Sissel Johansen

Alder: 57
  RSS

Om Sissel

Følgere

Publisert over 5 år siden
Jeg har hørt flere storpredikanter fra Latin-Amerika. Alle jeg har hørt blander inn tradisjonell overtro, mystisisme, katolisisme og voodoo inn i forkynnelsen. Du kan spore nålestikking i dukker lang vei forkynnelsen.

De ser ånder og spøkelser overalt i en vanlig latin-amerikansk kultur. Forkynnerne er smittet av sin oppvekst på landbygda,der de fikk se mange avkappede hønsehoder som ble ofret til maktene og åndene. Veldig vanskelig for en katolikk å bli evangelisk uten å ta med seg tankegods fra overtroen.

Din kommentar får meg virkelig til å tenke: og likevel er det så mange som ikke vil godta at også Bibelen er sterkt influert av de menneskene som skrev den, deres kultur, oppvekst og tankegods.

Gå til kommentaren

Publisert over 5 år siden
Espen Ottosen – gå til den siterte teksten.
Du har rett i at jeg burde droppet uttrykket "selvsagt". Jeg skrev boken "Mine homofile venner" blant annet for å bidra til at kristne snakket presist og sant om homofile medmenneskers situasjon.

Jeg oppfatter det Ottosen skriver som reflektert og med evne til å se flere sider av en sak.

Det som imidlertid kan være problematisk ved det bibelsyn som Ottosen m.fl. står for, er at det også havner i kloa til de som absolutt ikke er i stand til å reflektere på samme viset.

Da kan det bli alt annet enn bra for medmenneskers situasjon.

Men slik er det vel bare, dessverre. 

Alt kan misbrukes.

Gå til kommentaren

Publisert over 5 år siden
Espen Ottosen – gå til den siterte teksten.
En del kristne mente nok for en del år tilbake at homofile følelser kunne

Det finnes rikelig med eksempler på at slike perspektiver slett ikke blir endret i møte med hva homofile selv opplever og forteller. Så bruken av "selvsagt" er ikke helt på sin plass.

Slik skråsikkerhet som enkelte utviser, gir heller ingen invitasjon til dialog. Og slik jeg oppfatter Utaker, er det dette han vil til livs. Man ser ganske mye av slik skråsikkerhet nettopp her på VD.

Gå til kommentaren

Publisert over 5 år siden
Innenfor denne marginale rammen befinner det seg omtrent like mange med et forhøyet selvbilde som antall navn på medlemslisten

Det burde egentlig alltid ringe noen bjeller når det blir mye fokus på titler i profiler.

Gå til kommentaren

Publisert over 5 år siden
Åååå? Om det er vel meningene delte, som det meste ellers :)

To sjeler, samme tanke :)

Men det er rart med det, vet du. De meningene vi heller mot selv, synes alltid å være mer kjærkomne.;)

Og til Kahrs: du visste vel at å legge deg ut slik, tilgjengelig for hugg, ville føre til at du må danse med ulver. 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere