Senait T. Habta

Alder: 44
  RSS

Om Senait T.

Følgere

Selektiv kvinnesolidaritet fra norske feminister

Publisert nesten 10 år siden

Venstresidens omsorg for kvinner i Norge kan dessverre se ut til ikke å gjelde alle. I alle, alle år har vi innvandrerkvinner ikke fått noen reell aktiv og engasjert støtte eller opplevde noen kvinnesolidaritet

Viser til innlegg fra leder i APs kvinnenettverk Anniken Huitfeldt i torsdagens Vårt Lands papiravis. (31.05.2012.) Huitfeldts og venstresidens omsorg for kvinner i Norge kan dessverre se ut til ikke å gjelde alle. I alle, alle år har vi innvandrerkvinner ikke fått noen praktisk og engasjert direkte støtte eller opplevde noen kvinnesolidaritet fra norske kvinner på venstresiden:

Innvandrerkvinner med muslimsk bakgrunn har i alle år nesten blitt helt overlatt til seg selv. I frykt for å ramme et muslimsk míljø og dermed kanskje stille seg på linje med innvandrerfiendtlige krefter har venstresidens kvinner valgt å se helt bort, være tause, og dermed skape et kunstig skille mellom norske etniske kvinner og oss innvandrerjenter. Eneste form for støtte har vært av mer forsiktig karakter; direkte engasjement i medier m.m. har glimret med sitt fravær!

Dere har dermed akseptert at vi i årevis har levet under en kjønnskultur dere selv aldri ville ha akseptert å leve under om så bare én uke! Vi har i alle år stått alene i en vestlig norsk kultur med en rekke goder og omfattende rettigheter for kvinner som vi innvandrerkvinner bare kan drømme om. Og hvor mange har vært nødt til å leve under en ukultur hvor vi innvandrerkvinner har måttet stå alene.

Den norske kvinnebevegelsens holdninger her og selvpålagte blindhet er uttrykk for en misforstått og feilplassert politisk korrekthet som i sterk grad har bidratt til å usynliggjøre- og gjøre det verre for oss innvandrerkvinner. Og bakgrunnen for denne stilltiende og aksepterende undertrykkelse er altså utrolig og paradoksalt nok "respekt for innvandrerne". Anniken Huitfeldt slår seg selv mer enn hardt på munnen: Det er ikke bare Høyre som lar kvinnen ta sin kamp alene. I flere tiår (!) har APs og SVs kvinner latt innvandrerjenter fra muslimske kulturer ta sine kamper alene. Og dette er en skam, Huitfeldt! Fei for egen dør før dere går ut på banen og kritiserer andre! Vi er lei av å bli oversett av dere norske feminister! Det dere gjør har i alle år gavnet de som vil opprettholde den vanskelige situasjonen for oss innvandrerkvinner, og dermed har dere feminister støttet kvinnefiendtlige krefter! Skam dere!

For ordens skyld gjør jeg bestemt oppmerksom på at nevnte ukultur ikke har noe å gjøre med islam som sådan! At noen benytter religion og posisjoner for å få makt bak kulturelle- og politiske strukturer og sosiale(u)vaner er en kjent sak, i høy grad også for kristne, både historisk sett og i nået. Mitt anliggende er overhode ikke! å kritisere islam! Ei heller handler det om bruk av hijab, noe jeg i full frihet, selvstendig og helt fritt i stolthet velger å bære. Tenk dét. Å fordype min tro og frivillig bøye meg inn under Guds vilje for dermed å realisere meg som menneske og kvinne er ikke bare helt vesentlig, men selve kjernen av troen. Slik finner jeg Gud, slik finner jeg mitt medmenneske og slik finner jeg meg selv. Gud hjelper ingen, Gud endrer ingen... hvis de ikke vil hjelpe og endre seg selv.

DETTE ER EN LENGRE UTGAVE AV ET INNLEGG I VÅRT LANDS PAPIRUTGAVE LØRDAG 02.06.2012

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere