Sissel Johansen

Alder: 58
  RSS

Om Sissel

Følgere

RE: Sluttord

Publisert over 11 år siden

31.10.10 kl. 18:09 skrev Arne D. Danielsen:
31.10.10 kl. 17:37 skrev Anders Helge Myhren:

Jeg har selvfølgelig tenkt nøye gjennom dette og for ett år siden visste jeg vel ikke hva jeg skulle mene.  Men da bibellærer Derek Prince mente at dødsstraff var riktig i følge Guds ord, ja da var jeg på gli.  Og da jeg så hva romerbrevet skrev i kapittel 13, måtte jeg jo gi Gud rett, for der står det:

Forholdet til styresmaktene Kapittel 13. Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. For det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, og de som finnes, er innsatt av Gud.  2 Den som setter seg opp mot dem, står derfor imot det Gud har bestemt, og de som gjør det, skal få sin dom.  3 For de som styrer, skal ikke skape frykt hos den som gjør det gode, men hos den som gjør det onde. Vil du slippe å frykte myndighetene, så gjør det gode, og du skal få ros.  4 Styresmakten er en Guds tjener, til beste for deg. Men gjør du det onde, har du grunn til å være redd. For styresmakten bærer ikke sverd uten grunn, men er Guds tjener som skal fullbyrde hans straff over den som gjør det onde.  5 Derfor er det nødvendig å være lydig, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld.

Så skal vi la det være med det, Danielsen?

 ...

Du ber om at debatten avsluttes. Ikke for å ta det siste ordet, du må gjerne få det privilegiet, men jeg må avslutte med si noe til det siste du skrev.

Jeg trodde jeg debatterte med Anders Helge Myhren. Og så viser det seg at det er en som heter Prince - som jeg ikke aner hvem er, som står bak. At du lar deg ovebevise av en som viser til en av GT's mest absurde tekster, dersom vi leser det i en direkte betydning, er trist, Anders Helge. Og skulle han også være amerikaner, så er han sikkert også for at alle har sitt eget private skytevåpen for den åpenbare rett til å forsvare seg selv i påkomne tilfeller. Det er godt mulig at det står om dette i Bibelen - i flg. Prince?. Kanskje han er i harnisk over den nye helseforsikringsloven også - som gir 30 millioner av de dårligst stilte rett til adekvat helsebehandling? Det finnes sikkert også bibelsteder som sier at slik raushet fra statens side er synd. Prince har trolig et passende skriftsted på rede hånd. 

Du har sikkert hørt det før, men dersom vi skal orke å debattere mer, så må jeg trekke fram Pol Pot, Mao, Stalin, Hitler og vår egen Quisling. Dersom teksten har den betydningen du legger i den, så skulle ikke folk i Norge satt seg opp mot naziregimet, men heller støttet opp om det - hvis de ønsket å leve i pakt med Guds ord. Det hele blir absurd.

Og dersom du bygger din dødsstraffideologi på dette - og han Prince, så forstår jeg at du sliter med en rasjonell argumentasjon.

Man trenger vel ikke gå lenger tilbake enn til nåtiden. Mange kristne forfølges i dag under sine styresmakter, sitter i fengsel for sin tros skyld og drepes av samme årsak.

Ut fra Myhrens og Prince`s bibelfortolkning, er jo alle disse "slike som står imot Guds ordning" og "skal få sin dom". For da mener vel Myhren at også disse regimene er "av Gud"?

Blir det ikke en vel stor hån mot sine søstre og brødre i troen - som lever i land der de ikke fritt kan praktisere sin tro - å hevde noe slikt? Det mener iallefall jeg og jeg opplever det som skremmende hvor lett mange lar seg forlede av sterke maktpersoner som f.eks. denne nevnte Prince. Folkens, det er faktisk lov å tenke selv!

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: RE: Homunculus

Publisert over 11 år siden

31.10.10 kl. 15:53 skrev Sølvi Sveen:
31.10.10 kl. 15:34 skrev Sverre Kolberg:

Vi må iallefall prøve å vite hva vi dømmer om og hvem vi dømmer. Og unngå å komme i situasjoner hvor vi må gripe til hårdere midler kanskje ubehagelige midler eller kan bli utsatt for samme.

Jeg har levd ei uke ogtrodde jeg var gravid, det gikk over. Den værste uka i mitt liv. Det griper dypt, man får en virkelig støkk, men ikke alle er sånn heller. Jeg tror man har godt av en og annen virkelig støkk i livet.

En støkk som går bra er ofte nok til å skjønne hva andre faktisk går igjennom. For det å dømme andre uten å selv ha forsøkt de gnagende skoene er det alt for mange som driver med. Og når det kommer til abort er det svært enkelt å sette seg som dommer ovenfor andre.

Men jeg tror det er mange som ville gått imot sitt eget standpunkt hvis de plutselig sto med gjørme til halsen og fikk føle livets skyggeside selv.

Du har helt rett, Sølvi, i det du skriver om at angrepillen slett ikke har noe "abortlignende funskjon". Den virker på hormonene slik at en befruktning ikke skal skje - i motsetning til f.eks. spiralen. Den anbefales jo selvsagt ikke dermed til stadig bruk pga. sine store innvirkning på kroppens hormonnivå.

Ditt siste avsnitt over her, er forresten også helt i tråd med det jeg også gjorde et forsøk på å formidle i det jeg skrev i mitt innlegg lenger opp i tråden. Det kan kanskje virke lite intellektuelt og "lettvint" å  avfeie flotte og intelligente argumenter, etiske dilemmaer osv. med det at en heller må lære seg en større ydmykhet i sitt møte med andre og deres ofte tøffe skjebner. Men allikevel mener jeg det er en slags medmenneskelig plikt.

Prinsipper er enkle å forholde seg til etter bokstaven så lenge de ikke rammer ens eget liv og skaper store konflikter der. Det kan også være morsomt å bruke dem til å skjerpe de små grå. Som mann bør en nok kunne innrømme at det er ganske annerledes å skulle teoretisk foholde seg til et spørsmål om f.eks. uønsket graviditet og kanskje til og med årsakene til denne. Det er slett ikke noe fremmed problematikk at menn til alle tider har hatt en tendens til å dømme kvinner hardt.

Grunnen til at jeg skrev nettopp dette om at mange utvikler en større grad av denne ydmykheten når de kommer oppi årene, er vel at det skjer ting selv i "de beste familier". Og da er det ofte man får se at selv den største moralist må vurdere sin strenge moral og sine prinsipper og jekke seg ned mange hakk. Mange er de jeg har møtt, som i eldre år har innrømt at de fòr altfor hardt frem med sine medmennesker i yngre år.

Så det er heldigvis et lite håp for alle.

Gå til kommentaren

31.10.10 kl. 02:41 skrev Sverre Kolberg:
31.10.10 kl. 01:36 skrev Sissel Johansen:
30.10.10 kl. 22:47 skrev Sverre Kolberg:
30.10.10 kl. 11:23 skrev Sissel Johansen:

Mange ateister vil også protestere høylydt mot påstanden om at i deres verden er løgn, bedrag, tyveri, utroskap, etc.etc. hverken rett eller galt. Men spørsmålet må allikevel stilles om hvorfor de da mener påstanden er feil? (sitat fra hovedinnlegg)

Mitt spørsmål: kan deres moralfølelse også kjennes i ryggmargen, kanskje?

Mener trådstarter at en tro på Gud automatisk gjør et menneske til en med "god moral"? Eller har jeg misforstått?

 Sissel Johansen

Det er nylig kommet frem en undersøkelse fra Syddansk universitet som er presentert i Vårt Land, på Videnskab.dk og Forskning.no som viser at religiøs tro og jo sterkere jo bedre ,  bredspektret korelerer til og gir høyere livskvaliteter og lengre liv. Jeg skal sijeg stusset jeg også da jeg leste det og kunne nesten ikke tro det var sant og måtte dobbeltsjekke og tredobbelt sjekke om dette er integrert forskning med røtter i flere hold som i ikkeklarer å fågjendrevet. Og det stemte.

Da glekker og bakker og våkner vi og tar det AD NOTAM og til etterretning og må legge det til grunn for tenkningen videre, ellers er vi dumme og respekterer ikke faktaforskningen og videnskaben. Annen lære må da altså vike for dette.

Det trigget med en gang endel hånere, inntil en klok danske ganske enkelt skrev lakonisk: "Ja , innebærer og korelerer ugudelighet og ateisme og antireligiøsitet til en slik konsekvent vrede, så forklarer det jo mye at det går klart på de øvrige livskvaliteter og lykke og tilfredshetsparametere og på helsa løs!"

Det er ikke sikkert atLENIN hadde rett i alt skjønner du, at religion er opium for folket. Det kan handle om at ateisme rett og slett aktivt skader  nalorfinene, og andre viktige og naturlige, fysiologiske funksjoner som bør være istand.  Og på bred front i mange livets henseende. Og at vi må få se å få ryddet de skadene der idag såmange år etter Enver Hoxas fall, heller enn å starte opp og misjonere dem pånytt.

Jeg beklager, men jeg ser ikke helt ditt poeng med å skrive dette henvendt til akkurat meg?

Undersøkelsen om sammenheng mellom religiøs tro og livskvalitet kjenner jeg også til, men den har ingen sammenheng mellom de spørsmålene jeg stiller til trådstarters tekst.

Livskvalitet og "god moral" har ikke noe automatisk sammenheng - hvis det er det du vil frem til.

 Joda frøken,

Det er bare å tenke seg litt om.

 Dersom du regner med at en noe bedre moral, betalingsmoral for eksempel, og bedre pålitelighet og mindre krangling og snerpethet og vrede og pirk og la oss si grådighet på ymse områder vil gi uttelling i form av høyere livskvaliteter, så er sammenhengen enkel å innse.  Og hva trådstarter måtte mene om det, endrer da ikke et slikt sammenhengsforhold det aller ringeste.

Neida, min herre :)

Jeg har tenkt - og er fortsatt ikke enig med deg. Men det får vel være greit, eller?

Gå til kommentaren

RE: RE: automatikk mellomtro og moral?

Publisert over 11 år siden

30.10.10 kl. 22:47 skrev Sverre Kolberg:
30.10.10 kl. 11:23 skrev Sissel Johansen:

Mange ateister vil også protestere høylydt mot påstanden om at i deres verden er løgn, bedrag, tyveri, utroskap, etc.etc. hverken rett eller galt. Men spørsmålet må allikevel stilles om hvorfor de da mener påstanden er feil? (sitat fra hovedinnlegg)

Mitt spørsmål: kan deres moralfølelse også kjennes i ryggmargen, kanskje?

Mener trådstarter at en tro på Gud automatisk gjør et menneske til en med "god moral"? Eller har jeg misforstått?

 Sissel Johansen

Det er nylig kommet frem en undersøkelse fra Syddansk universitet som er presentert i Vårt Land, på Videnskab.dk og Forskning.no som viser at religiøs tro og jo sterkere jo bedre ,  bredspektret korelerer til og gir høyere livskvaliteter og lengre liv. Jeg skal sijeg stusset jeg også da jeg leste det og kunne nesten ikke tro det var sant og måtte dobbeltsjekke og tredobbelt sjekke om dette er integrert forskning med røtter i flere hold som i ikkeklarer å fågjendrevet. Og det stemte.

Da glekker og bakker og våkner vi og tar det AD NOTAM og til etterretning og må legge det til grunn for tenkningen videre, ellers er vi dumme og respekterer ikke faktaforskningen og videnskaben. Annen lære må da altså vike for dette.

Det trigget med en gang endel hånere, inntil en klok danske ganske enkelt skrev lakonisk: "Ja , innebærer og korelerer ugudelighet og ateisme og antireligiøsitet til en slik konsekvent vrede, så forklarer det jo mye at det går klart på de øvrige livskvaliteter og lykke og tilfredshetsparametere og på helsa løs!"

Det er ikke sikkert atLENIN hadde rett i alt skjønner du, at religion er opium for folket. Det kan handle om at ateisme rett og slett aktivt skader  nalorfinene, og andre viktige og naturlige, fysiologiske funksjoner som bør være istand.  Og på bred front i mange livets henseende. Og at vi må få se å få ryddet de skadene der idag såmange år etter Enver Hoxas fall, heller enn å starte opp og misjonere dem pånytt.

Jeg beklager, men jeg ser ikke helt ditt poeng med å skrive dette henvendt til akkurat meg?

Undersøkelsen om sammenheng mellom religiøs tro og livskvalitet kjenner jeg også til, men den har ingen sammenheng mellom de spørsmålene jeg stiller til trådstarters tekst.

Livskvalitet og "god moral" har ikke noe automatisk sammenheng - hvis det er det du vil frem til.

Gå til kommentaren

vanskelige livsvalg

Publisert over 11 år siden

Et vers jeg husker meget godt fra min barnelærdom er følgende fra en av Davids salmer:

Salm,139;16: Du så meg dengang jeg var et foster, i din bok ble alt skrevet opp; mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet.

Det er uten tvil et vakkert vers og en vakker tanke. Og ut fra denne kan man vel ikke med et bibelsk tankesett velge noe annet enn å tro at det liv som finnes allerede i mors liv, er en sjel som Gud regner med som en av sine?

Også er det likevel så veldig mange vanskelige etiske dilemmaer og vinklinger knyttet til ulike menneskeskjebner, som gjør at det å svare skråsikkert på noe som helst, blir komplisert. I teorien kan alt virke vel og bra, men i det virkelige livet er det ofte noe helt annet. Det er vel derfor mange opplever å bli mindre og mindre påståelige og skråsikre etterhvert som de blir eldre. De fleste lærer i livet en slags ydmykhet for mangfoldet av menneskeskjebner og at det er umulig å dømme andre ut fra eget ståsted.


Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere