbiler i byer, men vil heller ha dem ute på landet.

MDG vil ikke lengre satse på elbiler i byer, men vil heller ha dem ute på landet. Dette er så på jorde at det nesten ikke har noen hensikt i å kommentere engang! Man blir nemlig ikke kvitt forurensingen i byene med elbiler likevel. Så hva gjør man når man innser at det man så fint trodde på ikke slår til? 

Disse tunge tekniske vidunderbilene forurenser nok mye mer enn en skulle ha trodd på forhånd – svevestøvet ligger som en tung brem rundt hodene til miljøpartiet de grønne... så da er det snart bare el - sparkesykler, elsykler og vanlige svettesykler igjen å satse på i trafikken, det har gammel beplantning fått merke på utbygging av sykkelveier som nesten ingen vil ha innenfor Oslos bygrense.

MDG brenner ennå for elbiler, men nå er det landsbygdene som bør bruke dem, der hvor det nesten ikke er strømkapasitet nok fra før, vil nok både strømpriser og vindkraftverk få seg et skikkelig løft for oppgradering?

 Jeg kjenner flere som ikke har nok ladekapasitet hjemme, fordi strømnettet ikke har grove nok kabler. Så der hvor man trenger rekkevidde for kjøretøy mest, der vil MDG plassere elbiler med den dårligste rekkevidden, og hvor strømnettet er så dårlig utbygd at hurtiglading ikke kan foregå hjemme, da må en eventuelt lade bilene med mye lavere ampere, og med lang ladetid.  Spørsmålet da er jo om arbeidsfolk som skal ta seg til og fra jobb får innebygd denne utvidede ladetiden i jobbsammenhengen?

MDG må nok gå en ny runde med seg selv og kanskje først sørge for at lading av elbiler på landet bør legges i selve veibanen, slik svenskene nå prøver dette ut. Da vil ikke strømmen som elbilene bruker belaste de tusener av hjem som sårt trenger strømnettet til klesvask, matlaging, varmtvann og varmepumper - siden oljefyring og vedfyring nå nesten er blitt til en forbannelse. - Man ser ikke lengre at det er oljen som har ført oss dit vi er i dag, slik at en kan hovere med at Norge nå er det land i verden med høyeste andel i støvproduserende elbiler!

Stort sett behøver man da ikke disse tunge batteriene hvis man kjører på elektrisitet fra veinettet, men heller et mye mindre et ville da klart seg. Det hadde latt seg gjøre i byer også, og svevestøvet ville så å si forsvinne av seg selv...?

Men svevestøvet er man jo ikke kvitt i den forstand ved bare å flyttete på det fra by til land? Byene blir kanskje kvitt det når den dagen kommer at elbilene har fått vinger...men det vil sikkert møtt på noen hindringer med alle dronene som svever over hodene og ville blitt en ny utfordring?

Utviklingen går nå så fort frem i alle retninger, at det skal noe til bare det å få tenkt seg godt nok om på alt som kan gå galt når man først har tenkt på å utfordre det klimatiske. Hva da med hele den turismen som ikke kunne tenke seg noen annen ferie enn å kunne reise utenlands med fly? Det finnes vel ikke noe så forurensende som å reise med fly? Men de er jo ikke med i miljøregnskapet engang - man bruker heller ordet kvoter - vel, en sjekk må jo engang innløses den også for å få kontroll i et regnskap? Utslipp reduseres nemlig ikke gjennom kvoter, men tillater at de går som før uten inngripen fra miljøpartier  eller andre...

Så mye forurenser flyturene dine – Dagsavisen 

Svevestøvet fra elbiler på landet blander seg vel med bøndenes støvskyer når det pløyes og harves på åkrene tenker man vel - eller så gjør man ikke? Uansett - her løses jo problemet tilsynelatende for MDG med svevestøvet som elbilene pløyer opp fra landeveien. Men det kommer nok opp målestasjoner der også etter hvert som vil måle hva som er veistøv fra asfalt, og hva som er vanlig jordstøv fra åkeren. Satelittene er nå så smarte at de måler nok dette også... om de er pløyd eller bare gråe av veistøv fra asfalt?

Det er jo ikke sikkert at det er så sunt for dyrene å få i seg for store mengder asfaltstøv – selv om det påståes at den også har blitt grønnere, så beror det kun på senket temperatur av den under selve asfalteringen.... så det vil nok gå ut over fóret til husdyra og maten vi skal leve av til slutt, og da kan man like gjerne ha bilene i byene hvor de først var ment for å få ned forurensingen?

Og dessuten, hva vil så Veidekke si til at deres planer for en halvering av CO2 utslipp for asfaltering innen 2030 kanskje vil gå i vasken når de ser å måtte asfaltere tykkere lag pga av dypere hjulspor etter at alle disse batteritunge kjøretøyene som skal kastet ut av byene og ut på landeveiene?

 Det vil jo absolutt øke mengden i asfalteringsarbeid, og slik sett vil det motvirke Peabs arbeid og forskning på miljøvennlig asfalt. Det nytter lite å arbeide for få å ned CO2 utslippet for asfaltering når mengden asfaltering stadig stiger og spiser opp miljøgevinsten, da er man til slutt like langt? Så grønn asfalt eller grønne partier finnes nok egentlig ikke, tanken er god, men forsettene er dårlig gjennomtenkt?

MDGs neste kamp: Få elbilen ut av byen! (msn.com)

Smarte løsninger?

Miljøasfalt - Asfalt - Veidekke i Norge

Lading av elbil - Sverige tester ut el-veier (dagbladet.no)

Sverige tester ut el-veier – VG

Her åpner verdens første veistrekning med trådløs lading av kjøretøy | ABC Nyheter

Gå til innlegget

Demon - eller fru -strasjon i Gaza?

Publisert 8 måneder siden

Greta Aune Jotun spør om hvorfor det ikke demonstreres mot Hamas.

Dette er en pussig debatt som viser historieløshet. Palestinerne har aldri jaget ut jødene, det var det romerne som gjorde. At de kommet tilbake og skal tilegne ser mer og mer land fra en urbefolkning som har bodd der de nå er i tusener av år, og som nå skal fortrenges helt og holdent så de må forlate både hus og hjem, er ikke det okkupasjon så vet ikke jeg hva det skal kunne kalles.

Og ved at de da tvinges til å reagere ved å ta til motmæle er altså betegnet som «terror». (Da Norge ble angrepet og okkupert av Tyskland, ble det kalt for en motstandskamp?) Men med Israel med en statsminister som skal stilles for retten for korrupsjon, og som får fortsette så lenge han har «immunitet» ved fortsatt å kunne sitte ved makten som leder på en eller annen snedig måte, slipper han jo unna denne, det er jo et kunststykke i seg selv ? (se linken nederst)

 Så hvorfor er Israels leder da bedre enn Hamas? Eller spørsmålet stilt litt annerledes - hvilken urett er mest straffeberettiget? Kjempe for sine åkerstykker, eller kjempe for å unngå straff for bedrageri? 

Når ødeleggelsene blir som de blir mellom disse to krigsherrer, må en jo undre seg på hvorfor palestinerne fortsatt kjemper, eller mot hva? Hvilke utsikter har de inn i fremtiden? Forlate hus og hjem og finne seg ett nytt land? Vel - Israel gjør jo nettopp det, så da bør vel kampen fortsette med andre motstandere som dernest kan kalles "terrorister"?

IDFs tidligere talsmann kaller Israels okkupasjon meningsløs | ABC Nyheter

Gå til innlegget

Klimatiske forhold man fortsatt ignorerer?

Publisert 8 måneder siden

Klimakrise igjen meldes det på NRK nyheter – Havet i Arktis har steget med 3 grader i forhold til resten av verden med 1 grad. Årsak?

Det er sikkert ikke greit å være klimaforsker og forstå hva som egentlig foregår med naturen, til det trengs det kanskje å lytte til andre problemstillinger som har lite med den menneskelig utvikling å gjøre. I boken «Tider skal komme» har Edgar Cayce blitt sitert noen ord angående jordens geologi. Det kan jo kanskje gi noen av forskerne noe mer å tenke på når man skal prøve ut teorier om årsakssammenheng? Tørre tall må da bli kjedelig i lengden?

Jeg vil her sitere noe av hva som siteres Cayce i denne boken som hentes der fra kap.5

Det som skjer med oss
er uten betydning for jordens geologi.
Men det som skjer med jordens geologi
er ikke uten betydning for oss.

Hug MacDiarmid


Nederst på side 61 begynner Cayce med sin rapport med overskriften:


                                  Jorden skifter ansikt

Som en veksel til at Cayce's budskap er pålitelig, vises det til at han forutså både 1. verdenskrig, 2. verdenskrig, Indias uavhengighet og aksjekrakket i 1929. Men også jødenes opprettelse av staten Israel fremla han mange år før det virkelig skjedde.

Cayce's mest katastrofepregede profeti har foreløpig ikke blitt oppfylt, men den forteller oss hva som sikkert kommer til å inntreffe i løpet av årenes løp engang. 

En serie med ødeleggende jordskjelv vil rive opp kontinentene og forandre verdenskartet, han antyder at i første fase er det vestkysten av Amerika som vil forandre karakter - Mange av dagens slagmarker vil bli til hav... Det vil bli åpent hav i de nordlige deler av Grønland. Nytt land vil oppstå i Det Karibiske hav... Sør Amerika vil bli ristet fra øverst til nederst, og i Antarktis utenfor Ildlandet, blir det et land og et strede med fossende vann.

Senere beskriver Cayce mer detaljert hendelsene i Amerika hvor California og Georgia er nærmere en ødeleggelse enn østkysten. Han nevner også geologiske forandringer vedrørende større aktiviteter i Vesuv og Pelée. 

Et skifte/ jordaksetipp er også forespeilet, og som vil medføre et større klimaskifte enn det forskerne i dag er bekymret for. Det blir grønnere enn hva enkelte partier nå noen gang har vært, eller kan bli. Noen av disse forskerne later til å ha hørt om disse profetiene før… som skeptikere?

Det som før var kalde eller subtropiske strøk, vil det nå bli tropiske forhold hvor mose og bregner vil vokse. Vi får et signal om at disse forandringene har begynt når den første omveltningen i Sydhavet (Sørlige Stillehavet) samtidig med en hevning eller senkning i det området som ligger omtrent tvers ovenfor det på den andre siden av kloden, eller i Middelhavet, eller i Etna området. Da kan vi vite at det har begynt.

( Selv Bibelen samstemmer omkring dette utsagnet, et jordskjelv som var så stort at det ikke hadde vært maken til så lenge det har bodd folk på jorden..., ja, til og med den hellige byen ble vasket ren fra alt blodet sitt ( i Esek.16.9) - Nostradamus nevner det også, men er mer opptatt av det olympiske Hellas, hvor han skriver at bølgen vil nå helt opp til Fiesole - 295moh.)

Cayce har også nevnt ildringen som blir mer aktiv ved denne tid…

Det skrives også om skeptikerne som lo av Cayce's spådommer og som begynte å bli redde da de så at jordskjelvene økte i omfang fra begynnelsen av 60 årene. Profetier kan jo være vanskelig å forholde seg til når man er i en lønnet jobb og helst skal argumentere ut fra egen forskning. Men det er ikke alltid disse spådommene gir riktig utslag på de forskjellige skalaene. Det er allerede forutsett hva uheldige planetstillinger kan gjøre med geologi.

 Akkurat nå er det østlige Afrika i ferd med å danne et nytt kontinent

Denne sprekken er begynnelsen på et nytt kontinent – VG  mens tundraen smelter i Sibir. Men permafrosten strekker seg jo så langt sør som til fjellstrøkene Sierra Nevada i Spania. Og i Sør - Norge har grensen ned til permafrosten i høyfjellet steget med 100 meter i løpet av de siste 2-300 år,  - Alaska og Alpene har de samme resultat. Alaska har funnet at en temperaturreduksjon i permafrosten fra –4 til –1 grad C reduserer bæreevnen med 70 prosent. Dette stemmer jo overens med de temperaturmålinger som er gjort i havet. - 3 grader. 

Tøvær på tundraen - Tu.no

Så hvordan henger det sammen at hav og permafrost har like mye temperaturstigning? Hørt om ordet "geologi"? To forskjellige "seere"? har gitt de samme beskrivelser om "Nord - Europa", den ene er norsk, klarsynte Marcello Haugen og E. Cayce. Begge nevnte geologi som årsak, men som den russiske ubåtsjefen sa da han var på fisketur, vi kan jo ikke se den grense under vann - eller den geologi under fjell og permafrost?


Gå til innlegget

Reklame i hverdagen

Publisert 8 måneder siden

Mye dum reklame?Nå under corona pandemien har reklamesatsingen virkelig skutt fart, og de kommer i store bolker hver dag... har du vondt her eller der,,,? Kjøp ditt, kjøp datt... Lån penger nå... betal siden (etter at renten har steget!)

Ja, det er et evig jag etter valuta, selv om en nesten ikke ser noe mer til den, så er den garantert med i regnskapet hver måned? Jeg sitter å legger kabal på pc'en, og mellom hver økt dukker det opp reklame også der... Du kan heller ikke lese nyhetsbildet uten å bli forstyrret av blinkende reklamer... Og jeg er nesten helt med da denne reklamen dukker opp: «Nå kan du få en Volvo med bilabbonement.» - Jøss?

Hva om jeg takker ja til bilen. og sier pent nei til abbonementet? Må jeg da levere bilen tilbake? Har jeg fått noe som helst da? Stakkars selgere... jeg skjønner liksom behovet for å gi bort noe bare for å få mangfoldig tilbake...  men det er da vitterlig forskjell på å gi bort noe, og det å leie ut... Men jeg skjønner hva de er ute etter, regningen for at du har «fått bilen» til låns... og må betale leie for lånet! 

Ingenting er gratis: «I den månedlige avgiften er alt inkludert....»

Gå til innlegget

Miljøkamp mot oss selv eller mot naturen?

Publisert 9 måneder siden

Jeg er spent på hvor lenge man vil beskylde menneskeheten for å stå bak alle de miljøendringer man hevder. Når og hvordan oppfatter man det som egentlig skjer ute i naturen? Man sier klimaet er menneskeskapt - hvordan? Kan vi måle krefter med geologisk aktivitet? Jordskjelv, vulkanutbrudd og tsunamier? Jeg følger spent med på hva klimaforskerne kommer frem til er årsak til at isen på Sydpolen smelter etter hvert. Tar de målingene av MT. Erebus (fra 1970) og oppdagelsene av lavasjøen alvorlig nok, eller fortsetter de med sine plagsomme teorier? Er det ikke en kobling mellom lavasjøen som hever og senker seg hvert 5-18 minutt siden 1970, og spøkelsessjøene under isen i Antarktis som også hever og senker seg? Har man ikke her forklaringen på hvorfor isen smelter så hurtig?Viser til linkene nederst i innlegget.

Nå når det skal settes opp så mange vindmøller som skal produsere masse strøm til alt som skal elektrifiseres, er det lett å overse eller å få oversikt over alle problemene som kommer i etterkant. Iveren er fenomenalt stor for å få disse inn i naturen for å få den til å se grønn ut, tror man?

Elbiler, elsykler og el- sparkesykler kommer for full fart inn i trafikken, og de er så stillegående at folk skvetter til når de plutselig er oppe på siden av dem, og er en reell fare for de som ellers er så miljøvennlige at de er fotgjengere. Men det spørs hvor lenge de tør å være det? For stadig trenger det seg på faremomenter som el sparkesykler som suser forbi der det ellers er beregnet for gående. Om dette er en miljøvennlig trend er vel en misforståelse?

Et av tiltakene som er gjort er å fjerne oppmerkingen av noen gangfelt for å gjøre fotgjengere mer oppmerksomme på å være aktsomme når de skal over gaten siden lyden av kjøretøy er blitt svakere, og hørselen dårligere, bør de derfor også blitt utstyrt med øyner i nakken. Tiltakene blir kalt kvalitetssikring og gangfeltkriterier.

Det at man er så opptatt av å gjøre miljøet grønnere tror jeg fort vil komme til å skjemme det mer ut enn før. Produksjon av batterier som ikke skal ut i naturen vil nok i større grad enn før komme dit. Vel satses det på gjenvinning, men det er ikke det samme som at samme batteri lever videre, det er da et nytt batteri som setter et nytt miljøavtrykk som politikere så fint kaller det. Apropos gjenvinning av batterier, så var det store planer om bygging av en slik fabrikk i Norge, men som nå viser seg blir forhindret av grunner som politikerne er ansvarlige for, denne gangen var det Brexit.

Mange oppfatter batterier som miljøvennlige, men det er noe som kalles produksjon, miljøavtrykket for produksjon av et elbilbatteri er nesten dobbelt så stort som en bil med med vanlig drivstoff. 

Og når en tenker på alt det rare som kommer som skal bruke batteridrift og som da kommer som tillegg til noe som ikke var til før, eller eksisterte før denne idiotiske klimakrisa ble til som ord, så var vel det et symbol på duppedittenes trengselstid? 

Miljøtrykket skrus jo stadig opp og ikke ned i følge beregninger av alt som krever strøm nå, og i følge alt som ikke ble produsert før. 

Til slutt ender man opp med at det hele egentlig er snakk om å ha arbeid for alle på grunn av at man har et pengesystem som krever at kjøp og salg skal fungere. Da er man nødt til å produsere noe som alle bare må ha?

Og hvorfor må man absolutt satse på bråkete og i øyefallende vindmøller i stedet for bølgekraftverk? En bølge har potensiale til å levere opptil 500 GW som er på høydenivå med nåværende kapasitet på alle verdens vindmøller og solceller (564 og 486) Det er et enormt potensiale i bølgekraftverk. I Australia har de bygget et bølgeanlegg som både produserer strøm og rent vann som biprodukt (omvendt osmose) - det minste anlegget produserer 2000 liter i timen, og produserer 17kw strøm pr meter bølge (Exovave WEC10). Det er nesten usynlig og bråker mindre enn bølgene som slår mot land.


                    Feil forståelse av hva miljøendringer er?

Det er da jeg lurer på om alt er like godt gjennomtenkt for å kunne endre på et miljø som mer handler om planetens eget liv , enn fra oss mennesker, i form av planetstillinger man ikke har regnet på? De forårsaker større forskjeller på vannstand som flo og fjære ( jo flere store planeter som trekker i lag jo større virkningsgrad), og på værmønster. De har geologiske innvirkning som igjen er årsak til vulkanutbrudd og jordskjelv. 

Klimaet på jorden - sett fra verdensrommet

Det er veldig lite mennesker kan stille opp med når det gjelder naturlige forandringer som også utspiller seg i værfenomener. I Venezia er de nettopp ferdig med et antiflomsystem «Mose» som har kostet enorme summer og har tatt lang tid, og med det kalt et skandaleprosjekt. Men det virker visst nå, men hvor lenge? Et mekanisk anlegg av stål nede i havet trenger hele tiden vedlikehold. Man lærer visst lite eller ingen ting om jordens forhistorie og tror at alt er stabilt og varig… inntil det oppstår et jordskjelv med en påfølgende tsunami?

Mose antiflomsystem: Venice test brings up floodgates for first time - BBC News

Det hjelper så lite, og det høres så dumt ut at noen skal prøve å fortelle hva man bør gjøre for å få endre på jordens klima, som bestandig har klart dette helt av seg selv, inntil politikken fant på å ville styre klimaet ved hjelp av en politisk storsatsing, ser man at det hjelper? Renere luft i byområder kanskje, men ikke på verdensbasis, og luft får man jo ikke til å henge stille over oss?

Apropos vindmøllesatsing, har man regnet på hva disse koster i CO2 utslipp ved produksjon? Vel, da bør en ta en titt her: Vindkraft - ikke så bra for klima som vi tror? – Klima (nrk.no)

Jeg har nettopp sett på noen reportasjer fra NASA som overvåker breisen i Antarktis, og som nå virker å være enige om at issmeltingen der forgår fra undersiden og skyldes oppvarming av innsjøer fra vulkaner under Antarktis. Innsjøene kalles nå for ghostlakes – så teorien om menneskelig påvirkning må i dette tilfelle her omskrives ganske raskt, for de stemmer bare ikke med teorien. Varmt vann går nemlig ikke ned til havbunnen for å lete opp breis for å tine den opp fra undersiden, det er den dummeste teorien jeg har observert så langt om breissmelting. Til dette svarer teoretikerne at vannet mixes ... problemet er at havet er milevis fra der isen virkelig smelter fort, og på undersiden. 

Det er  vulkansk aktivitet under isen som produserer smeltevann, og da hjelper det ikke med storskala batterisatsing som koster ennå  mer CO2-utslipp ved produksjon. Det er som å legge lokk over vulkaner?
Vi må heller lære oss å tilpasse oss jordens forskjellige prosesser og ikke ha bosettinger der de er mest utsatt, men det er nettopp der folk helst vil bo - ved havet, ved elver, sjøer og vulkaner.

Det siste observerte jordskjelvet i Antarktis var så sent som 24/1 2021 med styrke 6.9 på richterskalaen.

Se alle på fakta her:

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/01/24/195735012/jordskjelv-i-antarktis

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2018/07/06/195413576/aktiv-vulkan-under-isen-truer-antarktis (Her hevder man at dersom varmen fra vulkanen slipper til under isen vil den kunne påskynde issmeltingen hurtigere enn den allerede smeltingen som varmere havvann fører til - Dette høres ikke bra ut at varmere havvann skal dykke ned under isen som en første årsak, når kilden for issmelting har vært under isen hele tiden, nemlig varmen fra magmaen. ) - se neste link

https://www.youtube.com/watch?v=9jOr0Oo3ip8

Og: Incredible Recent Discoveries in Antarctica!

Det ryker av pipen på Mt. Erebus, Sydpolen, det har den gjort siden 1970:

A Lava Lake in Antarctica That Surprised Scientists

https://www.youtube.com/watch?v=GN3PwxlhmfYGå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere