Rune Staven

Alder: 10
  RSS

Om Rune

Beskriv deg selv her
Hei
Jeg søker sannheten og elsker Jesus.intet annet navn frelse kan. jeg liker å spre det gode budskapet om Jesus, og hva Han har gjort i mitt liv.ble født på nytt.ble frelst for mange år siden, men levde som lunken i mange år før Gud satte meg fri fra mine avhenigheter. min takknemmelighet over dette er uendelig. for


Jesus er sannheten veien og livet ingen kommer til Faderen uten ved Han. Blodet er den rensende kraft om gir oss frihet til å leve livet i kristus uten å bli dømt. Vandre i sannhet og tro i Kristi sanne lære.være søsken i samme legeme, drikke av den levende kilde som gir oss liv. løft blikket og jag mot målet. vi har en evighet i vente.

Følgere

Et vitnesbyrd fra en døende mann.

Publisert nesten 7 år siden

Hei

Dette er en snutt fra en gammel mann som ligger på sitt siste, og som vil dele et vitnesbyrd med menneskene rundt seg, og til de som er der ute i en verden som stadig er i endring. Dette er ord som han ønsker at menneskene skal ta til seg, selv om denne mannen ikke har meget styrke igjen, så har han pust til å bære fram et viktig budskap til alle.

blob:http%3A//www.youtube.com/6928e4d6-82d3-45b9-a51c-baf5ce36303f

Livet er et valg og valgene blir våre egene. selv om både verden og menneskene forandrer seg, så er det en ting som  aldri forandres, og det er Guds kjærlighet til oss mennesker. Og det å forstå denne kraft og kjærlighet er valg til forandring i det indre livet. Den gamle mannen fikk skue inn i evigheten i herlighet, men han fikk også et glimt av avgrunnens mørke. Det var ikke et godt syn. Hvor er vårt håp`? er det hos menneskene eller hos den som gav oss livet? Velg den vei som gir evigt liv, for det er et valg som gir håp og glede.

http://www.youtube.com/watch?v=M_fQZEyqoUc

Tror du ikke at ditt valg om det evige  vil få en konsekvens? Tror du ikke at livet er noe mer etter døden? Tror du ikke at verden er inne i en stor forandring no som vil få konekvenser for oss ? Tror du ikke at det finnes et et annet håp en matrialisme, penger og menneskenes egen egoisme og makt der ute? Hadde det ikke vert fint med et håp der det fantes en evighet med kjærlighet fra Gud der framme?

mvh

Rune

Gå til innlegget

Hei

Hvorfor bruker jeg som overskrift. La ikke nåden være en unskyldning til å synde. Er det relevant for den kristne i dag.? Hva sier Bibelen om nåde og synd.? Er det lovisk å formidle om nåde og synd?

Når jeg tenker på loviskhet, så kan det være en utfordring i seg selv, for mange kristne i dag. Det er mange som bruker dette argumentet lovisk, mot den som formidler evangeliet om å omvende seg fra synd. Er det riktig å bruke slike dårlige argumeter mot den som formidler denne delen av evangeliet også ? Eller er ikke den loviske delen noe problem blant troende i dag.? Noen blir jo også kalt fariseere når man formilder hva rett og galt er, når man siterer Guds ord i Guds bud. Men det jeg har forstått, så er gjerne det største problemet blant troende i dag lunkenhet. Man trenger ikke vere enige i dette men mye tyder på at dett er et reelt problem i dag. Dette kan jo også være provoserende for noen når jeg skriver dette, men lunkenhet er ikke noe fremedor i Bibelen.

Det finnes mange historier der ute blant alle de menighetene som eksistere i dag, der man hører at noen slår ned på hårfrisører, sminke, klær og alt det som følger, men dette eksiterer i mindre tall i dag, men dette er vel ikke et verste problemet i menighetene i dag. Er det gjerne at man ikke møter opp i menigheten eller leser Bibelen, eller Ber, eller ikke leser så mye i Bibelen, mon tro? Er det dette som er det loviske i det kristne samfunnet man lever med i dag? Jeg tenker at i dag så er det mange som gjerne føler en stor frihet til å gjøre det man selv ønsker, når et gjelder å gå på møter eller  eller være i tjeneste. Er det dette som er frihet fra loven, å la være å gå på bønne møter be eller lese Bibelen? Hva er det som binder oss kristne i dag? og hvorfor bruker man ofte argunmentet loviskhet når man formidler om hva som er rett og galt?

Består friheten i Kristus at man hverken trenger å be,faste eller lese Guds ord? og bare gjøre dette når man føler at man har energi eller når man har tid til dette? De fleste av oss i dag vet at vi ikke blir frelst ved loven, og gjerninger.så det kan jo ikke være det største problemet blant troende i dag.

Hvordan kan man forandre andres og vår framtid, hvis man ikke tar Guds ord på alvor? Hvor er den hunger som er lagt ned i oss, en hunger etter frelse for andre menensker.. jeg selv kjenner et stort behov for denne hungeren. Jeg selv trenger å forstå denne hungeren, Jesus viste oss denne nøden i verden. Jesus gikk den veien før oss. i bønn og i faste og i tro på det Faeren hadde vist Ham. Alt det Jesus gjorde i tegn og under kom fra Hans søken i den visom Hans Far Hade gitt Ham igjennom bønn og faste og i Guds ord. Hva mangler man i dag, til å følge i DE SAMME SPOR JESUS HAR TRÅKKET OPP FOR OSS.?

ET NYTT LIV I DET INDRE?

BE SÅ SKAL DERE FÅ, LET SÅ SKAL DERE FINNE . STOLER MAN PÅ DISSE ORD I  DAG? BLIR DETTE PRAKTISERT SÅ OFTE I BLANT OSS?

Kan det være greit å skylde på loviskheten i dag, slik at om man synder på nåden så er det greit, så slipper man gjerne å ta sitt forhold til Jesus på alvor. og dermed så kan man leve akkurat slik man selv vil, for det er jo ingen forømmelse i Kristus, slik det står, og dette verset kan man utnytte hvis man ønsker å tolke det slik man selv vil, Kan dette være noe av grunnene til at man ikke blir fornyet i sinnet og i hjertet? slik at forandringen uteblir hos en selv og andre. Jesus påvirket andres liv igjennom handlinger og bønn og ord. Jesus Påminte oss dageligt på hva Faderen sa i sitt ord. i nåde og i fomaning.

Hvordan er loven for oss i dag, er ikke loven like gjeldende i dag som den gang den var satt? Men forskjellen er at loven har ikke makt over oss lengere.Hva betyr dette verste mon tro jeg har lov til alt men ikke alt gagner.? Hva handler dette om å synde på nåden i dag? 

Om man i dagliglivet ikke synder i det hele tatt fordi all synd er tatt opp på korstreet både i fortid og fremtid.Hva skjer da med bekjennelsen av synd? Er det ikke en stor fare at den forsvinner.?

1.joh.1.8 Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. 9 Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. 10 Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Johannes sier at bekjennelse av synd er viktig også etter at vi har mottatt frelsen...for selv om vi blir frelst er vi langt i fra helliggjort.da har vi en lang kamp mot kjødet for å bli lik han som er troens opphavs mann og fullender.
Da trenger man DHÅ hjelp og nåden for å få bukt med kjødets begjær.

rom.6.1 Hva skal vi da si? Skal vi fortsette å synde så nåden kan bli enda større? 2 Slett ikke! Hvordan kan vi som døde bort fra synden, fremdeles leve i den? 

rom.5.20 Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. 21 For slik som synden hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.

Nåden er først og fremst knyttet opp mot tilgivelse av synd.da må man vite hva synd er, denne forståelsen er i ferd med å forsvinne i nådeforskynnelsen hos enkelte forkynnere, og formideler man slikt budkskap kan man lett oppfattes som lovisk og i egne gjerniners kraft, men da har man misforstått budskapets bærnde kraft til brødet som kom fra himmelen og gav oss liv.

mvh

Rune

Gå til innlegget

Pornografi i kristne miljøer.

Publisert nesten 7 år siden

Hei

Er dette overaskende at Krstne også sliter med dårlig moral til pornografi? Dette er en undersøkelse på hvor mye kristne ser på pornografi.  

En ny nasjonal undersøkelse av kristne menn avslører sjokkerende statistikk knyttet til høy forekomst av pornografi bruk og avhengighet. ( Lusi / rgbstock.com )

En ny nasjonal undersøkelse av kristne menn avslører sjokkerende statistikk knyttet til høy forekomst av pornografi bruk og avhengighet, pluss tøylesløs seksuell utroskap blant gifte kristne menn.

2014 Undersøkelsen ble bestilt av en ideell organisasjon kalt Påvist Menn Ministries og utført av Barna Gruppe blant et landsrepresentativt utvalg av 388 selv identifisert kristne voksne menn.

Statistikken for kristne menn mellom 18 og 30 år er spesielt slående:

 • 77 prosent ser på pornografi minst månedlig.
 • 36 prosent utsikt pornografi på en daglig basis.
 • 32 prosent innrømmer å være avhengige av pornografi (og en annen 12 prosent tror de kan være).

Statistikken for middelaldrende kristne menn (alderen 31-49) er ikke mindre urovekkende:

 • 77 prosent så på pornografi mens på jobb de siste tre månedene.
 • 64 prosent view pornografi minst månedlig.
 • 18 prosent innrømmer å være avhengige av pornografi (og en annen 8 prosent tror de kan være).

Selv gifte kristne menn faller byttedyr til pornografi og utenomekteskapelige seksuelle affærer med urovekkende priser:

 • 55 prosent ser på pornografi minst månedlig.
 • 35 prosent hadde et utenomekteskapelig seksuell affære mens gift.

». Denne statistikken banke vinden rett ut av deg De bekrefter også det vi allerede vet, at det definitivt er et problem med pornografi og saker blant kristne menn, og at de er sultne for kirken å stå frem med løsninger», ifølge Joel Hesch, som sponset undersøkelsen og er grunnleggeren av den bibelsk baserte Påvist Menn Ministries. 

Han legger til: "Formålet med undersøkelsen var ikke å peke fingre, men for å få et bedre grep om omfanget av problemet i lys av klar tilgang til pornografi i denne Internett-epoken.

"Det er helt klart at pornografi er en av de største uadresserte problemer i kirken,» Hesch fortsatte.

Faktisk er disse alarmerende statistikken ikke begrenset til de som nominelt anser seg selv kristen.

De som identifiserer seg som gjenfødte kristne har lignende kjemper med pornografi og saker:

 • 95 prosent innrømmer at de har sett pornografi.
 • 54 prosent ser på pornografi minst en gang i måneden.
 • 44 prosent sett pornografi på jobb i løpet av de siste 90 dagene.
 • 31 prosent hadde en seksuell affære mens gift.
 • 25 prosent slette Internett-surfing historie for å skjule pornografi bruk.
 • 18 prosent innrømmer å være avhengige av pornografi (og en annen 9 prosent tror de kan være).

kilde  http://www.charismanews.com/us/45671-shocker-study-shows-most-christian-men-are-into-porn


Ganske høye tall, men Kristne er ikke noe bedre når det gjelder sitt forhold til pornografi. Jeg skriver ikke dette for å se ned på noen, for jeg selv har vert i denne katogorien av avhenighet, og hvet hva dette koster og på hva dette gjør med sinnet og hjertet, og samlivet. Man skal oppmuntre og hjelpe hverandre på veien. hvordan skal sinnet og hjertet forandre seg ? Man kan faktisk miste litt av seg selv. Mange ufarligjør pornografien, og da har man ikke forstått hvor mye makt det sitter i pornografien og på hvordan dette påvirker oss i det dagelige livet.  Dette medfører både utroskap, og skilsmisser. for tilitten til hverandre blir sårbar. 

Ville bare gjøre dere oppmerksomme på at det er mange som sliter med dette, og det er hjelp å få. Man fordømmer ikke meneskene som er avhenige, av pornografi. Men det taler i mot Guds ord, for det er med å formørker hjertet,slik at man slipper inn synden i livet. Det er der faren ligger hos den kristne. Viktig at man forstår dette. men overaskende var det ikke. i samme undersøkelsen på en annen side så var det ca 50 % av patorene som så på porno, det synes jeg er mer urovekkende, urenheten slipper lettere til i menigehtene. man burde tatt et oppgjør med sin egen holdning til dette. også hyrdene bør leve sitt liv som hyrder som leder sin flokk.ren og hellig.mvhRune

Gå til innlegget

Hvordan forstå at helvete virkelig eksisterer

Publisert nesten 7 år siden

Hei

I denne verden så skjer det veldig mye urettferdigheter. Man kan nevne mange ting som er urettferdigt i denne verden.Men vi har lover og regler å forholde oss til slik at det skal være rettferdigt for alle menneskene som lever under de lovene som myndighetene har satt, og det i seg selv er jo viktig, slik at alle kan se hva som er rett og galt av våre handlinger, og våre handlinger kan få konsekvenser, og loven bestemmer hvilke straffer våre handlinger får. La oss si at når dommere som lukker sine øyne til urettferdighet er ikke en god dommer, Han handler gjerne i egen gjerning og vinning, han er både korupt, og bør selv stilles tilrette for sin urettferdighet, når han kan la seg bestikke, og behandle menneskene ulikt, Mange tror at Gud er for god til å skape et sted som heter helvete, Hvis han ikke straffer onde mennesker som har vert igjennom tidene, så er Gud korupt, og vil ikke være en God Gud. Da vil Han være urettferdig. Men når Gud behandler alle likt, uansett hvem det er , så viser Gud at Han er en God dommer, som verken lar seg kjøpe eller bestikke.

Det som er viktig i dette bildet, er at Gud vil straffe ondskapen. For Bibelen advarer at oss at Gud er så god at Hans rettferdighet er ikke bare forbehold mordere og voldteksmenn, men også tyver,løgnere, svindlere,drukkenhet, eketskapsforbrytere og den som driver med hor, Dette er fordi Han ikke vil skille mellom synden, uansett hvilken synd det er, i våre øyne er mordere verre en tyver, og det er forståligt, i vår målestokk. Men Gud er rettferdig at Han også dømme mennesket selv helt ned til vår tankeliv,  Helvete er et fengsel hvor det ikke finnes noe benådning. Der vil man være i evighet.Hvem har sendt menneskene dit? Er det våre handlinger? Å ikke omvende seg fra sin onde gjerninger vil få konsekvenser, uansett hvordan man ser på dette, både i landet, i familielivet, og Hos Gud.

La oss se på denne verdens ondskap, og hvis man setter den opp i mot Guds godhet, så kan man jo tenke hvorfor kan det for eksempel ikke eksistere et helvete, Det er jo samme tanken som slår meg, som syndere tenker og håper vil redde dem på dommedagen, Guds Godhet er jo nettop den samme ting som vil dømme menneskene.Men m,ange troende vil ikke akseptere en slik Gud, de vil ikke ha med en slik Gud å gjøre. De kan ikke forestille seg en slik Gud som er både tilgivende, nådefull og barmgjertig vil finne på å dømme noen slik at de selv må ta konsekvensene for sine handlinger, at de de må gå den tunge veien til evig straff. bare for noen år her på denne jorden, så skal man pines. Hvordan er det mulig å forstå dette.Jesus kom for å redde oss fra denne fortapelsen. 

Men jeg må skuffe deg, For Bibelen sier mer for Bibelen forteller oss også at Gud er mer en bare kjærlig og nådefull, Har du ikke forstått dette så har man gjerne dannet seg et annet bilde av hvem Gud er. En avgud gjerne.For Gud er Hellig og rettferdig, også kjærlig og god, Hans kjærlighet til oss mennesker er at Han gav oss livets gave. For den Nåde Han har gitt oss er av den grad, at han kan tilate at vi synder mot Ham,men hvis man ikke vil vende om i fra sin syndige vei, så ender man opp som å dø som en synder. Han vil dømme oss rettferigog det ville være fryktelig å bli dømt til evig adskillese, fra alle gleder og fra Guds kjærlighet begrunna av de valg man tar. Gud tilgir alt. Han står alltid der med åpne armer. Det er opp til den enkelt å ta i mot nåden og Hans kjærlighet som er oss gitt igjennom Hans sønn som betalt dyrebart med sitt blod, for at hver en av oss skal ha evigt liv. Er man villig til å ta den sjansen`? Å satse på at det man selv tror på holder helt inn, hva om man tok feil? og da står foran en dommer som dømmer oss for våre synder vi ikke omvendte oss i fra, og man viste om dette. Hva kan man da si? Bruk din tid, å kom ikke for sent til porten som fremdeles er åpen. 

Mange troende tror heller ikke på helvete, da tror de på en løgn slik som jeg leser Bibelen,for Bibelen forteller oss noe annet. Men vår hovedfokus er ikke helvete, men Jesus som gav oss livet. Så la oss bruke våre valg rett.

mvh

Rune

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere