Solveig Jørgensborg Egebakke

Alder: 75
  RSS

Om Solveig

Beskriv deg selv her

Følgere

Publisert over 4 år siden

Daniel Krussand, som Oddbjørn skriver ble FA registrert som trossamfunn i 2005. Et feilgrep mener jeg, et merkelig trossamfunn.  Et trossamfunn der alle kan bli medlemmer uansett tro eller mangel på tro. Fordelen er at FA som  trossamfunn  får statsstøtte pr medlem.  Før het det korps, må heter det menighet. Gudstjeneste og søndagskole hver søndag, speidergrupper, babysang, barnegrupper, samlinger  foreldre, basarer på lørdager og pengeinnsamlinger  både her og der. Hva alle pengene brukes ŧil får et vanlig medlem ikke vite. Jeg vet at  FA på mitt hjemsted har flere millioner på bok. Millioner som skal brukes til å  totalrenovere og utvide  nåværende FA lokale. 

 Helt enig med deg når du skriver :  Kan vi som kristne droppe alle disse navnene og båsene (metode, dåp, pinse, misjons, luthersk, advent o.s.v.) og bare være kristne venner i bygda, boligfeltet, bydelen etc - da hadde veldig mye vært vunnet. Da kunne vi kuttet ut en mengde ansatte og hatt fellesskap i hjemmene.  


Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden

 Jeg har luthersk bagrunn, ja, men ikke et luthersk dåpssyn. 

Dessuten deler jeg  Ole Hallesbys  syn ang helliggjørelse. Tilfeldigvis vet jeg også hva som i dag skiller Metodismens og FAs lære om helliggjørelse. Videre mener jeg å vite at  alle kristne kirker ( med unntak av kvekerne , muligens)  legger vinn på helliggjørelse. Det tales om å  voksne i nåde og kjennskap til Gud. Når en lever nær Jesus og lar seg lede av Guds levende ord, bli en pregnet av Gus kjærlighet. Dette er også helliggjørelse.
Videre vet jeg hva  metodistnene i legger dåp og nattverd. 

MEN, det er leit å høre at du i dag ikke er aktiv i noen kristen sammenheng. Du har mye kunnskap ,og du  har vært soldat i FA og  døpt i en pinsemenighet. Vi kristne trenger hverandre Å finne en  menighet en trives i , er noe mange sliter med.  Selv er jeg med i ei liten bibelgruppe. Det kan anbefales. 

 Ønsker deg alt godt


Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden

Oddbjørn Johannessen 

Takk for din kommentar. 

 Du kan ha rett i at jeg muligens ikke har satt meg inn godt nok inn i FAs historie.

Da Den Evangelisk Lutherske Frikirke på mitt hjemsted ble nedlagt, søkte jeg etter ny menighet. Valget falt på FA. Som nevnt gikk jeg på et FA kurs i regi FA for lære hva FA sto for. Jeg fikk blant annet utlevert en perm med flere hefter og skriv. Kurset gikk over flere kvelder. Etter avsluttet kurs  trodde jeg at vi hadde fått den nødvendige informasjon.

 Vi fikk IKKE vite at FA verken praktiserte dåp eller nattverd. Vi fikk vite at FA praktiserte barnevelsignelse og gikk derfor ut fra som en selvfølge at FA praktiserte voksendåp, slik som pinsevennene.

 Jeg har nå, etter mange år som medlem, satt meg MEGEt grundig inn i Frelsesarmeens HÅNDBOK I TROSLÆRE som kom ut i 2010 og som ble oversatt til norsk av Jostein Nielsen. i 2013.   

Ut fra mitt ståsted er det trist lesing. 

Mitt anliggende er at når FA på sine hjemmesider  presenterer seg som  en kirkesamfunn på lik linje med andre kirkesamfunn, så er det feil.  Det er  derfor jeg  føler at  FA seiler under falsk flagg.  

 Der er beklagelig at jeg ikke maktet å få dette tydelig  fram

 

Gå til kommentaren

Tilgivelse

Publisert nesten 7 år siden

Hva legger vi i ordet tilgivelse? Å elske sin fiende, må det nødvendigvis føre til at en må tilgi sin fiende?? Hva betyr/ hvilke mening legger vi i begrepet "elske"?? Hva mente/ hvilken betydning/hvordan tenkte Jesus når han snakket om tilgivelse??? Tror ikke det er mulig å få et fullgodt svar på disse spørsmålene. Det jeg er temmelig sikker på,nesten sikker på, er at prester, pastorer og kristne ledere som sier at dersom vi ikke tilgir, vil heller ikke Jesus tilgi oss, de tar feil.
Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere