Rune Staven

Alder: 10
  RSS

Om Rune

Beskriv deg selv her
Hei
Jeg søker sannheten og elsker Jesus.intet annet navn frelse kan. jeg liker å spre det gode budskapet om Jesus, og hva Han har gjort i mitt liv.ble født på nytt.ble frelst for mange år siden, men levde som lunken i mange år før Gud satte meg fri fra mine avhenigheter. min takknemmelighet over dette er uendelig. for


Jesus er sannheten veien og livet ingen kommer til Faderen uten ved Han. Blodet er den rensende kraft om gir oss frihet til å leve livet i kristus uten å bli dømt. Vandre i sannhet og tro i Kristi sanne lære.være søsken i samme legeme, drikke av den levende kilde som gir oss liv. løft blikket og jag mot målet. vi har en evighet i vente.

Følgere

Sak

Publisert rundt 6 år siden

Hei

Sakkeus 
19Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen.  2 Der var det en mann som het Sakkeus. Han var overtoller og svært rik.  3 Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst.  4 Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham på et sted hvor han måtte komme forbi.  5 Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham: «Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må jeg ta inn hos deg.»  6 Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede.  7 Men alle som så det, murret og sa: «Han har tatt inn hos en syndig mann.»  8 Men Sakkeus sto fram og sa til Herren: «Herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.»  9 Da sa Jesus til ham: «I dag er frelse kommet til dette huset, for også han er en Abrahams sønn. 10 For Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.» 

Denne historien forteller oss at det er håp for alle menneske. Jesus så ikke på hva Sakkeus hadde gjort,med sitt liv, men han så mennesket Sakkeus, menneskene rundt Sakkeus viste godt hvem han var. Han var en toller som krevde penger av folket, en grådig toller som kunne utnytte andre menneskers penger. Han var ikke godt likt, og de så ned på Sakkeus, fordømte han fordi han hadde gjort dårlige valg i sitt liv. Folket murret da Jesus inviterte seg selv inn i hans hus. Jeg ser på den innbydelsen som hjerte innbydelse. Menneskene rundt Jsus mente at dette var et syndens hus, og i seg selv så var jo dette rett, en syndens bule. men Jesus så håp, Jesus så tro i Sakkeus hjerte. Troen var allerede sådd i Sakkeus sitt hjerte da han klatret oppi morbærtreet for å se den underlige mannen som folket samlet seg rundt Jesus, og som de hadde snakket om i en god stund, en mann som kom med fred, en mann som kom med håp, en mann som kom med en løsning for Sakkeus. Sakkeus åpnet sitt hjem for Jesus.

Sakkeus åpnet sitt hjerte for Jesus, og bekjente sine ugjerninger, og i tillegg ville Sakkeus  gjøre opp for seg, fordi han hadde lurt. til seg penger på feil måte. Sakkeus hadde alt, han var rik, og velstående mann, han kunne ha levd sitt liv videre med rikdom og makt. Han hadde det som mange andre higer etter i dag velstand og makt. men hvorfor var ikke Sakkeus tilfredsstilt? Hvorfor klatret han opp i morbærtreet. Han hadde en indre lengsel etter fred, etter et nytt liv, han hadde få venner, fordi han levde slik han gjorde. var det lengselen etter noe mer i sitt som drev han til Jesus.Var det en lengsel etter å starte på nytt som drev han til Jesus, Pengene og mkten han hadde kunne ikke tilfredstille de indre behovene til Sakkus. Han måtte se Jesus, og fordi han var så liten av vekst, så klatret ha i morbærtreet. Jesu hadde allerede Sakkeus i sine tanker før han gikk på denne veien i folemassen. Sakkeus hadde en indre lengsel i sitt liv,og han viste at Jesus var det noe spesielt med. og derfor håpte han at han skulle få et glimt av JESUS da han,gikk forbi. men til si store forbauselse så talte Jesus til ha og sa skynd deg og kom ned, for i dag må jeg ta inn hos deg. hvilke merkelige ord JESUS kom med.

I dag må jeg ta inn hos deg, Sakkeus var ikke nølende på Jesu ord, han skyndte seg ned fra morbærtreet så raskt han kunne, for å motta Jesus i sitt hjem, tenk deg hvordan Sakkeus hadde det i sitt hjerte å i sine tanker. Jesus talte til meg en  som mange ikke hadde lagt merke til, svært liten av vekst, en dverg, en som var synder, og som lurte penger av folket. så ville han komme inn i mitt hus.Det måtte ha gått mange tanker i hodet på Sakkeus i løpet av noen sekunder.  Denne historien forteller oss at Jesus vet hvem hver enkelt av oss er, både små og store, om vi er syndere så er det ford de syke han kom. De bortkommende som ingen la,eller legger så mye merke til. Det er mange som gjerne kjenner seg bortkommen i sitt eget liv, Da er det håp for alle. Freden i våre liv finner man i Kristus, og ikke det som er rundt oss. Sakkeus fant freden den dagen Jesus inviterte han til seg. Jesus kaller alle til seg, er man villig til å komme til Jesus. eller vil man sitte der man sitter i sitt eget hus.så får det bli opp til den enkelte å ta de steg slik Sakkeus gjorde. 

En fin historie som har en betydning for våre liv, en historie som byr på nåde, kjærlighet og omvendelse fra synden.

Gå til innlegget

Å elske sin neste

Publisert rundt 6 år siden

Hei 

Noen spørsmål angående å elske sin neste.

1. Hva gjør man som en broder i troen, når man ser at noen støtte synden?

A. Ignorere dette og lar broderen få gå i den tro at det er greit.?

B. Eller Påminner Broderen om hva som står Guds i ord om dette, slik at han selv kan sjekke dette i Bibelen og ta sine egne valg ?

Det samme spørsmålet bare i en annen variant.

2. Hva gjør man når man vet at en broder lever i synd.

A. Ignorere dette og lar broderen få gå i den tro at det er greit.?

B.  Eller Påminner Broderen om hva som står Guds ord om dette, slik at han selv kan sjekke dette i Bibelen og ta sine egne valg ?

3. Hva ville Paulus å Jesus ha gjort, og hva gjorde de ?

A. De irettesatte eller formante, de som levde i synden eller støttet synden?

B. De lot de få gjøre hva de selv ville, for de trodde at det ordnet seg på veien, og at de ville komme til seg selv.

Hva er å elske din neste i disse spørsmålene og svarene.?

A.Er det å bry seg om sin broder ved å påminne om Guds ord ?

B. eller er det å ignorere det Broderen gjør, fordi det er ikke vårt problem å hjelpe andre på veien ved å påminne m Guds ord?

Å elske sin neste har et større mål en bare budskapet om nåde og kjærlighet, Den har også et budskap om å ta opp sitt kors hver dag, den har også et budskap om omvendelse fra synd, den har også et budskap om Golgata og blodet. 

Når man støtter synden, eller lever i synden, så lever man utenfor Guds nåde, når man ikke omvender seg i fra synden. Å elske sin neste, betyr så mye mer, selv om mange ser på det å påminne hverandre som hatefullt og fordømmende. 

Betyr dette at den som formidler dette er et bedre menneske ? Nei langt i fra, Derfor sier Bibelen at det er godt at man er to, for faller den ene så kan den andre hjelpe den andre, det er nestekjærlighet.

Så man er rimelig trangsynt hvis man tror å elske sin neste betyr bare den halve delen av evangeliet. Det betyr også å advare hverandre om fortapelsen. Oljen som man har inne i oss kan begynne å lekke, til lampen blir tom, slik det skjedde med de uforstandige. Derfor er å elske din neste også et budskap om å advare og påminne hverandre, uten at man dømmer den andre. men det faller ikke i god jord. hvordan kan man være så blind å tro at man vill noe ondt med dette. ? leser man hva både Paulus og Jesus gjorde, så forstår man et å elske sin neste betyr langt mer en det mage tror i dag. synden er fremdeles et hinder for menneskene i å nå det evige liv. I dag er gjerne lyset mørket i mange mennesker som ikke forstår helheten i å elske sin neste betyr. Man beskytter seg selv,og bedrar seg selv når man tar vekk essensen i å elske sin neste som seg selv, Jeg selv blir glad over budskap som når inn til hjerteroten min, som sikker litt, og som påminner meg om Guds ord, for da vet jeg at dette er av oppriktig kjærlighet

Jesus sier dette

Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd. Jeg er kommet for å sette skille: Sønn står mot far, datter mot mor ... Matteus 10.34f - om nødvendigheten av å ta sitt kors opp og følge etter Jesus, sjøl om det skaper strid.

Paulus sier dette

Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje, og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir Efes. 6.14f.

Å elske sin neste kan også by på mostand.

mvh

Rune


Gå til innlegget

Å leve med to syn i sin kristne tro.

Publisert over 6 år siden

Hei

Sitat søkelyset.

Låner dette av søkelyset.

 Om å leve med to syn

Posted on 26/06/2015

syndJeg vil advare sterkt mot å leve med to syn-holdningen som Odd Bjørnsen maner til i Fædrelandsvennen den 24 juni 2015  Følgende leste jeg i en artikkel fra Lys over Land 2000 av forkynner Eivind Flå i Kristen Muslim-misjon.  Forferdelige og avskyelige ting skjer i landet; profetene profeterer løgn, og prestene styrer efter deres råd, og mitt folk vil gjerne ha det således. Men hva vil I gjøre når enden på dette kommer? (Jer 5,30-31) skriver Richard Tørresen fra Flekkerøy i et innlegg i avisen Fædrelandsvennen

Situasjonen i kristenheten i dag minner mye om situasjonen på profeten Jeremias tid. De åndelige ledere, som skulle ha veiledet folket, forførte i stedet. De forkynte fred og ingen fare for et ubotferdig folk. Synd og urettferdighet ble glattet over og Guds sanne profeter, som talte om at folket måtte omvende seg fra sine synder, ble forfulgt. Vi ser i dag mye av den samme utviklingen. De falske røster tåler man gjerne. Jeg frykter at dette kan gjøre seg gjeldene også innenfor kristne organisasjoner og de frikirkelige sammenhenger i tiden som kommer. Folket vil ha det som klør i øret, og da blir det rett og slett ikke plass for forkynnere som formilder sannheten gjennom en klar forkynnelse av synd og nåde, og slikt uroer hjertene.

Rope et varsku til vårt folk

ulvfarklar2Jeg tror aldri før i vår historie at det har vært større grunn til å rope et varsku til vårt folk enn det er i dag. Vi er i en ytterst alvorlig situasjon hvor lys og mørke blandes sammen. I stedet for å bryte med synden og dem som godkjenner synden, forsøker man ofte å finne såkalte “kjøreregler”, slik at det ikke blir et brudd med hva Skriften kaller synd. I dag er ikke vranglæren lenger fordekt, den er åpenbar. Det er som det står i Jesaja 3,9: “Uttrykket i deres ansikter vidner mot dem, og om sin synd taler de åpent som folket i Sodoma, de dølger den ikke; ve deres sjeler, for de volder sig selv ulykke!”

Bryte med vranglærerne 

Nå tror jeg det er rett å si at vi er kalt til å bryte med vranglærerne , som ved sitt budskap fører folk inn i den evige fortapelse , enten de kommer fra statskirken, organisasjonene eller frikirkesamfunnene. Skillet i Guds rike går nok mer midt i enn mellom organisasjonene og kirkesamfunnene. Hvor går veien ut av uføret? Jo ved å vende tilbake til de gamle stiler”  Skrevet av Richard Tørresen Flekkerøy

Er det virkelig slik som han beskriver dette at trossøsken hvor lys og mørke er sammenblandet blant troende, at man ikke egner å se om mørket er mørket og lyset er lyset. Det står skrevet at om man tror at lyset er mørket hvor mørkt vil det da ikke bli. slik er det gjerne hos mange i dag. men hvorfor tar ikke Guds hyrder dette på alvor.? De som leder sin flokk skal ha et annsvar til Guds ord, til å skille mellom lyset og mørket. Hvordan kan ledere godta at slik ting skjer, og at skille mellom sannhet og løgn blir større og større, Da tenker jeg med meg selv er man redde for å støte noen, er man redde for å miste medlemmer i menighetene. er man redde for å gjøre Jesus mindre. E man redde for at de skal være fordømmene mot andre? I dag så er mange feige til å stå opp for sannheten stå opp for hva Guds ord virkelig sier. Derfor er det viktig å ha sannheten i sitt hjerte da den dagen kommer slik at man kan bli stående. for når skille kaommer for alvor, så vil det skape probelemer for den som er midt i mellom, valget vil være det som avgjør vår framtid.

mvh

Rune 

Gå til innlegget

Hei 

Verden har forandret seg, og mange ser ikke at man gjerne bryter med Guds ord i sin levemåte. Det har blitt vanskelig å forstå hvordan man skal ordlegge seg til andre mennesker, uten at man skal gå i konflikt med Bibelens ord, når det gjelder å dømme hverandre. Hvordan skal man da forkynne budskapet, og formidle det både Paulus og Jesus formidlet ? Betyr dette at man ikke kan forkynne sannheten til syndere. Når man forkynner om synden, så vil man som regel føle seg fordømt, er ikke det riktige? Derfor sier mange i dag at man skal ikke forkynne mot synd eller i hvertfall ikke advare andre mennesker på hva som Guds ord sier om hva synd er. Mange steder så formidler man at man blir frelst uansett hvordan man lever, for hvem vil da si noe annet når Bibelen ord blir oppfattet som fordømmende? Da vil det bli et problem på sikt, fordi når man henviser til skriftsteder, der man Kan påvise at spesielle synder blir sett på som uvesentlig og kan til å med bli vanskelig å snakke om slik at man ikke snakker om det i det hele tatt. Hvilken situasjon skaper man da ut av forkynnelsen uten omvendelse og synde forkynnelsen? som er en del av evangeliet.

Når man tenker på hvordan de menneskene som levde under Bibelens tid i fra det første bok til den siste i Bibelen, så kan man faktisk lese oss opp om  hvordan tjener av Gud fordømmer folkets syndefulle adferd. Konkrete synder ble tatt opp. Og mennesker ble nevnt med navn og fordømt for sine synder. Alle profetene Gud sendte forkynte omvendelse fra synden i fra det gamle til og med det nye testamentet. døperen Johannes var jo den første som forkynte omvendelse fra synden. der står det litt om i luk v 3,7- til og med vers 18 Hvis man ser videre i historien så kan man se i skriftene at både Guds prester og profeter skulle advare menneskene mot å synde, og man skulle fordømme synden og få de til å omvende seg , hvis man gjør dette i dag, så vil man bli dårlig mottatt, for menneskene i dag er så opplyste på hvordan man vil bli snakket til, og på hvilken måte man skal snakke på, eller formidle det på den rette måten. Folk vil ha det som klør i øret og det er freden i mellom menneskene, og kjærligheten som dekker de andre behovene selv om man skulle leve i umoralske tilstander. Denne verdslige mentaliteten til synd har nådd mange av våre tros menigheter i dag, kirken har avsporet for lenge siden. De godtar det meste etterhvert. og denne type holdning at synd ikke skal fordømmes, og at synderen skal glede seg over å være seg selv i sitt liv uten å tenke på sine konsekvenser av sine handlinger.  Men dette har også vært i fra esekiels tid. Der står det i Esek  Dere styrker den ugudelige, så han ikke vender om fra sin onde vei og kan få leve.Esek. kap13, vers22 

Bibelen i seg selv snakker om dømming av andre, men samtidig, så oppfordrer også Bibelen oss til fordømme vranglære. Vi kan se i et av brevene som Paulus sier  Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Og hvis verden skal bli dømt av dere, er dere da uverdige til å dømme i de minste saker? Vet dere ikke at vi skal dømme engler? Hvor mye mer da de ting som angår dette livet?

kap 1.Kor vers 6,2-3 Et menneske som skaper splittelse ved sin vranglære, skal du avvise etter å ha formant ham en og to ganger, da du vet at en slik person er på villspor og lever i synd, han har fordømt seg selv.

 Tit kap vers 3,10-11 For å kunne gjøre dette, forutsettes selvfølgelig en gransking av rett og galt ifølge Skriften, og en utstøtning av det gale. Om ikke dette er dømming, hva er det da? Jesus sa: Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. For med den dommen dere dømmer skal dere selv bli dømt.

Matt kap.7 vers1-2 Paulus sier også La oss derfor ikke lenger dømme hverandre, men heller ha den innstilling at vi ikke legger en snublestein eller årsak til fall i veien for vår bror 

Rom. Kap14, vers13 Hvordan skal man vite hva som er rett og hva som er galt om dømming? Og hva med fordom? Når kan vi si ifra, og når må vi la vær? 

Når jeg tenker på våre medmennesker, så tror jeg det først og fremst skal være å frelse å hjelpe, og ikke fordømme andre mennesker, om man ser andre med gal livsstil eller dårlige vaner så skal man ikke fordømme noen, det har i iallefall hjulpet meg til å å forstå synderen fordi jeg selv har vert en synder, og kan fremdeles falle i synd i dag.  og man skal ikke se ned på andre mennesker uansett hva de har gjort i sitt liv. Det er ikke vår sak. Man kan be for hverandre. og den som ikke tror er det viktig at man ikke fordømmer for en synder har man vært selv, fordi man ikke trodde. Man skal hjelpe hverandre på veien. Men som en bror og som en søster så skal man også tenke på å påminne hverandre om den sannhet som står i Bibelen, dette gjør man fordi man bryr seg om sine tros søsken, ikke for å dømme andre.  På Jesu sin tid så dømte Fariseerne Jesu omgang med mennesker som hadde problemer med sine liv, Jesus var smart og vis, for Jesus svarte dem slik De friske trenger ikke lege, bare de syke. Matt kap9, vers12 og med dette Viste Jesus en annen side en de selv viste

Man skal ikke betrakte synderen med avsky, og holde dem unna oss, selv om man er annerledes, man skal behandle alle med respekt på samme måte som alle andre. Vi skal be, og tenke at man kan være en av de som de kommer med en utstrakt hånd. Vi selv har ikke noe å skryte av selv unntatt i Kristus. Vi skylder hverandre å elske hverandre som mennesker, men vi kan hate synden, men elske synderen Hvis Gud ikke ville komme til dem som var tynget av synd, måtte Han blitt i himmelen. Det var jo der oppe Hans likesinnede var.  Håper jeg har gjort meg litt forstått i hvordan jeg ser på dette med synd og menneske. For mange i tar for lett på mange ting i sitt liv, og derfor er også påminnelsen av Guds ord viktigere en noen sinne, man har lett for å sovne på sin vakt post. Og man har lov til å påminne hverandre om Guds ord så lenge det ikke strier i mot sannheten.

mvh

Rune

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere