Rune Staven

Alder: 10
  RSS

Om Rune

Beskriv deg selv her
Hei
Jeg søker sannheten og elsker Jesus.intet annet navn frelse kan. jeg liker å spre det gode budskapet om Jesus, og hva Han har gjort i mitt liv.ble født på nytt.ble frelst for mange år siden, men levde som lunken i mange år før Gud satte meg fri fra mine avhenigheter. min takknemmelighet over dette er uendelig. for


Jesus er sannheten veien og livet ingen kommer til Faderen uten ved Han. Blodet er den rensende kraft om gir oss frihet til å leve livet i kristus uten å bli dømt. Vandre i sannhet og tro i Kristi sanne lære.være søsken i samme legeme, drikke av den levende kilde som gir oss liv. løft blikket og jag mot målet. vi har en evighet i vente.

Følgere

Darwins siste leveår.

Publisert over 7 år siden

Hei 

Darwin var en fiende mot Guds skapelse versjon, men i de siste leveår, så begynte han å forandre mening om skaperverket.En forandring skjedde i hans liv. Dette forteller Lady hop.

Darwins siste leveår.

Naturforskeren og vitenskapsmannen Charles Darwin er for de fleste kjent som en fiende av kristendommen.

I professor Darwin har ateistene ment å ha en god støtte for sin gudløse forkynnelse. 
Med pekefingeren rettet på Darwin og hans utviklingslære har store skarer av større og mindre profeter i de gudløses selskap følt seg helt overbevist om at Bibelens beretning om skapelsen er upålitelig.

Vi nevnte de gudløse.
Egentlig er det uttrykket misvisende. 
De gudløse har også guder. En av dem er vitenskapen.
Mens de kristnes Gud er uforanderlig, så forandres den store og dyrkede vitenskapen fra år til år.

Darwin døde i året 1882. Han var da 73 år gammel. 
Lady Hope fra Northfield som kjente professoren meget godt, forteller om hans siste leveår. 
Av det hun forteller forstår vi at Darwins syn på kristendommen var blitt forandret.
Beretningen taler sitt mektige språk.

Hun forteller : 
"Det var en av de herligste høstdagene som en bare sjelden opplever maken til i England, at jeg var invitert til å besøke professor Darwin. De siste årene han levde var han for det meste sengeliggende. 
Det gled et gjenkjennende smil over ansiktet hans da jeg kom inn i rommet. 
Han vinket med den ene hånden mot vinduet og vinket mot landskapet utenfor. 
I den andre hånden holdt han en åpen Bibel.

Hva er det de leser? spurte jeg, i det jeg tok plass ved siden av sengen hans. 
Hebreerbrevet, svarte han. Enda en gang Hebreerbrevet... 
en kongelig bok kaller jeg det. Er det ikke storartet? 
Og så pekte han på det avsnittet han nettopp hadde lest og forklarte det nærmere.
Jeg antydet til den omstridte oppfatningen angående skapelsesberetningen og de første kapitlene i første Mosebok.
Jeg kunne se at han følte seg ille berørt.

Han strøk seg flere ganger over ansiktet med hånden, og så sa han : "Jeg var svært ung den gang. 
Og jeg hadde mange uferdige interesser og var forundret over både det ene og det andre. 
Til min egen overraskelse ble menneskene fengslet av dem og gjorde en religion av dem."

Darwin tidde en stund. 
Han lå stille og tenkte. Så fortsatte han stille og sa noen ord om Guds herlighet og "bokens" storhet. 
Han pekte på Bibelen som han holdt i hånden hele tiden.
Så sa han plutselig : "Jeg har et lysthus nede i haven, det kan romme 30 personer. 
Jeg vil gjerne at De skal holde et møte der. 
Jeg vet at De pleier å lese fra Bibelen for folk rundt omkring i byene. 
I morgen ettermiddag vil jeg samle tjenestefolkene til et møte i lysthuset sammen med noen av naboene, og da vil jeg at De skal tale til dem.
" Og hva skal jeg tale om" spurte jeg. 
"Om Jesus Kristus," svarte Darwin med kraftig stemme, 
"og hans frelse" føyde han til idet han senket stemmen. 
"Er ikke det, det beste emnet De kan tale om.
Og så skal De synge noen åndelige sanger sammen med dem." 
Jeg skal aldri glemme det strålende ansiktet hans da han sa dette, og føyde til: 
"Om De vil holde møtet kl. 15:00 så skal De vite at jeg har åpnet vinduet her oppe, og jeg vil synge sammen med dere."

Jeg skulle ønske at jeg hadde et fotografi av den gamle mannen i de vakre omgivelsene denne minneverdige dagen, 
slutter lady Hope sin interessante beretning som taler sitt mektige språk om hvordan til og med vitenskaps-mannens livsinnstilling og synsmåte kan forandres når livets sol begynner å gå ned og evighetens alvor kommer til en.

Det er vanskelig å finne et vakrere bilde av et menneske på dets siste dager. 
Og på bildet møter vi Charles Darwin 
- ateistens store trumfkort og "Kristendommens store fiende nr. 1" 
nå forvandlet til en som tror Guds ord og elsker den Herre Jesus Kristus.

Kilde: Bladet "Krigsropet"

Ingen ting er umulig for Gud. Mange strider i mot Guds eksistense, men må til slutt overgi sin egen overbevisning på at det ikke finnes noe Gud. Dette er et av de mange eksemplene på den som strider i mot å tro på en allmektig Gud, finner frede med Gud slik Darwin gjorde,slik denne historien forteller dette.

mvh

Rune

Gå til innlegget

Araber avslører myten palestina

Publisert over 7 år siden

Hei

Hva uvitenhet gjør med mange mennesker kan man se verden rundt, hvorfor er jøene så mye hatet? her er en av grunnene. Hva er sannhet og hva er løgn. Det som man tror på blir dens kamp. Derfor er det viktig å forstå hvorfor man mener det man sier,hvor kommer enne innformasjon i fra.er det fra media sine kilder eller via via andre som har hørt noe.? Derfor blir også denne kampen om å se sannheten en umulighet, for man vil ikke se den. media har makt til å drive folks meninger i motsatt hjørne. Viktig å forstå fakt i denne saken, selv om mange er uenig i denne versjonen. så kan man selv velge hvilken innformasjon man vi hente sin visdom ifra.

Araber avslører Myten Palestina


Yvonne M. Wang

Det har aldri vært en arabisk statsdannelse, i det område som nå tilhører Israel. 
Jerusalem er heller ikke nevnt i Koranen, og har ingen religionshistorisk forankring i islam, 
forteller den arabiske journalisten, Joseph Farah.

I et åpent brev, forteller den arabiske journalisten, bosatt i Amerika, om historie-forfalskningen og mytene som ligger bak betegnelsen "Palestina". Brevet ble nylig sendt og trykket i det internasjonale nyhetsbrevet "Myter i Midtøsten". 
Den arabiske journalisten har fulgt nøye med i de siste ukers voldelige demonstrasjoner av palestina-arabere i Israel, og hørt kritikken mot Israel fra en rekke vestlige politikere. Nå føler han tiden er moden for å stå frem, og fortelle de historiske fakta bak mytene om en "Palestinsk" stat og "et palestinsk folk". Det han forteller, er godt dokumentert gjennom historiske kilder og dokumenter.

Begrepet "Palestina"
I sitt brev forteller den arabiske journalisten åpent om det historiske opphavet til begrepet "Palestina".
Første gang betegnelsen "Palestina" ble brukt, var etter Bar Kochba-opprøret i 135 e.Kr. 
Jødene ønsket å befri Judea fra romersk herredømme.
Som et ledd i å fjerne det jødiske ved Judea, gav den romerske Keiser Hadrian, området navnet; "Syria-Palestina". 
Hadrian gav også Jerusalem et nytt navn; Aelia Capitolina, men dette navnet ble ikke brukt lenge. 
"Palestina" kommer av ordet "filister", som egentlig betyr "inntrenger".
Dette navnet ble hovedsaklig brukt av de senere romerske keisere, men forsvant med det romerske imperiets fall.

Et "Palestina" har aldri eksistert siden, verken i navn, eller som en territoriell enhet.

Senere ble det styrt av det Bysantinske riket, 
som en del av mange arabiske dynastier, og en kort periode styrte "kristne" korsfarere.

I år 1515 kom området under det Ottomanske styret, men navnet "Palestina" ble aldri nevnt.

Først da britene fikk kontroll, etter den første verdenskrig, ble navnet påny tatt i bruk. 
Navnet skulle ikke betegne en stat, men det britiske mandatområdet i Eretz Israel.

Sannheten er at "Palestina" ikke er mer virkelig en eventyrland, understreker den arabiske journalisten i sitt brev.
Det finnes ikke noe språk som kalles "palestinsk", 
det finnes heller ingen palestinsk kultur.
Det har aldri i historien eksistert et land, som kaltes "Palestina" og ble styrt av "palestinere".

"Palestinere" er arabere!
Noen har bakgrunn fra Syria, noen fra Libanon, noen fra Irak, etc.
Det er også viktig at vi husker på, at araberne har kontroll over 99 prosent av dagens Midtøsten,
mens Israel bare representerer 1 prosent, skriver han videre.

Jerusalem
I brevet tilbakeviser den arabiske journalisten de krav palestina-araberne har gjort på Jerusalem.
Han er rystet over uttalelser som at; "Jerusalem skal være muslimenes tredje helligste by.
Det er løgn!

Faktum er at Koranen ikke nevner Jerusalem en eneste gang.
Den nevner Mekka utallige ganger, og likeså Medina. 
Men Jerusalem blir aldri nevnt.
Derimot finnes det verker med innsamlede historier om Muhammed.

En av disse historiene handler om Muhammeds himmelfartsreise.
I historien heter det at; "Muhammed hadde en drøm. 
I drømmen var han i et tempel, men ble ledsaget på en reise til himmelen.
Der ble han fortalt at det tempelet han kom fra, skulle miste sin betydning, til fordel for et annet som skulle vokse frem." I følge senere tolkninger har noen trodd, at det tempelet som skulle miste sin betydning, var i Jerusalem. Mens det nye tempelet var det i Mekka. Men det råder ingen dyp enighet, eller spesiell interesse for denne historien. Det er først etter at jødene fikk herredømme over sitt land igjen, at interesse for den har økt blant antisionister. Det finnes ingen historiske bevis på at Muhammed noen gang har besøkt Jerusalem, understreker han.

Seksdagers-krigen
Videre påpeker den arabiske journalisten det paradoks at; det ikke fantes noen seriøs bevegelse for et palestina-arabisk land før seksdagers-krigen. Han påpeker også det paradoks at; det var Jordan som hadde herredømme over Judea, Samaria og Øst-Jerusalem etter Israels selvstendighetskrig i 1948. Når nå Israel vant dette tilbake, var det ingen palestina-arabere som mistet noe, det var Jordan.

Det var heller ingen som uttrykte noe ønske om å danne et palestina-arabisk land i dette området, da Jordan hadde makten.

Sannheten er at bak den arabiske kamp mot Israel, ligger det et ønske om å ta alt. 
Judea, Samaria og Øst-Jerusalem, blir bare tilfeldige midler i denne kampen, skriver han.

kilden er fra de i de siste dager

- i de siste dager - lastet 08.03.06 

Historien kan ha mange sider, men denne virker svert troverdigt, da kan man selv velge historie. Løgnens historie, eller sannheten historie om arabere som ble til palestinere. Hvem står bak denne forførelsen er en annen historie. For virkeligheten kan være en annen en den man selv tror. Kan man våge å tenke anderledes på denne historikken, enn det man gjorde i utgangs punktet? eller er man fastlåst i sine egne meninger. Kansje vil det åpne seg nye dører, når man ser på denne saken med nye øyner. må Gud åpne øyne slik at man kan se hva sannhet er.

mvh

Rune

Gå til innlegget

Et glimt av himmelen.

Publisert over 7 år siden

Hei 

Lasse Svennson fikk et viktig budskap i fra Jesus.som forandret hans liv. Det å fortelle menneskene sannheten om himmelen, og på hva som venter den som tror på Jesus. Lasse ble også fortalt av Jesus at han også måtte fortelle at det finnes et Helvete der alle de som ikke tror kommer.

Det er viktig å fortelle både hvor fantastisk det er i Himmelen og hvor forferdelig det er i Helvete. Denne opplevelsen som lasse forteller harmonerer med det som er skrevet i bibelen om opprykkelsen og antikrist, og den som er igjen av de kristne i navnet etter opprykkelsen, som vil få det svert tøfft, da antikrist som styrer denne verden etter oprykkelsen. Dette er et syn til påminnelse på hva som kan vente oss i svert nær framtid. Man skal ikke bli blendet av sin egen stolthet, men overgi istedet livet til Ham som kan frelse oss fra fortapelsen.

kilde fra frolands misjons kirke  i 2004

Lasse Svensson ble tatt med en tur til Himmelen

Lasse Svensson ble født 9. juli 1963 og bor i Froland. 
Selv om han har vært kristen hele livet, 
betyr ikke det at livet alltid har vært like lett å leve.
Han forteller om en spesiell opplevelse han hadde på 1990-tallet: 
"På grunn av nerveproblemer var jeg så langt nede en periode
at jeg følte at jeg ikke klarte å leve lenger. 
Jeg tenkte aldri på selvmord, men jeg ville at Jesus skulle komme og hente meg.

Jeg satt hjemme i stua og sa til Jesus: 
"Nå greier jeg ikke mer, Jesus. Nå må Du komme og hente meg!" 
Etter at jeg hadde sagt dette, gikk jeg inn på soverommet og slo av lyset.

Noen minutter etter jeg hadde lagt meg, ble det helt lyst i rommet.
Jeg ble redd fordi jeg visste at jeg ikke hadde slått på lyset 
- og allikevel var det plutselig helt lysst i rommet! 
Det kom en person gående mot meg og satte seg ned på senga. 
Han hadde på seg en lang hvit kjortel med et bredt gullbelte om livet.
Det var et meget vakkert belte. 
Så sa personen som satt på senga til meg: "Det er Meg, Jesus. 
Nå kommer Jeg for å hente deg hjem"

Plutselig uten at det var gått noen tid, var jeg i Himmelen.
Der så jeg et stort kor med tusenvis eller kanskje millioner av mennesker og engler.
Jesus sa at disse menneskene var de som hadde kommet før meg til Himmelen. 
Videre sa Jesus at sangen de sang var en velkomstsang for meg.
Jeg fikk også se fine boliger i Himmelen. 
De var store, men jeg husker ikke helt hvordan de så ut.
Jeg husker at jeg ble forklart at jeg skulle bo i en av de når jeg kom hjem til Himmelen for godt.
Jeg hilste også på Paulus og Johannes. Det strålte av dem og de hilste meg velkommen. 
Samtidig var de vanlige mennesker akkurat som oss.

Så sa Jesus til meg: "Se ned på Jorda." 
Jeg fikk da se inn i fremtiden etter opprykkelsen da Antikrist regjerer på Jorda.
Naboer som før var venner, ble uvenner.
De som ble kristne etter opprykkelsen, ble behandlet forferdelig og de ble fratatt alt de eide. 
De gikk for seg selv og folk hatet dem. Mange led martyrdøden.
Jesus sa at Han kommer snart igjen og at det hastet dersom jeg ønsket å ha med meg familie og venner til Himmelen.
Jeg måtte gå ut og vitne for de nå før Han kommer igjen, for jeg ville ikke få noen ny mulighet senere. 
Det var nå eller aldri.

Jeg fikk vite at Jesus elsket familien min og vennene mine og alle andre mennesker like mye som meg,
og at jeg derfor måtte vende tilbake igjen til Jorda.
Jeg ble fortalt at jeg også måtte fortelle at det finnes et Helvete der alle de som ikke tror kommer.
Det er viktig å fortelle både hvor fantastisk det er i Himmelen og hvor forferdelig det er i Helvete.

Jesus sa: 
"Du er kommet til Himmelen for å vitne til familien din og vennene dine for at de ikke skal gå fortapt.
Du må vende tilbake igjen." 
Jeg protesterte. Jeg ville ikke reise tilbake igjen til Jorda for det var så godt å være i Himmelen. 
Jesus sa at jeg måtte reise tilbake fordi at Han elsket de menneskene som ikke har tatt imot Ham like mye som Han elsket meg.

Plutselig var jeg tilbake igjen på Jorda og nå var jeg ikke deprimert lenger.
Jeg var så lykkelig, men samtidig gråt jeg i flere timer før jeg sovnet.
Det var litt rart. Jeg sto opp, dusjet og spiste frokost og gikk så på butikken.
De lurte på hva det var med meg siden jeg var så rød i ansiktet.
De så nok på meg at jeg hadde grått selv om jeg hadde ventet noen timer og dusjet først…

Lasse forteller stadig denne historien, og dette intervjuet ble skrevet ned etter et ungdomsmøte i Froland Misjonskirke 27.02.2004.

Et sterkt vitnes byrd som er verd å lese også får hver av den som leser dette åpne sitt hjerte for sannheten i Guds ord slik det står skrevet, ikke slik man selv tolker sannheten.

mvh

Rune

Gå til innlegget

Om ekteskap, skilsmisse og gjengifte

Publisert over 7 år siden

Hei

Det er ofte uenigheter mellem troende, om hva som er riktig og ikke riktig når det gjelder dette med å skille seg og gifte seg på nytt. Mange pastorer har giftet seg på nytt, og funnet grunnlag og rett for å gjøre dette i forhold til det som står i Guds ord. Hvordan kan man forklare at dette er riktig, og hvor står det at dette er mulig å gjøre, når Guds ord taler klart og tydelig om dette emnet. Både Jesus og Paulus taler tydelige om dette temaet. Her har jeg funnet fram en side fra tosko, som trekker fram Bibelsvers som tar for seg skilte og gjengifte, og Bibels versene taler jo for seg selv. kan man tolke dette annderledes, da vil jeg gjerne vite på hvilket grunnlag mener du det?

 Guds Ord

om ekteskap, skilsmisse og gjengifte

(Norsk Bibel 1988)

Bibelen sier i Ordspråkene 22:6: «Lær den unge den vei han skal gå! 

Så viker han ikke fra den når han blir gammel.»

Skriftsteder om ekteskap, skilsmisse og gjengifte kommer sjelden frem i forkynnelsen i våre 

dager. For noen tiår siden var skilsmisse sjeldent i menigheten. Nå er det et stort ras av 

skilsmisser og behovet for å ta disse bibelordene frem i forkynnelsen burde derfor være stor. 

Men hvorfor forkynnes det så og si ikke og hva skjer med dem som ikke får høre Guds ord og 

lære om at ekteskapet er til døden skiller oss? Istedenfor har de nok av eksempler å se til av 

ekteskap som ender i skilsmisse. Når kristne ledere, som mange mennesker ser opp til, skiller 

seg, er dette sterke, negative eksempler.

 

1.Kor 6,9: "Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! 

Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til 

unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn,....skal arve Guds rike."

1.Tess 4,2-5: "Dere kjenner jo de påbud vi gav dere ved Herren Jesus. For dette er Guds vilje, 

deres helliggjørelse: Hold dere borte fra hor. Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle i 

hellighet og ære, ikke i lidenskapelig begjær slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud."

Ekteskapet, et bilde på Kristus og menigheten:

Ef 5,31-32: "Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to 

skal være ett kjød. Denne hemmeligheten er stor - jeg taler her om Kristus og menigheten."

Diabolos er djevelens navn på gresk, og betyr: den som splitter! Han hater det Gud har skapt. 

Kjærlige, trofaste ekteskap og familier som splittes, fører MYE sorg og fortvilelse med seg! 

Verden skulle se på oss kristne og si: "Se hvor de elsker hverandre!" Våre ekteskap skulle 

være et synlig bilde av kjærligheten mellom Jesus Kristus og hans brud, menigheten.

Du skal ikke bryte ekteskapet!

Matt 19,4-6: "Han svarte og sa: Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen 

skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til 

sin hustru, og de to skal være ett kjød? Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som 

Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille."

Mark 10,9: "Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal ikke et menneske skille. "Gjengifte

Bibelen taler også klart om gjengifte.

Luk 16,18: "Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, driver hor. Og 

den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, driver hor."

Rom 7,2-3 "For den gifte kvinne er ved loven bundet til sin mann så lenge han lever. Men 

dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. Derfor skal hun kalles 

en horkvinne dersom hun, mens mannen ennå lever, blir en annen manns hustru. Men 

dersom mannen dør, er hun fri fra loven, og er ingen horkvinne om hun gifter seg med en 

annen mann."

Mark 10,11- 12: "Da de var kommet inn i huset, spurte disiplene ham igjen om dette. Han sier 

til dem: Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, gjør seg skyldig i hor 

mot henne. Og dersom en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, så 

driver hun hor."

Paulus skriver like klart i 1.Kor 7,10-11: "Til dem som er gift, har jeg dette bud, ikke fra meg 

selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. Men er hun skilt fra ham, 

Skal hun enten fortsette å leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille 

seg fra sin hustru."

Vi merker oss at Paulus viser til et ord fra Herren. Det oppgis bare to muligheter for den 

fraskilte hustru: Å bli værende ugift eller forlike seg med mannen.

Teorien om den uskyldige part bygger på Matt 19, 9, der Jesus sier:

" Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter 

seg med en annen, han driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver 

hor."

Ut fra dette mener man å ha dekning for at en mann som er skilt fra sin hustru fordi hun har 

drevet hor, kan gifte seg igjen. Men en slik tolkning bryter med de parallelle bibelvers som er 

sitert ovenfor. Sann bibeltolkning har alltid hatt som ledestjerne at de klare ord må belyse de 

mindre klare, og i dette tilfelle er det flere klare bibelvers som går imot gjengifte.

Lite bibelkunnskap, lite undervisning om tema og feil veiledning har gjort at mange dessverre 

har havnet i vanskelige situasjoner, langt borte fra Guds veier og vilje. Men hos Jesus er det 

tilgivelse og oppreisning for den som vender om og bekjenner sin synd!

Jesaja 1,18: " Kom la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som 

purpur, skal de bli hvite som snø, og om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite 

ull. " Jesus sa til kvinnen som var grepet i hor: " Gå bort og synd ikke mer!" Hun kunne altså 

ikke fortsette som før, å leve i synd (drive hor), men måtte omvende seg. Slik må også vi 

omvende oss for å få tilgivelse av Gud (Apgj.3,19). Vi kan ikke leve i synd som kristne, det er 

stor forskjell på å leve i synd og falle i synd. 

Hebr 13,4: "La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være 

usmittet! For Gud skal dømme dem som driver hor 

og bryter ekteskapet."

Utarbeidet av stiftelsen TO SKO (www.tosko.no)

En enkel innføring i fra Guds ord, slik man leser Guds ord rett ut. Når man henviser til Guds ord om hva som står skrevet om dette temaet. Hvordan kan man da motbevise at det ikke er riktig av det som er skrevet i dette temaet ? Det får meg samtidlig til å undres over så mange av pastorer, forstandere, og kirkeledere går hen og gifter seg på nytt. På hvilket grunnlag gjør man det, når et står så tydeligt i Bibelen på hva som er riktig.?

Mvh

Rune

Gå til innlegget

Det finnes ingen helgener.

Publisert over 7 år siden

Hei 

Man kan si mye rart om Åge samuelsen, men jeg synes at en del han kom med var godt og meningsfylt, blant annet sa han om Den katolsek læren ikke hade noe sammenhenng med den sanne Kristi læren.

Jeg vil gjerne dele noe han skrev i 1984 fra vekkeropet nr 4.

Da jeg hørte pater Kjell Arild Pollestads fremlegning av den katolske kirkes vranglære i «tro og liv» onsdag. 28.3, om jomfru Maria og helgener, ble jeg ennå mer styrket i min overbevisning om at denne lære intet har med Gud å gjøre. Verre sprøyt skal man lete lenge etter. Men jeg er veldig glad for at NRK gir plass for slike vranglære, så folk selv får høre hvor langt fra den bibelske lære katolisismen er.

Det finnes ingen helgener i Himmelen, og heller ikke i Guds menighet. Å si at ingen har stått Jesus nærmere enn jomfru Maria fordi hun var Jesu mor, og at hun går i forbønn for menneskene, er blank løgn. «Jesus bor ved troen i våre hjerter» (Ef 3, 17). Nærmere kan man ikke komme. “Og Ånden går i forbønn for oss”, ikke Jesu mor. «Vi er alle syndere og fattes Guds ære.» Og vi må alle bli frelst av bare nåde. Ingen har noe å rose seg av. Paulus sier: «All vår ros er utelukket.»

Franz av Assisi hadde ingen forrett hos Gud fordi han gjorde seg selv fattig på jordisk gods og derved skulle gjøre seg fortjent til Himmelen. Den katolske kirkes lære fører ingen til Himmelen. En slik lære er fra avgrunnen.

Det er hårreisende å se at såkalte normale mennesker kan la seg forføre av en slik lære. Om jeg gir alt jeg har til de fattige, men ikke har den guddommelige kjærlighet til Kristus og hans fullkomne verk, ja om jeg endog gir meg selv til å brenne, gavner det meg ingenting.(1 Kor 13, 3).

Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet.
1 Kor 13, 3

Det eneste som kan frelse meg er en dyp erkjennelse av at jeg trenger Guds nåde hver dag. Ingen har forrett fremfor noen annen. Det er kun ved troen på Kristus at en blir frelst. Alt annet teller ingenting. Ingen har noe å rose seg av. I Guds øyne kan ingen slå seg på sitt bryst å si: «Jeg takker deg Gud, for at jeg ikke er som naboen.» Vi er født inn i en syndig verden som syndere, og må blir en ny skapning i Kristus Jesus. Bare det aksepterer Gud, ikke noe annet.

Aage Samuelsen
Vekkeropet nr.4, 1984

Ordene om vår avhenighet av nåden, og at vår erkjennesle av at vi trenger Gus nåde hver dag, er en viktig del av vårt trosliv, Vi kan ikke produsere et liv i kraft uten å ha Gus kraft i våre liv igjennom den Hellige Ånd visdom og tjeneste. Den katolse læren der mennesker faller ned for bilder og stauer og tiber helegener, for deres gode gjerninger og visom, er ingen sann tilbedelse. For den ros mennesken tar til seg selv faller på sin egen urimelighet. Hvorfor er helgener så høyt aktet i katolismen? Hvorfor er biler og stauer så viktig for den katolske troen i store deler av verden? Hvorfor bry seg om slike matrialisteise ting, når man har et levene i våre hjerter? Det er det som betyr noe i vårt trosliv. Hvor mange blir forført av enne hedenske læren, der mennesket, bildene, helgene, stauene, og jomfru maria blir satt over Jesus? Er det slik at man må få hjelp av mennesker når man skal be til Gud? Nei man trenger bare en mellom mann og det er Jesus Kristus. Han som seiret over synden slik at menneskene kunne bli frelst i fra fortapelsen, å få evigt liv. Å få sitt navn skrevet opp i livets Bok skjer bare igjennom Jesus. og ikke gjennom ritualer og avguder.Så Guds nåde er slik at hvert et menneske er like mye verdt i Gus øyne. Gud gjør ikke noe forskjell på noe menensket.

mvh

Rune

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere