Rune Staven

Alder: 10
  RSS

Om Rune

Beskriv deg selv her
Hei
Jeg søker sannheten og elsker Jesus.intet annet navn frelse kan. jeg liker å spre det gode budskapet om Jesus, og hva Han har gjort i mitt liv.ble født på nytt.ble frelst for mange år siden, men levde som lunken i mange år før Gud satte meg fri fra mine avhenigheter. min takknemmelighet over dette er uendelig. for


Jesus er sannheten veien og livet ingen kommer til Faderen uten ved Han. Blodet er den rensende kraft om gir oss frihet til å leve livet i kristus uten å bli dømt. Vandre i sannhet og tro i Kristi sanne lære.være søsken i samme legeme, drikke av den levende kilde som gir oss liv. løft blikket og jag mot målet. vi har en evighet i vente.

Følgere

Publisert rundt 3 år siden

https://www.dagbladet.no/nyheter/denne-knottlille-brikken-bekymrer-lo/70453485

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Mange gode tanker, og meninger som man grunder på i livets løp. 

Menneskene er skapt,for å søke, å være nyskjerrige på livets store, og små gåter. En evig trang som er nedlagt i naturen i oss, men en annen trang er sterkere en naturen som bor i menneskets måte å forstå ting på, er ånden som bor i oss som søke mer det naturen gjør i oss. ånden søker i det ytre rommet, mens naturen i oss har en enklere måte å forstå livets underfylle gåter på, og ofte er det naturen som styrer våre meninger å tanker, og da blir man heller aldri helt tilfreds med sin søken. ånden søk er mer i dybden av kjernen av livets mening er. når alt kommer til alt så er vårt liv bassert på tro håp og kjærlighet. Troen gir mening, håpet gir oss en framtid, og kjærlighetne gir oss livet.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Mange tanker, og følelser  du deler med oss Anne,  ser at du er reflektert over deg selv, og på  hva som rører seg der ute  blant trossamfunnene. 

Er enige i mye det du skriver om, tror det er mange som føler det slik som deg.


Hvorfor slutter mange å gå i kirken i dag?

Hvorfor er man så uenige i trosspørmålene om læren i Guds ord. ?

Hvorfor er så mange tros mennesker så fordømmende over for andre sine leve måter og leve regler i samfunnet? 

Er det vi mennesker som er så vanskelige eller så enkle at vi ikke forstår Guds sanne kjærlighet til alle sammen?

Tror ofte at vi gjør det vanskeligere en det det er.


I gjennom historiens gang så har det alltid vært slik genarsjoner etter gennerasjoner ulikheter mellom menneskene. 


Det jeg tror på er det man skaper i sitt eget hjerte via Ånden som leder oss inn i Guds ord, hvert enkelt menneske må selv søke det Gud har gitt oss, å prøve å leve etter Guds vilje å søke sannhet og fred er ikke så enkelt som man tror fordi man selv møter seg i døren. naturen i oss er ikke like villige som vår ånd er til å ta i mot det rene som er i Guds ord. Derfor blir også ulikheten store mellom tros menneskene i blant oss.


Men selv om ulikhetene er der så må man respektere hverandres væremåter og våre meninger. så vil det vise seg til slutt om vår kjærlighet er bassert på sannheten i Guds ord, eller kjærlighet til løgnen man ikke ser, fordi man ikke vil se eller søke. 

Friheten til å både velge og søke har vi alle fått. Vi blir det vi mates med.

Jeg tenker vår mat, må bære frukt til handling og nåde blant menneskene rundt oss. 


Jesus advarte oss også mot alle slags lære som ville komme, og Paulus sa det slik den som har en annen lære en Kristi lære skulle være forbannet. slik står det skrevet, men hva er Kristi lære i dag? Kristi lære er utvannet av menneskene rundt oss, fordi vi ikke vil godta Guds rettferdige sannhet. for sannheten er i ham som kom ned til oss på denne jord og formidlet nåde sannhet og fred .

Jesus sa at det ville komme mange falske messiaser, og at vi måtte vokte oss selv hva vi tok i mot av forkynnelse, for det kunne gi oss et feil bilde på hvem jesus var og er.


Ingen av oss er feilfrie Anne, vi er mennesker som har mange svakheter, men vi må slutte å undskylde oss, og begynne å elske sannheten i Guds ord, fordi gjør man det så vil også hjertet og sinnet fornyes i kraft av Guds ord. 

Verden i dag gir sin egen fred, men den Fred som Gud gir er evigt og sannferdigt. vær klok som en slange men listig som en due.Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Ja jeg er enigt at man må forstå hva som er falskhet og på hva som er sannhet i Kristi lære. Hvordan avslører mennesker som utnytter Guds ord og nåde? Hva skal man se etter, er det vanskeligt å avsløre mennesker som utnytter Guds nåde og ikler seg Guds kraft?

Mange kristne lar seg villede  av falske læresttninger og manupilasjoner fra hyrder som utgir seg for å ha den rette ånd og lære.


Hvilke kjennetegn skal man se etter ?


Her er noen punkter på noen faresignaler man skal kjenne fruktene på.


1.  Hvor populær denne forkynneren er

Hvis vedkommende samler store mengder med mennesker, frelste som ufrelste, bør en være på vakt og spørre: Hva er det som tiltrekker tilhørerne? Husk, Satans tjenere har, ifølge Guds ord, den evnen at de kan omskape seg til rettferdighetens tjenere, (2 Kor 11:15). Den som appellerer til kjødet trekker ofte fulle hus, mens den som forkynner et rent og sant evangelium blir som regel ikke særlig populær. «Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke langer omkring med ham. Jesus sa da til de tolv: Vil dere også gå bort?», Joh. 6:66-67. 


2. Hvis man annonserer og lover helbredelser, så kan ikke personen love dette for Gud. 


3.Hvis personen lever i luksus på bekostning av andre


4.hypnose  for eksempel bruk av musikk, og gjentar de samme ordene mange ganger etc


5. en hyrde som er skilt og gifter seg på nytt kan ikke være hyrde, slik står skrevet i Guds ord


6. helbredelser en som taler mer om helbredelser og som er mer sentralt en forkynnelsen om Kristus i hyrdens taler som gjentar seg igjen og igjen.


7 spotting av høye åndsmakter, når erke engelen Micael ikke turde å gjøre dette en gang


Helse og rikdom

8 Hvis vedkommende er opptatt av hva som appellerer til kjødet, som f.eks rikdom, makt, penger, ære og berømmelse, i stedet for å være opptatt av hva Guds ord sier, da kan du være ganske sikker på at du har med en falsk lærer å gjøre


9.

 Hvis vedkommende er mer opptatt av at mennesker «faller i ånden», enn at mennesker reises opp og utrustes av Den Hellige Ånd, da kan du være ganske sikker på at du har med en falsk lærer å gjøre. Å falle i ånden foregår i religioner som f. eks Hinduismen. Hvis du søker etter Kundalini og Shakti på Internett, vil du finne at mengder av mennesker i New Age og Østens religioner opplever disse kraftige manifestasjoner. Ofte er dette ved hjelp av en Guru, som berører dem på pannen, slik at de kan oppleve en Kundalini Awakening. Møtene som mystiske Hindu guruer holder kalles


10

2. Hvis vedkommende, i stedet for å forkynne evangeliet, og forkynne til oppbyggelse for troende mennesker, bruker store deler av møtet til å profetere over mennesker, profetier om at det sitter noen i salen som har en vond skulder, eller en vond fot etc. da kan du være ganske sikker på at vedkommende også har mange av de andre kjennetegnene i listen, og at vedkommende da er en falsk lærer. Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden, 1 Joh 4:1.

11


 Forkynnere som er påvirket av fremmede ånder har ofte en rå, kneggende, ukontrollert, såkalt hellig latter. Dette er ofte et kjennetegn på en falsk lærer selv om ikke alle falske lærere har dette. Når de hevder at de er «drukken i ånden», så stemmer det, men det er ikke i Den Hellige Ånd de er drukne, for Den Hellige Ånd er imot all slags form for drukkenskap. Ingen var «drukken i Ånden» på Pinsedag. «De ble forvirret fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget språk» Apg 2:6. «Vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk!», Apg 2:11. «Men andre sa spottende: De er fulle av søt vin», Apg 2:13. De var ikke en ravende oppførsel som gjorde at apostlene ble beskyld for drukkenskap, men fordi de hørte dem tale på forskjellige språk. Påstanden om drukkenskap kom fra vantro mennesker som måtte ha en unnskyldning for ikke å tro. Guds ord sier ikke at apostlene oppførte seg som drukne. Det er de falske læreres påstand. 


12

Hvis vedkommende forbanner andre kristne som sier en imot, kan du være ganske sikker på at du har med en falsk lærer å gjøre. «Jeg skulle ønske jeg kunne finne ett vers i Bibelen som sier “Hvis du ikke liker dem drep dem. Jeg skulle ønske jeg kunne finne ett vers» -Benny Hinn-

«Deres strupe er en åpnet grav, de bruker sin tunge til svik, ormegift er under deres lepper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet», Rom 3:13-14.

Like fellestrekk

21. Hvis en lærer har de samme trekkene som de «store» og kjente innenfor «healing industrien», slike som Kenneth Hagin, Kenneth & Gloria Copeland, Benny Hinn, Joel Osteen, Rodney Howard Browne og Todd Bentley, etc. da kan du være sikker på at det er hos noen av disse han/hun har hentet sin lære, for all slik falsk lære har sin opprinnelse fra Satan og hans medarbeidere. «Men dere, kjære: Husk de ord som vår Herre Jesu Kristi apostler før har talt! For de sa til dere: I den siste tid skal det komme spottere som farer fram etter sine ugudelige lyster. DISSE er det som skaper splittelse, de er sjelelige mennesker som ikke har Ånden», Judas brev vers 17-19.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Hva er de viktigste tegnene på Jesu komme?

Jesus irettesatte sin egen samtid fordi de ikke skjønte seg på tidens tegn, som varslet Hans første komme: Når det er kveld, sier dere Det blir pent vær, for himmelen er rød. Og om morgenen: Det blir dårlig vær i dag, for himmelen er rød og truende. Hyklere! Dere vet hvordan dere skal tyde himmelens utseende, men tidenes tegn kan dere ikke tyde. Matt 16,2-3


Apostelen Peter skriver om de siste tider, og sier: Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å holde fast på, som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen gryr, og morgenstjernen går opp i deres hjerter, da dere først og fremst vet dette at ikke noen profeti i Skriften er gitt til egen fortolkning. For aldri er noen profeti kommet fram ved et menneskes vilje, men Guds hellige mennesker talte drevet av Den Hellige Ånd.2.Pet 1,19-21


Jesus sa rett ut at kjærligheten skal bli kald hos de fleste i tiden før han selv kommer tilbake Matt 24,12. Kald kjærlighet? Det høres både vondt og iskaldt ut.


Men Jesus hadde mer å si. Han sammenlignet de kristne i endetiden med ti brudepiker som ventet på brudgommen Matt 25,1-11. Men siden det drøyde ble de trøtte og sovnet. Alle brudepikene sovnet, enda de ventet på brudgommen Jesus.

Da brudgommen plutselig kom viste det seg at halvparten ikke var klar til noen velkomst. Lampene deres hadde sloknet. De ble ikke med på festen


Sa Jesus når enden skulle komme? Det står i Bibelen, Matteus 24,14. Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

I de siste dager vil det stå frem mennesker som utgir seg for å være Jesus. Det står i Bibelen, Matteus 24,23-24. Om noen da sier til dere: Se her er Messias, eller: Der er han, så tro det ikke! For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte

Det vil også skje tegn på himmelen  sol, måne og stjerner. Det står i Bibelen, Matteus 24,29-30. Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes. Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet.

Hva vil samfunnets moralske tilstand være i de siste dager? Det står i Bibelen, 2. Timoteus 3,1-5. Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For da vil menneskene være egoistiske, glade i penger, fare med skryt, være overmodige, snakke stygt om andre, være ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige, ukjærlige og uforsonlige, fare med sladder, mangle selvbeherskelse, være rå, likegyldige for det gode, svikefulle, oppfarende, innbilske. De elsker lystene høyere enn Gud. I det ytre har de gudsfrykt, men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slike folk!

Et tegn på at de siste dager er kommet, er at det vil skje en voldsom økning i kunnskap. Det står i Bibelen, Daniel 12,4. Men du, Daniel, må gjemme disse ordene og forsegle boken inntil endetiden. Mange skal fare omkring, og kunnskapen skal øke.

Hvilke andre tegn på endetiden nevner Bibelen? Det står i Bibelen, Lukas 21,25-26. Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenning bruser. Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelrommets krefter skal rokkes.

Et annet tegn på de siste dager er en utbredt tillit til at vil herske fred og ingen fare. Det står i Bibelen, 1. Tessaloniker 5,2-3. For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier: Fred og ingen fare, da kommer plutselig undergangen over dem, brått som veer over en kvinne som skal føde. Og de skal ikke slippe unna.


Dyrets merke vill også tre i kraft når endetiden er svært nær, da blir menneskene slaver under ondskapen som kontrolerer menneskene.Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere