Raphael Gyldenrose

Alder: 53
  RSS

Om Raphael

Følgere

. Tore Laugerud som merkelig motstridene

Publisert over 11 år siden

Jeg har nå studert svarene til  Tore Laugerud som  merkelig motstridene.

Se her

Svar til Øystein som virker som en hyggelig kristen som det er trykt å åpne seg for blir svaret om kirkens forhold til dem døde slik.

Tore Langerud sier «I Den norske kirke er dette langsomt på vei tilbake. I Allehelgensgudstjenestene blir det å minnes fellesskapet med alle de døde i kristus en stadig tydeligere dimensjon.»

Tore hele svar

Her gir kirkene forskjellig svar. Protestantene tenker døden som et skarpt brudd. Østkirken (de ortodokse) tenker mye mer i kontinuitet, fellesskap og sammenheng. Vi er sammen med de døde i gudstjenesten, særlig feiringen av mysteriene (sakramentene) der englene, de levende og de døde feirer sammen (jamfør den halve nattverdringen). I Den norske kirke er dette langsomt på vei tilbake. I Allehelgensgudstjenestene blir det å minnes fellesskapet med alle de døde i kristus en stadig tydeligere dimensjon. Den katolske kirke ligger vel et sted midt i mellom. Her har bønnen for de døde (sjelemesse) og til de døde (Maria og helgnene) et rom, men dette rommet er regulert og begrenset - i tråd med 2000 års erfaring i sjelesorg (at folketroen kan være ganske frisatt er en annen sak). Jeg tenker meg at de levende og døde er i to forskjellige dimensjoner som er tydelig adskilt med en hinne. Normalt er denne hinnen tykk og ugjennomtrengelig, men noen ganger blir den tynn og gjennomtrengelig (f.eks.i gudstjenesten). Poenget er at det er Gud som styrer hinnen, ikke mennesker. Han lar dimensjonene møtes der han ønsker å la dem møtes (f.eks. på Tabor).

Jeg bli direkte sint på biskoper og prester i DNK som sier at det ikke er kristent å ha kontakt med dem døde når Tore sier følgende  Østkirken (de ortodokse) tenker mye mer i kontinuitet, fellesskap og sammenheng. Vi er sammen med de døde i gudstjenesten, særlig feiringen av mysteriene (sakramentene) der englene, de levende og de døde feirer sammen (jamfør den halve nattverdringen).

Hvordan våger DNK å opphøye seg over den ortodokse kirke med  å si at døde ikke skal være tilstede når Gud tilater det  når det foregår i kirkene.

Mens holdningen til dem døde er ingen kontakt i dem andre svarene som eks.


Svar fra Tore til undrene

«Den norske kirke tar til etterretning at det er folk som forsøker å kontakte de døde. Vi tror dette i beste fall er fånyttes - i verste fall destruktivt. Derfor forsøker vi å få folk til å avstå fra dette med argumenter som blir forstått og lyttet til. Da er respekt for den du snakker til 1. bud. «


Eneste forklaring på dette er at prester i DNK er så spesielle og rene at dem kan åpne for kontakt med dem døde mens andre kristne eller andre  ikke kan gjøre det. Dette er å opphøye seg selv til å være den eneste kontakten mellom det hellige og mennesket som avsløres..

Gå til innlegget

 

Notto R Thelle suveren godkjenner av hvem som er kristne.

 Notto R Thelle sier at Han er en ekspert på religion og er tilknyttet Areopagos som er en misjons organisasjon som har ett protestantisk kristen syn som skal være ydmyk i samtale med andre religioner og retninger på jorden.

Det som forundrer meg med Han og hans protestantiske preste partnere er at dem fremstår som at den protestantiske tanke er eneste ekte kristne som finnes på jorden.

Dette vil jeg utdype og underbygge i resten av dette innlegget.

Jeg har selv deltatt i møter med Areopagos der jeg har snakket om at den Hellige ånden tar bolig i hjertet og at å følge Jesus er å gå helliggjørelsens vei. Fikk da inntrykket tilbake at dette var veldig alternativt og lite kistene for vi var håpløse syndere så vi kunne ikke gjøre noe for å bli bedre mennesker. Men det var jo dette som kom i mitt hjerte så da var jeg vel ikke kristen men bare New age.

Men noe i meg fikk ikke fred så jeg hørte om magasinet «Strek»(VL) som er ett kristen etisk blad som handler om kristen etiske handlinger med mer, i bladet lå det ett tegn fra Jesus et ekstra blad som heter «over alt « i dette bladet fant jeg alt som var New age for Notto sine prester men dette var ett dypt kristent blad.

Da jeg på side 58. leste om Fader Johannes kom tårene for Han skrev nøyaktig det som jeg følte som noe som Gud har skapt i oss fra starten Guds bilde og at vi skulle med å følge helliggjørelsens vei bli bildet igjen.

Da forstod jeg at Notto og preste vennene hadde opphøyet seg til å stå over kristne tradisjoner for å la sine tanker fra middelalderen stå som høyere sannheter en den kirken som var fra starten.

Ja når ortodokse kirke ledere kunne si «Jesus kom til verden for at vi skulle bli Guder « å derved bli stemplet som New age av Notto så kunne vel jeg også være det sammen med kirke fedrene.

Notto kan starte med å lese boken deltager i guddomelig natur,den ortodokse kirkes lære om frelsen.

Så kan du lese tidsskriftet over alt 20. årgang 2008.

Så kan du lese på disse linkene

http://www.orthodoxinfo.com/general/theosis.aspx

http://www.antiochian.org/node/16916

Det finnes mye mer informasjon du kan studere på siden dette er skrevet om av alle dem hellige kristne fra år null.

Så ut fra dette er du like lite kristen som New age Notto for ja du tror på nåden men helligjørelse det har New age med sin selvutvikling et mye mer forhold til for din retning er nåde med å forbli det syndige menneske for Jesus gjør også at vi ikke trenger å vokse i Gud.

Så Notto du bør ta en tankepause en god stud med å lære deg om den kristene tro før du skal belære andre om hva som er kristent.

Gå til innlegget

Kalt til å være lik Kristus

Publisert over 11 år siden

Leste David Wilkerson om kallet å være lik kristus.

Jeg ble utfordret av dette sitatet.

"Dersom jeg ikke har et hjerte som Kristus – dersom jeg ikke blir merkbart mer lik ham – så har jeg fullstendig bommet på Guds hensikt med mitt liv. Det betyr ingenting hva jeg har oppnådd for hans rikes skyld. Dersom jeg bommer på denne ene hensikten, så har jeg levd, forkynt og strevd forgjeves."

Hva synes dere om dette, ?

På linken finnes hele talen på gudstjenesten.Under er ett lengere utdrag jeg fant nyttig selv.

http://www.worldchallenge.org/nb/node/3320

Kalt til å være lik Kristus

by David Wilkerson | April 11, 2005

"Mange oppriktige kristne tror at å bære frukt ganske enkelt betyr å føre sjeler til Jesus. Men å bære frukt betyr noe mye større en sjelevinning.

Frukten Jesus taler om er Kristuslikhet. For å si det enkelt, å bære frukt betyr å gjenspeile Jesuslikhet. Og uttrykket ”mye frukt” betyr ”stadig voksende Kristuslikhet.”

Å vokse mer og mer lik Jesus er selve hovedhensikten i livet. Den må være sentral i alle våre aktiviteter, vår livsstil, våre relasjoner. Ja alle våre gaver og kall – vårt arbeid, tjeneste og vitnesbyrd – må virkelig strømme ut fra denne hovedhensikten.

Dersom jeg ikke har et hjerte som Kristus – dersom jeg ikke blir merkbart mer lik ham – så har jeg fullstendig bommet på Guds hensikt med mitt liv. Det betyr ingenting hva jeg har oppnådd for hans rikes skyld. Dersom jeg bommer på denne ene hensikten, så har jeg levd, forkynt og strevd forgjeves.

Du må forstå at Guds hensikt for meg kan ikke bli oppfylt i det jeg gjør for Kristus. Den kan ikke måles på grunnlag av noe jeg presterer, selv om jeg helbreder de syke eller kaster ut demoner. Nei, Guds hensikt for meg blir bare oppfylt ved at jeg blir mer lik ham.

Kristuslikhet handler ikke om hva jeg gjør for Herren, men om hvordan jeg blir forvandlet til hans bilde.

I disiplenes forestilling var tempelet i Jerusalem et stort verk av Gud, en storartet dåd. De tok med Jesus på en omvisning for å vise ham det storslagne ved konstruksjonen, de store folkemengdene som daglig samlet seg der og alle de religiøse aktivitetene som fant sted der. De trodde at Kristus ville bli like imponert over det som dem.

I stedet kvalte Jesus deres entusiasme. Han sa til dem, i korte trekk: ”Alt dette vil falle ned. Det vil ikke bli en stein igjen. Disse folkemengdene vil bli spredt og til og med hyrdene vil flykte. Alt ved dette stedet som imponerer dere – alt som ser så religiøst ut – kommer til å bli forkastet. Og det vil skje fordi dette ikke gjenspeiler Kristus. Det er menneskesentrert, og det åpenbarer kun ting om menneskene.”

Disiplene hadde faktisk vært opptatt av feil tempel. De hadde festet blikket på dette menneskeskapte tempel. Deres fokus var rettet mot den religiøse aktiviteten. Og de ble
imponert over de gale tingene. Det som skjedde der var ingen presentasjon av Faderen. Tempelet hadde blitt en hule for tyver og pengevekslere. Profetene og prestene var bare ute etter å mele sin egen kake. De misbrukte til og med sine foreldres økonomi. Tempelet handlet ikke om Kristi hensikter i det hele tatt."

Gå til innlegget

Kalt til å være lik Kristus

Publisert over 11 år siden

Leste David Wilkerson om kalet å være lik kristus.

Jeg ble spesielt opptatt av dette sitatet "

"Dersom jeg ikke har et hjerte som Kristus – dersom jeg ikke blir merkbart mer lik ham – så har jeg fullstendig bommet på Guds hensikt med mitt liv. Det betyr ingenting hva jeg har oppnådd for hans rikes skyld. Dersom jeg bommer på denne ene hensikten, så har jeg levd, forkynt og strevd forgjeves."

Hva synes dere om dette, ?

På linken finnes hele talen på gudstjenesten.Under er ett lengere utdrag jeg fant nyttig selv.

http://www.worldchallenge.org/nb/node/3320

Kalt til å være lik Kristus

by David Wilkerson | April 11, 2005

"Mange oppriktige kristne tror at å bære frukt ganske enkelt betyr å føre sjeler til Jesus. Men å bære frukt betyr noe mye større en sjelevinning.

Frukten Jesus taler om er Kristuslikhet. For å si det enkelt, å bære frukt betyr å gjenspeile Jesuslikhet. Og uttrykket ”mye frukt” betyr ”stadig voksende Kristuslikhet.”

Å vokse mer og mer lik Jesus er selve hovedhensikten i livet. Den må være sentral i alle våre aktiviteter, vår livsstil, våre relasjoner. Ja alle våre gaver og kall – vårt arbeid, tjeneste og vitnesbyrd – må virkelig strømme ut fra denne hovedhensikten.

Dersom jeg ikke har et hjerte som Kristus – dersom jeg ikke blir merkbart mer lik ham – så har jeg fullstendig bommet på Guds hensikt med mitt liv. Det betyr ingenting hva jeg har oppnådd for hans rikes skyld. Dersom jeg bommer på denne ene hensikten, så har jeg levd, forkynt og strevd forgjeves.

Du må forstå at Guds hensikt for meg kan ikke bli oppfylt i det jeg gjør for Kristus. Den kan ikke måles på grunnlag av noe jeg presterer, selv om jeg helbreder de syke eller kaster ut demoner. Nei, Guds hensikt for meg blir bare oppfylt ved at jeg blir mer lik ham.

Kristuslikhet handler ikke om hva jeg gjør for Herren, men om hvordan jeg blir forvandlet til hans bilde.

I disiplenes forestilling var tempelet i Jerusalem et stort verk av Gud, en storartet dåd. De tok med Jesus på en omvisning for å vise ham det storslagne ved konstruksjonen, de store folkemengdene som daglig samlet seg der og alle de religiøse aktivitetene som fant sted der. De trodde at Kristus ville bli like imponert over det som dem.

I stedet kvalte Jesus deres entusiasme. Han sa til dem, i korte trekk: ”Alt dette vil falle ned. Det vil ikke bli en stein igjen. Disse folkemengdene vil bli spredt og til og med hyrdene vil flykte. Alt ved dette stedet som imponerer dere – alt som ser så religiøst ut – kommer til å bli forkastet. Og det vil skje fordi dette ikke gjenspeiler Kristus. Det er menneskesentrert, og det åpenbarer kun ting om menneskene.”

Disiplene hadde faktisk vært opptatt av feil tempel. De hadde festet blikket på dette menneskeskapte tempel. Deres fokus var rettet mot den religiøse aktiviteten. Og de ble
imponert over de gale tingene. Det som skjedde der var ingen presentasjon av Faderen. Tempelet hadde blitt en hule for tyver og pengevekslere. Profetene og prestene var bare ute etter å mele sin egen kake. De misbrukte til og med sine foreldres økonomi. Tempelet handlet ikke om Kristi hensikter i det hele tatt."

Gå til innlegget

Kalt til å være lik Kristus

Publisert over 11 år siden

Leste David Wilkerson om kalet å være lik kristus.

Jeg ble spesielt opptatt av dette sitatet "

"Dersom jeg ikke har et hjerte som Kristus – dersom jeg ikke blir merkbart mer lik ham – så har jeg fullstendig bommet på Guds hensikt med mitt liv. Det betyr ingenting hva jeg har oppnådd for hans rikes skyld. Dersom jeg bommer på denne ene hensikten, så har jeg levd, forkynt og strevd forgjeves."

Hva synes dere om dette, ?

På linken finnes hele talen på gudstjenesten.Under er ett lengere utdrag jeg fant nyttig selv.

http://www.worldchallenge.org/nb/node/3320

Kalt til å være lik Kristus

by David Wilkerson | April 11, 2005

"Mange oppriktige kristne tror at å bære frukt ganske enkelt betyr å føre sjeler til Jesus. Men å bære frukt betyr noe mye større en sjelevinning.

Frukten Jesus taler om er Kristuslikhet. For å si det enkelt, å bære frukt betyr å gjenspeile Jesuslikhet. Og uttrykket ”mye frukt” betyr ”stadig voksende Kristuslikhet.”

Å vokse mer og mer lik Jesus er selve hovedhensikten i livet. Den må være sentral i alle våre aktiviteter, vår livsstil, våre relasjoner. Ja alle våre gaver og kall – vårt arbeid, tjeneste og vitnesbyrd – må virkelig strømme ut fra denne hovedhensikten.

Dersom jeg ikke har et hjerte som Kristus – dersom jeg ikke blir merkbart mer lik ham – så har jeg fullstendig bommet på Guds hensikt med mitt liv. Det betyr ingenting hva jeg har oppnådd for hans rikes skyld. Dersom jeg bommer på denne ene hensikten, så har jeg levd, forkynt og strevd forgjeves.

Du må forstå at Guds hensikt for meg kan ikke bli oppfylt i det jeg gjør for Kristus. Den kan ikke måles på grunnlag av noe jeg presterer, selv om jeg helbreder de syke eller kaster ut demoner. Nei, Guds hensikt for meg blir bare oppfylt ved at jeg blir mer lik ham.

Kristuslikhet handler ikke om hva jeg gjør for Herren, men om hvordan jeg blir forvandlet til hans bilde.

I disiplenes forestilling var tempelet i Jerusalem et stort verk av Gud, en storartet dåd. De tok med Jesus på en omvisning for å vise ham det storslagne ved konstruksjonen, de store folkemengdene som daglig samlet seg der og alle de religiøse aktivitetene som fant sted der. De trodde at Kristus ville bli like imponert over det som dem.

I stedet kvalte Jesus deres entusiasme. Han sa til dem, i korte trekk: ”Alt dette vil falle ned. Det vil ikke bli en stein igjen. Disse folkemengdene vil bli spredt og til og med hyrdene vil flykte. Alt ved dette stedet som imponerer dere – alt som ser så religiøst ut – kommer til å bli forkastet. Og det vil skje fordi dette ikke gjenspeiler Kristus. Det er menneskesentrert, og det åpenbarer kun ting om menneskene.”

Disiplene hadde faktisk vært opptatt av feil tempel. De hadde festet blikket på dette menneskeskapte tempel. Deres fokus var rettet mot den religiøse aktiviteten. Og de ble
imponert over de gale tingene. Det som skjedde der var ingen presentasjon av Faderen. Tempelet hadde blitt en hule for tyver og pengevekslere. Profetene og prestene var bare ute etter å mele sin egen kake. De misbrukte til og med sine foreldres økonomi. Tempelet handlet ikke om Kristi hensikter i det hele tatt."

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere