Rune Tveit

Alder: 66
  RSS

Om Rune

Jeg er opptatt av verdispørsmål, og hva som gjør meg til den jeg er. Som kristen undrer jeg meg på om vi virkelig har forstått hvem Jesus er og hva det han gjorde betyr i vår virkelighet. Livet har lært meg at min forståelse av Gud ikke rommer all hans nåde og raushet.

Følgere

Boris Nikolajevich Kornfeldt var lege og satt i sovjetisk fangeleir . Han foreldre var jøder, men sannsynligvis ikke troende ettersom han bar det russiske navnet Boris. Trolig var han kommunist. Hvilken handling han skulle ha utført for å bli fange vites ikke, men trolig var han uskyldig.

Det vi vet er at han forkastet sine kommunistiske røtter og ble, mot alle odds en Kristen.

Boris treffer en medfange, en kristen, som forteller ham om en jødisk Messias. Boris var full av hat og besatt av tanker om hevn. Han blir oppmerksom på sitt eget hat og ser at han er et offer. Hatet gjorde ham bundet. Hans kristne medfange bad fadervår hver kveld og Boris hadde lagt merke til bønnen "forlat oss vår skyld som vi og forlater våre skyldnere" Til sin forundring tok han seg selv i å sitere denne bønnen innenat. Hans oppgaver i leiren var å være leirlege, en håpløs oppgave som han skjøttet etter beste evne. Det innebar blant annet at han skulle undertegne papirer og godkjenne når fanger skulle overføres til straffavdelinger.

Han godkjente altså at de var friske nok til å oppholde seg i dette torturkammeret som ledelsen i leiren plasserte fanger de ikke likte i. En forferdelig oppgave og i strid med all lege etikk.


Boris hadde gjort dette lenge, men nå nektet han å skrive under. Et alvorlig opprør, men han gjorde mer, han avslørte en medfange for å ha brutt regler i leiren, Denne var forræder og angiver. Angiverne skaffet seg fordeler hos leirledelsen og de hadde mye makt.
Leirkommandanten syntes dette var merkelig, men satte angiveren i straffecelle, konsekvensen for Boris, var det samme som å arrangere sin egen henrettelse. De andre angiverne kunne ikke tolere dette. Samtidig var det at Boris nå nektet å underskrive formularene til så mye bry for kommandanten at han ikke brydde seg.

 
Boris viste at han var ferdig og så seg om etter noen å bekjenne sin nye tro for, hans venn som hadde vitnet for ham var overført til en annen leir.

Boris fikk en pasient, en meget dårlig pasient, og han begynner å vitne om sin nye tro, Pasienten var svært dårlig, men klarte likevel å få med seg deler av Boris fortelling og vitnesbyrd. På natten sier Boris til sin pasient. Jeg er overbevist om at det finnes ikke den straff vi får på jorden som er ufortjent. Det har ingenting å gjøre med om vi er skyldige i det aktuelle tilfelle, går du over livet ditt med finkam, og ser nøye etter vil du alltid være i stand til å finne noe som gjorde deg fortjent til dette slaget"


En utrolig bekjennelse fra en uskyldig fange.


Pasienten sovner med denne bekjennelsen i sitt sinn.
Han våkner neste dag, og får høre at i løpet av natten er Boris slått i hjel av medfanger.


Pasienten kom gjennom dette vitnesbyrdet selv til tro,

Hans navn er Alexander Solzhenitsyn.

Gå til innlegget

bokstavtro frelse, grunntekster og jomfruer og rosiner

Begreper og tekstsforståelse er vel egentlig en vitenskap i seg selv.

Dersom  et begrep ikke er tydelig  for alle og enhver som leser må den som beskriver en situasjon forklare dette nærmere. Man må tenke seg inn i leserens begrepsverden. Det er muligens dette som gjør tekster så vanskelig, vi kjenner ikke skriverens preferanser eller dennes begrepsverden.

Hvordan kan vi da forstå?

Dette var  utfordringen da de skulle forme de bibelske tekstene på 300 tallet, og ikke minst når man skulle oversette til nye språk.

Det er også derfor man ikke kan hevde at all tekst kan tolkes bokstavelig, fordi man ikke kan vite hva som er bokstavelig.

Et godt eksempel er når man står steilt på en påstand om hva Jesus har sagt fordi det står sånn eller sånn i den greske grunnteksten, - dette til tross for at dersom man gidder å forske litt, fort finner at det aldri har eksistert noen grunntekst  -

og enda mer interresant er det jo at Jesus selv aldri har snakket et ord gresk, ja han snakket ikke engang hebraisk slik mange tror,

Jesus snakket Arameisk.

Fanatisme for meg blir da når noen med skråsikkerhet for eks påstår at Jesus ikke  sa til røveren på korset at han i dag skulle bli med ham i Paradis, men at det bare står at han sa det idag ,

Eller en annen variant som er at Jesus ikke sa at barn tilhører Guds rike, men at Guds rike er for slike som dem.

Som om det skulle gjøre noen forskjell,

poenget må jo være at Jesus ønsket å formidle betydningen av det å ha relasjon med Gud, og at tilbudet er åpent for alle mennesker uansett levd liv, dåp eller ikke dåp, osv

Etter min mening er det opplagt, ettersom Jesus aldri har talt et ord på Gresk, eller Norsk for den del, at må vi bruke hermeneutikken til å komme fram til en logisk og fornuftig forståelse av hva betydningen av hans liv er.

Vi kan ikke låse oss fast i bokstavtro, fordi dette blir meningsløst og umulig. I sn konsekvens vet vi ikke ordrett hva han sa, fordi det ikke ble skrevet ned ordrett, og i alle fall ikke på noe for oss kjent språk.

Derfor må vi bruke vår fornuft og resonerende evner for å begripe Jesu budskap. Og etter min mening er det ikke vanskelig, det som er vanskelig er at vi i vår skrøpelighet ofte forstår ting vanskeligere enn de er.

For øvrig kan jeg legge til som en kuriositet at  det samme til en viss grad er tilfelle med en del tekster fra Koran, til eks kan jeg opplyse at ordet jomfruer i teksten fra 600 tallet like gjerne kan bety rosiner

Poenget blir da etter min mening at bibelens budskap om at dette er så enkelt at selv ikke dåren skal kunne fare vill er avgjørende for at vi ikke trenger å krangle om hvem som kommer til himmelen eller hva som skal til for å komme dit.

Gud er mesteren og han har kontollen likevel, og smiler kanskje litt av våre forståelser og vår skråsikkerhet?

Upassende Sitér
Gå til innlegget

Frelse

Publisert rundt 12 år siden

er jo i utgangspunktet et umulig prosjekt.

Jesus kom for å frelse er bibelens kjernebudskap.

Mange vil se på ham som et forbilde, men han sier jo om seg selv at dersom ikke hvetekornet dør, kan det det heller ikke vokse opp et nytt liv.

Mennesket er skrøpelig, det skal lite til for at vi roter oss bort. Fortellingen om  sønnen som vil dra bort fra sin far (for å realisere seg selv?) viser oss vår skrøpelighet.

så lenge han kunne dele av sin rikdom, hadde han komfort og venner, når denne var rotet bort, og han kom til seg selv sa han at jeg vil oppsøkemin far,  det gikk opp for ham at han ikke hadde noen andre som brydde seg om hans ve og vel.

vi kjenner historien og den sier oss mye om hva som betyr noe i  livet, relasjonen med Gud og mennesker er det avgjørende når alt kommer til sin ende.

Frelse er å oppleve frigjørelse, fra utilstrekkeligheten, det at mennesket er avhengig gjør at det er utilstrekkelig og sårbart.

Defor er ikke begrepet arvesynd dekkende for menneskets tilstand, begrepet er forøvrig ukjent i bibelen.

Jesus pekte på en sentral ting i menneskets væren, etter min mening, relasjonen med Far som ble brutt i syndefallet, mennesket gjemte seg for Gud, hvilket paradoks og hvilken tragedie.

Denne tragedien blir synlig i fortellingen om Kain, man kan omtrent fornemme denne fortvillede manns ensomhet, når ham må legge ut på sin lange vandring, etter mordet, flukten fra sitt eget jeg og fra Gud.

Men Jesus peker på at man ikke kan gjemme seg for Gud, og at det eneste alternativ er å komme til seg selv, og vende hjem til sin Far, et alternativ som Jesus demonstrerte med all kraft da han sa til røveren på korset at han skulle få være med Ham.

Det er dette som er frigjørelsen, død fra sitt eget, vende hjem, og dermed kan det nye livet begynne og i det ligger frelsen.

Gå til innlegget

De drøftes mye på forumet om normer og regler. Rammen for meningene er i mange av innleggene bibelens normer. Disse normene er for den troende Guds standard for det gode liv. Gud er normgiver, og også dommer. Dersom normen oppfylles er Gud garantisten for det gode liv, jf GT mange løfter om velsignelse dersom du lever rett.

De ti bud er gode leveregler, jeg tror de fleste kan si seg enige om det. Egentlig er det vel bare de 2 første budene som har med menneskets forhold til Gud å gjøre som skiller seg fra reglene i andre livvsyn, og sabbatsbudet. (helligskravet)

Jesus syntes å være mindre opptatt av budenes spesielt. Han oppsummerte dem i kjærlighetsbudet, men han poengterte sterkt at budet om å elske Gud var en del av helheten.

I bergpreken forstreker Jesus kravene, hvem kan til eksempel si at man oppfyller saligprisningene? De 8 siste budene er det vel egentlig mulig å holde for de fleste, dersom vi ser stort på det, men hva med kravene i bergpreken? (Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket.)

Umulige krav, det er jo det de egentlig er, er de ikke? For hvem er istand til å elske sin fiende?

Slik jeg leser bergpreken er dette Jesu norm til den troende, og normen er umulig. Det er bare en, (i en bibelsk forståelseramme) som har oppfylt denne normen, og det er Jesus selv. Jesu krav er altså umulig, men tilbudet er at den troende kan få del i Jesus oppfyllelse av kravet, en gave som tilbys av nåde. (av nåde er dere frelst) Normen Jesus gir oss er altå at dersom du selv har fått ettergitt alt, da skal du ikke kreve av din neste, tvertimot skal du gi av det du har fått. 

For meg ser ut til at den ubarmhjertige medtjener faller i sin egen grav (bitterhet og tristhet) Jeg tror at Jesus vil peke på at den som ikke kan tilgi, ikke opplever den velsignelse det er å være fri. Man blir bundet av sin egen uforsonlighet. Jeg tror at ville fortelle at det er dette som er å være der hvor det er gråt og tenners gnidsel. ( I vår Bibel helvete, et sannsynlig ukjent ord for Jesus)

Så til mitt hovedpoeng,

Dersom Jesus har satt opp en standard som er umulig for den troende å følge, hvordan kan da enkelte troende her på verdidebatt. no kreve av dem som ikke tror at de skal leve etter bibelens normer? (jf eks debattene om homofili) Har du selv oppfylt eks kravet om å elske din fiende? Dersom du mener du har det, hvorfor krever du da?

Dersom vi skal sette dette inn i et samfunnsperspektiv der staten er lovgiver, så må vel vi som er kristne snart innse at en stat ikke kan være troende, den må og skal være sekulær, og  sikre borgernes ve og vel gjennom demokrati og derfor må en stat ha et regelverk som innkluderer alle menneskers frie rettigheter? 

Staten bør frigjøre seg fra kirke og tro, og overlate trosopplæringen til nettopp trosamfunnene, og så men den enkelte borger velge om den vilket livssyn de vil leve etter.

Eller er det sånn at vi kristne er blitt så selvopptatt at vi ikke ser våre medmennesker som annet enn trær? (Han så opp og svarte: «Jeg ser mennesker. For jeg skimter noe som ligner trær gå omkring mark 8,24)  

For er det ikke egentig slik at det gode liv, og rammene for dette må nødvendivis forståes og aksepteres av den som skal leve eget liv, for at det skal bli godt? Derfor kan ikke bibelens krav om hellighet oppelves som gode for den som ikke tror, og da skal og må heller ikke vi som tror kreve av dem at de skal leve etter denne standarden.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere