Rune Staven

Alder: 10
  RSS

Om Rune

Beskriv deg selv her
Hei
Jeg søker sannheten og elsker Jesus.intet annet navn frelse kan. jeg liker å spre det gode budskapet om Jesus, og hva Han har gjort i mitt liv.ble født på nytt.ble frelst for mange år siden, men levde som lunken i mange år før Gud satte meg fri fra mine avhenigheter. min takknemmelighet over dette er uendelig. for


Jesus er sannheten veien og livet ingen kommer til Faderen uten ved Han. Blodet er den rensende kraft om gir oss frihet til å leve livet i kristus uten å bli dømt. Vandre i sannhet og tro i Kristi sanne lære.være søsken i samme legeme, drikke av den levende kilde som gir oss liv. løft blikket og jag mot målet. vi har en evighet i vente.

Følgere

troen

Publisert rundt 7 år siden

Hvordan kan kristne bli forført?Publisert 2 timer siden - 71 visningerInnlegg

Skrevet av Sølve E.Salte i 2008 samt at jeg har skrevet litt innimellom .

Hvordan kan kristne bli forført?

Hvordan kan kristne bli offer for falske profeter? Hvorfor ser vi ikke deres sanne natur?

Vi har jo Den Hellige Ånd. Vil ikke han advare og lede oss vekk fra ulvene?

Den Hellige Ånd både kan og vil bevare oss. Men han trenger at vi i lydighet holder oss til Guds ord. Jesus sa : " Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord. (Joh 14:23).

Vi kan ikke hvile og stole på Åndens beskyttelse dersom vi forlater og svikter det middel han vil bevare og beskytte oss gjennom: Ordet. Svaret på hvorfor kristne blir forført av falske profeter er veldig enkelt: Men Jesus svarte : "Dere farer vill fordi vi ikke kjenner skriftene eller heller ikke Guds makt. ( Matteus 22:29).

Vi blir forført fordi vi ikke kjenner skriftene og dermed ikke bedømmer profetier, undervisning og vekkelsebevegelser ut fra bibelen. Vi farer vill fordi vi ikke kjenner Guds makt slik den er åpenbart i bibelen. Siden vi ikke kjenner den Hellige Ånds gjerning slik den åpenbares i Bibelen, hopper vi lett på alt som virker åndelig, alt som sies å være utøselse av Ånden. Og dette gjør vi selv om det skulle være demoners lære, og selv om profeten har sin makt fra satan. Mitt folk skal gå til grunne fordi det ikke kjenner Gud. (Hosea 4:6).

VI LEVER I EN UTSATT TID !

Jeg vil påstå at kristne i dagens Norge, ja, hele Europa og Nord-Amerika lever i et særdeles farlig og utsatt tilstand. Vår åndelige kraft er sterkt svekket gjennom vår bundenhet til materialisme. Bibelen formaner oss til å ha sinnet vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden ( Kol 3:2). Sannheten for mange av oss er at våre sinn er vendt på jorden. Paulus skriver : " Ingen soldat lar seg hindre av dagliglivets gjøremål, for da kan han ikke gjøre det hærføreren vil ( 2 Tim 2:4).

Mange av oss er så bundet opp i daglivetsgjøremål, at vi ikke er istand til å gjøre det vår hærfører vil. Denne verdens gud, satan har fanget oss, bundet oss til jorden., og røvet fra oss for åndelig kraft og klarsyn. Dette har han klart ved at verden, det vi ser, hører og erfarer har tatt Ordets plass i våre hjerter og våre sinn. Vi er en generasjon kristne, opptatt av jordiske ting uten den rette kjennskapen til Gud gjennom ordet. I vår åndelige fattigdom, er det en hunger og en lengsel etter mer av Gud. vi forstår at vi er , at vi ikke har den åndsfylde som er naturlig i et kristentliv. I vår hunger er jeg redd vi spiser hva som helst, uten å bedømme maten vi åpner vår sjel for. I stedet for å åpne de gjennkastede brønnene, Ordets og bønnens brønn, så lar vi oss forføre av satan til å bruke vår materialistiske velstand til å jage etter/kjøpe Åndelige erfaringer/den rette salvelsen, eller hva det nå enn skulle kalles. Vi har penger til å reise jorden rundt på jakt etter Gud og hans vekkelsesaksjon, men vi glemmer at Ordet er oss nær.

Ikke spis hva som helst bare du er sulten ! Det er en tid hvor kristenheten er verdsligjort, gudsfrykten fraværende, og frafallet fra Guds ord åpenbar, er det tvingende nødvendig at en profet, som brukes av Gud til Åndens aksjon, vil tiltale og kalle til omvendelse.

For Guds nåde er åpenbar for å gi frelse til alle mennesker. Om Hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er, mens vi venter på vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten( Titus 2:11-13).

Guds nåde virker 2 ting i oss når vi mottar den gjennom Ordet: frelse og oppdragelse. Den oppdrar oss til å si ifra oss ugudeligheten og våre verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt. En profet har til oppgave og gi guds ord til mennesker, skal hans tjeneste, ved ordet, virke frelse og oppdragelse. Han skal kalle menneskene bort fra ugudelighet og de verdslige lyster, slik at vi som frelste lever i selvtukt, rettferd og gudsfrykt.

Derfor er det all grunn til å være skeptisk til profter/vekkelsebevegelser som IKKE tar ærlige oppgjør med synd, som driver ut det som bryter med Guds ord. Profeter som ønsker å plassere inn nye møbler i åndens tempel, uten å først be om at syndens gamle møbler kastes ut - disse profeter vil lettvint lege skaden i Guds folk, og er ikke til å stole på.De er ikke sendt av Gud, for de forkynner ikke Guds ord til folket slik at de vender om. Når dette ikke er i sentrum, eller til og med fraværende, har vi all grunn til å være på vakt mot såkalte profeter, samme hva de heter og hvor mange tusener eller millioner de hylles av. Når Guds folk har falt fra Ordet og er bundet i synd, hjelper det lite med falsk nåde.

Falske profeter kan både underholde og helbrede. De kan lure mennesker ut av nåden og inn i lovtrelldom, De kan forføre mennesker til å misbruke nåden til et utsvevende liv. De kan lokke mennesker til å sette sin egen fornuft over visdommen til Guds ord. Falske profeter kan ha et variert budskap. De kan lokke Guds folk til både aktivitet og passivitet. Felles for alle varianter er at deres budskap ikke fører til at Gudsforholdet blir lekt. Mennesker blir aldri fri fra sine synder og satans makt, gjennom falske profeters tjeneste. Vi kan bli både helbredet, inspirert og bli fylt av forførende ånder, og dette kan nok oppleves fantastisk, men satans verk og har hensikt å styrte Guds eget folk ned i fortapelsen.

Neste gang du hører en forkynner som forteller om sine drømmer og visjone, så tro ikke alt er av Gud bare de står på scenen og holder en bibel i hånden og siterer vers så ordene spruter. Det samme gjorde djevelen. Han forsøkte å forføre Jesus med sine visjoner, underbygde han løgnene ved hjelp av å sitere Bibelen( Matt 4).

Å bli stille for Herren er Bibelsk og rett. Det kan være utfordrende å bli stille. Vi har synd som uroer, og en hel verden som fanger og fengsler våre tanker. I følge bibelen er det å bekjenne synd, en nødvendig del av det å ha et fellesskap med en Hellig Gud, (Hebr 12:1-2, Joh 1:6-10,lk 18:9-14, Sal 32:5.

I vår tid har en ny lære sneket seg inn: Legg deg ned og slapp av, så vil din Himmelske pappa fylle deg med sin Hellige Ånd. Hvor i bibelen har en slik lære røtter? Den vinner lett tilhengere, for i vår travelhet kjennes det så deilig å endelig slappe av i møte med Gud.

Åndelig innsikt og de rette teknikker kan du lære deg å få dine behov i dette livet tilfredsstilt. Det handler bare om å komme i den rette "trosstilling", så kan du få det meste servert på et gullfat av tjenende engler ol. Jesus sa at hans rike IKKE var av denne verden. Bibelen lover oss aldri fremgang og rikdom som frukt av vår etterfølgelse.Tvert om blir vi forsikret om selvfornektelsens nødvendighet, verdens hat, kamp mot satan og vår onde natur, samt forfølgelse. Paulus korrigerte de som hevdet at gudsfrykt var en vei til vinning her og nå. Gudsfrykt med møysomhet er en stor vinning, men jag etter rikdom har styrtet mange (TROENDE) ned i fortapelsen.( se Matt 16:24-26, Joh 15:18-19,Gal 5: 16-17, Ef 6:10-12, 1 Pet 5:8, 2 Tim 3:12, 1 Tim 6:3-10).

Falsk nåde :

Lovløshet eller trelldom. I vår tid er det trolig lovløshet som er den største utfordringen. Mange falske profeter, prester, biskoper og forkynnere går ærend for satan i denne sak. En misbruker Guds nåde til å kunne leve utsvevende liv i synd (Judas brev v.4) En forkynner nåden på en slik måte at kristne synder med fred i hjerte, og slik at den som faller bli værende i fallet, og ender i frafall og fortapelse. Lovløsheten har bredt seg med stor styrke i vårt land. Kristne bokhandlere renner over av dens talsmenn, og den falske nåden forkynnes i Den Norske kirke, så vel som i frimenigheter og bedehus. Den falske nåden bærer aldri et menneske til himmelen. De som forkynner falsk nåde forteller rørende historier, men de opphever Guds konkrete bud og vilje i kjærlighetensnavn .

Den som skjuler sine synder, går det ikke vel, den som bekjenner sin synd og vender seg fra den , han finner barmhjertighet, til vår Gud, for han er rik på tilgivelse. (Jesaja 55:7).

Det er trist og skremmende at denne forførelsen skjer så fredfult og forsiktig at offrene ikke selv merker at nådelivet dør ut, at Den Hellige Ånd med sorg forlater hjerte og at forførende ånder fyller den tomme boligen. De falske profetene er selv forført av satan. Vi skal vokte oss for dem, men samtidig be at de må finne en vei til omvendelse, slik at de kan komme ut av den fellen satan har fanget dem i.

En kristne som blir et offer for en falsk profet, og som gir denne falske lære og åndelighet så stort rom og innflytelse i sitt liv at han/hun til slutt blir helt slukt, vil nok selv ikke være klar over sin sanne tilstand. Derfor er det også utrolig vanskelig å nå inn til forførte kristne når satan har fått dem i sin makt. De tror de står på sannheten og rettferdighetens side, og at de er fylt av Den Hellige Ånd.

VOKT DEG FOR DE FALSKE PROFETENE. Tro ikke alle med en bibel i hånden og med Jesu navn på tungen vil deg vel. VOKT DEG! Se ikke bare til det ytre. Stå fast i Ordet og bedøm profeten og hans budskap ut fra Bibelen. Hopp ikke så lett på en ny lærdomsbælge som lettvint vil lege skaden i Guds folk. Mange falske profeter har stått frem og mange vil stå frem. Vokt deg så du ikke bli bytte for menneskenes falske spill og villfrelsens listige kunster.

Gå til innlegget

Dåpens sannhet.

Publisert rundt 7 år siden

Hei

Hva er dåp og hvordan forstår man dåpens virke og kraft?

Hva lærer Bibelen om dåpen?

Av C. H. SPURGEON.

Det finnes mange som ikke undersøker dåps spørsmålet av frykt for at de skal bli nødt til å oppgi sin gamle anskuelse og la seg døpe som de der tror på Kristus. Men et sådant sinn åpenbarer alt annet enn ærlighet mot Gud og sin egen samvittighet. Tror du at barnebestenkelse er en bibelsk dåp? Kanskje innbiller du deg at denne din tro er skriftmessig. Jeg for min del kan ikke tro det. Hvem av oss tror så riktig i denne viktige sak? Det må Bibelen avgjøre. Jeg mener at kun dentroende bør døpes ved fullstendig neddykkelse i vann, eller som det heter: "Begravet med Kristus ved dåpen." La oss ikke ved bruk av den menneskelige visdom diskutere dette emne; men la Guds ord få avgjøre saken. Det er et emne av den største betydning, som enhver troende bør se til å få klart for seg. Søk derfor den Hellige Ånds ledelse og åpne din Bibel og ransak den under bønn til Gud om lys og veiledning. På den ene side har jeg nedtegnet de bibelsteder, som handler om troendes dåp; den annen er åpen for deg, så du kan anføre de bibelsteder som tydelig taler om barnedåp. Jeg ønsker at du ikke må bygge din tro og din handling på usikre slutninger, men på Bibelens bestemte forskrifter.

Bibelens vidnesbyrd om troendes dåp


Dåp ved neddykkelse
Rom 6.3-5; Kol 2.12;1.Kor 10.1-2;
1.Pet 3.20-21; Apg 8.38; Joh 3.23. Jesu dåp. -
Matt 3.13-17; Mark 1.9-11; Luk 3.21. Jesu befaling til sine disipler.
Matt 28.18-20; Mark 16.15-16. Dåpen på pinsedagen.
Apg 2.37-47. Filip døper i Samaria.
Apg 8.7-13. Hoffmannens dåp.
Apg 8.35-39. Paulus' dåp.
Apg 9.18 og 22.16. Kornelius' og hans venners dåp.
Apg 10.47-48. Fangevokterens dåp.
Apg 16.30-34. Paulus døper i Korint.
Apg 18.8; 1.Kor 1.16 og 16.15. Paulus' hentydninger til dåp.
Rom 6.3-5; Kol 2.12; Ef 4.5;
1.Kor 12.13; Gal 3.27; 1.Kor 15.20. Kristi framstilling av sin lidelse
under bildet av en dåp
.
Matt 20.22-23; Luk 12.50. Folket gav Gud rett, men fariseerne
foraktet Guds råd

Luk 7.29-30. 

Her anføres de bibelsteder som

tydelig taler om spebarns dåp.

.....

.....

....

....

....

.....

Nei jeg fant ingen Bibelsvers om dette med spedbarnsdåp, fant du noen?

Spurgeon henviser oss til å lese Guds ord slik det står,og Hvis du ikke fant noen Bibelvers om spedbarndåp i Bibelen, så er ikke du den første.

Finnes det noen Bibelske holdepunkter på at spebarndåp er nok til å anse seg som en kristen? Og hvor i Bibelen står det om spebarns dåp.? Mange i dag tror at man er kristen begrunn av sin barne dåp, og det er feil. Man blir ikke en kristen ved barnedåpen. Den troendes dåp er på Bibelske grunnlag, Og har sitt holdepunkt i Guds ord. Hvorfor er så mange uenige i dette spørsmålet i dag, når vi er så opplyst som vi hevder vi er.Om noen kan henvise til skriftsteder der det står noe om spebarnsdåp. så er det bare å fylle inn på venstre side.

mvhRune

Gå til innlegget

Nåtidens Bileams lære er blant de troende

Publisert rundt 7 år siden

Hei

Når man ser på Bileam, og ser på hvordan han tok til seg mer og er visdom i fra vrden så ble han forandret slik at han besmittet flere og flere med sin lære.

Sitat Carl o rosenius

Vår tids Bileam 

En kristen er kalt til å gå en annen vei i denne verden. Det blir fortalt om gutt som var med sin far på tømmerhogging og tømmerfløting, som er transport av tømmer nedover vassdrag eller over sjøer. Mens faren arbeidet, gikk gutten og såg på tømmerstokkene som fløt nedover elven. Så roper han plutselig på sin far og ber han komme å se på laksen i elva. Han spør hvorfor laksen går oppover elva, mens tømmerstokkene går nedover. Det skal jeg si deg, sier faren. 

Tømmerstokkene er døde ting, derfor drives de av strømmen nedover. Laksen derimot har liv i seg, derfor kan den gå mot strømmen. 

Slik er en kristen. Han lever annerledes enn verden fordi han har liv i seg. Derfor går han en annen vei i livet. En mann fikk spørsmål om hvorfor han ikke danset. Jeg kan ikke danse svarte vedkommende. Det må du må lære deg, sa de til han. Det vil jeg ikke svarte han. Men er det noe galt i å danse da? Hvis jeg hadde kunnet danse ville jeg praktisert det, og da kunne jeg bli dradd uti noe som jeg ikke ser rekkevidden av, og som jeg ikke aner konsekvensen av heller. Derfor sa han nei. Hva er dette for noe? Han merket Bileams røst. Den er høgst levende også i dag på forskjellige måter. 

Djevelen sitt råd ”går på at du selvfølgelig ikke skal falle i synden, men bare forsøke hvor nær kanten du kan gå, uten å styrte ned i svelget. Hvis din ånd er frisk og våken forsøker du tvert imot heller å komme så langt som mulig bort fra kanten. Den alminnelige regel her er at den som vil slippe å falle i synden, skal begynne med å holde seg unna fristelsen. Vende seg bort fra den første tanken”.

sitat Bibelsk lære v Oddvar Dahl

Nikolaittene lære 

I Åp 2,14-15 leser vi at ”jeg har noen få ting imot deg: Du har noen der som holder fast ved Bileams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn – å ete avgudsoffer og drive hor. Slik har også du noen som på samme vis holder fast ved nikolaittenes lære.” Nikolaittenes lære er beslektet med Bileam. Nikolaittene var en sekt som man mener ble oppkalt etter en diakon som heter Nikolaus. De lærte en falsk kristen frihet, der en ikke var så nøye med avgudsoffer og hor, og som hadde en falsk lære om kristent fellesskap. Dette begynte å gjøre seg gjeldende i Pergamum. Det var ikke bare eiendommer de skulle ha felles, men alt skulle de ha felles. De gikk så langt at de lærte at man kunne ha felles hustruer. Dette førte til hor, til synd mot det sjette bud. 

”Tal derfor med dem og si til dem: Så sier Herren Herren: Hver den av Israels hus som gir sine motbydelige avguder rom i sitt hjerte og setter det som er ham en fristelse til synd, for sine øyne, og så kommer til profeten, ham vil jeg, Herren, selv svare for hans mange motbydelige avguders skyld.” Esek 14-4. Her tales det om det som er ”fristelse til synd, for sine øyne” 

Vi skal merke oss at det som vi ser på har en veldig makt over oss, det er farlig når dette inntar vårt hjerte, så en begynner å leve som de andre både i tanker og handlinger.

”Hvordan skal en kristen forholde seg til TV-serier, filmer osv. som inneholder sex, banning og råttenskap? Espen Ottosen tok disse spørsmålene opp  iDagen for noen år siden. Mye godt og sant får vi lese. Men så seier han: ”Et økende problem er imidlertid at selv ganske greie filmer og TV-serier inneholder sex, banning og råttenskap. En ting er at vi skal si nei til det som er og blir nedbrytende. Men hva gjør vi når noe både er bra og dårlig? Hvor setter vi grensen?” Dette svarer Guds Ord på. Jesus sier: ”Om ditt høyre øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg! For det er bedre for deg at du mister ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete.” Også filmer med sex, banning og råttenskap kaller EO for ”ganske greie filmer.” Jeg er ikke i tvil om at de fleste som er blitt avhengig av denne underholdningen er enige med ham. Behovet er tilsynelatende enormt for slike produksjoner. Dette ser jeg imidlertid som en farlig brobygging over til noe som Bibelen fordømmer på det sterkeste. Noe som dessverre er blitt svært vanlig innen vår kirke, nemlig nikolaittenes gjerninger. Man ville kombinere kristendom med avgudsdyrkelse og synd mot det sjette bud. Jesus hater dette! Les Åp. 2:6. Derfor bør slett ikke kristne ledere tale slik!.

Dette er også viktige poeng i våre liv slik både Oddvar og rosenius beskriver sine historier om Nikolatines som er beslektet med Biliams lære som er farlige for den Kristne å begynne å leve etter, for Hver den som slår inn på aveier og ikke blir i Kristi lære har ikke Gud, Den som blir i Kristi lære har både Gud og Sønnen i sitt liv, Det står så skrevet om noen skulle komme til oss og ikke fører Kristi lære a skal man ikke ta i mot denne personen i våres hus, og man skal til og med ikke hilse denne personen velkommen. Sier ikke dette at da er et ganske alvårligt, for det står videre hilser vi denne personen velkommen da vil man bli medskyldigt med han i hans onde gjerninger dette står beskrevet i 2 joh v9-11, Det jeg spør kan man gjøre seg i andres synder og dermed ogs straffen, Ja det tror jeg vis man synes godt om andre synder og sier at dette er greit og sier seg enig i disse syndene i sit hjerte, og ikke kan påminne om hva som står skrevet i Guds ord om dette. så kan man faktisk havne i samm Ånd som denne personen kommer med, når man åpner sitt hjerte for en slik lære.

Man kan jo dra dette litt videre Vi blir til og med advart å ikke være for snar til å legge hendene på noen, fordi det også kan medvirke til at man kan bli medskydigt i andres synder, no snakker jeg om søsken, ikke om de vanntro, Det å holde seg selv ren er viktig.I 1 timm 5,22åp 18,4. når man tenker på at både biskoper og prester annerkjenner homofilt samliv så stammer dette fra Biliams lære, det er som å gidta hor og synd i sine liv, når man sier at dette er grei når man er en kristne gjør man seg da ikke skyldigt i denne synden da, slik det står skrevet. Tar jeg den for langt no eller står det slik skrevet?

Når man ser på hva Bibelen sier om om Homofili så kan ikke Bibelen både si nei og ja til et Homofilt samliv, slik man tolker i Bibelen i dag så blir det nei for noen og ja  for andre. for det virker som om at DNK ikke forstår å forholde seg til den klare tale i fra Bibelen, for det virker som om alle tekster skal leses på nytt og at det er rom for andre tolkninger, men for å si det slik så er det ikke rom for nye tolkninger når det Gjelder Homofili. Skriften er krystalklar på dette området.Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. Deres kvinner byttet om det naturlige samliv med et som er mot naturen. På samme vis forlot også mennene den naturlige omgang med kvinnen og brant i sitt begjær etter hverandre. Menn drev skammelig utukt med menn, og fikk på sin egen kropp den straff de fortjente for sin forvillelse.Rom1, 26-27. Flertallet i menigheten i Pergamum sluttet seg ikke til nikolaittenes lære, men de tålte dem som holdt seg til denne lære. Denne toleranse var syndig. Derfor formanes menigheten til å omvende seg. Ellers kommer jeg snart over deg og vil stride mot dem med min munns sverd.Når man tenker på hvor alvårligt dette er å bli besmittet av denne ånd som forkludrer Guds ord, så formanes man til omvendelse slik at ikke hjertet blir fordervet over å følge den strømmen som man leste litt tidligere i innlegget, vi skal gå mot strømmen. vi skal ikke la oss være slave under synden længere vi er ikke tømmer som lar oss ligge å flyte på vannet som driver oss lengere og lengere nde, nei vi er som en laks som bryter igjennom vannet og strider i mot stømmens farer.igjennom slike prøvelser blir man sterk og fast i ordet.

Det som skjer når du blir verdsliggjort er at da har satan fått ødelagt så mye. Først har han fått ditt hjerte vendt bort fra Herren, så du ikke lenger har liv i Gud. Troløse som dere er! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende.Jak 4,4. Når du blir versliggjort har du ikke lenger noe behov for at andre mennesker skal bli frelst. Kan vel en blind lede en blind? Vil de ikke begge falle i grøften? Luk 6,39. Dette er en formaning til alle kristne til alle tider. Verden sine skatter, rikdommer og vennskap lokker òg så ofte på de hellige. Men Moses så fram til det som skulle møte han i evigheten, å få være sammen med Kristus. For én dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen. Jeg vil heller stå ved dørterskelen i min Guds hus enn bo i ugudelighets telt.Sal 84,1

Så hvordan står det til med med vår lære er den lik Biliams lære slik som Nikolaitenes lære eller er det Kristi lære man følger?

mvh

Rune

Gå til innlegget

Hei

Hva sier Guds ord om de siste tider.Skal man ta Guds ord på alvår? eller er det bare noen ord som er skrevet i en bok for 2000 år siden, av mennesker som ville skape frykt og undring i historiens framtid.? Hvordan kan Bibelen fremdeles vere en bok som mange forholder seg til, er jo et annet spørsmål. Hva er det som gjør Bibelen så spesielll, at dette er den mest leste bok igjennom tidene.? Det kan man jo også undres på. Det må jo vere en kraft kilde av visdom som stråler ut ifra denne bok som får mennesker til å tro på det som står skrevet i Bibelen. Bibelen som er Guds ord berører mange her på jord den dag i dag. Men spørsmålet er jo om man velger å tro på det som er skrevet i denne boken. For selv om mange tror på Jesus, så er det mange alikavel som ignonere mye av det som står skrevet,for eksempel Dette med endetiden, er jo et het tema i disse tider rundt omkring i verden. Det skjer mye rundt i verden, både med kriger og med vær forandringer som er mye mer aktivt en før. Kristne blir forfølgt og drept og jødene blir mer og mer hatet verden over. Alt dette er ikke noe nytt for den som har forstått Guds ord, og dette er faktisk skrevet for 2000 år siden.

sitat Thoralf Gilbrant

Dette er synelige tegn på de siste tider slik det er beskerevet i Guds ord.

1. Tegn blant folkeslagene,
2. Tegn i naturen,
3. Tegn i Israel og
4. Tegn i Guds menighet.

Hvis vi lever i de siste dager, så vil mektige begivenheter snart finne sted. Det vil hende ting som kommer til å gripe inn i livet til hver eneste mann, kvinne og barn som lever på denne jord. Det vil bety den nåværende verdensordnings undergang. Alt kommer til å forandres og omskriftes. Forferdelige trengselstider vil gå over jorden før tusenårsrikets morgen gryr. Hvis vi lever i de siste dager, så er der en stor og mektig begivenhet som kan finne sted når som helst. Da vil Jesus Kristus, Guds Sønn, komme igjen en av dagene. Lever vi i den tid da dette under vil skje? Lever vi i de siste dager?

To feiltagelser

Der er blitt gjort to feiltagelser her. Den ene feil består i dette at enkelte villfarne mennesker har forsøkt å slå fast dag og time for Herrens komme. De regner på dager og årstall, og så roper de ut sine gjetninger og kan fortelle at dét eller dét årstallet kommer Jesus igjen. Men det slår aldri til. Og der er gjort stor skade ved disse gjetninger og fantasier. Den slags forkynnelse er med på å nedbryte tilliten til Guds ord og ødelegger respekten for Bibelens profetier. Det kan også skape en usunn gjenkomstforventning, slik at en knytter sin forventning av Kristi gjenkomst til dager og datoer, istedenfor å vente på Kristus med tålmod.

La oss si det så tydelig sommulig, at en slik tale om dager og timer er helt igjennom übibelsk. Jesus selv advarte imot det. Han sa: “Den dag og time vet ingen, ikke en gang himmelens engler.” – Om det kommer noen og forteller oss at de vet mer enn englene, så “tro dem ikke! Ingen vet det, fordi Gud har skjult det. Gud vil at dagen og timen for Kristi komme skal være ukjent, nettopp fordi han vil at vi skal vente og være rede hver dag.

Den andre feil som blir gjort i forbindelse med talen om Jesu gjenkomst, er denne: En skyver tanken om Herrens komme fra seg og sier: Ingen kan vite noe om dette! Mens noen går til den ytterlighet å forsøke å fastslå dag eller time, så er det andre som går til den motsatte ytterlighet og mener at vi ikke kan vite noe som helst om tiden. Det kan enda gå tusen år før det skjer, sier de.

Nå skal vi merke oss at Jesus hadde to ting å si oss med hensyn til tiden for sitt komme. Og skal vi få et rett syn på denne saken, så må vi gi plass for alt det Herren har sagt. For det første sier Jesus: “Den dag eller time vet ingen!” Men så sier han også: “Således skal også I, når I ser dette skje, vite at Han er nær for døren.” Jesus peker altså på en ting som ingen kan vite, nemlig dag og time for Hans komme. Og så peker Han på en ting som vi alle bør vite, tiden – tidsalderen – den tidsperiode når Hans komme vil skje. Selv om vi altså ikke kan vite selve tidspunktet for Hans komme, så skal vi allikevel kunne kjenne tiden slik at vi ser at dette tidspunkt nå nærmer seg.

Tyd tidens tegn!

Vi leser om de gamle profeter at de gransket og ransaket for å finne ut hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd viste fram til. De søkte å danne seg et billede av den tid og de tidsforhold som ville råde når løftet skulle oppfylles. På samme måte skal også vi se hvilket billede Bibelen tegner av endens tid, og så skal vi sammenlikne og se om det stemmer med vår egen tid.

Jesus bebreidet sin tids skriftlærde forat de ikke var våkne for den tid de levde i. Han sa til dem: “Når det er blitt aften, sier dere: Det blir godt vær, for himmelen er rød! Og om morgenen: I dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk ! Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde. ” Jesus holdt dem ansvarlig for dette. Og han stiller det samme krav til oss. Han venter at vi skal kunne tyde vår tid.

Jesu gjenkomst er ikke en isolert begivenhet som inntreffer uavhengig av tidens forhold og utvikling. Tvert imot er det en hending som står i den mest intime forbindelse med menighetens stilling og med verdens tilstand i det hele. Herrens komme betyr Guds inngrep i en særskilt tilstand og på et bestemt tidspunkt da denne guddommelige intervensjon er absolutt nødvendig.

Nettopp fordi Herrens komme slik er knyttet til en bestemt tidssituasjon, kan vi ut fra tidens tegn forstå at dagen nærmer seg. Kristi gjenkomst vil finne sted i en bestemt periode, innen et bestemt tidsavsnitt som i Bibelen kalles for de siste dager. Og de tidstegn som kjennetegner denne tidsperiode, er skildret detaljert i Bibelen. Slik som våren har sine bestemte kjennemerker, slik har de siste dager sine tegn. Når fikentreet og de andre trær springer ut og får saft i sine grener, da vet dere at sommeren er nær, sa Jesus. Likesom høsten har sine kjennetegn, så har endens tid sine tegn. Og disse tidens tegn er gitt oss forat de skal bli forstått. “Da skal dere vite at Han er nær for døren.”

Et billede av vår tid

Lever vi i de siste dager? Er vi nå kommet inn i den tid som er pekt ut for oss som tiden for slike veldige begivenheter? For å kunne svare på dette spørsmål, må vi undersøke hva Bibelen har å si om endens tid, og så må vi se om disse tidens tegn blir oppfylt i dag.Vi finner at det er en mengde tegn som tydelig viser oss at vi er kommet inn i avslutningstiden. På alle områder blir tidens tegn oppfylt.Bibelen sier at i de siste dager skal kunnskapen bli stor, og vi ser hvordan vitenskap og teknikk i vår tid plutselig har gjort et sprang som stiller årtuseners utvikling i skyggen.

Bibelen forutsier at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. Der skal være opprør og revolusjoner, krig og rykter om krig, hungersnød og pest. Frafallets mørke skygger vil senke seg ned over kristenheten, mange skal ha et ytre skinn av gudsfrykt mens de fornekter kraften og savner virkeligheten. Spotterne skal spotte, og de ugudelige skal ture fram i stadig verre ryggesløshet.

Er det ikke alt sammen som et fotografi av vår egen urolige tid? Ser vi det ikke oppfylt for våre øyne?

Er det ikke vanskelige, farefulle, skjebnesvangre tider i dag? Er det ikke krig og revolusjoner i dag, mer enn noen gang tidligere i verdens historie? Hører vi ikke rykter om krig nær sagt hver gang vi slår på radioen og lytter til en nyhetssending? Frafall og formalisme råder innen store deler av kristenheten. Verden synker dypere og dypere i synd og ugudelighet.

På alle områder går tegnene i oppfyllelse. Det er ikke bare et enkelt tegn som varsler endens tid, men en nesten utallig mengde av bibelske tegn oppfylles. Fra alle de profetiske varder i Det gamle og Det Nye Testamente rettes lyskasterne mot denne tid som vi lever i. Den kristne som kjenner sin Bibel, kan se klart at vi lever i de siste dager.

“De forstandige skal forstå det,” sier profeten Daniel. Men “ingen ugudelig skal forstå det”. Vi ser at også dette ordet oppfylles. Bibelens profetier blir forkastet og foraktet, ikke bare blant den store masse av folket, men også av de menn som i dag styrer nasjonene. Hvor mange av verdens ledende statsmenn spør etter Guds plan med den verden Han har skapt?

Men likevel finner vi en anelse om undergang og utslettelse også hos mange av dem som ellers ikke tror på det profetiske ord. Mennesker som er orientert i den tid vi lever i, innser at vi er gått inn i slektens aftentime. Det er ikke svartsynte prester og overspente legpredikanter som i dag taler om verdens ende, det er verdens fremste vitenskapsmenn og verdens ledende politikere som forkynner menneskehetens undergang.

Winston Churchill har uttalt: “Steinalderen kan komme tilbake på vitenskapens skinnende vinger. Det som nå kan være til uendelig stor velsignelse for menneskeheten, kan også komme til å bety dens fullstendige tilintetgjørelse.”

Den berømte engelske skribent, H.G. Wells, sier: “Det er ikke slik at ødeleggelsen holder på å true sivilisasjonen, den holder på å ødelegges like for våre øyne. Sivilisasjonens skip vil ikke begynne å synke om fem år eller om femti år. Det synker nå. Alt det vi kaller for liv, står ved sin avslutning.”

Enden er nær. Undergangen kaster sine mørke skygger inn over vår verden. “Mørke dekker jorden, mellom folkene. ” Men i lys av Bibelens framtidsprofetier kan vi likevel vite at rettferdigheten og Guds rike skal seire til slutt.

Det Gilbrant her er inne på er viktig å forstå for ennhver, selv om mange er uenige om det skrevne ordet,så er det alikavel et tegn til bekymring blant de ikke troende over denne verdens utvikling. Hvis man ikke greier å se dette så har man for mange undskyldninger overfor denne verdens forandringer. Gud prøver å vekke opp menneskeheten, og kaller på hvert et menneske til omvendelse. Men hva skal til for at menneskene våkner opp fra sin  søvn? 

Israel er jo et godt eksempel på at vi lever i de siste dager. Hvilket annet land i verden er det som får så mye negativt i mot seg? Et lite land med ca 6 millioner innbyggere  får så mye oppmerksomhet er jo svert forunderligt. og hvorfor det hatet mot jødene, som trer fram i skyggen av denne negativiteten som Israel får i disse tider.Dette tyder på at denne tidsånd jobber i mot Israel, meidianne herjer med israel, Ser ikke mennekene på hva som holder på å skje ?? Jeg bare spør. Israels historie står plantet i Bibelen. den som velsigner israel vil bli velsignet tilbake. Bare se på hvilken nasjoner som kommer til å miste sin velsignelse framover. Det kommer til å skje mange forandringer blant menighetene og folkeslagene framover,verden blir mindre og myndihetene får mer makt, og været vil bare bli verre og verre framover i mange land,også i Norge. Det er på tide å se å se bak løgnen som verden sprer.

mvh

Rune

Gå til innlegget

Hei 

Dette er et relevant spørsmål som man bør ta til seg. Hvor mye har den troende i dag fraveket den Bibelske sannhet? Når man vender seg bort fra Guds ord, så snur man ryggen til sannheten. Hva har skjedd i de siste tider, fra 1940 så har avkristningen begynt å bli mer og mer syneligt, kan man se dette eller har man latt seg påvirke av denne tidens Ånd? Hvordan kan man se dette hvis man ikke forholder seg til det Guds ord sier? 

Hva med Kirken, som burde ha gått foran med et godt eksempel, hvor mye har de fraviket Guds ord. ?

Jeg tenker på at Kirken har åpnet opp for både kunst og konserter i Herrens Hus, mot betaling i tilegg. Disse artistene som kommer og leier disse kirkene til sitt show. Hva tenker de på, på seg selv og sin populertitet eller på Gud? Show er ikke til for Kirken. Ikke misforstå man kan glede seg, og prise Herren av sang og mussikk i Kirken, men ikke for å tilfredstille våre egen behov,men for å prise Herren og glede oss over Herrens hus og Hans nærver. Kirken er et Helligt Hus, ikke en røver hule. Hva gjorde Jesus med dette, da Han så at de drev med salg i sin Fars tempel? Jo han jagde de ut av tempel med pisken. Hvis vi hadde gjort det samme i dag, da hadde vi blitt arrestert. Men den troende tolerer at Kirken får drive med det de selv ønsker å gjøre med Kirken i dag om det er kjøp og salg eller om det er show. Er dette Guds vilje? Jeg bare spør, siden Jesus ikke tålte dette. 

Kirrken er en plass der man kan tilbe og synge og be til Herren, og der man kan være stille for Herren. Men i dag er det blitt en røverhule. Der man har tilatt de fleste ting som man ikke gjorde før. Kirken har sagt ja til det kirkens Herre sier nei til. Derfor har den ikke lenger noen myndighet fra Gud. Den har vist Ham bort.

Ja til å vigsle gjengifte, ja til konserter til egen vinning, nesten halvparten av biskoppene sier ja til visling av homofile. Kirken lar seg normalisere i denne antikristens ånd, og ikke av Guds Ånd.

Hvorfor går man bort fra Guds ord,og hva skyldes det.? Er det for å bli likt av samfunnet,heller er de redd for å miste statstøtte, heller begge deler? Hva er grunnen til at de fraviker fra Guds ord på mange områder.? Dette har sneket seg inn i Kirken, og grunnen kan også være at mange prester  ikke tror på en Gud. Da taler de fort etter folkets ører, og det som menneskene vil høre, og da er det ikke rart at man kan lyge som en prest i kirken. Da har man ingen æresfrykt i seg. Jeg svaner en mer radikal holdning til den Bibelske sannhet i dag.

Men dette gjelder ikke bare Kirken, dette gjelder også mange andre troende som har vendt seg bort i fra Guds ord. Hva skjer når man vender seg bort fra Guds ord? Vender Gud seg bort fra oss? Når man lever i løgn istede for sannheten?

Dette er en del av avkristning i samfunnet. 

Abortloven.

Vigsle homofile.

 helvetes læren.

gjengifte.

samboere.

Flere har vendt seg mot Israel.

Mange ting som tyer på at det er en avkristning i samfunnet blant de troende.Dersom det finnes en vei tilbake, må det være å børste støv av de bibelske sannheter. Gud må igjen bli for oss det som han utgir seg for å være. Bibelens Gud  Ordets Gud. Vi må finne tilbake til det evangelisk lutherske tolkningsprinsipp Skriften alene, sola Scriptura. Vår holdning, vår tro, våre utsagn og vår kamp for å påvirke samfunnet, kan utelukkende ha Skriften som kilde. 

Er det virkelig slik i dag? At det er så dårlig tilstander blant troende at man har tilatt dette i sitt trosliv? kan man selv begynne å tenke igjennom konsekvensene av dette i sitt eget liv? og spørre seg selv hvorfor godtar man dette i den troendes menighet? 

Er det ikke på tide at røstene for en Bibelske sannhet begynner å bevege seg framover, eller skal den knebles enda mer??

Når det er sagt, så vet vi jo ganske mye om hvorledes Herren handler. Hele Israels historie er en  en betraktning undervisning om dette. Det som hendte Israel er ment å være forbilder og formaninger for oss som de siste tider er kommet. 1 Kor 10,11 

Gud vil ikke at noen mennesker skal dø i sin synd. Herren har ikke behag i den ugudeliges død. Esek 18,23. Men hvis ulykken er det som må til for å vekke opp et sovende folk som er på vei til å dø bort i fra Bibelse sannheter, så lar han det skje. Det er først når vi blir konfrontert med vår egen maktesløshet,og våre svakheter, at omvendelsen og troen melder seg. Han frelser de ulykkelige ved deres ulykke og åpner deres ører ved trengselen, leser vi hos Job 36.15. og man kan håpe på at øre er vendt til den rette røsten.

mvh

Rune

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere