Rune Staven

Alder: 10
  RSS

Om Rune

Beskriv deg selv her
Hei
Jeg søker sannheten og elsker Jesus.intet annet navn frelse kan. jeg liker å spre det gode budskapet om Jesus, og hva Han har gjort i mitt liv.ble født på nytt.ble frelst for mange år siden, men levde som lunken i mange år før Gud satte meg fri fra mine avhenigheter. min takknemmelighet over dette er uendelig. for


Jesus er sannheten veien og livet ingen kommer til Faderen uten ved Han. Blodet er den rensende kraft om gir oss frihet til å leve livet i kristus uten å bli dømt. Vandre i sannhet og tro i Kristi sanne lære.være søsken i samme legeme, drikke av den levende kilde som gir oss liv. løft blikket og jag mot målet. vi har en evighet i vente.

Følgere

Hei

 

Mange i vår tid betaler penger for å bli helbredet av vekkese predikanter, både i innland og utland, er dette riktig i forhold til det som står skrevet i Guds ord? De tjener store penger av naive mennesker, som gjør alt de kan for å bli frisk.da prøver man alt.

Bønn og Guds Ord er blitt en handelsvare og evangeliet er ikke noe som lenger er et fritt tilbud til mennesker. Nei, nå skal det først spørres etter tykkelsen på lommeboka før de eventuelt skal gis del i den frelsen som Bibelen sier er gratis! Slik vi ser situasjonen er predikanter som driver slik virksomhet rent bibelsk sett totalt forkastelig og i dyp konflikt med Bibelens egen lære. Her møter vi altså en ”Guds menn” som gjør penger på syke og elendiges nød og lengsler etter helbredelse og frihet fra smertehelvete.

Ved å ringe bønnetelefon blir man lovet både helbredelse og gode dager dersom man tror hardt nok på Gud. For å kunne motta slik forbønn må du bla opp, og prisen for fornøyelsen er satt til  lang høyere en de fleste tjener pr time. For dette beløpet som er mange ganger dyrere enn et legebesøk, får du ingen garanti på at forbønnene vil gi resultater! Alt står jo på din egen tro, og overfor dette med tro har du ingen garanti eller bytterett, mitt råd er ha ikke omgang med slike prdeikanter. Jesus sier mange skal komme og helbrede i mitt navn og drive ut ånder i mitt navn.

men jeg sier jeg kjenner dem ikke. man tror på jesus gjør tegn og under, men hjertet er ikke hos Jesus.men derimot mammon

 

Dette handler om gaver gitt ved den Hellige Ånd. Disse gavene har mennesker fått slik at man skal bruke disse i kjærlighet ovenfor andre mennesker, ikke misruke sine gaver ved å halle ut penger av folks lommebok. da elsker man pengene mer en Gud, og fokuset blir styrt på Penger, ikke Jesus.

 

mvh

rune

Gå til innlegget

engelen over byhaugen

Publisert rundt 10 år siden

j

Hei

 

for 95 år siden viste det seg en engel på Himmelelen i stavanger. var det en luftspeiling eller et budskap som skulle vekke oss opp slik at vi skulle omvende oss i fra synden.

 

Dette er gjenngitt i fra stavanger aftenblad.

 

Stavangerminner:

Engelen over Byhaugen

Folk har vel sett syner i Stavanger ved flere anledninger, men hva var det ungene ved Sandvikenskole så på himmelen over Byhaugen om kvelden palmesøndag 1916?

 

Var det en av zeppelinerne som drev luftkrig rett ute i Nordsjøen, og som av og til drev inn over land? Var det kanskje et spesielt heftig nordlys? Eller var det faktisk en engel, et kors og en enorm skrift med beskjed om å omvende seg, thi Jesus kommer snart?

I snart hundre år har beretningen om det som bare blir kalt «Luftsynet over Stavanger», levd sitt liv i religiøse traktater og muntlige overleveringer.

Med jevne mellomrom dukker historien opp i Aftenbladets spalter, gjenforfalt i tredje eller fjerde generasjon. Marius Finnestad, ett av barna som mente de hadde sett et himmelsk syn, skrev i 1943 at han ikke kunne fortie denne hendelsen om det skulle koste ham livet. Så sent som i 2008 var det en innsender som ba om at vi ikke måtte glemme det som hendte over Byhaugen palmesøndag 1916.

Det første året etter det angivelige synet var det en lokal medieblokade. Ingen av byens aviser skrev en linje. Men historien spredte seg via brev til aviser i andre land, den dukket opp i svenske traktater og ble fortalt på bedehus og i kirker over store deler av verden. Da lærer S.E. Lura, som var historiens opphavsmann, våren etter fikk et brev fra en prest i Spokane, Washington som ba om nærmere enkeltheter om dette underet, ringte han til redaktør Oftedal og ba om å få spalteplass. Slik fikk Aftenbladets lesere i mars 1917 hele historien om luftsynet.

I lærer luras beretning

foregikk det hele slik: Han var kommet på skolen klokken 10 mandag etter palmesøndag for å undervise 7. klasse ved Sandviken skole. Han merket en spesiell uro i klassen, men før han fikk undersøkt hva den kom av, ble han bedt om å komme inn i tredje klasse, hvor læreren fortalte at tre av guttene hadde fortalt at de hadde sett noe rart. Etter å ha hørt dem fortelle, gikk Lura tilbake til sin egen klasse, satte de to guttene som hadde opplevd noe spesielt, hver for seg og ba dem skrive ned hva de hadde sett. Da liknende meldinger kom fra mange andre klasser på skolen, jenteklasser såvel som gutteklasser, fikk alle beskjed om å skrive eller tegne det de hadde sett.

Beretningene liknet på hverandre, med enkelte små forskjeller, som at klokkeslettet varierte mellom klokken seks og halv ni om kvelden, og at teksten var noe forskjellig. Men i hovedsak var fortellingen lik:

Palmesøndag kveld var det plutselig kommet en svart sky på himmelen, med et rødt lys bak, som om det skulle være varme bakenfor skyen. Så bredte en tekst seg over himmelen, «nesten så stor som en regnbue». Teksten var: «Omvend Eder, thi Jesus kommer snart». Etter et par minutter vek skriften bort, og en enorm, hvitkledt engel kom til syne. Han pekte mot jorden med sin høyre hånd og mot himmelen med den venstre. Ved siden av engelen var det et stort, lysende kors, og under ham sto ordet «Amen» i lysskrift. Også dette synet varte to-tre minutter, før himmelen igjen ble som før.

Én av guttene i sjuende

klasse fortalte at han og en kamerat var kommet fra Stokkavatnet da de så synet over Byhaugen. Ifølge disse to var de til sammen åtte som så det samme. Tre gutter i tredje klasse hevdet at de hadde sett det samme fra Nedre Strandgate.

Marius Finnestad skrev 25 år senere at de var en flokk barn i 12-15 årsalderen som var sammen ute og lekte da de så regnbuen av bokstaver, «men den var større enn en regnbue». Finnestad skrev at det var liksom himmelen var åpen rundt bokstavene, og de så inn i et mørke, «det var bare bokstavene som lyste som ild».

Tre dager etter

at lærer Lura endelig slapp til i Aftenbladet med sin beretning, meldte skeptikerne seg. En innsender som undertegnet seg som «folkepsykolog» forklarte at slike hallusinasjoner er «meget almindelig ogsaa blandt opriktige mennesker, men forekommer særlig i barns og kvinders vidnemaal, naar disse har sammenheng med forhold som angriper følelseslivet».

En annen innsender, A.D., mener at ungene har hatt rikelig anledning til å snakke om «begivenheten» før lærerne fikk beskjed, for ungene reker jo ute til lenge etter klokken 9 om kvelden , «i Sandviken og Kalhammeren neppe mindre end i andre bydele». A.D. påpeker det merkelige i at ikke en mengde voksne har lagt merke til de store bokstavene på himmelen, spesielt fordi de skal ha vist seg på et tidspunkt da kaien var full av folk, «i andledning rudeskibenes avgang til Bergen». Etter disse motforestillingene, drar han skikkelig til:

«herr lura fører

kun barn som vidner, og kun saadanne barn, som besøker den skole, ved hvilken han virker. Hans religiøse retning er bekjendt.» Innsenderen minner om at byen var blitt overfløyet av tyske zeppelinere i samme tidsrom, og at den sterke oppflammingen av nordlys over byen også hadde fått folk til å se ting på himmelen.

I kjelleren til kulturhuset på Sølvberget ligger magasinet til bibliotekets samling av lokalhistorisk litteratur. Klemt innimellom tunge bøker står en av bibliotekets minste trykksaker, 16 sider i lommeformat. Heftet inneholder lærer Luras beretning, og faksimile av mange av elevenes håndskrevne beretninger. Her er Ole Askes rapport, i vakker håndskrift og med enkelte skrivefeil. Han skriver både om teksten: «Omvend Eder Jesus kommer snart» og om synet: «saa kom en Engel saa saa vi den ene vingen og en haand. Det var i gaar kveld kloken 7».Arthur Vatne har tegnet vingen på engelen og skrevet «Amen» under,samt opplysningen: «klokken 7 om kvelden vi stod i nedre Strangaten».

I heftet, som ikke har noen oppgitt forfatter, står det også at det samme synet er blitt sett flere andre steder; i Sverige, Bombay i India og flere steder i USA, samt i Arkangelsk i Russland.

Det er snart gått 100 år siden det himmelske løftet om at Jesus kommer snart, og alle barna som fortalte om synet er forlengst døde. Men historien lever.

Et syn  man bør ta på alvor.

 

mvh

Rune

 

Gå til innlegget

Tåler mann sannheten ?

Publisert rundt 10 år siden

Hei

 

Jeg syntes dette var intrisant.

Ole Hallesbys radiotale fra 1953 som Norge IKKE tålte å høre!

 over 50 år siden Talte Ole Hallesby ut til folket og det falt ikke i god jord. De tålte rett og slett ikke en slik forkynnelse, en slik skremsels propaganda.

Ole Hallesby oppfordrer oss gjennom denne teksten, – oss mennesker til å omvende oss, – hvor han også klart proklamerer den Sannheten, – at den som står Nåden imot, – går FORTAPT! Ja, – resultatet den gang i 1953, – ble et veldig BRÅK. Og et bevis på at den Liberale teologien IKKE var død.

I avisene ble han både HÅNET og UTSKJELT. Men for Ole H var talerstolen en krigsskueplass. Når Han forkynte, – var han på Slagmarken, – og det for å redde mennesker, – fra den EVIGE Fortapelsen.  Så Ole Hallesby var i sin tid og tjeneste ofte svært Lynskarp, – Tuktende streng som stivt ubøyelig i sin forkynnelse.

I dag er det ingen som taler et slikt språk verken i menighetetene eller ute blant folk. Hva er man redd for? Tåler man ikke å høre sannheten. Helvete er ikke ofte brukt i forkynnelse, til å vise menneskene hva som skjer hvis man ikke vender om i fra sin synd. Jesus var blant de som brukte ordet helvete i sitt budskap.

I dag er det også skremsels propaganda ved å bruke ordet helvete til deg som ikke omvender deg. men stopp litt er dette skremsels propaganda, hva tilater vi våre barn ? spille på nett som det å drepe?, se på tv vold som ikke engner seg for barn. er ikke det skremmende for deres sinn i lengden. men mange tåler ikke å høre sannheten.

En menighet i usa hadde over 2000 medlemmer, Gud talte til pastoren at han skulle forkynde om omvendelse i fra de skjulte syndene i deres liv, det gikk ikke lang tid før de bare var ca 200 medlemmer igjen, Hva skjedde, jo de likte ikke det de hørte, og fant seg en nye menigheter, som ga dem det de ville høre. så vær våken. ikke sov bort din tid da vil man risikere å havne i helvete. er det skremsels propaganda heller en sannhet?

 

 

 

Radiotalen som Norge ikke tålte… av Ole Hallesby

“Og det skjedde mens de vandret på veien da sa en til ham: “Jeg vil følge deg hvorhen du går” Og Jesus sa til ham: “Revene har huler og himmelens fugler reder, men menneskesønnen har ikke det han kan helle sin hode til” Han sa til en annen: “Følg meg”, men han sa: Herre gi meg først lov til å gå bort å begrave min far. Men Han sa til ham: “La de døde begrave sine døde, men gå du avsted å forkynn Guds rike”. Også en annen sa: “Jeg vil følge Deg, Herre. Men gi meg først lov til å si farvel til dem der hjemme”. Men Jesus sa til ham: “Ingen som legger sin hånd på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike”. (Luk 9, 57-62). Det er ikke meget vi hører om disse tre.

Vi får ikke engang høre deres navn. Heller ikke hvordan det gikk med dem. Men vi skal treffe dem igjen en gang for Den Hvite Trone. Og enten de ble frelst eller gikk fortapt, så skal vi få se at det viktigste blad i deres livs historie ble skrevet den dag. For da møtte de Jesus. “Mens de gikk på veien”, står det. Et uforglemmelig stykke vei. Og en uforglemmelig vandring i samtale med Jesus. Mange ønsket at de hadde levd den gang. For de mener at da hadde det vært lettere å bli en kristen. Det ønsket tror jeg ikke er vel betenkt. Det var sikkert vanskeligere å gi seg i Jesu følge den gang enn det er i dag.

Og det er ingen vanskelighet å treffe Jesus nå. Han kommer mens vi går på veien å begynner å tale med oss. Vi bad han ikke om noen samtale, men Han kom likevel. Jeg er glad ved å tenke på at det ikke finnes en av mine tilhørere som ikke Jesus har hatt i tale. Hvordan kan jeg vite det? Det vet jeg fra Bibelen. Der ser jeg hvor stor og god Gud er. Han har påtatt seg å sørge for at ikke en av oss kommer i den evige fortapelse uten at Han har talt ut med oss.

Og det så tydelig at vi vet hvem som taler med oss og hva Han vil. Min kjære uomvendte tilhører. Du har opplevd meget mere med Gud enn du har fortalt til noe menneske. Du har opplevd merkelige stunder kanskje midt i din daglige mas og jag, hellige stunder. Du hadde ikke ønsket dem, men du kunne ikke hindre dem. Det var Gud som rørte ved din tankeløse og lettsindige sjel. Og da var det som skjell falt fra dine øyne. Du så hele ditt liv i en helt ny belysning. Det var nederlag og svikt hele veien. Og du kjente det som om grunnen sank under dine føtter og det kom over deg en brennende lengsel. Etter hva? Jeg vet det. Du lengtet ganske enkelt etter Gud, etter å legge ditt tette hode og dtt syke hjerte inn til Gud. Han som har skapt deg, og forløst deg og kaldt deg og fulgt deg.

Da så du det så tindrende klart, så ikke noe menneske behøvde å si deg det: Jeg får det aldri godt, før jeg får det godt med Gud. Men da så du en ting til like så tindrende klart: Jeg får det aldri godt med Gud før jeg får gjort opp med Gud. De tre vi leste om i teksten, det er flere trekk i fortellingen som viser at de var godhjertede og snille, men tilbøyelige til å vike unna. De hadde gode forsetter og planer, men valget var de redde for, særlig å velge straks. Jeg taler sikkert til mange i kveld som vet de er uomvendt. Du vet at om du stupte død ned på golvet i dette øyeblikk, så stupte du like i helvete.

Du vet at du ikke kan og ikke vil dø slik som du er nå. Du må bli omvendt innen du dør, men du vil ikke omvende deg nå. Vet du at også Satan preker omvendelse? Ja, han preker ofte med tekst fra Bibelen. Da han fristet Jesus i ørkenen, begynte han med å si: Det står skrevet. Og så siterte han et helt vers fra Det gamle testamentet. Når han preker omvendelse, sier han: Det står skrevet at du må omvende deg, ellers kommer du i helvete. Men – sier han – det haster jo ikke slik som predikantene alltid forteller. Dette er sikkert Satans fineste list.

Han får menneskene til å tro at de vil omvende seg – siden. Det gir dem mot til å leve uomvendt. Hvordan kan du som er uomvendt legge deg rolig å sove om kvelden. Du som ikke vet om du våkner i din seng om morgenen eller i helvete? Jo, ganske liketil: Fordi du vil omvende deg siden. Kunne du spørre dem som nå er i den evige fortapelse om de ikke hadde villet omvende, tenker jeg de fleste ville svare: Jo, det vil vi. Men hvorfor gikk dere da fortapt? Vi ville aldri omvende oss nå, men siden. Hør nå hvordan Jesus preker omvendelse.

Det er det denne tekst sier tydeligere enn de fleste andre. Jesus sa til dem begge: – Følg meg. Og begge svarte ja. Men begge to føyer til: – la meg først – altså siden. Nei, sa Jesus, ikke siden, men nå. Synes du at Jesus var hard mot disse? Den ene ba om å få si farvel til dem hjemme, og den andre ba om å få gå hjem å begrave sin far. Ja, du kan godt si at Jesus var hard. Kjærligheten er hard, når den ser at den elskede er i dødsfare uten selv å ane det. Jesus så at for disse to gjaldt det nå eller aldri. Og da forlangte Han en avgjørelse på flekken.

I kveld står jeg her i Kristi sted. Du synes det er dristig tale. Ja, jeg ville aldri våge å si det hvis det ikke sto i Bibelen: Vi er sendebud i Kristi sted. Og nå skulle jeg be deg i Kristi sted omvend deg nå der hvor du sitter. Ja, sier du, Men det kan vel ikke gå så fort og så lettvint? Til det vil jeg svare med et bilde. Sett at du ble alvorlig syk i natt. Du fikk fatt i lege. Han sa at det var akutt blindtarm og at du måtte opereres øyeblikkelig. Nei, sa du, jeg vil ikke opereres. Da dør du sa legen. For sprekker den blindtarmen, så forgifter du bukhinnen, og så dør du.

Javel så ville du opereres. Da du så kom på sykehuset, hva tror du så overlegen spurte deg om? Om du forstod deg på blindtarm? Ikke et ord. Om du forsto deg på operasjon? Ikke et ord. Han ville vite bare en eneste ting: Om du ville bli operert eller ikke. Og ville du opereres. så var det han som skulle operere. Jeg skal si deg hvor mye du har med denne operasjonen å gjøre: Du ligger på operasjonsbordet som et levende lik. Man bedøver deg så grundig at du ikke vet eller føler noen ting. Og for å være helt sikker på at du ikke skal gripe inn i operasjonen, binder han hendene og føttene på deg. Det er han som opererer, du blir operert. Her ser jeg som i et lynglimt hvordan det går til å bli frelst. Det er Jesus, sjelens lege som frelser deg. Han behøver ingen hjelp av deg.

Men du må avgjøre om du vil, om du vil bli operert. Vet du at det er noe Gud ikke kan gjøre for deg? Han kunne bli menneske for din skyld, Han kunne lide for deg, og Han kunne dø for deg, men Han kan ikke velge for deg. Det må du gjøre selv. Men merk: Det er ikke ditt valg som omvender deg, like så lite som det på sykehuset er ditt valg som opererer deg. Det er overlegen som opererer, men han må ha ditt ja. Det er Frelseren som frelser deg.

Fra det øyeblikk du legger deg i den store leges hender er du allerede frelst. For å bli frelst behøver du nemlig bare å være en synder som ingen synd vil skjule, men gå til Jesus med all din skyld og skam. Idet øyeblikk du gir Ham ditt ja, gjør Han underet med deg. Da gir han deg del i sin fullbrakte frelse. Han breder syndenes forlatelse utover deg og hele din fortid. Så gir Han deg det du sa såre lengter etter, Han gir deg fred. Fred med Gud og fred med din samvittighet, fred i livet og fred i døden. Og så gir Han deg et nytt sinn som vil angre og bekjenne alt det du vet er synd og som vil kjempe mot alle dine kjære skjødesynder.

Her er et særlig ord til deg som sitter med en spesiell blodrød synd du engang begikk, og som synes å stenge enhver vei til Gud for deg. Hør Guds eget ord: “Jesu Kristi Guds sønns blod renser fra all synd”. Min viljesvekkede og ubesluttsomme tilhører. Nå har du tenkt og grublet og lengtet lenge nok etter Gud. Nå må du handle. Gi deg nå Gud i vold og ta oppgjøret med Ham i dag. Og ta så i morgen oppgjøret med dine venner. Si dem at dine synder er blitt deg så uutholdelig at du ikke kan leve uten Guds uforskylldte nåde.”

AMEN

 

 

mvh

Rune

 

Gå til innlegget

hva er meningen med livet ?

Publisert rundt 10 år siden

Hei

 

finnes det en mening med det vi gjør? hva er vårt mål i livet? Hva trenger vi i livet for å bli lykkelige? hvofor e så mange ulykkeleige ? ca en halv million nordmenn går på lykke pillen.

hvorfor er vi så søkende etter mer for å oppnå egen tilfredstillese.men alikavel om man når de målene i livet så er det alltid noe som vil ha mer eller så var det ingen ing etter målet var passert, jo det var bare tommhet.

 Hvordan kan jeg finne hensikten, oppfyllelsen og tilfredstillelsen i livet? Kommer jeg til å ha potensial til å fullføre noe som får varig betydning? Svært mange mennesker har aldri stoppet opp for å tenke over hva som er meningen med livet. Men så om noen år ser de tilbake og lurer på hvorfor deres forhold har gått i stykker, og hvorfor de føler seg så tomme selv om de har oppnådd det som de satte seg som et mål. En baseballspiller som nådde helt opp til Baseball hall of fame ble spurt hva han ønsket at noen hadde fortalt ham da han begynte og spille baseball. Han svarte Jeg ønsker at noen hadde fortalt meg at når man når toppen, så er det ikke noe mer der. Mange mål viser seg å inneholde tomhet, etter at man har brukt årevis på å jage etter dem.

I vårt humanistiske samfunn streber folk etter mange mål, og tror at i dem vil de finne mening. Noe av dette jaget inkluderer suksess i forretningslivet, rikdom, gode forhold til andre, sex, underholdning, å gjøre godt mot andre og så videre.

Folk har bekreftet at mens de jaget etter deres mål om rikdom, forhold og fornøyelse, så var det likevel en dyp følelse av at noe manglet på innsiden- en følelse av en tomhet som ingenting så ut til å kunne fylle.

Forfatteren av boka Forkynneren i Bibelen snakker om denne følelsen når han sier ”Tomhet! Ja, alt er bare tomhet!” Denne forfatteren hadde en rikdom som var helt uten sidestykke, mer visdom enn noen andre i hans eller vår egen tid, hundrevis av kvinner, palasser og hager som ble misunt av alle, den beste maten og vinen, og han hadde alle former for underholdning tilgjengelig. Og han sa på et tidspunkt, at alt hans hjerte ønsket, det jaget han etter. Likevel oppsummerte han ”livet under solen” (livet levd som om at alt som er i livet er det vi kan se med våre øyne og erfare med våre sanser) til å være tomhet. Hvorfor er det slik en følelse av at noe mangler? Fordi Gud skapte oss for mye mer enn det vi kan oppleve her og nå. Salomo sa om Gud ”Han som har lagt ned evigheten i menneskenes hjerter”. I våre hjerter er vi klar over at det er noe mer enn det som finnes her og nå.
Det er stadig et jag etter erkjennelse å bli godtatt jeg for min del fant meninga med livet i Gud. å lære Ham og kjenne, og for å nå det målet å komme til evigheten er er en del av min mening med livet. jeg slutter aldri å se på målet. og det målet kan komme når som helst.er man våken nok til å se målet og meningen med våre liv?

 

 

mvh

rune

 

 

Gå til innlegget

Hvem er den Hellge Ånd

Publisert rundt 10 år siden

Hei

Hva er den Hellige Ånds oppgave?

VI SOM ER KRISTNE BØR KJENNE HVEM DEN HELLIGE ÅND ER.

i BIBELEN OG I GUDS ORD HAR MAN PLUKKET UT VERS SOM OMTALER DEN HELLGE ÅNDS VIRKE I OSS . DEN STORE FORSKJELLEN PÅ EN KRISTEN OG IKKE KRISTEN ER DEN HLLIGE ÅND SOM BOR I EN KRISTEN. DEN HELLIGE ÅND KAN IKKE FLY UT OG INN I EN KRISTEN HAN TAR ALDRI FERIE HELLER. HAN BOR I DEN KRISTENES TEMPEL LIVET UT SÅ LENGE DEN KRISTNE BEVARER SITT HJERTE HOS FADEREN. HAR TATT ET UTDRAF I FRA SKRIFTEN HVA DEN HELLIGE ÅNDS OPPGAVER ER.

 


Den Hellige Ånd vekker til anger, bot og syndsbekjennelse, Luk.15,17-19.
Den Hellige Ånd overbeviser oss om synd, rettferdighet og dom, om hva som er grunnsynden i livet vårt (vantroen) og om Jesu rettferdige gjerning til vår frelse, Joh.16,8-13.
Den Hellige Ånd rettleder oss og veileder oss til hele sannheten, Johs. 16,20.
Den Hellige Ånd vitner om Jesus, minner oss om det han har sagt og forklarer det til oss, Joh.15,26Joh.14,26.
Den Hellige Ånd herliggjør Jesus for oss og lar oss få se Hans storhet, Johs. 16,14.
Den Hellige Ånd fører oss inn i troens kamp og prøver å rense vår tro som gullet prøves i ild, Matt.4,11.Pet.1,7.
Den Hellige Ånd lærer oss å be (jrf. Bønnens Ånd), Gal.4,6Rom.8,26-27.
Den Hellige Ånd skaper tro, Gal.4,6Rom.10,17.
Den Hellige Ånd vitner for oss om vårt barnekår hos Gud, Rom.8,15.
Den Hellige Ånd skaper kjærlighet, Rom. 8,1-27.
Den Hellige Ånd levendegjør oss med Kristus, Joh.6,63.
Den Hellige Ånd utruster de troende til en gjerning som de ikke kan utføre med egen kraft, 1.Kor.2,4.
Den Hellige Ånd er den egentlige leder av Guds menighet i kirke og bedehus, Joh.14,16-18.
Den Hellige Ånd skal engang forvandle vårt fornedrelseslegeme så det blir likt med Jesu herlighetslegeme, 1.Kor.15,43og Rom.8,10. Konklusjon: Uten Den Hellige Ånd – ingen tro, ingen kontakt med Gud, intet kristenliv.

Hvordan får vi så Den Hellige Ånd?

Guds Ånd virker med Ordet som medium. Det er Guds Ånd som skaper troen ved forkynnelse og lesing av Guds Ord. Se Rom. 10,17 og Gal.3,2.

Vi får Den Hellige Ånd ved å be om den, Luk.11,13.
Vi får Den Hellige Ånd ved å høre og å tro, Ap.G.8,14-17 og Gal.3,2
Vi får Den Hellige Ånd ved håndspåleggelse, Ap.G.8,14-17.
Guds Ånds nærvær er også til stede ved døpefont og nattverdbord der Gud knytter fellesskap med seg og sine.

Den Hellige Ånds fylde

I forkynnelsen om Den Hellige Ånds fylde er mye sant og rett blitt forkynt omkring dette spørsmål, men dessverre også mye uklart og forvirrende. Fra ulike prekestoler ble folk konfrontert med at det fantes to slags kristne: De som hadde Ånden og de som ikke hadde den. Enkelte forkynnere forsøkte til og med å inndele kristenheten i klasser hvor det var de som kun hadde fått smuler av Åndsfylde og disse tilhørte en viss dumpeklasse. Så var det andre som hadde fått skiver, altså litt mer enn smuler, mens de i øverste klasse hadde fått hele brødet, hele fylden. En slik forkynnelse av Åndens fylde finnes ikke i Guds Ord. Også ordet «åndsdåp» råder det meget forvirring omkring, fordi dette ordet kan få en annen mening enn det Skriften forfekter. Direkte galt blir det hvis Den Hellige Ånd forkynnes på en slik måte at etter et menneskes omvendelse tar Ånden pause fra sitt arbeid og så kommer den igjen i en ny utgave, som en superopplevelse til åndelig kvalifiserte mennesker. Slik taler imidlertid ikke Den Hellige Skrft. Den Hellige Ånd tar aldri ferie fra en kristens liv, men fortsetter sin helliggjørende gjerning også etter omvendelsen. Derfor sier også Skriften: bli fylt av Ånden, Ef.5,18. Helliggjørelse er den fortsatte vekst av det nye Kristusliv i oss og under denne vekstprosessen er det Guds plan å fylle oss med sin Ånd. Enhver kristen tilbys Guds Ånds fylde over sitt liv, men en annen side av saken er om Guds Ånds krefter får sette sitt preg på deg og meg.

Er det så nødvendig for oss å være fylt av Ånden?

Vår styrke som kristne står i forhold til Åndens herredømme over oss.
Guds rikes fremgang står i forhold til hvordan vi lar Den Hellige Ånd få virke mellom oss.
Vi kan ikke be om seier i liv og tjeneste uten å ha Bønnens Ånd.
Ordets sverd vil ikke gjennombore uten Åndens kraft.
Vi maker intet i Guds rike uten Den Hellige Ånd.

 

SÅ DEN HELLIGE ÅND ER LIVKRAFTEN I VÅRE LIV. DET NYE LIVET I OSS SKAPES PÅ NYTT I DET DEN HELLIGE ÅND BOR I OSS.UTEN DEN HELLIGE ÅND ER DET TØRT I SJELSLIVET.

GUDS FRED

 

MVH

RUNE

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere