Sissel Johansen

Alder: 57
  RSS

Om Sissel

Følgere

Barn hevdes å ha et særdeles dårlig rettsvern i dagens Norge.

Jeg var neppe alene om å sitte med stor klump i halsen og tårer i øynene i går da jeg så på "Viggo på lørdag" på Nrk1. Det handlet om den hjerteskjærende historien til lille Kristoffer Gjerstad Kihle, som i en alder av bare 8 år døde av massive skader etter mishandling.

http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/681543/

Det er på ingen måte vanskelig å forstå at hans mormor sliter i ettertid, med en enorm skyldfølelse over ikke å ha grepet inn på det grunnlag at gutten hadde mange uforklarlige fysiske skader og var unnvikende i sine svar når det gjaldt dette. Hun gir selv uttrykk for at hun vel egentlig ikke ville tenke denne verste tanken. Hvorfor ikke, tro? Selv hadde hun et svært så anstrengt forhold til guttens nye stefar og mente det var gjensidig. I tillegg mente hun å se at hennes egen datter endret adferd fra å være åpen og glad til å bli innesluttet og stille. Er ikke det grunn godt nok for å gripe inn?

Men det er enkelt å være etterpåklok, selvsagt. Flere har nok vært det - også i denne saken. Det har nemlig i ettertid kommet frem at samtlige som Kristoffer var i kontakt med sviktet ham grovt. Skolen, helsevesenet, naboer og bekjente. Til og med hans egen biologiske mor. Alle ser ut til å ha sett eller hørt noe som kunne tyde på at gutten ikke hadde det bra, selv om ingen så direkte mishandel. Er det isåfall eneste grunn til å gripe inn for oss som er rundt? Det å ferske noen i å mishandle noen? Har vi ikke lov til å blande oss i det som foregår i et forsvarsløst barns liv, så lenge det foregår i ly av hjemmets fire vegger - og kanskje endog i ly av nattemørket?

Hvorfor ble saken først henlagt, uten vilje til grundigere etterforskning, til tross for mistanke fra mormors og andres side? Hvorfor tok det så lang tid før stefar fikk sin straff? Var det økt press fra folk som endelig torde å bry seg (desverre etter det var for sent for gutten) som gjorde at saken ble gjenopptatt (facebookgrupper og brev fra barneombudet)?

Hvorfor er folk flest så redde for å blande seg inn i saker der barn åpenbart ikke har det så bra? Og er det greit at vi avventer å bry oss i såkalte familieanliggender?

Gå til innlegget

Solidaritet med de svakeste

Publisert nesten 11 år siden

Lar man forsvarsløse grupper i stikken ved å ikke stille seg på deres side?

Mottager av Rafto-prisen, biskop Raùl Vera, omtales i VL i dag av Alf Gjøsund under overskriften: "Jeg har fått altfor mange trusler". Han får prisen i kraft av sitt engasjement som en av Mexicos mest fryktløse forsvarere av menneskerettighetene.

Han forteller om store mengder trusler fra mennesker som ønsker å sette en stopper for hans engasjement. Og på spørsmålet om han oppfatter seg selv som modig, svarer han med å le hjertelig og si at det overhodet ikke handler om mot, men om solidaritet.

Det bringer meg til mitt spørsmål - først og fremst til meg selv, men også til andre privilegerte og ressurssterke mennesker:

Hvordan er det med solidaritetsforståelsen i forhold til svakerestilte grupper i vårt samfunn? Og hvem er isåfall disse?

Jeg vil nevne noen som jeg regner for svake grupper, fordi de først og fremst ikke er i stand til å tale sin sak offentlig på samme måte som mange andre. Herunder hører gruppen "de eldste eldre". Her hører også til de som har falt utenfor det såkalt "gode selskap" i samfunnet, av ulike årsaker og som dermed ikke hverken klarer eller får ytre seg. I disse dager debatteres også dyr og dyrs rettigheter. Dette er også en gruppe som ikke selv kan svare for seg. Mange flere kan ganske sikkert nevnes.

Hvordan ser man på såkalte "varslere" som søker å sette fokus på det som oppfattes som uverdig? Blir de møtt med forståelse, takknemlighet og respekt eller blir de sett på som sladrehanker, illojale medarbeidere, slike som "blåser alt for stort opp" osv.? Kan det til og med hende de mottar trusler fordi de setter fokus på det som for noen kan virke ubehagelig?

Hva mener du? Og har du evt. selv positive eller negative erfaringer ved å varsle?

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere