Sorle Stenersen Hovdenak

Alder: 47
  RSS

Om Sorle

Jobber som prostiprest i Nord-Troms prosti og skriver på en doktorgradsavhandling om kristendommens betydning for fremveksten av demokratiet.

Følgere

Publisert over 10 år siden
Shoaib Sultan – gå til den siterte teksten.

Finner ikke igjen artikkelen, men har da lest at Muslimbrødrene har en viss støtte blant kristne egyptere også.

Det er vel slik at siden hverken muslimer eller kristne er ensartede grupper, men tvert imot svært sammensatte, så vil det finnes dem som kongruerer, og det vil finnes dem som står mot hverandre som motpoler.

Ut fra en slik dynamikk er det ikke usannsynlig at det, som du sier, finnes kristne som støtter Brorskapet, og at det også finnes dem i Brorskapet som er vennlig innstilt overfor kristne. Men hvor sterke, hvilken form for moderasjon, og hvor mye gehør disse subgruppene har, vet jeg ikke noe om. Det store spørsmålet blir vel om de klarer å finne frem til en politisk demokratisk overbygning som de kan forenes om, der mindretallets rettigheter blir ivaretatt.

Gå til kommentaren

Publisert over 10 år siden
Magnus Husøy – gå til den siterte teksten.

Barnabas Fund er en veldig bra organisasjon

Takk Magnus for positiv tilbakemelding. Jeg ble oppmerksom på Patrick Sookhdeo og Barnabas Fund etter å ha hørt ham live i Kongens by. Jeg synes det er spesielt viktig å låne øre til dem som ikke bare har akademisk tyngde, men også levd og erfart liv, og som har førstehånds kjennskap til vår tids konflikter. De forholder seg til virkeligheten på en annen måte.

Ja, det er min oversettelse.

Gå til kommentaren

Uten tvil

Publisert over 10 år siden

Kopterne har alt å tjene på demokrati.

Ingen er uenig i dette. Et velfungerende demokrati sikrer mindretallets rettigheter.

Jeg tror likevel ikke at det er sakssvarende å fremstille brorskapet som en avlegger av speiderbevegelsen, selv om de for tiden signaliserer moderate synspunkter.

Her er en link til deres offisielle engelskspråklige hjemmeside.

Gå til kommentaren

Ingen støttet til Mubarak

Publisert over 10 år siden

Jeg oppfatter heller ikke at denne artikkelen målbærer noen støtte til Mubarak. Det er et folkelig opprør vi ser, på bakgrunn av politisk, økonomisk og sosial uro.

Mange egypteksperter i internasjonale media frykter likevel at dette er en situasjon som Det muslimske brorskap kan utnytte. Usikkerheten, også for de kristne, knytter seg til hvordan denne revolusjonen konsoliderer seg.

At kristenledere ikke vil bli oppfattet som Mubarak-supportere er vel også en taktisk nødvendighet, slik situasjonen nå er.

Gå til kommentaren

Faktiske feil

Publisert over 10 år siden
Magnar Tanem – gå til den siterte teksten.

Jeg hadde ventet at det som er en historisk-filosofisk tolkning av Luther, ville møte motstand av teologiske fanatikere som nekter å se Luthers lære i sammenheng med samfunnspolitiske forhold

Hvem eller hva du her sikter til vet jeg ikke. Det finnes et berg av forskningslitteratur, også teologisk, som leser Reformasjonen i forhold til samfunnspolitiske forhold. Dette har vært gjort i mange mange år og fremstår slett ikke som noe nytt og banebrytende. Heiko Oberman er ett av mange eksempler.

Jeg har påpekt at du formidler faktiske feil i din fremstilling. At du føler deg hånet på grunn av dette kan jeg bare beklage. Meg bekjent finnes det ikke noen hermeneutisk metode som vil inkludere slike faktiske feil i fortolkningsprosessen.

Sitat Tanem: "Luther tok naturlig nok også avstand fra Den katolske kirkes vektlegging av menneskets frie vilje og at mennesket ihht. til GT var skapt i Guds bilde." Nå motsier du imidlertid deg selv ved å si: "Jeg har ikke sagt at Luther tok avstand fra GTs lære om at mennesket var skapt i Guds bilde" Dette fremstår som mildt sagt forvirrende.

10.000 kronerstilbudet står fremdeles ved lag.

 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere