Rune Staven

Alder: 10
  RSS

Om Rune

Beskriv deg selv her
Hei
Jeg søker sannheten og elsker Jesus.intet annet navn frelse kan. jeg liker å spre det gode budskapet om Jesus, og hva Han har gjort i mitt liv.ble født på nytt.ble frelst for mange år siden, men levde som lunken i mange år før Gud satte meg fri fra mine avhenigheter. min takknemmelighet over dette er uendelig. for


Jesus er sannheten veien og livet ingen kommer til Faderen uten ved Han. Blodet er den rensende kraft om gir oss frihet til å leve livet i kristus uten å bli dømt. Vandre i sannhet og tro i Kristi sanne lære.være søsken i samme legeme, drikke av den levende kilde som gir oss liv. løft blikket og jag mot målet. vi har en evighet i vente.

Følgere

Hei

Tar vi advarslene i Guds ord på alvor i dag? Vi mennesker lever ofte i et rutinemessigt liv. Dag ut og dag inn. Lite forandringer som blir tilført i vårt liv, når ting har falt på plass. Hvorfor blir det slik? Og da er det ikke rart at man blir rastløse i sitt sjelsliv, og søker tilfredstilleser andre plasser i sitt liv, hva mener jeg med tilfredstilelse, jo alt det som bægjere kjødet. Det som er lystigt i mennesket og som har en kortids effekt, og som blir til en tommhetsfølelse i livet. Man dekker sitt eget behov der og da. Er dettte noe man egentligt trakter etter. ? Nei jeg tror ikke det, vi mennesker søker ofte etter det som gir oss mening og fred i vårt liv, men finner man det er et annet spørsmål,for lykken er en evig kamp i våre liv, det å bli tilfredstilt av av lykken kan være en følese messig blindhet,et kan også være et krav, og et mas i våre liv. Det er mange ting som menneskene kreve i sine liv. Det blir aldri nok. Man må ha mer av alt. Gir det noe mening i våre liv? Nei Det skaper bare en grådighet og en egoisme i vår kultur, som aldri vil stoppe man avkler sitt eget msibruk til egen vervelse. Hva kan man så gjøre med den evige maset etter å bli tilfreds i sitt liv? Livet er ikke alltid like lett for alle, og mange sier det er urettferdigt, men uansett så er det slik for alle det man sår ut, det vil man også høste av. Det slår ikke feil. Dette gjelder både gjelde den kristne og den ikke kristne, men jeg skriver ofte til den troende her inne. Ikke for å se ned på noen, eller dømme noen, men for å sette noen ting i søkelyset, for å få mennesker til å tenke igjennom sitt eget liv. Hva rømmer man ifra i blant, sin egen frykt eller sitt eget liv. ?  Er noe menneske bedre en andre i Guds øyne? Nei vi er alle elsket om man er ond eller god. Det kommer ikke an på om man er troende eller ikke. Guds ord som står skrevet er skrevet til den troende som motar Guds ord slik det står, og den som tar Guds ord på alvår forstår også nådens funsjon og virke i våre liv.

Jeg tenker på den livsførsel vi fører med våre liv, Når Guds ord sier det motsatte av det vi gjør, og hva er det som hindrer oss til å gjøre Guds vilje, slik at nåden kan falle på plass i våre liv? For om vi skulle leve etter kjødet, da skal man dø, slik det står skrevet. Er ikke dette en advarsel til den kristne? For det står videre men dersom dere ved Ånden døder legemets gjerninger, så skal dere leve, det står i romerne 8,13. Hva mente Paulus med dette. Er nådens henvisning også innlagt i disse ord? For jeg tenker slik at hvis man er født på nytt, så har man blitt en nyeskapning i kristus, og fått den hellige Ånd,men alikavel velger å vandre i det fysiske kjødets lyster og bægjer, så vil det troende dø åndeligt. Hvorfor det mon tro? og man vil forhindre sin egen oppstandelse til evigt liv på Jesu igjenkommst. Dette er alvårligt, og viktig å forstå for hver troende. Man kunne jo ha sagt, men Herrenens barmgjerighet og nåde er alltid tillgjengeligt, Det er jo dette satan alltid visker i øret til den troende. du skal sannelig ikke dø.. Hva mener jeg med dette, sannelig ikke dø? Jo dø fra å være med til det evige liv. Når man dør i det åndelige så mister man livets kilde til evigt liv i himmelen, mørket tar boligt i oss, og man blir fortapt i evig straff.

Hvis man ikke legger om kursen i sitt liv, og vender oss 180 grader fra det gamle livet og inn til det nye livet i Kristus, men velger å følge kjødets gjerninger, så blir man ikke forandret i det indre livet som Jesus har gitt oss i vår nyskapning, som er å vandre i ånden istede for kjødets vandring, slik som man gjorde før man ble født på nytt, da vil den personen dø åndeligt. Fruktene vil ikke vokse på hans grener, og han risikerer at grenen blir hogd av. Når man forsøker å dempe på denne sanhet, så vil dette bare blinde oss for den sannhet som ligger i denne advarsel, for kjødets gjerninger er åpenbare, det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke, sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt.  Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike. Gal.5:19-21

 

Nåtidens undervisning som hevder at disse ord ikke henvender seg til kristne, er så unyttigt og bortforklarende at de er blindet for sannheten i Guds ord.For det står også skrevet de menighest medlemmene i galatia som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. er man enigt i dette? eller er dette bare tull i fra min side og hevde dette? men mange kristne vil jo bryte inn og si jo det er sant men vi må jo gjerne ikke glemme Guds kjærlighet og nåde i dette, jo men når dette går på bekostning av sannheten i Guds ord, så blir det tommhet i det kristnes liv.De som vandrer i kjødets lyst vil enten arve Guds rike, eller ikke.  Alle forsøk på å myke opp på Paulus alvorlige advarsel tjener bare til å forvrenge Guds Ord.  Det er ikke plass for å prøve å balansere Paulus påminnelse med henvisning til barmhjertighet og nåde.

 

Hver den som hater sin bror, er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg. 1.Joh.3:15

For stadige påminnelser om Guds barmgjerighet minsker ikke i styrken i enne advarselen som Paulus kommer med ovenfor sin kristen broder, ingen troende som hater en annen troende eller hvem som helst har det evige livet i seg, dette også er harde ord, men sanne og rettferige ord som er skrevet for oss slik at vi skal forstå hvordan Guds nåde virker.

 

Gud ønsker at vi skal ha et seiers rikt liv, et liv i Hellighet og i æresfrykt for Hans ord og virke.Jesus har allerede gått foran oss med et godt eksempel på hvordan man skal leve, ikke i våre egne gjerninger men me åndens frukter som oss er gitt. For hvis vi lider nederlag slik som alle kan gjøre, så løfter Han oss i sin formidable nåde, men hvis man velger å fortsette på sin trasige vei. så ligger det ikke evigt liv og nåde i synderens vei.Gud vil alltid tilgi oss om vi erkjenner våre svakheter, for at vi skal stå opp igjen og fortsette den kampen mot kjødet. 

Og er man ikke villige til å ikke tilgi, så kan man fort tenke at Gud er nådefull Gud som tilgir meg uansett. hvorfor skulle han tilgi deg om du ikke tilga andre? du kommer ikke inn i det evige paradiset uten først å ha tilgitt din neste. tenk på dette, uansett.Kan man se forskjellen på dette, det å oppmuntre den troende som kjemper mot synden,på den ene siden, og det forsikre den som lever i kjødet, sin lunkene troende at Guds kjærlighet, barmgjertighet, og nåde vil tilgi alt det han foretar seg i sitt kjød, uten å først vende om.

Hva handeler egentligt dette om, en sunn ballanse? Nei det dreier seg om å utvanne Guds advarsler, slik at Guds ord blir ugyldig.

 

For den jord som drikker regnet som ofte faller på den, og bærer grøde til gagn for dem som den dyrkes for, får velsignelse fra Gud.  Men bærer den torner og tistler, da er den unyttig og forbannelsen nær, og det ender med at den brennes. Hebr.6:7,8

 

Men vi må huske på Guds nåde  Enten er Guds Ord sant, eller så er det ikke sant.  Dette skriftsted må ikke bli balansert med påminnelse om Guds kjærlighet. Gud er like så streng som Han er kjærlig.  Den evige sannhet forblir at en kristen troende som ikke bærer rettferdighets frukt i sin personlighet og atferd, vil bli avhugget fra Vintreet avhugget fra Kristus.  Hans navn vil bli slettet ut av livets bok, hvis han ikke omvender seg og vinner seier i Kristus.

 

Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær.  Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og Jeg vil kjennes ved hans navn for Min Far og for Hans engler. Åpb.3:5

 

Hva er man villig til å forsake i sitt liv for Kristus? Hva er man villige til å forandre i sitt liv for Kristus. hva er man villig til å forstå i Kristus? Vil man leve slik kjødet vil, eller slik Ånden vil i våre liv?  Det handler om å overgi sin egen vilje til en større vilje en selve livet, og det er til Guds vilje.

Mvh 

Rune

 

Gå til innlegget

Hei 

Den Karismatiske tros bevegelsen,og pinsebevegelsen, har en større åpenhet for paven og den katolske troen. Det har foregått mye bak kullisene for å få til dette,og på veien har det skjedd mye, og endringen har kommet raskt, med tanke på bakgrunn og lære.Enheten blant troende skal bli større, og bredere. Det er ikke så viktig lengere med hva slags lære som er riktig, men at man har et felles fudament i Kristus og i den kjærlighet som skaper fred blant nettopp trossøsken, Men det er også med å bygger en brobygger til hver nason, slik at den freden også kommer til nasjonene, når religionen forenes så forenes også nasjonene seg mer, og mer dette hører sammen. Dette kan føre til en verdens fred, og i seg selv så høres dette  bra ut.

syntes at dette var såpass inntresanne opplysninger at det var fint å dele dette med andre.

 Et utdrag i fra et Sitat: mens vi venter 1999 syntes jeg det var spenende og refere til, noe som har skjedd store ting i den rettningen som dette sittatet tok for seg for ca 15 år siden, se på ulf ekmann og familie som har konventert til den katolske kirken. Dette er første ledd i den åpenheten som vil komme mellom forskjellige trosretninger. Dette har ikke kommet av seg selv. Det har pågått lenge og hva skjer når man finner et felles fudament, og fraviker fra sin egen lære, man blander læren og da blir en ikke en ekte sannhet i kirken,selv om det gjerne ser flott ut at trorettninger samler seg for å bli en enhet, så er det bare en fasade som ikke er bygd på kristi lære, og sannhet, men dette er gjort i menneskenes egene handlinger til sin egen frihet. og ikke etter Guds fred, man har fulgt i løgnerens spor, og ikke i kristi spor. som fører til Faderen, 

Man må skille på den karismatiske trosbevegelsen og pinsebevegelsen, selv om de no har kommet mer og mer sammen til en enhet på mange områder.men går man tilbake i historien så overrasker et meg at ma har tilnermet seg en katolske tro såpass mye at det bør advares mot, og man må også sjekke selv om det som andre kommer med samstemmer me Guds ord, og på hva som er rett i en slik sammenheng.Jeg kan være uenige i mange ting når vi kommer til det læremessige spørsmålet, i forskjellige trosrettninger, og det er viktig å henvise til det skrevne ordet som er gitt oss i ÅND OG SANNHET. Det må vi ikke misbruke til våre egne fordeler.

sitat

Katolikker og pinsevenner har samtaler for etableringen av doktrinær enhet og evangelisk samarbeid.Helt siden den såkalte karismatiske vekkelsen nådde Den katolske kirke, har det vært inngående samtaler mellom noen av dette kirkesamfunnets ideologiske nøkkelpersoner og sentrale internasjonale ledere innen pinsebevegelsen. 

Sett fra pinsevennenes ståsted, forekommer det dem vesentlig at katolske prester og nonner blir "åndsdøpte," taler i "tunger," og får henrykkelser med besvimelse og latterkramper på sine egne møter. Skulle ikke det tyde på, sier de, at Den Hellige Ånd ikke er synlig opptatt av hva ulike kirkesamfunn tror og lærer? Hvis vi går noen år tilbake i tid, finner vi at mange pinsevenner som hadde en klar forståelse av det katolske frafallet. De visste at den katolske messen er en avgudsseremoni. De så det ubibelske i å tilbe helgener og derved bryte det annet bud (2.Mos.20:4-6), at frelsen ikke kan kjøpes ved avlat og det blasfemiske ved prestenes mellommann rolle i forhold til bibelens budskap i 1.Tim.2:5: For det er én Gud og én Mellommann mellom Gud og mennesker, Mennesket Kristus Jesus.

Ja de forkynte og skrev ofte at pavens selværklærte rolle som Jesu Kristi vikar på jorden og gudslikhet, var et falsum; Han er den som står imot og opphøyer seg over alt det som kalles Gud eller som blir tilbedt, slik at han sitter som Gud i Guds tempel og viser seg selv fram som om han er Gud.2.Tess.2:4. For en tid videreførte pinsevennene arven fra reformatorene og var ikke redde for å kalle mennesker ut av det de mente var falsk lære som ikke ledet til et frelsende gudsforhold.

 Pinsevennene har lenge ansett fenomenet de praktiserer og kaller tungetale, samt visse emosjonelle og fysiske manifestasjoner som bombesikkert bevis på åndsdåp. Men da får de et problem når det samme dukker opp hos katolikker til tross for at sistnevnte kirkesamfunn lærer og forkynner mye dokumenterbar hedenskap.  
 

Den Hellige Ånd blir gitt til dem som lyder Ham.  
Ap.gj. 5:23

Alternative tolkninger.

For en pinsevenn er det tre mulige konklusjoner som kan trekkes fra disse observasjonene. For det første foreligger den teoretiske muligheten at katolsk tro og lære likevel er bibelsk, selv om ingen hittil har kunnet påvise det ut fra Guds Ord. Den katolske kirke påstår jo selv at flere av kirkens dogmer ikke er å finne i bibelen, men er hedenske skikker som kirken har gjort kristne. Bibelen er enig: Og han ropte kraftig med høy røst og sa: "Falt, falt er den store Babylon, og hun er blitt et bosted for demoner, et fengsel for hver uren ånd og et bur for hver uren og forhatt fugl!

Kirken mener at den både har rett og lov til å produsere sannhet og inkluderer denne myndigheten også til det å forandre Guds hellige lov. Han skal tale ord mot Den Høyeste, han skal tyne Den Høyestes hellige, og skal sette seg fore å forandre tider og lov. Dan.7:25

Mulighet nummer to er at Gud faktisk ikke bryr seg noe særlig om hva bekjennende kristne tror, lærer og praktiserer. Denne variasjonen er absolutt problematisk. Spesielt når vi leser hvordan Herren betraktet falsk lære og hedenske skikker på bibelsk tid: Du, du skal ikke gå i forbønn for dette folket, og du skal ikke bære fram bønnerop eller bønn for dem, og bønnfall Meg ikke. For Jeg vil ikke høre på deg. Ser du ikke hva de gjør i byene i Juda og på gatene i Jerusalem?

Barna samler ved, fedrene tenner ilden, og kvinnene knar deig for å lage kaker til himmeldronningen. De utøser drikkoffer til andre guder, for å egge Meg til vrede. Jer.7:16-18

Les også Esek.8:1-4 og hvordan israelittene blandet inn Egypts gudeverden og soldyrkelsen inn i tempelet.

I så fall må Gud ha endret seg mye og det stemmer heller ikke med hva Skriften erklærer. Gud er ikke et menneske, så Han skulle lyve, eller en menneskesønn, så Han skulle angre. Har Han talt, uten å gjøre det? Eller har Han talt, uten å sette det i verk?4.Mos.23:19

Hos Ham er det ingen forandring eller skiftende skygge. Jakob 1:17 
 

Det tredje alternativet er at de omtalte manifestasjonene, som da inkluderer den tungetale-variasjonen pinsevennene assosierer med åndsdåp, likevel ikke er bibelens tungetale og åndsdåp. Solide, omvendte og gudhengivne kristne i flere andre kirkesamfunn mener jo å kunne påvise, at dette alternativet kan være riktig. Men for pinsevenner flest synes det andre alternativet å være det mest sannsynlige.

For dem betyr det da at Gud har endret sin prioritering fra det vi finner beskrevet i bibelen og at bibelsk eller ubibelsk forkynnelse ikke er noen hindring for Herren. Han gir sine åndsgaver til dem han vil, uansett tro, livsinnhold og gudsforhold. At mange pinsevenner har tatt konsekvensene av dette synet er lett å påvise, siden det nå sies i noen pinsevenn kretser at Gud ikke tar tilbake åndsgaver selv om en person forlater Gud og begynner å leve et ugudelig liv i aktiv synd. Mange eksempler blir påvist hvor slike tidligere kristne fremdeles taler i tunger når det måtte passe dem.

Med disse observasjonene som utgangspunkt, er det ikke underlig at ledere innen både Den katolske kirke og hos pinsevennene har tatt initiativ for å utdype muligheten for lære-enhet og samarbeid innen evangelisering. Paven har selv hatt mange samtaler med kjente pinse-ledere, men disse konferansene har fått lite omtale i pressen. Fellesærklæringen som det nylig ble fokusert mye på innen kristent media og som paven nylig godkjente, har på en måte tatt oppmerksomheten vekk fra møtene mellom pinsevenner og katolikker.

Snarlig enhet

I løpet av flere år med regelmessige samtaler har mange observatører uttalt at de er meget overrasket over hvor langt disse samtalene er kommet. I flere land har konkurransen mellom de to religiøse gruppene vært skarp og synlig. Det gjelder særlig i Latin-Amerika. Som eksempel kan nevnes at innen år 2005 regner man med at det vil være flere pinsevenner i det katolske Guatemala enn katolikker. Forskeren David Barrett sier at av verdens folketall på 6 milliarder er 1 milliard katolikker og en halv milliard pinsevenner, men pinsevennene vokser mye raskere enn katolikkene. Om nåværende vekst skulle fortsette og denne verden bestå noen år til, vil pinsevennene være det dominerende kirkesamfunnet i 12 ulike latinamerikanske land som hittil har vært regnet som katolske.

Benedikt munken Killian McDonnell, som er en sentral leder i pavens råd for kristen enhet, har skrevet at han er oppriktig sjokkert over hvor stor enhet som alt er oppnådd på grunn av tidligere samtaler mellom de to kirkesamfunnene. Tradisjonelt og før den karismatiske prosessen forenet de to bevegelsene, var det synlig opposisjon og noen steder direkte og fysisk konflikt dem imellom. Men nå, sier McDonnell, finner vi ut at det er langt mer som knytter oss sammen enn det som skiller oss. Vi er rett og slett meget overrasket over hvor hurtig dette har skjedd, sier han og vi finner nå ut at vi tror likt hva meget sentrale bibelske sannheter angår. 
  
 

Et av de områdene hvor de to samfunnene er blitt enige, er at organisert "proselyttering" må opphøre. Begge parter har alt skrevet under på en erklæring om at det både er uetisk, usensitivt og kommuniserer redusert respekt og manglende kristen kjærlighet, å "stjele" medlemmer fra andre samfunn. Alle kristne er med andre ord kristne og all tro som har med seg en del kristne begreper er en akseptabel tro. Falsk kristen lære eksisterer ikke lenger og det er ingen å kalle ut av "babylon."De har også blitt enige om å avstå fra kritisk journalistikk som påpeker uenighet vedrørende andre kirkesamfunns tro og lære.

Hvis vi som gir ut dette nyhetsbrevet hadde vært pinsevenner, ville vi ikke lenger kunnet advare mot det vi mener er katolsk ubibelsk tro og lære, uten å risikere vårt medlemskap i det samfunnet vi da tilhørte. Det faktum at profetene, Jesus, apostlene, de første kristne og reformatorene alle forkynte sannhet og samtidig advarte mot falsk lære, er ikke lenger en relevant observasjon. At andre kirkesamfunn i tillegg til pinsevennene også beveger seg trinn for trinn den samme veien, har fått våkne medlemmer til å undres over om det er flere samtaler på gang mot enhet som ikke blir annonsert slik at medlemsmassen kan håndheve sin rett og plikt til å vurdere ut fra Guds Ord. 

Samme teologi.

For å kunne fatte det som skjer er det en del faktorer vi må være oppmerksomme på og som kan hjelpe oss å begripe hvorfor mange pinsevenner nå finner katolsk teologi mer akseptabel enn før. Den katolske læren om skjærsilden ligger meget nær hva pinsevennene også tror. Vi har møtt pinsevenner som faktisk forfekter en "helvetes" lære som etter hvert har kommet uhyggelig nær det katolske dogmet om skjærsilden, med grader og nivåer av "renselse" og omvendelse etter døden. 

Mystiske og private åpenbaringer er også et meget sentralt fenomen i katolsk menighetsliv. Vi vet om kjente pinsevenn og trosbevegelses forkynnere som stadig sier; "Herren fortalte meg," eller "Gud ba meg si at," men som i oppriktige stunder bekjenner at de sier dette for å gi styrke til det de selv mener og ønsker. Selv etter at de offentlig gjør det klart at de skal slutte å si det, fortsetter de med dette bedraget. De klarer ikke å slutte for da blir deres forkynnelse så tam og de mister mye av sin autoritet og makt over menighetens medlemmer. 

Når vi da inkluderer det omtalte tungetale-fenomenet, samt det å falle bakover ved berøring, (populært kalt "to hit the carpet" opplevelsen,) begynner de to religionene å nærme seg hverandre betraktelig. Begge trosretninger er i tillegg langt mer fokusert på følelser, stemning og atmosfære enn på innholdet i bibelen. Likhetene er blitt såpass mange at barrierene mellom de to samfunnene stadig blir lavere. 

Dette er viktig å forstå i sin sammenheng

Husk at Dette ble skrevet i 1999, og hva har skjedd i dag, jo som kjent har ulf ekmann og sønn funnet seg til rette i den katolske tro. Joel osteen, Benny Hinn,er ofte i  kontakt med den katolske kirke, ja mn kan nevne flere velstand forkynnere i fleng. Hva ligger bak alt dette.? Er det store spørsmålet? Der hyrdene i flere trosmenigheter leder folket til en normalisering til denne verdens fred, og kirkens sannhet blant religionene og ikke til Guds fred, og sannhet. Man begrunner dette med felleskapet i lysets kjærlighet. men hva med Kristi lære? skal man tilate seg selv og akseptere vranglære i sitt tros liv.? Nei vi må være våkne på det som holder på å skje rett foran våre øyne. Skal vi bare stå der å se på,og konsanterer at dette skjer, ja ja bare det er gjort i kjærlighet hvorfor bry oss om dette.? Det er jo godt for samfunnet og for enheten i den kristne tro. jo jo,Men så enkelt er det ikke. Det finnes også andre krefter som jobber for felleskap for den kristne, muslimske og den hinduistiske troen, som nå kaller seg for chrislim litt i samme gata dette også, man beveger seg i i felleskap i antikristens ånd som forfører mange troende til å tro på løgNen i denne enheten, for man kan ikke blande Den rene og sunne læren, men løngnerens lære.men læren betyr ikke så mye i dag. Man roper høyt om kjærligheten i dag, og da er det ikke så farlig det man lærer, det er ikke det som er så viktig i dag

Er dette noe å bekymre seg for? Hva slags agenda har paven og den nye orden i dette systemet? Er dette tilrettelagt for antikristens komme? slik at når menighetene er samlet så vil det bli lettere å holde styr på en kirke en flere tros religioner? En verdens religion. hvem står bak denne verdens Kirke?

Å være våken i denne tidens krefter er ikke lett, når man ikke vil forstå det som skjer.Les Guds ord om det å skape verdens fred,er for noe, kontra å skape Guds fred i mennesket.

mvh

Rune

Gå til innlegget

Show me the money.

Publisert over 7 år siden

Hei 

 

Show me the money, var som hentet ut av filmen, med samme ytrykket,og som tom cruise spilte i. Dette er et av de ord denne velstand forkynner Ed Young bruker til å få inn penger til sin menighet, show me the money, show me the money. Jeg har sett mye, men dette er et av de verste tilfellene jeg har sett, og en slik grådigets kultur som sprer seg blant velstands pastorer i mange deler av verden er usmakeligt. Men det som også verre er er at menigheten ikke ser ut til å reagere på dette, de er med på grådighets kulturen ved å gi enda mer, fordi de har blitt lovet at de skal få igjen minst det dobbelte av de gir, da er det til sin egen fordel de gir, og ikke for å bygge Guds rike, og det blir feil. Men hva sier Bibelen om denne velstans forkynnelsen. ?

Sitat søkelyset

Den amerikanske velstandsforkynneren og megakirkepastor Ed Young gir nå løfte om å refundere tienden til giverne dersom de ikke opplever at “Gud åpner himmelens vinduer” over dem, skriver det amerikanske karismatiske magasinet Charisma-magazine mandag. Utspillet til den amerikanske velstandsprofeten som blant annet eier eget jetfly og som blant annet kom kjørende inn på plattformen i en Rolls-Royce er igjen på desperat pengejakt. Denne gang lover den kjente Megakirkepastoren full refusjon av pengene til dem som gir tiende til hans kirke, men som ikke opplever det pastoren omtaler som “et åpent vindu fra himmelen”.

rolls-royce

http://www.youtube.com/watch?v=ksKon8kunEE

http://www.youtube.com/watch?v=fXyDVEoWmss

sitat søkelyset

Velstandsforkynnernes grådighet kjenner ingen grenser og det siste trikset fra pastor Ed Young som selv har blitt sterkt kritisert for å leve en lukseriøs livsstil på bekostning av kirken behøver neppe være bekymret for at noen kommer å kreve pengene refundert. I slike kretser er det viktig å ha den rette bekjennelsen og å innrømme at den lovede velsignelse uteble vil neppe noen tørre gjøre, for det blir det samme som å tre frem for pastoren og kalle Gud en løgner og samtidig innrømme nederlag i sitt eget trosliv. Innenfor trosbevegelsen er fremdeles tesen om “positiv tenkning og positiv bekjennelse” ennå levende og farbar teologi, og det vil kreve stort mot og være ærlig nok til å innrømme at velsignelsene uteble. Tros og velstandsforkynnerne har som kjent for vane å love mye på Guds vegne og blir sjeldent stilt til ansvar for sine mange og store løfter.

Jeg tenker hvor langt skal dette gå, og hvor lenge kan menigheten gå med på en slik ukultur som ikke fremhever Guds sak. ?

Alle som går på videre og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren har både Faderen og Sønnen. Hvis noen kommer til dere og ikke fører denne lære, ikke får ham inn i huset ditt, eller gi ham noen hilsen, for den som hilser ham tar del i hans onde gjerninger. 

Kan du se det, de lærer falsk lære er involvert i onde gjerninger . Dette betyr at folk som fremmer og hjelp forhånd slik som disse tar del i hans onde gjerninger , blir besmittet av sin hyrde ved å delta i hans onde gjerninger. Mammon er veien til livet er livsmotoet i mange menigheters velstansforkynnere, slike som Joel osteen, Benny hinn osv er i samme katogori, 

Det jeg stiller meg undrende til er hvorfor så mange mennesker i menighetene ikke igjennomskuer denne grådighets kulturen som velstande hyrdene har innført, Det er gjerne fordi de selv ønsker å ha enda mer velstand.

Ser vi tedensen i noen norske menigheter? kristne tv kanaler så ser vi jaget etter penger konstant. Lover det ene etter det andre. Er det virkelig slik det skal være ? Nei jeg gremmes over deres oppførsel og at de i tilegg skal representere Guds rike med en slik velstands forkynnelse er direkte flaut og råttent. De driver med vranglære, og utnytter, manupilerer,og spiller på deres følelsene til sine søsken, og får de  til å tro på en større velsignelse, noe de ikke vil få, nårgråigheten er det som er drivkraften. Den dagen de blir igjennomskuet så faller de som fluer, OG DE VIL FALLE TUNGT.

MVH

Rune

Gå til innlegget

Hei

Hva mener jeg, når jeg skriver at normaliseringen av synden blant troende er stor i dag. Jo det er mange ting i dag som man ikke godtok blant troende før, men som vi gjør i dag. Er det ikke slik eller tar jeg feil? Er det begrunn av at samfunnet har utviklet seg og blitt mer opplyst? eller er det slik at man vil tilpasse oss verden slik at man ikke skiller seg ut? eller er det fordi man undskylder sin måte å leve på, fordi man ikke greier å leve slik som Jesus gjorde.? Det er mange varianter og mange ting man kan bruke som eksempler på dette med å normalisere synden, slik at man ufarligjør synden i sitt liv. Det er lett å ufarligjøre synden i sitt liv, ved å godta den uten å forstå hvorfor man må kjempe i mot synden.

Dette er en tekst som passer til vår tid. Jesu død på korset gjør det faktisk mulig for oss å dø bort fra synden, 1. Pet. 2:24. Rom. 6:2. Det er ikke sant, selv om det forkynnes fra mange talerstoler, at Jesus seiret og døde for at jeg ikke behøver å seire over synd i mitt liv ved å dø bort fra den. Dette er et falskt evangelium selv om det er aldri så populært. Det jordiske i oss må dø, Kol. 3:5. Ved Guds kraft kan vi alle avstå fra kjødets lyster, 1. Pet.2:11, og vi kan motta styrke fra Gud til å følge i Jesu fotspor, han som ikke gjorde synd, 1.Pet. 2:22.Dette er viktig for den troende å forstå at vår kamp fremdeles er i mot kjødets lyster

Jeg tenker på hva er normalisert i forhold til det som var før.? Jo samboerskap blant de kristne er normalisert, og godtatt blant mange kristne i dag. I dag lever mange kristne som samboere, uten å ta et standpunkt på et ekteskapsløfte framfor Gud. I dag er det normalt blant kristne å skille seg. Samfunnet har utviklet seg sier de. Før så var det en skam å gå fra hverandre, men no er det helt normalt å gå fra hverandre, som kristne, men også å gifte seg på nytt, er også helt normalt. Hvorfor strekker man grensene, og hvorfor godtar man dette i de kristnes rekker.? Er man for feig til å gi lyd i fra seg på disse klare ståstedene som er så tydeligt beskrevet i Bibelen? Er det fordi mange menigheter ikke vil miste sin pengestøtte eller medlemmer.? Heller er det for at de føler at de er fordømmende ovenfor sine søsken, når de sier at dette er synd i mot Guds ord.? Mange pastorer som er hyrder i dag lar dette gå forbi ubemerket. Uten at man tar dette opp i elsdte rådet en gang,og uten at den Hellige Ånd er med å viser veien til et rikere og et mer Helligt liv I VÅRE TROSLIV.Ekteskapet er innstiftet av Gud og er Helligt.I dag jobbes det med å normalisere vigelse for de homofile i kirken, og jeg ber om at Gud må gi de åndelig innsikt i hva som er rett og på hva som tår skrevet i Biebelen, slik at den normaliseringen i det kristne livet stoppes, og heller begynner å stå opp for sannheten istede for løgnen.

Hvorfor har det blitt slik? Hvorfor er det mindre kamper i livet blant de troende i dag.? man har falt og man har latt kjødet styre livet istede for Ånden, og da blir det ofte slik at man ignonere synden, slik at livet blir likt det som er normalisert av denne verden, det er de troene som har tilpasset seg verden og ikke omvent. Mange tenker gjerne også at vi er jo bare mennesker, jo det er vi, med mange feil og mangler i våre liv. og vi vet alle hva budskapet formidler, at vi bare er mennesker Uten unntak blir denne setningen benyttet for å unnskylde synd i alle dens former og for å normalisere moralske feil, fravær av Åndens frukter og tilstedeværelsen av verdslighet. og det at man sier vi er bare mennesker, så blir bekreftelsen på en tilstand Paulus omtaler, når han beskriver troende som har et skinn av Gudsfrykt, men fornekter dens kraf 2. Tim. 3:5.

Jeg tenker selv om den populere kristenes live i dag legger trykk på frelse ved tro alene. Det vil da si at man blir frelst ved alene, og ved å tro at du er det, og da uten endring av livstilen i det nye livet vårt. Det vi si at de nye skapninger vi er blitt i Kristus ikke blir nytt, for vi lever akkurat slik som før, og da er det ikke rart at man godtar normaliseringen i våre liv. Da er man ikke frelst i fra sitt gamle jeg. Man må dagelig dø bort i fra det som ødlegger vårt hjerte. Jeg tenker at i mange kristne miljøer, så står baktalelse sladder misunnelse hykleri osv som en del av miljøet, som noe som er normalt. Dette hører jeg fra Ikke kristne mange ganger, og Guds ord forteller oss nettopp at hykleri, missunnelse, og baktalser, er helt utenkelig, og uforeneligt med det å være født på nytt. Hvis man ser i 1 peter,2.1 Hva kommer det av at synd er blitt normalisert, og som akseptabelt i de fleste kristne miljøer i dag. er det for å tilfredstille verden eller sitt eget kjød? Man tenker også på abort og homofili som mange kristene tar bort i fra Bibelen,og dekker over dette med å si at kjærligheten er det man må ha fokus på, ikke det som Guds ord sier om dette. jeg tenker at årsaken til at bevist og aktiv synd blir normalisert, og ufarligtgjort, er at man ignonerer skriftens løfter om et nytt liv, og som da samtidligt ignonerer kraften i Jesu blod, og at den åndelige delen i det kristen livet, blir til et føleri,og stemming, istede for å lytte til hva Ånden virkelig sier oss, slik at fruktene i våre liv kan vokse.  

Hvorfor er det blitt slikt i vårt samfunn i 2014, at det gradevis har sneket seg inn en ukultur blant kristne i dag.? At man har valgt en annen vei, en den Jesus pekte ut for oss? Vi kan innrømme at vi er svake mennesker, vi kan innrømme å erkjenne synden vi lever i eller faller i, men det å vende om i fra synden, er ofte det som er vanskelig for den kristne i dag. Man tror gjerne at er man frelst så er man frelst for alltid. Står dette i Bibelen at man kan utnytte Guds uendelige Nåde? Nei. vi må hver dag ta opp vårt kors, døde syndens gjerninger i blodets kraft. å ta et standpunkt om man vil følge Sannheten i Guds ord eller leve slik man gjorde før man ble en nyskapnning. Valget er oss gitt hver enkelt, hva er ditt valg i dag.? Er det å leve slik som før, eller i en nyskapning i Kristus?

Dette er en fin salme 51

Vær meg nådig Gud, i din miskunnhet! Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet! Tvett meg vel, så jeg blir fri for misgjerning og rens meg fra min synd! For mine overtredelser kjenner jeg, og min skyld står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet, det som er ondt i dine øyne har jeg gjort - for at du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer. Så lær meg da visdom fra hjertets dyp. Rens meg fra synd med isop så jeg blir hvitere enn snø. Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inne i meg! Kast meg ikke bort fra ditt åsyn! Ta ikke din Hellige Ånd fra meg! Gi meg  igjen din frelses fryd, og hold meg oppe med en villig ånd! Så vil jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende seg til deg. Fri meg fra blodskyld, Gud, min frelses Gud! Så skal min tunge juble over din rettferdighet. Herre, lat opp mine lepper! Så skal min munn kunngjøre din pris.

mvh

Rune

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere