Sissel Johansen

Alder: 57
  RSS

Om Sissel

Følgere

Hva mener trådstarter?

Publisert over 11 år siden

Ville bare tilføye at jeg synes problemstillingen er meget interresant, Utaker, men det hadde vært enda mer givende å diskutere, dersom trådstarter selv også kanskje våget å vise en viss åpenhet i forhold til tanker rundt denne. Det er min erfaring at dette også hjelper for å holde fokus på nettopp problemstilling.

Gå til kommentaren

Behov for et oppgjør

Publisert over 11 år siden

Personlig synes jeg denne debatten vitner om at det er mange flere enn Karin som har behov for å ta et lite oppgjør med sin fortid i SDA-kretser. Dette at flere engasjerer seg i slike debatter, burde tas til etterretning av menighetens øverste ledere og man bør snarest se på hvilke arenaer som kan tas i bruk for større grad av dette, innen egne kretser. Det er for dårlig å bare la folk forsvinne ut av bakdørene, uten å oppsøke dem og prøve å få klarhet i hva som tynger. Dette bør også gjøres med stor grad av ydmykhet!

Jeg synes det er flott av Karin å fortelle sin erfaring med opplevelsen av å vokse opp i et strengt kristent miljø. Hun setter jo bl.a. fokus på en far som "ga alt for SDA-samfunnet", med de følger det faktisk fikk for hans barn. Han handlet nok, som mange andre fedre og mødre, også i god tro, og kan ikke klandres for at han ønsket å gjøre det som ble regnet som rett. Likevel kan slikt sette spor. Ingen barn og unge er like, man reagerer ulikt på kanskje samme oppvekst.

Jeg er veldig glad for at SDA-leder i Norge, møter det på en så klok måte og det gjør meg håpefull. Kanskje er det en "ny ånd" i arbeid ved at man tar et oppgjør med mye av den steile og uforsonlige tonen mange av oss faktisk opplevde i vår oppvekst. For det er ikke bare Karin som har slike erfaringer. Men mange av oss har vel reagert med bare å trekke oss unna i stillhet. Andre igjen er slik laget at de gjerne vil argumentere og ha saklige argumenter tilbake for det de stiller spørsmål ved. Jeg synes vi bør kunne gå ut fra at de fleste gjør det de gjør ut fra et ærlig og oppriktig perspektiv. Det er uhyre viktig å se enkeltindividet i store systemer - ikke dra alle over èn kam.

Jeg ser frem til større åpenhet og interesse for alle typer mennesker som  mer og mindre frivillig faller ut av ulike tilhørigheter, i denne sammenheng menighetslivet.  Det er mange som bærer på en stor sorg ved både å miste sin barnetro og samtidig miste mye av sitt sosiale nettverk og fellesskap. For de som ønsker å utvide menigheten, tror jeg ikke det er mye som skiller på det å være med og det å vøre utenfor for veldig mange. Mange viser jo en stor lojalitet, selv etter mange år" på utsiden".

Gå til kommentaren

RE: Calle va du ville

Publisert over 11 år siden

15.10.10 kl. 06:16 skrev Leif Gullberg:

Men den norske adventistlederen Reidar Johansen Kvinge synes å håndtere fortellingen til Karin Belsheim på en forbilledlig måte. Det var å ønske at ledelsen i alle kristne leire inntok samme holdning.

Hva med å be de som nå er voksne og vel så det om unnskyldning for all uviseligheten som ble utvist gjennom barne- og ungdomsårene? Selv om livskvaliteten er gått tapt for mange som har forlatt troen, så vil kanskje en utstrakt hånd hjelpe?

Underskriver dette!

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere