Martin Sandstad

Alder:
  RSS

Om Martin

Følgere

Israel

Publisert over 3 år siden

Israel er en moralsk stat (evt. framgangsrik om du er uenig). De forsvarer sine innbyggere. De har fokus på forskning og medisin og finner hele tiden løsning på medisinske spørsmål. De har løsninger på Alzheimer, ALS og kreft. De har forsket fram jordbruksteknologi f.eks frøløse vannmeloner og cherry tomater. De lager jordbruk i ørkenen, med vanningsteknologi som sparer vann ved å dryppe kun på roten (kan være nyttig for Afrika). De er landet med flest antall solceller per innbygger, flest veganere. De er det eneste landet hvor ørkenen ikke utvider seg.

De har en stor teknisk avdeling. Som er opptil 4 ganger større enn vår per innbygger (forskjell fra år til år). De bruker mer enn dobbelt så mye av BNP på forskning som oss.

De resirkulerer 90% av avfallsvann (neste på listen er 20%. Miljøvernfolk burde jo være de første til å slå ring rundt Israel, for hele verdens skyld, mtp global oppvarming). Mange stater kommer til dem for kompetanse på cyber-sikkerhet(noe vi ikke blir informert om tydeligvis). Det er meningsløst å bruke så mye tid på å kritisere Israel. Det tar tid og ressurser bort fra å hjelpe vårt eget land eller andre.

Israel hjelper syriske flyktninger som kommer til grensen tror jeg. De er alltid de første til å sende ut spesial team til katastrofer.

Raketter skjer også jevnlig. Drap midt på tempelplassen skjedde i 2017. Selvmordsbombing på 2000- tallet. Vi har ikke dette i Norge. Vil vi ikke beskytte våre egne barn?

Kan vi ikke se Israel som en ressurs og oase mitt i et hav av elendighet som kan gjøre mye bra for hele verden? Heller enn å anklage dem og bruke krefter på noe som har samme i interesser som oss? Kanskje vi kan hjelpe palestinerne først med å annerkjenne Israel mest mulig? I 2011 bombet vi Libya. Hvem anklager oss? (Kanskje litt, men var det på linje med sånn Israel anklages i dag?)

Gå til innlegget

Arnulf Øverland pleier jo være helten til de ikke-troende. Det er ikke det verste forbilde, men jeg vil prøve å vise at han sikkert var mye mer påvirket av kristendommen enn mange tror. Jeg ønsker også finne flere nøytrale referansepersoner vi som kristne og ikke-kristne kan referere til. Jeg, som kristen er også stolt over Øverland! (Diktet kunne egentlig vært en post for seg selv)

Du må ikke sove

 

Jeg våknet en natt av en underlig drøm,

det var som en stemme talte til mig,

fjern som en underjordisk strøm -

og jeg reiste mig op: Hvad er det du vil mig?

 

- Du må ikke sove! Du må ikke sove!

Du må ikke tro, at du bare har drømt!

Igår blev jeg dømt.

I natt har de reist skafottet i gården.

De henter mig klokken fem imorgen!


'Men våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen. '

Lukas 21:36
https://www.bible.com/bible/102/LUK.21.36

 

Hele kjelleren her er full,

og alle kaserner har kjeller ved kjeller.

Vi ligger og venter i stenkolde celler,

vi ligger og råtner i mørke hull!

 

Vi vet ikke selv, hvad vi ligger og venter,

og hvem der kan bli den neste, de henter.

Vi stønner, vi skriker - men kan dere høre?

Kan dere absolutt ingenting gjøre?

 

Ingen får se oss.

Ingen får vite, hvad der skal skje oss.

Ennu mer:

Ingen kan tro, hvad her daglig skjer!

 

Du mener, det kan ikke være sant,

så onde kan ikke mennesker være.

Der fins da vel skikkelig folk iblandt?

Bror, du har ennu meget å lære!

 

Man sa: Du skal gi ditt liv, om det kreves.

Og nu har vi gitt det - forgjeves, forgjeves!

Verden har glemt oss! Vi er bedratt!

Du må ikke sove mer i natt!


1 john 3:16


Du må ikke gå til ditt kjøpmannskap

og tenke på hvad der gir vinning og tap!

Du må ikke skylde på aker og fe

og at du har mer enn nok med det!


lukas14:15-24

 

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem

og si: Det er sørgelig, stakkars dem!

Du må ikke tåle så inderlig vel

den urett som ikke rammer dig selv!

Jeg roper med siste pust av min stemme:

Du har ikke lov til å gå der og glemme!


jakob1:23-24

 

Tilgi dem ikke; de vet hvad de gjør!

De puster på hatets og ondskapens glør!

De liker å drepe, de frydes ved jammer,

de ønsker å se vår verden i flammer!

De ønsker å drukne oss alle i blod!

Tror du det ikke? Du vet det jo!


motsatt av:lukas 23:34

 

Du vet jo, at skolebarn er soldater,

som stimer med sang over torv og gater,

og opglødd av mødrenes fromme svig,

vil verge sitt land og vil gå i krig!

 

Du kjenner det nedrige folkebedrag

med heltemot og med tro og ære -

du vet, at en helt, det vil barnet være,

du vet, han vil vifte med sabel og flag!

 

Og så skal han ut i en skur av stål

og henge igjen i en piggtrådsvase

og råtne for Hitlers ariske rase!

Du vet, det er menneskets mening og mål!

 

Jeg skjønte det ikke. Nu er det for sent.

Min dom er rettferdig. Min straff er fortjent.

jeg trodde på fremgang, jeg trodde på fred,

på arbeid, på samhold, på kjærlighet!

Men den som ikke vil dø i en flokk

får prøve alene, på bøddelens blokk!

 

Jeg roper i mørket - å, kunde du høre!

Der er en eneste ting å gjøre:

Verg dig, mens du har frie hender!

Frels dine barn! Europa brenner!

 

Jeg skaket av frost. Jeg fikk på mig klær.

Ute var glitrende stjernevær.

Bare en ulmende stripe i øst

varslet det samme som drømmens røst:


Dagen bakenom jordens rand

steg med et skjær av blod og brand,

steg med en angst så åndeløs,

at det var som om selve stjernene frøs!

 

Jeg tenkte: Nu er det noget som hender. -

Vår tid er forbi - Europa brenner!

 


Arnulf Øverland

-1937-


Arnulf Øverland var mest sannsynlig ikke kristen, siden han skrev kristendommen den 11. landeplage. Han ble også anmeldt for blasfemi av Ole Hallesby. Han var også innvolvert med ansettelsen av Norges første kvinnelige prest Ingrid Bjerkås. (Jeg de som representanter for 3 åndelige rettninger i Norge. 3 forskjellige krefter. Den aktivistiske stemme for solidaritet og rettferdighet, den mer liberale kristendommen og den mer konservative)

 

Men jeg mener han var påvirket av kristendommen i stor grad. Jeg leste f.eks at han hadde en kommentar av salme 2 og synes det var meningsløst å lære om disse profetiene om Jesus. Og han synes vel heller ikke det hørtes koselig ut at jesus skal herske med jernstav. (Jeg vet nødvendigvis ikke helt hva dette betyr, men tenker ofte om sånne ting at det er til inntekt som profeti for Jesus, jeg kan studere senere hva det betyr)


Han blir gjerne sett på som venstresiden sin helt. Men hvor kommer ideene hans fra? Hvor har han røtter? Pappa er ikke kristen og han har for eksempel pugget de ti bud til konfirmasjonen, det tror jeg er mer enn ungdom generelt kan i dag. Jeg føler hans oppgjør med kristendommen blir feil å ta til inntekt for at dette er et dårlig livssyn og tro i dag. Kanskje frustrasjon i møte med de kristne var noe han trengte for å bli provosert nok til å skrive et dikt som dette?


Det er sikkert mange flere referanser man kan ta til bibelen, men akkurat det må å våke og be er det viktigste med dette diktet. Våke og be er noe som er gjentatt i store deler av bibelen både av Jesus og av apostlene. Jeg føler det oppsummerer mye av bibelen.


Hva betyr det å våke og be. Det kan bety mange ting. Som kristen kan det bety å be. Det kan bety å lese bibelen og “være klar i din ånd”. Som ikke-kristen vil det kanskje bety å følge med på hva som skjer i verden rundt deg, og vokte for snikende endringer endring i politikken..


Uansett: snart er det 17.mai. Og - i det minste europa - er ikke lenger i flammer. La oss samle alle krefter og stride den gode strid. Ikke stoppe å gjøre godt og leve sammen. For de som er troende og de som ikke er troende. For de som har en annen legning og for menn og kvinner. Amen

Gå til innlegget

Kvinnesyn (Ops ikke så ille som dere tror)

Publisert over 3 år siden

Bibelen kan være en tung bok å lese, men noen ganger kan man faktisk velge å lese de mest kontroversielle versene i bibelen. Det er interessant og man lærer jo noe for det. Da lærer du kanskje litt om hva du tror eller ikke tror.

1)


Likeså skal kvinnene kle seg sømmelig og pynte seg i ærbarhet og med måtehold, ikke med hårfletninger og gull eller perler eller kostbare klær, men med gode gjerninger, slik det sømmer seg for kvinner som bekjenner seg som gudfryktige. En kvinne skal ta imot læren i stillhet, hun skal underordne seg. Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet. For Adam ble skapt først, deretter Eva. Og Adam ble ikke dåret, men kvinnen ble dåret og falt i overtredelse. Men hun skal bli frelst gjennom sin barnefødsel, så sant de holder ved i tro og kjærlighet og helliggjørelse, med sømmelighet.

1 Timoteus 2:8‭-‬15 NB

https://bible.com/bible/102/1ti.2.8-15.NB


(Noen ganger viser vers 15 til 1mos3:16)


2)


'Men er det noe de vil ha rede på, da skal de spørre sine egne menn hjemme, for det sømmer seg ikke for en kvinne å tale i menighetssamling. skal kvinnene tie i menighetssamlingene. For det tillates dem ikke å tale, men de skal underordne seg, som også loven sier. '

1 Korinter 14:34-35
https://www.bible.com/bible/102/1CO.14.34-35


3)


'Men jeg vil at dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, og mannen er kvinnens hode, men Gud er Kristi hode. Hver mann som ber eller taler profetisk med tildekket hode, fører skam over sitt hode. Men hver kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode, fører skam over sitt hode. For det er ett og det samme som om hun var snauraket. For dersom en kvinne ikke tildekker seg, da la henne også klippe av seg håret! Men er det en skam for en kvinne å klippe eller rake av seg håret, da la henne tildekke seg. En mann bør ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære. For mannen er ikke av kvinnen, men kvinnen av mannen. Heller ikke ble mannen skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens skyld. Derfor bør kvinnen ha et undergivenhetstegn på sitt hode for englenes skyld. Og likevel: I Herren er verken kvinnen noe uten mannen eller mannen noe uten kvinnen. Døm selv! Sømmer det seg for en kvinne å be til Gud med utildekket hode? Men dersom en kvinne lar håret vokse langt, er det henne til ære, for det lange håret er gitt henne til slør. Men dersom noen vil være trettekjær, så skal han vite at en slik skikk har ikke vi, heller ikke Guds menigheter. Lærer ikke selve naturen at dersom en mann har langt hår, er det til skam for ham? For likesom kvinnen er av mannen, så er også mannen ved kvinnen. Men alt er av Gud. '

1 Korinter 11:3-16
https://www.bible.com/bible/102/1CO.11.3-16


Svar:


Disse versene blir gjerne besvart av evangeliske kristne med dette verset:


Dere hustruer: Underordne dere under deres egne menn som under Herren. For mannen er kvinnens hode, likesom også Kristus er menighetens hode - han som er sitt legemes frelser. Men likesom menigheten underordner seg under Kristus, så skal også hustruene underordne seg under sine menn i alle ting. Dere menn: Elsk deres hustruer, likesom også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for å hellige den ved å rense den ved vannbadet i Ordet, slik at han kunne stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. Slik skylder også mennene å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han nærer og varmer det, slik også Kristus gjør med menigheten. For vi er lemmer på hans legeme.

Efeserne 5:22‭-‬30 NB

https://bible.com/bible/102/eph.5.22-30.NB


Jeg mener:


Jeg mener de versene over heller ble sagt av Paulus fordi det var mer kulturelt normalt på den tiden.


Noen mener kvinner ikke kan være prester. Det tror jeg. Kanskje til og med ikke politikere? Men jeg synes de vi har i dag gjør det veldig bra. En annen ting som er lurt å huske hvis man er misfornøyd med dagens situasjon er at menn også har vanskjøttet sitt embete. F.eks Hitler, Stalin og Mao vår tids største mordere var alle menn. Så det er ingen garanti for at ting blir gjort godt av menn. Jeg tror i disse dager er det viktigste at ting blir gjort og evangeliet forkynt ikke nødvendigvis hvem som gjør det.

 

Jeg mener dette verset er mye viktigere for her står det om sannheten i evangeliet. Det er forskjell i Paulus råd til menigheten på den tiden og sannheten om nådens tidsalder. Forbannelsen er brutt.

 

'Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus. '

Galaterne 3:28
https://www.bible.com/bible/102/GAL.3.28

Noen mener kanskje det er dumt å rippe opp i dette, men jeg mener det er vanskelig og også feie alt under teppet. Noen ganger må man bare tørre å se rett fram hva bibelen faktisk.


Hva mener du? Vet du om en dame som har nådd en annen med evangeliet?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere