Robin Haug

Alder: 49
  RSS

Om Robin

Filosof, utdannet ved UiO og UiT, 2002. PhD ved State University of New York, USA, 2011. Bor i København, Danmark. Kone og 3 barn. Mer enn gjennomsnittlig interessert i musikk og sjakk.

Følgere

Takk til Tarberg

Publisert over 5 år siden
Odd Tarberg – gå til den siterte teksten.
Det det her altså er snakk om, er at utanlandske konsern ikkje skal diskriminerast i forhold til norske, og då står plutseleg norske styresmakter likevel ikkje lenger like fritt til å regulere slike tenester dersom vi går inn i denne avtalen som heilt tydeleg er konstruert for å favorisere dei femti TiSA-landa sine bedrifter som har "offensive interesser internasjonalt". Denne bisetninga om "ikke-diskriminering" er ofte brukt frå regjeringshald når dei prøver å bagatellisere konsekvensane av denne avtalen.

Det er altfor lite fokus på og debatt om TiSA. 

Kunne jeg be om en utdypning av det siterte, Tarberg? Gjerne med lenker til videre lesning, som du selv mener holder godt mål.

Gå til kommentaren

Publisert over 5 år siden
Solveig A. Wahl – gå til den siterte teksten.
Å sitte bak tastaturet er en nesten risikofri lettvin måte å debattere på.

Du forstår ikke det logiske poenget. Men la meg forklare. 

Poenget er ikke å sitte "bak tastaturet." Poenget er heller ikke digitalt eller fysisk. Man kunne jo fint tenke seg at man møttes og bragte alle sine informasjonskilder med seg. Det fysiske spiller altså ikke noen rolle. Folk har jo diskutert og debattert over store avstander helt siden skriftspråket fant sin utbredelse.

Det handler heller ikke om "risiko" eller "lettvintheter." Hvordan i all verden kan man trekke inn slike kategorier?

Det som spiller noen rolle er informasjon og kunnskap. Der gjør for eksempel Rudshaug en langt, langt bedre jobb enn deg. Du har, så langt, ikke har tilført debatten noe som helst. 

Selv har jeg ikke tilført debatten veldig mye. Jeg har bare bemerket at Ghozlan tydeligvis mener seg å ha tapt debatten når han føler seg tvunget til slike utfordringer om å møtes ansikt til ansikt. Men så er det like godt å innrømme at han kommer til kort -- ikke mot Rudshaugs person, men mot de informasjoner og kunnskaper som Rudshaug graver frem. 

Det er ikke sikkert du forstår slike logiske bemerkninger. Men det gjør ikke så mye. Hva tilfeldige folk forstår og ikke forstår endrer intet på sakens natur. 

Men la meg forsøke også å bringe et nytt perspektiv på et av debattens stridstemaer. Hvor i islams historie har vi sett de lærde strides om hvorvidt den påståtte profet giftet seg og fullbyrdet ekteskapet med et barn eller en ung kvinne? Kan noen svare på det? Meg bekjent har det alltid vært enighet blant muslimer om at Aisha var et barn. Alltid enighet. Det har aldri vært noe kontroversielt tema. Noe som har avspeilet seg i praksis. 

Ikke før muslimene kommer til land som ser med bestyrtelse på slike perverse seksuelle omgangsformer, og som vanskelig kan beskrives som annet enn pedofili, og barne- og kvinnefiendtlighet. Alas, vi ser jo de samme praksiser den dag i dag i de deler av verden. 

Gå til kommentaren

Publisert over 5 år siden
Basim Ghozlan – gå til den siterte teksten.
Ansikt til ansikt uten hjelpemidler og uten hjemmesider som bare sprer prograpaganda og konsperasjonsteorier mot islam. Er du i stand til det? Gjerne i en åpen debatt.

Hvorfor skulle et slikt møte være relevant? 

Det kunne synes som om du blir provosert over at Rudshaug finner frem informasjon som taler mot din sak. Og at du liksom "derfor" vil vinne over ham i en debatt ansikt til ansikt. Men poenget er jo ikke hvem som kan resitere mest fra Qur'an; poenget er derimot å ha tilgang til kildene samt kunne skjelne hvilke som er relevante.  

Når du her liksom utfordrer til en slags "mexican standdown" røper du egentlig at du innerst inne erkjenner du har tapt debatten her. 

Gå til kommentaren

Systematisk utrensking av kristne

Publisert over 5 år siden
i kirkens teologi enn biskopen selv når biskopen vil gjøre Jesu individuelle sinnelagsetikk til et imperativ for landets politikere og myndigheter i sin utøvelse av flyktningespørsmålet.

De, dvs. politikere og biskoper, kunne med stor fordel spørre seg om hvorfor hele det islamske landebeltet er tømt for mennesker med plikt på nestekjærlighet. 

De har ingen tillit lenger. Spørsmålet er hvor lenge de får lov til å ødelegge Europa - og Midtøsten og Nordafrika. 

Gå til kommentaren

Virkeligheten vår

Publisert over 5 år siden
Geir Wigdel – gå til den siterte teksten.
Selvsagt fantes det unntak, men jeg mente først og fremst Kirken som på den tiden hadde en dominerende posisjon.

Men overalt i den kristne verden er det demokratier. Overalt i den islamske verden er det diktaturer. 

Noe å tenke på? Ja. Det er klar tale. Svært klar tale. Tydeligere kan man nesten ikke ønske seg det.

Men ikke for postmodernister, kulturrelativister, dagdrømmere og andre fra Kardemommeby. 

Det må være mulig å erkjenne den virkeligheten som er så massivt nærværende, uten å henge seg opp i kverulerende detaljer. 

Vi må se på historien, virkningshistorien - og så må man, retrospektivt, forsøke å forstå hvordan den historiske utvikling lot seg gjøre på grunnlag av de og de hegemoniske tenkemåtene. Det er alltid klar og tydelig sammenheng mellom tenkning og handling, motsatt for psykosen som nettopp defineres som at båndet brast. 

Kun slik kan vi også muligvis forstå hva som ligger foran oss. 

For eksempel: slik den islamske genese er bygget, var det aldri noen overraskelse at dens kulturer aldri kunne utvikle seg til en virkelig sivilisasjon, men vi vet derfor også at det vile aldri inntreffe i fremtiden. Dette såfremt ikke genesen endres i sitt vesen. Da må man begynne med å utlære at også Qur'an er menneskehenders og -hjerners verk. Så lenge dette ikke skjer, kan vi vite at disse land aldri vil komme inn i sivilisasjonen. Aldri. For det er sammenheng mellom tenkning og handling. 

Slik sett kan vi vite også at all innvandring fra slike områder inn i sivilisasjonen vil innebære store prøvelser for sivilisasjonen. Ikke minst vet vi at vi risiskerer at sivilisasjonen kan bryte sammen, dette særlig hvis grunnfjellet i sivilisasjonen bryter sammen som følge av en altfor stor innvandringsbefolkning som både yter langt mindre og som tar langt mer. Dette vet vi vil føre til voksende sosiale konflikter. Fra historien vet vi at slikt kan endre i borgerkrig. Vi vet for eksempel fra historien at overalt hvor man har ca. 25% unge mennesker 15-30 uten fremtid vil det komme reviolusjoner og voldelige sammenstøt.

Slike ting kan vi forutse med stor grad av rimelighet fordi vi vet det er sammenheng mellom tenkning og handling.  

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere